Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA DE CONTROL NUMĂRUL 5

 Rezolvarea temei individuale se va face olograf, prin completarea numelui şi grupei studentului atât la
începutul documentului cât şi pe fiecare pagină. O imagine (scanată sau fotografiată) a temelor scrise de
mână se va încărca pe platforma online. ase.ro (nu se trimit prin email) până la expirarea termenului limită;
 Dat fiind faptul că acest caz implică personalizarea răspunsurilor de către fiecare student, în cazul în care
vor fi identificate cazuri în care există răspunsuri identice, tema nu va fi luată în considerare pentru
persoanele respective, punctajul obținut fiind zero!

NR. CRT. ELEMENTE TIP VALORI

1. Venituri din prestarea de servicii

2. Venituri din chirii încasate în avans


pe 12 luni

3. Cheltuieli cu salariile

4. Venituri din vânzarea terenurilor

5. Cheltuieli de dezvoltare

6. Cheltuieli cu impozitul pe profit

7. Cheltuieli cu serviciile bancare

8. Cheltuieli cu dobânzile

9. Cheltuieli cu chiriile

10. Cheltuieli cu energia și apa

11. Cheltuieli cu amenzile

12. Cheltuieli cu asigurările plătite în


avans pe 3 luni

13. Cheltuieli de constituire

14. Cheltuieli cu sconturile obținute

15. Venituri din diferențe de curs


valutar

Cerinţe:

1. Identificați tipul elementului (Active, Datorii, Capitaluri proprii, Venituri sau Cheltuieli);
2. Atribuiți valori elementelor de mai sus (NU se va urmări respectarea egalității fundamentale a contabilității
Activ = Capitaluri proprii + Datorii)
1
3. În funcție de valorile atribuite la punctul precedent, calculaţi (cu prezentarea explicită a denumirii
elementelor și sumelor luate în calcul) valoarea următorilor indicatori:

a) Cifra de afaceri =

b) Rezultatul din exploatare =

c) Rezultatul financiar =

d) Rezultatul exercițiului =