Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA DE CONTROL NUMĂRUL 9

 Încadrarea în cazul specific se va realiza diferit pentru fiecare temă de control!


 Nemenționarea cazului în care se încadrează fiecare student pentru fiecare temă de control în parte
sau nerespectarea cerințelor specifice cazului, conduce la obținerea unui punctaj nul!
 Rezolvarea temei individuale se va face olograf, prin completarea numelui şi grupei studentului atât la începutul
documentului cât şi pe fiecare pagină. O imagine (scanată sau fotografiată) a temelor scrise de mână se va
încărca pe platforma online.ase.ro (nu se trimit prin email) până la expirarea termenului limită;
 Dat fiind faptul că acest caz implică personalizarea răspunsurilor de către fiecare student, în cazul în care vor fi
identificate cazuri în care există răspunsuri identice, tema nu va fi luată în considerare pentru persoanele
respective, punctajul obținut fiind zero!

NOTĂ: Fiecare student va trebui să prezinte rezolvarea unor anumite tranzacții. Alegerea tranzacției se va face în
funcție de prima literă a numelui de familie, astfel:

I. Dacă numele de familie începe cu o literă între A și D, respectiv P și Z studentul respectiv va rezolva punctul nr. I;

II. Dacă numele de familie începe cu o literă între E și L, respectiv M și O studentul respectiv va rezolva punctul nr. II.

I. (Pentru studenții a căror nume de familie începe cu o literă cuprinsă între între A și D, respectiv P și Z )

Societatea ALFA prezintă la 1.02.N următoarea situaţie a conturilor de datorii (lei): 421 Personal - salarii datorate –
18.000, 1621 Credite bancare pe termen lung – 80.000; 5121 – Conturi la bănci în lei 93.000 lei; 5311- Casa în lei
5.000 lei. În luna februarie au loc următoarele tranzacţii:
1. Pe data de 03.02.N se rambursează o rată scadentă a creditului bancar pe termen lung în valoare de 10.000 lei
din conturile la bancă;
2. Pe data de 11.02.N se înregistrează dobânda aferentă creditului bancar pe termen lung (rata dobânzii este de
20% pe an);
3. Pe data de 14.02.N se plătește dobânda aferentă creditului bancar pe termen lung;
4. Pe data de 15.02.N se contractează un împrumut din emisiunea de obligaţiuni în valoare de 20.000 lei;
5. Pe data de 18.02.N se achită din contul bancar salariile datorate personalului;
6. Pe data de 24.02.N se acordă salariaţilor un avans chenzinal în valoare de 3.000 lei, în numerar;
7. Pe data de 28.02.N se înregistrează pe baza statului de salarii salariile datorate personalului în valoare de 30.000
lei; Pe data de 28.02.N se înregistrează reţinerile din salarii: CAS 1.300 lei, CASS 500 lei, impozit pe salarii 1.000
lei şi avansuri 6.000 lei;
8. Pe data de 28.02.N se înregistrează contribuţia asiguratorie pentru muncă în valoare de 100 lei;
9. Pe data de 28.02.N se achită contribuțiile recunoscute în cursul lunii curente din disponibilul în contul la bancă.

Efectuaţi analiza contabilă a tranzacţiilor de mai sus.


II. (Pentru studenții a căror nume de familie începe cu o literă cuprinsă între E și L, respectiv M și O)

Societatea ALFA prezintă la 1.02.N următoarea situaţie a conturilor de datorii (lei): 421 Personal - salarii datorate –
18.000, 1621 Credite bancare pe termen lung – 80.000; 5121 – Conturi la bănci în lei 93.000 lei, 5.311 - Casa în lei
5.000 lei. În luna februarie au loc următoarele tranzacţii:
1. Pe data de 03.02.N se rambursează o rată scadentă a creditului bancar pe termen lung în valoare de 8.000 lei
din conturile la bancă;
2. Pe data de 11.02.N se înregistrează dobânda aferentă creditului bancar pe termen lung (rata dobânzii este de
10% pe an);
3. Pe data de 14.02.N se plătește dobânda aferentă creditului bancar pe termen lung;
4. Pe data de 18.02.N se ridică din contul bancar și se depun în casierie banii necesari plății salariilor angajaților;
5. Pe data de 18.02.N se achită prin casieria societății salariile datorate personalului;
6. Pe data de 24.02.N se acordă salariaţilor un avans chenzinal în valoare de 4.000 lei, din casierie;
7. Pe data de 28.02.N se înregistrează pe baza statului de salarii salariile datorate personalului în valoare de 30.000
lei; Pe data de 28.02.N se înregistrează reţinerile din salarii: CAS 1.300 lei, CASS 500 lei, impozit pe salarii 1.000
lei şi avansuri 6.000 lei;
8. Pe data de 28.02.N se înregistrează contribuţia asiguratorie pentru muncă în valoare de 200 lei;
9. Pe data de 28.02.N se achită contribuțiile recunoscute în cursul luni lunii curente din disponibilul în contul la
bancă.
Efectuaţi analiza contabilă a tranzacţiilor de mai sus.