Sunteți pe pagina 1din 11

1

TEMA DE CONTROL NUMĂRUL 10

 Încadrarea în cazul specific se va realiza diferit pentru fiecare temă de control!


 Nemenționarea cazului în care se încadrează fiecare student pentru fiecare temă de control în parte
sau nerespectarea cerințelor specifice cazului, conduce la obținerea unui punctaj nul!
 Rezolvarea temei individuale se va face olograf, prin completarea numelui şi grupei studentului atât la
începutul documentului cât şi pe fiecare pagină. O imagine (scanată sau fotografiată) a temelor scrise
de mână se va încărca pe platforma online.ase.ro (nu se trimit prin email) până la expirarea termenului
limită;
 Dat fiind faptul că acest caz implică personalizarea răspunsurilor de către fiecare student, în cazul în
care vor fi identificate cazuri în care există răspunsuri identice, tema nu va fi luată în considerare
pentru persoanele respective, punctajul obținut fiind zero!

NOTĂ: Fiecare student va trebui să rezolve problema ținând cont de valoarea lui “X%”, astfel :
I. Dacă numele de familie începe cu o literă între A și D, valoarea lui “X%” este 30%;
II. Dacă numele de familie începe cu o literă între D și J, valoarea lui “X%” este 20%;
III. Dacă numele de familie începe cu o literă între K și M, valoarea lui “X%” este 40%;
IV. Dacă numele de familie începe cu o literă între N și Z, valoarea lui “X%” este 70%.

Societatea comercială ALFA SA are următoarea situaţie financiară la 31.12.N-1:


 Capital social 25.000 lei
 Credite pe termen lung 2.000 lei
 Disponibil la bancă 8.500 lei
 Echipamente 16.000 lei
 Amortizare echipamente 4.000 lei
 Furnizori 7.000 lei
 Mărfuri 13.500 lei.
În luna ianuarie efectuează următoarele tranzacții:
1. În baza Facturii nr. 102/02.01.N, emisă de societatea ALFA, vinde X% din mărfurile deținute la preţ
de vânzare de 20.000 lei, TVA 19%;
2. În baza Ordinului de plată nr. 82 /08.01.N plătește X% din datoria față de furnizori existentă la
începutul lunii;
3. În baza Chitanței nr. 71/12.01.N încasează X% din creanța față de clienți;
4. În baza Facturii nr. 51/22.01.N primită de la societatea BETA achiziționează mărfuri în valoare de
4.000 lei, TVA 19%;
5. În baza Fișei mijlocului fix înregistrează amortizarea echipamentelor în valoare de 1.000 lei.

Cerințe:
a. Completați documentele contabile și efectuați analiza contabilă a tranzacțiilor de mai sus;
b. Completați Registrul Jurnal;
c. Completați Fișele de cont.
2

a. Completați documentele contabile și efectuați analiza contabilă a tranzacțiilor de mai sus;

Tranzacția 1:

Furnizor Seria Nr.


Nr. ord. Registrul
Comerţului/an Cumpărător
C.U.I. FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Registrul Comerţului/an
Sediul C.U.I.
(localitatea, str., nr.) Nr. facturii Sediul
Judeţul Data (ziua, luna, anul) (localitatea, str., nr.)
Contul Nr. aviz însoţire Judeţul
Banca (dacă este cazul) Contul
Capital social Banca
Cota T.V.A.
Nr. crt. Denumirea produselor sau U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea Valoarea T.V.A.
serviciilor (fără T.V.A.) -lei- -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6

Semnătura şi Date privind expediţia Total din care:


ştampila Numele delegatului
furnizorului Buletinul/C.I. Accize X
Seria nr. eliberat(ă) Semnătura de Total de plată
Mijlocul de transport Nr. primire (col.5+col.6)
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la
data de ora
Semnăturile

Unitatea NOTĂ DE CONTABILITATE Nr. doc. Data


Zi Lună An

Nr. crt. Explicaţii Simbol cont Suma


Debitor Creditor

Întocmit Verificat Total


3

Tranzacția 2.

ORDIN DE PLATĂ NR. PLĂTIŢI LEI, ADICĂ

PLĂTITOR PRIMIREA / CĂTRE BENEFICIAR


___________________________________ ACCEPTAREA ____________________________________
COD FISCAL DIN CONT ÎN CONT

DE LA BANCA DE LA BANCA

REPREZENTÂND SEMNĂTURA PLĂTITORULUI DATA


EMITERII
VEŢI PLĂTI NUMAI PRIN: LA DATA DE

Tranzacția 3.

Seria nr.
Unitatea CHITANŢA Nr.__________
Nr. ord. Reg. Com./an Data anul
C.U.I.
Sediul
Am primit de la ………………………………………..…………………….….
Adresa ……………………………...……………………….……………..……
Suma de…………………….adică……….……………….…………………….
Reprezentând. ……………………………………………………….…………
Casier,
4

Tranzacția 4.

Furnizor Seria Nr.


Nr. ord. Registrul Comerţului/an Cumpărător
C.U.I. FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Registrul Comerţului/an
Sediul C.U.I.
(localitatea, str., nr.) Nr. facturii Sediul
Judeţul Data (ziua, luna, anul) (localitatea, str., nr.)
Contul Nr. aviz însoţire Judeţul
Banca (dacă este cazul) Contul
Capital social Banca
Cota T.V.A.
Nr. crt. Denumirea produselor sau U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea Valoarea T.V.A.
serviciilor (fără T.V.A.) -lei- -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6

Semnătura şi Date privind expediţia Total din care:


ştampila Numele delegatului
furnizorului Buletinul/C.I. Accize X
Seria nr. eliberat(ă) Semnătura de Total de plată
Mijlocul de transport Nr. primire (col.5+col.6)
Semnăturile

Unitatea NOTĂ DE CONTABILITATE Nr. doc. Data


Zi Lună An

Nr. crt. Explicaţii Simbol cont Suma


Debitor Creditor

Întocmit Verificat Total


5

Tranzacția 5.

Tranzacția 6. Închiderea conturilor de venituri

Tranzacția 7. Închiderea conturilor de cheltuieli

Tranzacția 8. Regularizarea TVA


6

b. Completarea Registrului Jurnal

REGISTRUL JURNAL
luna _____________ anul_______

Nr. Data Conturi Sume


Document Explicaţii
crt. înregistrării D C D C

TOTAL
7

c. Completarea fişelor de cont


REGISTRU CARTE MARE – simplificat
D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC
8

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC
9

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC
10 10

d. Întocmirea Balanţei de verificare la sfârşitul lunii


Balanţa de verificare la data de

Simbol Denumire cont Solduri iniţiale Rulaje Total sume Solduri finale
D C D C D C D C

Total
11