Sunteți pe pagina 1din 2

Suprafețele indicate cu acest logo sunt susceptibile de

RO manualul de instrucțiuni a se încinge în timpul utilizării.


Siguranţă • Pentru a preveni perturbări ale fluxului de aer nu
• Ignorând instrucțiunile de siguranță, producătorul nu puneți nimic pe partea de sus a aparatului și asigurați-
poate fi responsabil pentru daune. vă că există întotdeauna 10 centimetri de spațiu liber în
• Dacă cordonul de alimentare este deteriorat, acesta jurul aparatului.
trebuie înlocuit de producător, de agentul său de • După procesul de coacere, aparatul trebuie să se
service sau de persoane calificate în mod similar refacă, acest proces de răcire se va activa automat la
pentru a evita un pericol. terminarea temporizatorului. Evitați să deconectați
• Nu mișcați niciodată aparatul trăgând cablul și aparatul de la priza netă înainte de terminarea
asigurați-vă că nu se poate încurca cablul. procesului de răcire, deoarece aerul cald rămas poate
• Aparatul trebuie plasat pe o suprafață stabilă, la deteriora aparatul.
nivel. • Acest aparat este destinat utilizării în aplicații casnice
• Acest aparat trebuie utilizat numai în scopuri casnice și similare, ar fi:
și numai în scopul pentru care este fabricat. În cel mai – Zonele de bucătărie ale personalului din magazine,
rău caz, mâncarea poate lua foc. (adică nu utilizați mai birouri și alte medii de lucru.
mult de o lingură de ceai de ulei, nu carne care va – De către clienți în hoteluri, moteluri și în alte medii
elibera la grăsime de mult sau de apă destinate pentru de tip rezidențial.
produsele alimentare de fierbere. – Cazare și mic dejun tip mediu.
• Acest aparat nu este utilizat de copii cu vârsta sub 8 – Pensiuni agroturistice.
ani. Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu DESCRIEREA PIESELOR
vârsta cuprinsă între 8 ani și peste și persoanele cu 1. buton de reglare a temperaturii
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau 2. Timer (0-30 min.) /Power-on buton
lipsa de experiență și de cunoaștere, dacă au fost 3. lumina de putere
supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea 4. încălzirea luminii
aparatului într-un mod sigur și înțelege pericolele 5. coș
implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Nu 6. buton de eliberare a coșului
țineți aparatul și cablul la îndemâna copiilor cu vârsta 7. mâner coș
mai mică de 8 ani. Curățarea și întreținerea 8. tigaie
utilizatorului nu se efectuează de către copii decât dacă 9. admisie aer
sunt mai mari de 8 ani și sunt supravegheați. 10. deschideri de evacuare a aerului
• Pentru a vă proteja împotriva unui șoc electric, nu 11. cablu de alimentare
scufundați cablul, ștecherul sau aparatul în apă sau în ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
orice alt lichid. • Îndepărtați toate materialele de ambalare.
• Aparatul trebuie să fie conectat la o priză cu un • Îndepărtați orice autocolant sau etichete de pe aparat.
contact cu împământat (pentru aparatele din clasa I). • Curățați bine coșul și tava cu apă caldă, un lichid de
• AVERTIZARE: dacă suprafața este crăpată, opriți spălare și un burete neabraziv.
aparatul pentru a evita posibilitatea unui șoc electric. • Ștergeți interiorul și exteriorul aparatului cu o cârpă
• Nu țineți aparatul și cablul la îndemâna copiilor mai umedă.
mici de 8 ani. • Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, orizontală și
• Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată la nivel, nu așezați aparatul pe suprafețe rezistente la
atunci când aparatul funcționează. temperaturi netermice.
• Aparatul nu este destinat să fie operat cu ajutorul • Așezați coșul în tigaie în mod corespunzător
unui cronometru extern sau al unui sistem separat de • Aceasta este o friteuză de aer care funcționează pe
control la distanță. aer cald. Nu umpleți tava cu ulei sau cu grăsime
prăjită.
• Pentru a preveni perturbări ale fluxului de aer nu • Goliți Coșul într-un castron sau pe o farfurie. Atunci • Nu preparați ingrediente extrem de grase, ar fi
puneți nimic pe partea de sus a aparatului și asigurați- când un lot de ingrediente este gata, friteuza de aer este cârnații din friteuza de aer.
vă că există întotdeauna 10 centimetri de spațiu liber în instantaneu gata pentru a pregăti un alt lot. • Așezați o tavă de copt sau un vas de gătit în coș dacă
jurul aparatului. doriți să Coaceți un tort sau Quiche sau dacă doriți să
Utilizaţi Valoar timp temper se extra prăjească ingrediente fragile sau ingrediente umplute.
• Introduceți fișa de alimentare într-o priză de perete ea (mi at ure agit informa • Puteți utiliza, de asemenea, friteuză de aer pentru a
împământat. medie n) (° c) ă re n reîncălzi ingredientele. Pentru a reîncălzi ingredientele,
• Trageți cu grijă tava din friteuza de aer. (g) setați temperatura la 150 ° c timp de până la 10 minute.
• Puneți ingredientele în coș. Cartofi 1000 10- 200 shak CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
• Glisați tava înapoi în friteuza de aer. prajiti 18 e • Înainte de curățare, deconectați aparatul și așteptați
• Nu folosiți niciodată tava fără coș. Homema 1200 16- 200 se adăuga ca aparatul să se răcească.
• Nu atingeți tava în timpul și după utilizare, deoarece d cartofi 20 agit 1/2 o • Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă sau în
devine foarte fierbinte. Țineți tava doar cu mânerul. prajiti ă lingura orice alt lichid. Dispozitivul nu este rezistent la mașina
• Rotiți butonul de reglare a temperaturii la de ulei de spălat vase.
temperatura dorită. Congelat 600 6-10 200 utilizare • Curățați tava și coșul cu apă caldă, un lichid de
• Determinați timpul necesar de preparare a e de cuptor spălare și un burete neabraziv. Tava și coșul nu sunt
ingredientului. pește gata rezistente la mașina de spălat vase.
• Pentru a porni aparatul, rotiți butonul de temporizator Sticks • Dacă murdăria este blocată în coș sau în partea de jos
la timpul necesar de preparare, adăugați 3 minute la găină a tigaie, umpleți tava cu apă fierbinte cu un lichid de
ora preparării când aparatul este rece. Copane 750 18- 180 spălare. Puneți Coșul în tigaie și lăsați tava și Coșul să
• Cronometrul începe numărătoarea inversă a timpului 22 se înmoaie timp de aproximativ 10 minute.
de pregătire stabilit. Hamburg 750 13- 180 • Curățați aparatul cu o cârpă umedă. Nu folosiți
• În timpul procesului de prăjire a aerului cald, lumina er 15 niciodată detergenți aspre și abrazivi, plăcuți de curățat
de încălzire se aprinde și se stinge din când în când. Rulouri 600 8-10 200 se folosi sau vată de oțel, care deteriorează dispozitivul.
Acest lucru indică faptul că elementul de încălzire este de agit cuptor Mediu
pornit și oprit pentru a menține temperatura setată. primăvar ă gata Acest aparat nu ar trebui să fie pus în gunoiul domestic
• Excesul de ulei din ingrediente este colectat pe partea ă la sfârșitul durabilității sale, dar trebuie să fie oferit
de jos a tigaie. Tort 450 20- 160 utilizare într-un punct central pentru reciclarea aparatelor
• Unele ingrediente necesită agitare la jumătatea 25 a staniu electrice și electronice de uz casnic. Acest simbol de
timpului de preparare. Pentru a agita ingredientele, de copt pe aparat, manualul de instrucțiuni și ambalajul vă
trageți tava din aparat de mâner și scuturați-o. Apoi Quiche 600 20- 180 utilizare atrag atenția asupra acestei chestiuni importante.
glisați tava înapoi în friteuza de aer. Nu apăsați (tartă) 22 a staniu Materialele utilizate în acest aparat pot fi reciclate.
butonul de eliberare a coșului în timpul tremurului de cop Prin reciclarea aparatelor casnice uzate, contribuiți la
• Când auziți clopoțelul temporizator, timpul de Briose 450 15- 200 utilizare protecția mediului înconjurător. Adresați-vă
pregătire stabilit a expirat. Trageți tava din aparat și autorităților locale pentru informații cu privire la
18 a staniu
așezați-o pe o suprafață rezistentă la căldură. punctul de recolectare.
de copt
• Verificați dacă ingredientele sunt pregătite. În cazul Suport
în care ingredientele nu sunt gata încă, pur și simplu Puteți găsi toate informațiile disponibile și piese de
Sfaturi
glisați tava înapoi în aparat și setați cronometrul la schimb la service.tristar.eu!
• Agitarea ingredientelor mai mici la jumătatea
câteva minute suplimentare.
timpului de preparare optimizează rezultatul final și
• Pentru a îndepărta ingredientele mici (de ex. cartofi
poate ajuta la prevenirea ingredientelor prăjite
prăjiți), apăsați butonul de eliberare a coșului și ridicați
neuniform.
coșul din tigaie. Nu întoarceți coșul cu susul în jos cu
• Adăugați niște ulei la cartofi proaspeți pentru un
tava încă atașat la acesta, ca orice exces de ulei care a
rezultat crocant. Prăjește ingredientele în friteuza de
colectat pe partea de jos a Pan se va scurge pe
aer în câteva minute după ce ai adăugat uleiul.
ingredientele.