Sunteți pe pagina 1din 1

Contabilitate managerială MAN, ID, 2017-2018 Asist. univ. dr.

Mădălina OPRIŞ

Aplicații pentru studiul individual

Costul de producție

Aplicaţia 1

S.C. Alfa S.A. fabrică produsele A și B, pentru care se cunosc următoarele informații:
- valoarea cheltuielilor directe pentru A este de 100.000 lei, iar pentru B 130.000 lei;
- valoarea cheltuielilor indirecte de producție este de 90.000 lei;
- baza de repartizare a cheltuielilor indirecte de producție este reprezentată de valoarea
cheltuielilor directe.
Se cere să calculați costul de producție pentru A și B.

Aplicaţia 2

Pentru a produce P1 și P2, S.C. Beta S.A. înregistrează următoarele cheltuieli:


- consumă 1.000 kg materii prime pentru P1 și 1.200 kg pentru P2, costul pe kg fiind de
15 lei;
- pentru muncitorii din secția de producție tariful orar este de 8 lei, pentru P1 fiind
necesare 300 de ore, iar pentru P2 400 de ore;
- amortizarea utilajlor din secția de producție se ridică la 50.000 lei.

Calculați costul de producție pentru cele două produse în următoarele trei ipoteze:
a. baza de repartizare a cheltuielilor indirecte de producție este costul primar
(cheltuielile directe);
b. baza de repartizare a cheltuielilor indirecte de producție este valoarea materiilor
prime;
c. baza de repartizare a cheltuielilor indirecte de producție este valoarea salariilor
directe.