Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE ,,UNIREA” PAŞCANI

PROIECT
PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE CERTIFICARE A
COMPETENTELOR PROFESIONALE
Tema :
,,CONSTITUIREA SOCIETATILOR COMERCIALE’’

PROFIL : Servicii
Calificarea : Tehnician in achizitii si contractari

Indrumator:
Candidat : Djordjevic Igor
prof. Grigoroaea Petronela
CUPRINS

Argument……………………………………………….……………………………………….3
PARTEA I
I.1 Cadrul juridic si statutului de fuctionare a societatilor comerciale
1.1 Constituirea societatilor in nume colectiv ……………………………..……………….…7
1.2 Costituirea societatilor pe actiuni ………………………………….……………..……….9
1.3 Constituirea societatilor cu raspundere limitata………………………....………………13
I.2 Particularitatile constituiri unei unitati economice din domeniul distributiei cu amanuntul
2.1 Motivarea infiintarii unitatii economice ………………..………….…………………….16
2.2 Documentele infiintarii unitatii economice………………………………………………16

PARTEA II. Studiu de caz.


II.1 Constituirea societatii cu raspundere limita SC ”DEDEMAN” SRL
1.1 Cadrul juridic si statutul juridic de functionare…………….……………….………….18
1.2 Scurt istoric al firmei SC”DEDEMAN”SRL…………………..………….……….……20
1.3 Intocmirea contractului si statutului de societate……………………….…………........23
1.4 Dobandirea personalitatii juridice ………………………………………….…….……..24
1.5 Prevederi din Legea 31/1990 privind constituirea societatilor cu raspundere limitata
……............................................................................................................................................24
CONCLUZII………………………………...………………………………………….….….25
Argument

Am ales aceasta tema deoarece consider ca intreprinderea este o veriga de baza a economiei nationale
si prezinta caracteristici importante.Ea este o organizatie sociala si economica, componenta esentiala a
intreprinderii o constituie resursele umane care actioneaza asupra resurselor materiale si financiare
urmarind valorificarea lor .
.Intreprinderea dispune de autonomie decizionala, managerii unei intreprinderi isi organizeaza singuri
activitatea cu scopul de a se integra cat mai bine in ansamblul economiei nationale.
Intreprinderea are finalitate economica, fiecare intreprindere contribuie la sporirea avutiei nationale si
detine un rol important in dezvoltarea economica a unei tari prin doua functii importante.Aici vorbim
despre crearea de valoare adaugata care in cadrul desfasurarii activitatii sale de productie, intreprinderea
intra in relatii cu alte intreprinderi cu care face schimb de produse si servicii. Suma de valori adaugate
realizeta de totalitatea inttreprinderilor dintr-o tara constituie bogatia nationala. A doua functie
importanta este participarea la distribuirea veniturilor la nivel national. Valoarea adaugata realizata de
intreprindere este distribuita pe destinatii bine precizate. Sumele sunt dirijate catre furnizorii de bunuri si
de servicii,catre stat, spre propriul personal, dar sis pre propria intreprindere.
Intr-o economie de piata intreprinderea contribuie la realizarea unor produse si servicii din ce in ce mai
performante, la imbunatatirea standardului de viata, la cresterea calitatii mediului natural, orice persoana
avand posibolitatea inceperii unei afaceri private.
Iata cateva motive pentru care oamenii doresc sa-si infiinteze o firma proprie:

•Posibilitatea de a-si deschide drumul catre o noua viata decenta. Salariile mici
primate de la patroni ii motiveaza pe oameni sa incerce obtinerea unor profituri de
pe urma derularii unor afacerii pe cont propriu.

•Existenta unor reglementari si a unor proceduri legale destul de simple pentru


infiintarea propriei firme.

•Dorinta de a veni pe piata cu idei noi de afaceri in domeniul productiei de bunuri


si al prestarilor de servicii in scopul satisfacerii celor mai exigente ceerinte ale
consumatorului.

•Posibilitatea de a crea noi locuri de munca.

•Dorinta de protejare a mediului natural(fauna,flora,bogatiile subsolului)

•Dorinta de protejare a anumitor categorii de oameni.


CADRUL JURIDIC SI STATUTUL DE FUNCTIONARE
A SOCIETATILOR COMERCIALE
In etapa de tranzactie la economia de piata desfasurarea unei activitati normale trebuie sa se sprijine pe o legislatie
nationala corespunzatoare, prin care cerintele obiectivele ale economiei de piata sa fie respectate,in care statutul sa apara
ca un factor esential de sprijinire si ocrotire,care sa permita integrarea fiecarei intrepinderi in ansamblu pitei nationale.

Infiintarea unei intreprinderi fie ea mica sau mare,este un process complex care trebuie sa respecte ca orice alta activitate un
cadru legal corespunzator.
Initierea unei afaceri presupune o cunoastere exacta a legilor in vigoare,a reglementarilor privind fiecare pas de parcurs pana
la obtinerea statutului de persoana juridica,cu drepturi legale de existent si functionare. Este deosebit de importanta
cunoasterea cadrului juridic de constituire a societatilor comerciale.

Cadrul juridic este reprezentat de sistemul legislative din spatiul economic-geografic in care isi desfasoara
activitatea intreprinderea, de cadrul legislativ al pietilor externe,dar si de sistemul institutional national si international.
Cadrul juridic cuprinde:
-sistemul legislativ
-cadrul legislativ
-sistemul institutional.

Factorii juridici se refera la mijloacele de control stabilite pentru apararea intereselor societatii.
Sistemul institutional-legislativ stabileste cadrul in care intreprinderea isi poate desfasura activitatea
asigurang utilizarea resurselor, finalizarea profitabila pe piata, protejarea intereselor economiei nationale, dar
si prevenirea orietarii in directieii nefavorabile.
Legislatia reglementeaza conduita in afaceri prin trei tipuri de legi:
•Legi menite sa apere concurenta si care cer ca practicile de marketing sa fie corecte si egale pentru toti
partenerii (legea nr.11/1990 privind protectia concurentei neloiale, Legea nr.64/1991 privind brevetele si
inventiile, Legea concurentei nr.21/1996).
•Legi care protejeaza cumparatorul impotriva produselor necalitative, poluate fizic sau moral, impotriva
preturilor prea mari,care obliga la etichetarea corecta a produselor etc.(Legea nr.11/1994 privind protectia
consumatorilor care se modifica Ordonanta Guvernului nr.21/1992)Hotararea Guvernului nr.665/1995 privind
inlocuirea, remedierea si restituirea produselor care prezinta deficiente de calitate etc.
•Legi care protejeaza interesele generale ale societatii, imbunatatirea calitatii vietii consrvarea mediului
ecologic conservarea resurselor natural ,protectia economiei si a pietei nationale (ex.Ordonanta Guvernului
nr.31/1995)

Statutul juridic de functionare e unei intreprinderi este unul dintre documentele de formalizare a structrurii
organizatorice a acesteia si este o componenta a regulamentului de organizare si functionare.
Constituirea societatilor cu raspundere limitata

Intocmirea contractului si statutului societatii

In conformitate cu Legea 31/1990, Societatile cu Raspundere Limitata se vor constitui pe baza contractului de societate si statut, incheiate
in forma autentic.
Contractual va contine :

• Numele, prenumele, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoanelor fizice, sau denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, personae
juridice.

• Forma, denumirea si sediul societati care se constituie

• Obiectul de activitate ai societatii

• Capitalul subscris si varsat, cu mentiunea aportului fiecarui asociat, valoarea bunurilor, modul de evaluare si data la care se varsa
integral capitalul social subscris.

• Asocoatii care administraza si reprezinta societatea

• Partea fiecarui asociat la beneficii si perderi.

• Locatiile din tara sau strainatate, unde societatea isi infiinteaza filiale sau sucursale.

• Modul de dizolvare sau lichidare a societatii

• Reprezentarea partilor sociale.

In cadrul S.R.L-urilor prestatiile in munca si createle nu pot fi constituite aport, iar partile sociale nu pot fi reprezentate
prin titluri negociabile, administratorii putand insa elibera la cerere un certificate care sa ateste drepturile asupra
partilor sociale.
Etapele infiintarii unui S.R.L

Dupa ce actele au fost stabilite sa vedem ce trebuie sa facem efectiv pentru a avea propria noastra firma. Pentru
infiintarea unei societati comerciale, in general, trebuie parcurse urmatoarele etape:
-Se alege forma juridica de societate (societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni,
societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata)
-Alegerea si rezervarea denumirii societatii: se aleg cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor
-Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii,activitatilor din economia nationala (codul CAEN);
-Stabilirea obiectului principal de activitate ti a obiectelor secundare de activitate
-Stabilirea locului / spatiului unde societatea va avea sediul principal si, daca este cazul, a sediilor secundare
-Tipul de societate pentru a fixa baza de impozitare: intreprindere mica, microintreprindere (3% impozit) sau
intreprindere mare – macrointreprindere (16%impozit)
-Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu (foarte important)
-Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o.
-Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru
a fi asociati si administrator
-Incheierea contractului de comodat sau de inchiriere, indiferent daca spatiul unde se desfasoara activitatea este
proprietate sau nu .
-Cazierele fiscale ale viitorilor asociati - se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice
-Capitalul social al firmei - se stabileste suma, se alege banca la care se doreste deschiderea contului si se depun banii de
catre un administrator, asociat sau un imputernicit al acestora).
- Capitalul social minim este de 200 lei pentru SRL.
-Depunere specimen semnatura la Registrul Comertului sau la notarul public
-Declaratie pe propria raspundere pentru desfasurarea unei activitati sau fara activitate
Dupa finalizarea intregii documentatii se depune dosarul la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului. In
termen de aproximativ 4 zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica: incheierea judecatoreasca de autorizare a
functionarii societatii, certificatul de inregistrare, certificatul sau certificatele constatatoare care tin loc de autorizatii (in
cazul in care nu se desfasoara o activitate care sa aiba un impact semnificativ asupra mediului).
Constituirea societatii cu raspundere limita SC ”DEDEMAN” SRL

Nume DEDEMAN SRL


CUI 2816464
Registrul
J4/2621/1992
Comertului
Infiintata in 1995
Tip societate Societate cu Raspundere Limitata - SRL
Ultima
inregistrare 19.12.2013
ANAF

Cod CAEN 4752

Activitate- Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla


si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
Scurt istoric al firmei SC”DEDEMAN”SRL

Dedeman este afacerea de succes a doi antreprenori români care, începând cu anul 1992, au dezvoltat lanţul de
retail cu materiale de construcţii şi pentru amenajări interioare, de tip
Do-It-Yourself, destinat celor ce doresc să îşi construiască şi să-şi amenajeze căminul. Suntem cea mai dinamica
companie din domeniu.La 8 ani de la deschiderea primului magazin de tip DIY cu suprafaţă de peste 5000 m2 am
devenit lider national in retailul materialelor de constructii si al amenajărilor interioare, cu capital 100% românesc,
operând în prezent o reţea de 42 de magazine.Compania s-a extins într-un ritm constant şi rapid, dar pe lângă calcule şi
cifre, cel mai important capital al modelului de business Dedeman este cel uman. Angajaţii care lucrează în cele 42
magazine ale lanţului nostru de retail alcătuiesc o familie, dinamică, pragmatică şi mereu atentă la cerinţele, planurile şi
nevoile clienţilor şi partenerilor noştri.
În 1994, Dedeman avea 11 angajaţi.În 2002, pentru reţeaua de retail cu materiale de construcţii şi pentru
amenajări interioare lucrau 245 oameni.Astăzi, la Dedeman, peste 8000 de angajaţi stau la dispoziţia clienţilor noştri,
dedicaţi planurilor lor.

În noiembrie 2014 compania deținea 44 de magazine. Dedeman a devenit liderul pieței de bricolaj încă din 2010, când
i-a depășit pe germanii de la Praktiker în ceea ce privește vânzările, iar în 2012 a ajuns și la un număr mai mare de
magazine, în condițiile în care rețeaua Praktiker rămăsese la 27 de unități.Grupul Dedeman mai cuprinde și firmele
Dedeman Automobile (dealer Dacia, Renault, Nissan) și Dedeman Camioane. În anul 2013, Dedeman a cumpărat cu
1,4 milioane de euro fosta fabrică Mobila Elbac din Bacău. Fabrica de mobilă avea în 2007 peste 300 de angajați și a
făcut parte din fostul Combinat de Prelucrare a Lemnului (CPL) din Bacău. Elbac Bacău a fost unul dintre cele mai
mari combinate de prelucrare a lemnului, cu peste 5.000 de salariați, dar care a pierdut, din 1990, fabrică după
fabrică
Cadrul juridic si statutul juridic de functionare

Cadrul juridic este reprezentat de sistemul legislativ din spatiul economico-geografic in care isi desfasoara activitatea
intreprinderea, de cadrul legislativ al pietelor externe, dar si de sistemul institutional national si international.

Factorii juridici se refera la mijloacele de control stabilite pentru apararea intereselor societatii.

Sistemul institutional-legislativ stabileste cadrul in care intreprinderea isi poate desfasura activitatea asigurand utilizarea
resurselor, finalizarea profitabila pe piata, protejarea intereselor economiei nationale, dar si prevenirea orientarii in directii
nefavorabile.

Statutul juridic de functionare a unei intreprinderi este unul dintre documentele de formalizare a structurii organizatorice a
acesteia si este o componenta a regulamentului de organizare si functionare.
Dobandirea personalitatii juridice

Prin contractul de societate sau printr-un act separat, asociaţii pot conveni constituirea unei societăţi cu
personalitate juridică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. În acest caz, răspunderea lor pentru datoriile sociale
este subsidiară, nelimitată şi solidară, dacă prin lege nu se dispune altfel.
Dacă, potrivit voinţei asociaţilor, societatea urmează să aibă personalitate juridică, indiferent de obiectul de
activitate, ea poate fi constituită numai în forma şi condiţiile prevăzute de legea specială care îi conferă personalitate
juridică.
Societatea dobândeşte personalitate juridică prin şi de la data înmatriculării în registrul comerţului, dacă prin
lege nu se dispune altfel.
Până la data dobândirii personalităţii juridice, raporturile dintre asociaţi sunt guvernate de regulile aplicabile
societăţii simple.

Prevederi din Legea 31/1990 privind constituirea societatilor cu raspundere limitata


In conformitate cu Legea 31/1990, Societatile cu Raspundere Limitata se vor constitui pe baza contractului de societate si
statut, incheiate in forma autentic.

Contractual va contine :

•Numele, prenumele, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoanelor fizice, sau denumirea, sediul si nationalitatea
asociatilor, personae juridice.

• Forma, denumirea si sediul societati care se constituie

• Obiectul de activitate ai societatii

• Capitalul subscris si varsat, cu mentiunea aportului fiecarui asociat, valoarea bunurilor, modul de evaluare si data la
care se varsa integral capitalul social subscris.
• Asocoatii care administraza si reprezinta societatea

• Partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi.

• Locatiile din tara sau strainatate, unde societatea isi infiinteaza filiale sau sucursale.

• Modul de dizolvare sau lichidare a societatii

• Reprezentarea partilor sociale.

In cadrul S.R.L-urilor prestatiile in munca si createle nu pot fi constituite aport, iar partile sociale nu pot fi
reprezentate prin titluri negociabile, administratorii putand insa elibera la cerere un certificate care sa ateste drepturile
asupra partilor sociale.

Infiintarea ,functionarea, dizolvarea, fuziunea, divizarea si lichidarea societatilor comerciale in Romania sunt
reglementate prin Legea nr.31/1990,republicata recent,si de OUG nr.76/2001privind simplificarea unor formalitati
administrative pentru inregistrarea si autorizare functiilor comerciantilor.
BIBLIOGRAFIE

• Literatura de specialitate, in speta diverse publicatii cum ar fi Revista de comert, Ghidul comerciantului – ANIMMC
etc.

• Moldoveanu, M., Miron, D.,(Psihologia reclamei, Editura Libra, Bucureşti.(1995),


Suzana Ilie, Roxana Georgescu „Studiul Mărfurilor”, manual pentru Şcoala de arte şi Meserii, clasa a X-a, 2005, Editura
Polirom

• http://legestart.ro/contract-de-societate-statut-act-constitutiv-ce-avem-vedere-la- infiintarea-unei-societati/

• http://www.dsjmaramures.ro/files/anexa2_modele.pdf

• http://www.onrc.ro/documente/legislatie/LEGE_Nr_31.pdf
Anexe

Intrarea in magazin

Catalog produse