Sunteți pe pagina 1din 2

Hai cocuță Doină de leagăn

Haide, nani turturică,


Hai cocuță, hai cocuță!
Păsărică mititică
Când ai să te faci măruță?
Haide nani puişor
Hai cocuță, hai cocuță!
Când te văd mi-i mai uşoru
Liuliu fă și crești măruță!
Dormi - Adormi

Dormi pruncuţul meu iubit


C-au obosit mâinele –
Florile au adormit
Bunele, truditele!
Eu ca ramul cel de fragă
C-au obosit mâinele –
Leagăn floarea ce mi-i dragă
Bunele, truditele!
Dormi – Adormi
Hai cocuță, hai cocuță!
Când ai să te faci măruță? Doarme brazda răsturnată
Hai cocuță, hai cocuță! Doarme iarba-nrourată
Liuliu fă și crești măruță! Doarme norul călătorul
Haide nani puişoru
Dormi – Adormi
Când nu pot picioarele –
Bunele, truditele! Dorm în cuiburi păsărele
Când nu pot picioarele – Doarme cerul plin cu stele
Bunele, truditele! Doarme luniţa şi-o stea
Leagănă fetiţa mea
Hai cocuță, hai cocuță! Dormi – Adormi
Când ai să te faci măruță?
Hai cocuță, hai cocuță! Dormi cu mama păsărică
Liuliu fă și crești măruță! Turturică – turturică
Să ai somnul dulcişor
Haide nani puişoru
C-au obosit ochișorii, Dormi – Adormi
Gurița și obrăjorii.
Ochișorii de privit –
Gurița de gângurit!
Jocu-aista-i pe-ntrecute
Sârba din Flămânzi Se joacă să nu se uite,
Între tineri şi bătrâni
Ca la oameni buni.
Frunză verde dintre duzi Joacă fetele, flăcăii
Iată sârba din Flămânzi Nu se lasă moşnegeii,
Că demult ai învăţat-o Răsucesc musteţile
Dacă n-ai uitat-o Şi strâng babile.
Şi-ai să vezi cum joacă satu
Unu, unu lângă altu
Laolaltă-ncetişor R
Batem din picior.

Supărat îi moş Ilie


Mândrii-s moldovenii, Că baba n-o vrut să vie,
Joacă toţi sătenii, Azi la hora satului, în ciuda
Joacă sârba, bătrâneşte, moșului
legănat, Moş Ilie n-ai ce-i face
Cântă lăutare Baba nu poate să joace,
Zi-i cu foc mai tare, Spatele-i-o-nţepenit
C-azi îi horă, la Flamânzi în sat C-o îmbătrânit!

Bate pasu moş Ioane R


Ţine hamul măi cobzare,
Să răsune cobza ta
Până-n Vorona!
Uite la ţaţa Lenuţa
Cum flutură batistuţa,
Îi în capul jocului
Para focului!