Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE TÂRGU-MUREŞ

FACULTATEA DE MEDICINĂ

PROGRAMUL DE STGUDII: MEDICINĂ

FOCARELE DE HEPATITĂ A

Coordonator ştiinţific:
Absolvent:

Târgu-Mureş
CUPRINS
CUPRINS .................................................................................................................. i
ABREVIERI .............................................................................................................. ii
PARTEA GENERALĂ .............................................................................................1
1. Hepatita virală A ...................................................................................................1
1.1. Definiție ...............................................................................................1
1.2. Etiologie ..............................................................................................1
1.3. Manifestările procesului epidemiologic ...............................................3
1.4. Sursa de infecție .................................................................................3
1.5. Manifestări clinice ...............................................................................5
1.6. Diagnostic de laborator .......................................................................8
1.7. Tratament .........................................................................................11
1.8. Evoluție și prognostic ........................................................................13
2. Măsuri de profilaxie și combatere a hepatitei virale tip A ...................................14
PARTEA SPECIALĂ .............................................................................................16
3. Introducere .........................................................................................................16
4. Material şi metodă ..............................................................................................19
5. Rezultate ............................................................................................................20
5.1. Distribuţia lotului de studiu pe sexe ..................................................20
5.1.1. Repartiția lotului în funcție de sex .........................................20
6. Discuţii................................................................................................................38
7. Concluzii.............................................................................................................43
Bibliografie .............................................................................................................45
PARTEA GENERALĂ

Sistemele de sănătate publică utilizează statisticile ce iau în considerare


infecțiile cu hepatita virală A pentru a cuantifica impactul pe care îl au în populație
și pentru a elabora politici de prevenție. [1]

1. .