Sunteți pe pagina 1din 8

Diagnosticul riscului

Obiectivul general în gestiunea financiară constă în maximizarea rentabilității la un


anumit nivel de risc.
Există două grupe de indicatori: pentru măsurarea riscului:
a) Prima categorie cuprinde indicatori de măsurare a variabilității profitului în raport cu
indicatori de activitate internă (precum media rentabilităților înregistrate în trecut sau prin
raportare la cifra de afaceri) și în corelație cu rentabilitatea pieței (este modelul de piață- nu l-
am făcut la seminar)
b) Cea de-a doua categorie de indicatori surprind capacitatea entității de a fi solvabilă
(adică de a-și putea onora angajamentele asumate pe termen lung) și de a fi lichidă
(capacitatea de a-și putea plăti datoriile care au ajuns la scadență)

Prin urmare, în prima categorie avem:


a) Dispersia profitului (  2p ) sau dispersia ratei de rentabilitate (  R2 ) față de media
înregistrată

Vă reamintesc cum se calculează media și dispersia pentru rentabilitate (în loc de


rentabilitate se poate folosi orice alt indicator).

- Dacă avem anumite probabilități, atunci


n
E ( R)  pi  Ri , unde
i 1

E ( Ri ) este media rentabilității


p i este probabilittaea asociată rentabilității i
Ri este rentabilitatea titlului (Elementului) i
n este numărul de observații/înregistrări


n
Iar  R2  pi  ( Ri  E ( Ri )) 2
i 1

- Dacă nu avem probabilități


n
Ri
i 1
E(R ) i (medie aritmetică)
n
Iar


n
( Ri  E ( Ri )) 2
i 1
 R2  (se folosește n-1 deoarece se pierde un grad de libertate prin
n 1
scăderea mediei)

În funcție de medie și de abatere medie pătratică (  R   R2 ), se pot stabili anumite


intervale de încredere.
Astfel:
- cu o probabilitate de 68,3%, valoarea elementului se află în intervalul
( E( R)   R , E( R)   R )
- cu o probabilitate de 95,4%, valoarea elementului se află în intervalul
( E( R)  2   R , E( R)  2   R )
- cu o probabilitate de 99,7%, valoarea elementului se află în intervalul
( E( R)  3   R , E( R)  3   R )

În literatura de specialitate, în loc de E (R ) se folosește notația 

b) Elasticitatea profitului brut și elasticitatea profitului net în raport cu cifra de afaceri și


în raport cu pragul de rentabilitate

1. Levierul de exploatare ( Le ) – evidențiază elasticitatea profitului brut în raport cu


cifra de afaceri. Acest indicator măsoară sensibilitatea profitului brut ( EBIT  Le % ) la o
variație cu un procent a cifrei de afaceri ( CA  1% ). Acest indicator cuantifică riscul
economic al întreprinderii. Termenul folosit în engleză este degree of operating leverage.

EBIT EBIT1  EBIT0


% EBIT EBIT0 EBIT0
Le  e EBIT / CA    (1)
%CA CA CA1  CA0
CA0 CA0
Se cunoaște că:

EBIT  CA - CV - CF (fără cheltuielile cu dobânzile și cheltuielile cu impozitul pe profit)

Unde CV sunt chetuielile variabile ale firmei, iar CF sunt cheltuielile Fixe fără
cheltuielile cu dobânzile și cheltuielile cu impozitul pe profit

CV  v  CA  CV  v  CA , iar CF  0

Unde v este ponderea cheltuielilor variabile în cifra de afaceri . Se consideră că aceasta


rămâne constantă.

Prin urmare, EBIT  CA  CV  CF  EBIT  CA  v  CA  (1  v)  CA

Prin înlocuire în relația (1) obținem:


EBIT CA  (1  v)  CF CA  (1  v)
% EBIT EBIT0 CA0  (1  v)  CF0 CA0  (1  v)  CF0
Le  e EBIT / CA     
%CA CA CA CA
CA0 CA0 CA0

CA  (1  v) CA0 CA0  (1  v) CA0


   
CA0  (1  v)  CF0 CA CA0  (1  v)  CF CF
CA0 
1 v

CF
Se poate observa că PM  , iar levierul de exploatare este direct proproțional cu
1 v
mărimea cheltuielilor fixe (de ex: amortizare, chirii, etc) și cu apropierea cifrei de afaceri
față de pragul de rentabilitate.

Interpretare: La o creștere/scădere cu 1% a cifrei de afaceri, profitul brut crește/scade


cu...%

Ex: dacă Le =5,2 atunci interpretarea este la o creștere cu 1% a cifrei de afaceri, profitul
brut crește cu 5,2%.
Dacă Le =-3,7, atunci interpretarea este la o creștere cu 1% a cifrei de afaceri, profitul brut
scade cu 3,7%.

2. Levierul financiar ( L f ) – evidențiază elasticitatea profitului net în raport cu cifra de


afaceri. Acest indicator măsoară sensibilitatea profitului net ( PN  L f % ) la o variație cu
un procent a cifrei de afaceri ( CA  1% ). Acest indicator cuantifică riscul financiar al
întreprinderii. Termenul folosit în engleză este degree of total leverage.

PN PN1  PN 0
% PN PN 0 PN 0
L f  e PN / CA    (2)
%CA CA CA1  CA0
CA0 CA0

Se cunoaște că:

PN  (CA - CV - CF - Dob)  (1 -  )  (EBIT - Dob)  (1 -  )

Unde CV sunt chetuielile variabile ale firmei, iar CF sunt cheltuielile Fixe fără
cheltuielile cu dobânzile și cheltuielile cu impozitul pe profit, Dob sunt percepute ca o
cheltuială fixă financiară, iar  este cota de impozitare

CV  v  CA  CV  v  CA , CF  0 , iar Dob  0 .


Unde v este ponderea cheltuielilor variabile în cifra de afaceri . Se consideră că aceasta
rămâne constantă.

Prin urmare,

PN  (CA  CV  CF  DOB )  (1   )  PN  (CA  v  CA)  (1   ) 


 (1  v)  (1   )  CA

Prin înlocuire în relația (2) obținem:

PN (CA  CV  CF  Dob )  (1   )


PN 0 (CA0  CV0  CF0  Dob0 )  (1   )
L f  e PN / CA   
CA CA
CA0 CA0

(1  v)  (1   )  CA0
(CA0  CV0  CF0  Dob0 )  (1   ) (1  v)  (1   )  CA0 CA0
   
CA (CA0  CV0  CF0  Dob0 )  (1   ) CA
CA0

(1  v)  CA0 (1  v)  CA0 CA0


  
CA0  CV0  CF0  Dob0 (1  v)  CA0  CF0  Dob0 CF  Dob0
CA0  0
1 v

CF  Dob
Se poate observa că PM '  , iar levierul financiar este direct proproțional cu
1 v
mărimea cheltuielilor fixe (de ex: amortizare, chirii, etc) și mărimea cheltuielilor cu
dobânda.

Cu cât valoarea lui L f  ePN / CA este mai mare, cu atât riscul financiar este mai mare.

Interpretare: La o creștere/scădere cu 1% a cifrei de afaceri, profitul net crește/scade


cu...%

Ex: dacă L f =7,95 atunci interpretarea este la o creștere cu 1% a cifrei de afaceri, profitul
net crește cu 7,95%.
Dacă L f =-8,5, atunci interpretarea este la o creștere cu 1% a cifrei de afaceri, profitul net
scade cu 8,5%.
3. Elasticitatea profitului net față de profitul brut ( L f * ) – evidențiază elasticitatea
profitului net în raport cu profitul brut. Acest indicator măsoară sensibilitatea profitului net (
PN  L f * % ) la o variație cu un procent a profitului brut ( EBIT  1% ). Termenul folosit
în engleză este degree of financial leverage.
PN PN1  PN 0
% PN PN 0 PN 0
L f *  e PN / EBIT    (3)
% EBIT EBIT EBIT1  EBIT0
EBIT0 EBIT0

Deoarece PN  (CA - CV - CF - Dob)  (1 -  )  (EBIT - Dob)  (1 -  ) 

PN  (EBIT  Dob )  (1   )  EBIT  (1   )

Prin înlocuire în relația (3) obținem:

PN (EBIT  Dob )  (1   ) EBIT  (1   )


PN 0 ( EBIT0  Dob0 )  (1   ) ( EBIT0  Dob0 )  (1   )
L f *  e PN / EBIT    
EBIT EBIT EBIT
EBIT0 EBIT0 EBIT0

EBIT EBIT0 EBIT0 CA0  CV0  CF0


   
( EBIT0  Dob0 ) EBIT EBIT0  Dob0 CA0  CV0  CF0  Dob0

Analiza riscului financiar (a levierului) pentru măsurarea riscului financiar identifică


legătura dintre levierul de exploatare ( Le ), respectiv elasticitatea profitului brut ( EBIT ) și
levierul financiar ( L f ), respectiv elasticitatea profitului net ( PN ) prin relația:

L f  Le  L f * , adică

% PN % EBIT % PN
 
%CA %CA % EBIT

Obs.
O întreprindere va avea riscul financiar ( L f ) mai ridicat cu cât cheltuielile ei fixe vor fi
mai ridicate (deci Le mai ridicat) și cu cât dobânzile vor fi mai mari (deci L f * va fi mai
ridicat)

c) Modelul de piață cu forma generală Ri   0    RM   i , (Rentabilitatea


unui titlu depinde de rentabilitatea pieței)
Așa cum a fos precizat , cea de-a doua categorie de indicatori surprind capacitatea
entității de a fi solvabilă (adică de a-și putea onora angajamentele asumate pe termen lung) și
de a fi lichidă (capacitatea de a-și putea plăti datoriile care au ajuns la scadență).

a) Rate de solvabilitate (se calculează de obicei la sfârșitul exercițiului financiar)

DTL DTL
Rata ( gradul ) de indatorare  
DTL  CPR AE

DTL
Levier 
CPR

În cazul în care există o răspundere limitată a acționarilor, o solvalibitate foarte bună


este pentru o rată a îndatorării mai mică de 50% și un levier de până la 100%.
Pentru entitățile solide, care au legături puternice cu creditorii se pot admite rate de
îndatorare de până la 67% (două treimi din activ/pasiv) și un levier de până la 200%.

b) Rate de lichiditate

Evidențiază capacitatea întreprinderii de a-și plăti datoriile scadente curente care vor
deveni scadente pe termen scurt. Există trei rate de lichiditate

ACR
1. Rata curenta 
DCR

Unde ACR reprezintă activele circulante


DCR reprezintă datoriile curente

Această rată evidențiază capacitatea întreprinderii de a-și plăti datoriile curente din
activele circulante. Această rată trebuie să fie supraunitară și evidențiază, în acest fel, și
existența unui fond de rulment

ACR  Stocuri
2. Rata rapida  (sau testul acid)
DCR

Această rată exprimă capacitatea întreprinderii de a-și onora obligațiile pe termen scurt
ajunse la scadență din creanțe și disponibilități (și investiții pe termen scurt dacă entitatea are
acest tip de activ)

ACR  Stocuri  Creante Investitii pe TS  Disponibil itati


3. Rata cash   ( sau
DCR DCR
rata imediată)

Această rată exprimă capacitatea întreprinderii de a-și onora obligațiile pe termen scurt
ajunse la scadență din investiții pe termen scurt și disponibilități.
Alte rate

DTL
Rata capacității de rambursare = , ar trebui să fie mai mică de trei sau patru ani. O rată
CAF
mai mare de șase este un indiciu al intrării instituției în incapacitate de plată

EBITDA
Rata capacității de plată a dobânzilor = (time interest earned) – ar trebui să fie mai
Dob
mare decât o valoare ce s-a înregistrat la nivel de sector sau la nivelul unei firme fără
porbleme financiare

CAF
Rata autonomiei financiare = , ar trebui să fie
Rambursare a datoriilor financiare stabile
mai mare ca doi. O valoare mai mică decât unu evidențiază un risc important pentru
incapacitatea de plată.

Aplicații

Aveți aplicațiile de la pag 799-800 (v-am dat xerox)

1. O întreprindere înregistrează pe o perioadă de două exerciții financiare consecutive


următorii indicatori:

N-1 N
Cifra de afaceri – CA 3000 3300
Costuri variabile – CV 1950 2145
Costuri fixe de exploatare – CF (inclusiv amortizarea) 858 858
Chelt. privind dobanzile – Dob 60 60
Cota de impozit pe profit: 16%.

Să se determine:

a) Levierul de exploatare (Le);


b) elasticitatea profitului net în raport cu profitul brut (Lf*);
c) Levierul financiar (Lf).

2. O întreprindere prezintă următorul bilanț la sfârșitul exercițiului financiar

Active N-1 N Pasive N-1 N


Active imobilizate 1575 1460 Capitaluri proprii 920 1010
Active circulante 455 495 Datorii pe termen lung 800 670
- Stocuri 235 265 Datorii curente 310 275
- Creanțe 120 115 - Furnizori 230 210
- Invest. fin. pe t. s. 25 50 - Datorii fiscale și sociale 80 65
- Casa și conturi la bănci 75 65
Total 2030 1955 Total 2030 1955
Din contul de profit și pierdere se cunosc: cifra de afaceri = 3800; cheltuieli de exploatare ;
monetare = 3275; amortizare = 115; dobânzi = 80; τ = 0,16.
Pe parcursul exercițiului N nu au avut loc contractări de noi datorii financiare.

Determinați
a) rata de îndatorare, levierul, rata de structură a capitalurilor
b) ratele de lichiditate; Interpretați
c) rata capacității de rambursare, rata capacității de plată a dobânzilor, rata autonomiei
financiare. Interpretați.