Sunteți pe pagina 1din 2

Programul Sisteme fotovoltaice

Etapele validării instalatorului:


Depunerea dosarului de validare

Comisia de validare constată neconcordanțe ale documentelor din dosarul de validare

Publicarea motivelor invalidării dosarelor pe site-ul AFM

Instalatorii au la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a transmite documentele corecte sau clarificări

AFM publică pe site lista instalatorilor validați și lista instalatorilor respinși

Instalatorii respinși pot depune contestații în termen de 5 zile lucrătoare


(termen soluționare contestații – 15 zile lucrătoare)

Instalatorii aprobați sunt programați pentru încheierea contractelor cu AFM

AFM furnizează instalatorului care a semnat contract de participare parola personalizată de acces în aplicația
informatică