Sunteți pe pagina 1din 1

Nume __________________________

Clasa
Modul
Fişă de lucru
1 punct din oficiu

I. Încercuiţi varianta corectă :

1. Elasticitatea,flexibilitatea,culoarea,transparenţa sunt :
a) proprietăţi fizice
b) proprietăţi chimice
c) proprietăţi organoleptice

2. După natura lor , proprietăţile mărfurilor se clasifică în :


a) propr. organoleptice , fizice, chimice , microbiologice , ecologice , economice,
ergonomice
b) critice , importante , minore
c) propr. determinabile organoleptic şi măsurabile direct şi indirect

3. Produsele care au gust se numesc :


a) insipide
b) sapide
c) ambele variante

4. Proprietăţile organoleptice sunt :


a) mirosul , gustul , propr. olfactive , aroma
b) proprietăţile olfactive, proprietăţile gustative , propr. tactile , aroma
c) mirosul , gustul , propr. gustative , aroma
4p

II. Completaţi spaţiile libere cu expresiile corespunzătoare :

1. Substanţa odorantă trebuie să fie într-o anumită cantitate care să depăşească ____
____________________________ .
2. _______________________________ sunt determinate de substanţele odorante
existente în produse şi care ajung la receptorii ________________ situaţi în
________________ .
3. ________________________sunt determinate de proprietăţile chimice ale
alimentelor,de componentele acestora care au gust si se pot dizolva.
4. Mirosurile fundamentale sunt ___________________________________________
___________________________ .
3,5p

III. Notaţi cu adevărat A sau fals F următoarele enunţuri :

1. Gustul sărat este determinat de sare .


2. Gustul acru este conferit de acidul acetic .
3. Gustul dulce îl au glucoza , fructoza , lactoza , zaharoza .
1,5p