Sunteți pe pagina 1din 3

LISTA

întrebărilor de examinare la disciplina Medicină legală şi Drept medical


pentru studenţii a. VI, facultatea Medicină nr. 1

1. Medicina legală ca disciplină de studiu, sarcinile ei şi relaţiile cu alte discipline


medicale şi paramedicale.
2. Istoricul medicinii legale. Catedra Medicină Legală a USMF „Nicolae Testemiţanu”,
activitatea ei ştiinţifică.
3. Bazele procesuale ale expertizei medico-legale, regulile şi cazurile de dispunere
obligatorie a acesteia.
4. Obiectele de cercetare medico-legală. Obligaţiile, drepturile şi responsabilitatea
expertului.
5. Formele expertizelor medico-legale.
6. Documentaţia medico-legală, cerinţele înaintate faţa de întocmirea şi eliberarea
acesteia.
7. Moartea ca proces biologic, stările terminale şi agonia.
8. Clasificarea medicală și juridică a morții.
9. Moartea subită, factorii favorizanţi în declanşarea ei.
10. Principiile stabilirii diagnosticului morţii, semnele probabile şi certe.
11. Modificările cadaverice precoce şi importanţa lor medico-legală.
12. Modificările cadaverice tardive şi importanţa lor medico-legală.
13. Sarcinile medicului şi metodologia examinării cadavrului la faţa locului.
14. Necropsia medico-legală şi morfopatologică. Motivele de expertiză medico-legală a
cadavrului.
15. Estimarea vechimii morții.
16. Diagnosticul medico-legal şi principiile de întocmire a acestuia. Concluziile expertale
şi cerinţele înaintate faţă de acestea.
17. Mecanismele de producere a leziunilor prin obiecte contondente. Particularităţile
leziunilor corporale.
18. Clasificarea leziunilor mecanice şi a cauzelor medicale ale morţii provocate de
acestea.
19. Particularităţile morfologice şi importanţa medico-legală a excoriaţiilor şi
echimozelor.
20. Particularităţile morfologice ale plăgilor contuze.
21. Leziuni produse de omul neînarmat, caracteristicile morfologice.
22. Ordinea şi schema descrierii leziunilor corporale.
23. Principiile de identificare a obiectelor vulnerante.
24. Leziuni prin cădere. Particularităţile morfologice în funcţie de condiţiile traumatizării.
25. Leziuni prin precipitare. Particularităţile morfologice în funcţie de condiţiile
traumatizării.
26. Clasificarea traumatismelor de trafic. Traumatismul auto, mecanismele de producere
a leziunilor corporale.
27. Particularităţile leziunilor prin ciocnirea automobilului cu pietonul.
28. Clasificarea obiectelor ascuţite şi a leziunilor produse de acestea. Particularităţile
morfologice ale plăgilor înţepate şi tăiate.
29. Leziunile produse prin obiecte despicătoare, mecanismul de traumatizare,
caracteristica morfologică a plăgilor în funcţie de condiţiile de producere.
30. Armele de foc. Particularitățile leziunilor produse prin tragere din arme de vânătoare.
1
31. Factorii traumatici ai împuşcăturii. Distanţele de tragere din punct de vedere medico-
legal.
32. Semnele leziunilor produse prin gloanţe la tragere de la distanţă apropiată.
33. Leziunile balistice transfixiante. Diagnosticul orificiului de intrare şi de ieşire,
aprecierea direcţiei canalului de rănire.
34. Plăgile oarbe şi tangenţiale. Însemnătatea criminalistică a glonţului.
35. Leziunile oaselor produse de gloanţe.
36. Caracteristicile leziunilor organelor interne produse prin gloanţe. Efectul
hidrodinamic.
37. Particularităţile leziunilor produse prin gloanțe la tragere cu țeava lipită.
38. Semnele morfologice ale morţii asfixice (rapide).
39. Spânzurarea, semnele morfologice. Semnele vitalității șanțului de spânzurare.
40. Strangularea, semnele morfologice.
41. Sugrumarea, semnele morfologice.
42. Asfixia prin compresiune toraco-abdominală: tanatogeneza şi semnele caracteristice.
Mecanismul de formare a măştii echimotice și edemului carminat al pulmonilor.
43. Obstruarea căilor respiratorii cu corpuri străine. Particularităţile de vârstă ale acestor
forme de asfixie.
44. Sufocarea, semnele morfologice.
45. Înecul. Mecanismul morții și semnele morfologice.
46. Semne ale retenției cadavrului în apă.
47. Acțiunea locală a temperaturii înalte. Identificarea agentului termic.
48. Moartea produsă prin acţiunea generală a frigului. Modificările morfologice.
49. Electrotrauma. Factorii ce influenţează electrocuţia. Semnele morţii prin electrocuţie.
50. Toxicele şi clasificarea lor.
51. Condițiile de acțiune a toxicelor. Deprinderea faţă de toxic.
52. Clasificarea socio-juridică a intoxicațiilor. Sursele şi circumstanţele lor.
53. Particularităţile cercetării locului faptei în caz de intoxicaţie.
54. Căile de introducere și eliminare a toxicelor în organism.
55. Intoxicaţiile cu acizi, mecanismul de acţiune, particularităţile morfologice.
56. Intoxicaţiile cu baze, mecanismul de acţiune, particularităţile morfologice.
57. Intoxicaţiile cu mercur. Tabloul morfologic.
58. Intoxicaţiile cu arsen. Modificările morfologice.
59. Toxicele hemolitice, modul de acţiune, semnele morfologice ale hemolizei pe
cadavru.
60. Intoxicaţiile cu oxid de carbon, mecanismul de acţiune, diagnosticul morfologic şi
particularitățile cercetării locului faptei.
61. Intoxicaţiile cu compuşii acidului cianhidric, mecanismul de acţiune, modificările
morfologice.
62. Intoxicaţiile cu alcool etilic, evoluţia clinică, modificările morfologice.
63. Intoxicațiile cu droguri, evoluţia clinică, modificările morfologice și diagnosticul de
laborator.
64. Intoxicaţiile cu ciuperci otrăvitoare. Diagnosticul morfologic şi de laborator.
65. Semnele raportului sexual vaginal la persoane de sex feminin şi masculin.
66. Expertiza stării de graviditate, de naştere şi avort recent.
67. Violul, problemele medico-legale şi modul de soluţionare a acestora.
68. Motivele expertizei medico-legale privind persoanele.
69. Gradele de gravitate a vătămării corporale și criteriile de apreciere.
2
70. Vătămarea corporală gravă periculoasă pentru viaţă.
71. Vătămarea corporală gravă calificată în baza consecinţelor neprimejdioase pentru
viaţă.
72. Vătămarea corporală medie, uşoară şi neînsemnată. Criteriile de apreciere, exemple.
73. Problemele soluţionate de expertiza medico-legală a cadavrelor de nou-născut.
74. Diagnosticul pozitiv de nou-născut şi estimarea vieţii extrauterine.
75. Docimazia hidrostatică: metodica şi scopul efectuării.
76. Cauzele morţii pruncilor. Noţiune de pruncucidere, formele acesteia.
77. Investigaţiile de laborator în cazul examinării medico-legale a cadavrului.
78. Expertiza urmelor de sânge. Problemele specifice.
79. Urmele de sânge în baza formei şi mecanismului de producere.
80. Diagnosticul pozitiv al petelor de spermă.
81. Actele legislative ce reglementează activitatea medicului în RM.
82. Dreptul medical: definiție, subiecți ai raportului de drept medical, obiectul, principiile.
83. Noţiunile principale în dreptul medical: pacient, reprezentantul lui legal, act medical,
consimţământ.
84. Raportul medic-pacient. Modul paternalist şi antipaternalist de acordare a asistenței
medicale.
85. Consimțământul informat al pacientului: varietăți, conținut, mod de obținere și
documentare.
86. Refuzul pacientului: mod de obţinere şi documentare.
87. Drepturile pacientului și condițiile de limitare legală a pacientului în drepturi.
88. Dreptul pacientului la confidenţialitatea informaţiilor ce ţin de secretul medical și
condițiile divulgării legale a acestora.
89. Responsabilităţile pacientului prevăzute de legislaţia RM.
90. Drepturile profesionale ale lucrătorilor medico-farmaceutici. Modurile de apărare a
lor.
91. Asistenţa medicală în cazuri de urgenţă şi cele extremale: prevederile legislaţiei.
92. Răspunderea juridică a personalului medical. Infracțiunile profesionale ale
lucrătorilor medicali și farmaceutici prevăzute de Codul Penal al RM.
93. Neacordarea asistenţei medicale bolnavului. Prevederile legislaţiei.
94. Încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale.
Prevederile legislaţiei.
95. Greșeala și eroarea medicală: clasificare și cauzele apariției lor.
96. Bolile iatrogene: noțiune, clasificare.
97. Eutanasia: probleme medicale şi juridice.
98. Avortul medical: condițiile legalității și ilegalității avortului.
99. Sterilizarea chirurgicală: condițiile legalității și ilegalității.
100. Reanimare şi transplantare: aspectele legale, etice şi medicale.

Acest program a fost discutat şi aprobat


la şedinţa catedrei Medicină legală
din “ 30 ” august 2019, proces-verbal Nr. 1

Şef catedra Medicină legală,


dr.hab.șt.med., conf.univ. Andrei PĂDURE