Sunteți pe pagina 1din 40

Literadura nr.

13/septembrie/2019 Editorial

dezacorduri, bâlbe, inepții, ca să nu mai subliniez


atacurile la persoană, folosite la ordinea zilei...
apoi vin la rând jurnaliștii, care se fac vinovați de
alte mii de greșeli, de orice natură, fonetică,
morfo-sintactică sau semantică, ei ar trebui să fie
Manuela Camelia SAVA exemple de bună practică, însă massmedia nu se
dezminte și zilnic putem întâlni erori de
exprimare în limba română... știu, îmi veți spune:
errare humanum est... da, dar perseverare
diabolicum!
La examenele naționale, susținute de elevii
Limba noastră cea română absolvenți de ciclu gimnazial sau liceal, se
produc tot felul de „perle”! (Le citesc, le
u știm cât de bogați suntem având o

N limbă frumoasă! Nu știm să o prețuim la


adevărata ei valoare, nu o cinstim pe cât
ar merita! Suntem săraci sărăcind limba ori de
colecționez – da! Le colecționez de prin lucrările
corectate și nu mai râd, ci plâng câteodată în
sinea mea... le dau exemple de „așa NU” , pentru
ca „să rămâie nepoților” să deschidă urechea bine
câte ori ducem tot ceea ce vorbim spre răutăți, și „să se îndirepteze”, vorba cronicarului
banalități, vulgarități. Suntem mai săraci ori de moldovean!)
câte ori sluțim, pocim cuvintele. Mediile de socializare sunt un câmp de
Nu conștientizăm că e nevoie, mai mult ca desfășurare de forțe... acolo avem de toate pentru
oricând, să vorbim corect românește, să învățăm toți... limba este asaltată de englezisme,
să vorbim și să scriem corect în limba maternă, facebookisme, etc-uri... grav e că s-a schematizat
să ne respectăm unii pe alții, vorbindu-ne frumos, un limbaj subteran de comunicare, cu prescurtări
simplu, față în față, căci ne naștem români, și emoticoane, cu semne de punctuație folosite pe
vorbim românește și aceste valori ne definesc pe post de cuvinte, cu înjurături, imprecații și mai
tot parcursul vieții, ne delimitează ca națiune... știu eu ce, încât îți vine uneori să fugi numai să
Cui folosește să ne aruncăm cuvinte otrăvite, cui nu vezi inepțiile debitate de cei care pot schingiui
folosește să nu întrebuințăm limba așa cum este biata limbă.
ea – armonioasă, curgătoare? Nu realizăm ce Profesorii mei de la Universitatea din București
comori scrise ne-au lăsat înaintașii, scriitori care ne învățau că „limba e un organism viu”! Ea este
au trudit pentru opera lor, pentru tot ce au gândit, în permanentă evoluție, transformare, apar
pentru tot ce au creat... cuvinte noi, este vorba de dinamica limbii –
Ar fi fost, poate, firesc să încep cu vreo definiție fenomen prezent la oricare dintre limbile vorbite
clasică sau metaforică, personală sau cu vreun în lume, cu ajutorul ei putem să spunem lucruri
citat despre limba română. Dar nu vreau să intru frumoase, dar și lucruri urâte, putem să o punem
în paradigme, teorii, teoretizări. Acestea sunt „când să-mbie, când să-njure” (Tudor Arghezi,
domeniul cercetătorilor, lingviștilor, academicie- „Testament”!). Da!
nilor, profesorilor – ei sunt cei care studiază De aceea trebuie să vorbim corect, clar, fluent
definiții, noțiuni stricte, uneori aride, fără sens limba română, să scriem corect, să-i educăm pe
pentru noi, vorbitorii cei de rând, ei sunt cei care copii în spiritul păstrării limbii române așa cum
dau norme, fac dicționare, gramatici, manuale, este ea – minunată, specială, ea este instrumentul
auxiliare. Sunt necesari acești oameni pentru că de comunicare ce te face să fii mândru că ești
fără munca lor ar fi haos, fără informațiile român, ce te face să aparții latinității și Europei...
coerente, care dau un sistem gramatical, cu tot ce Iartă-mă, Doamne, de ceea ce fac că eu voi da
implică el, fără să cunoaștem regulile gramaticale seamă de „ale mele, toate câte scriu”!
nu am avea o limbă, am avea doar o posibilitate
de comunicare și atât.
Deteriorarea limbii se produce constant, deviații
de la normele impuse apar la tot pasul, dar eu mă 
refer aici la ceea ce facem noi toți CÂND
VORBIM... Cum vorbim? Vedem oameni
politici, din administrație, de la nivelul cel mai
înalt, care stâlcesc cuvintele, ies cu mesaje
denaturate, vorbesc prost limba română – cu
3
Poezie Literadura nr. 13/septembrie/2019

cu fulgere şi cu stafii
în care morţii s-or trezi
Paul SPIRESCU şi viii se vor nemuri
de parc-a fost
cum n-a mai fost
fără de scop fără de rost
în circul timpului anost
o clipă cât o zi de post
loc de visare şi-adăpost
în care toţi ne-om odihni
şi-n pragul zorilor de zi
ne vom urî ne vom iubi
şi ne vom plânge poezii
precum am fost
Născut la 26 iunie, 1950, Moreni, Dâmboviţa. precum vom fi...
Facultatea de filozofie - Bucureşti, specializare în
Jurnalism, 1974 Expansiunea universului copilăriei
Profesor la Liceul „Emil Botta” – Adjud.
Membru al USR, filiala Sud – Est (2008) Curge uliţa copilăriei mele
Cărţi publicate: Metafizica Lacrimei,
ca un fluviu fără zăgazuri
(poezie, Ed. Salonul Literar, Focşani, 2000)
Strigăt clandestin (poezie, Editura Pallas, şi se face sat
Focşani, 2004) şi se face comună
Domnule Judecător (poezie, Editura Andrew, şi se face oraş
Focşani, 2007) şi se face municipiu
Eu, adică umbra mea (poezie, Editura Andrew, şi se face ţară
Focşani, 2009) şi se face lume
Natură moartă cu iluzii (poezie, Editura Fundaţia şi se face univers
Culturală Antares, Galaţi, 2012) şi se face că nu se mai face
Umila mea părere (publicistică, Editura Rafet, nimic
Râmnicu Sărat, 2012) şi nimeni nu înţelege cum mama dracului
Punctul de întâlnire (volum colectiv, cu Adrian
se poate petrece
Botez şi Liviu Ioan Stoiciu,
Editura Docucenter, Bacău, 2013 ) miracolul acesta...
Metafizica Lacrimei/LA Methaphysique des
pleurs (volum bilingv, Editura Docucenter, Doamne, tu ce povață îmi dai?
Bacău, 2014)
Trepte (volum antologic, Editura Grinta, Cluj- Nu poți iubi, dacă nu-ți fierbe sângele
Napoca, 2017) de o boală eternă
2009 - Premiul de poezie al USR, filiala SUD – și fără de leac.
EST, pentru volumul de versuri Eu, adică umbra Nu poți îmbrățișa, dacă brațele tale
mea; În 2012 primeşte acelaşi premiu pentru nu poartă în ele amintirea
volumul Natură moartă cu iluzii. cuielor de pe cruce.
Doamne, tu ce povață îmi dai
Fără titlu tocmai acum
la sfârșitul acestui timp
Precum ar fi fără de timp?
o noapte gri
cu stele reci şi cu făclii
Poem în delir oameni, fiare şi zei.
Lumea aceasta nebună şi bântuită de spaime
Ar trebui, prietene, un cutremur devastator s-a înlătrat cu totul
care să ne-amestece pe toţi cu molozul: fără să ştii, fără să vrei.
4
Literadura nr. 13/septembrie/2019 Poezie

S-au aliniat deja cele două axe ale istoriei


într-o sublimă antisimetrie:
se retrag toate fluviile către izvoare
zboară toţi caii albaştri visaţi pe vremuri
în îndepărtata noastră copilărie.

Ar trebui, prietene, cum îţi zic,


un cutremur devastator
care să ne-amestece cu molozul pe toţi:
lumea acesta de mult înlătrată ne biciuie visul atavic
fără să ştii
fără ceva să mai poţi...

Scrisoare de împrumut

Când vom pleca amândoi de pe lumea aceasta,


dragostea mea,
pe tine funcţionarii Cerului sigur te vor repartiza
în partea aceea cu grădini înverzite,
pe mine sigur de partea cealaltă a gardului,
mai aproape de cazanele cu smoală fierbinte:
fiecare după faptele sale!
Eu – vagabondul, mereu răzvrătitul, beţivul,
Tu – îngereasa cu suflet de lacrimi arzânde
mereu mângâind rănile mele eterne...
Din când în când, mă voi uita la tine printre ulucile gardului
sperând să te întrevăd vreodată,
la fel de caldă,
la fel de diafană,
cum fostele răni sângerânde ale inimii mele...
Nu ştiu dacă se va întâmpla vreodată minunea aceasta,
dar te voi căuta printre ulucile gardului, cu disperare,
să-ţi spun măcar atât,
draga mea,
au fost şi bune, au fost şi rele
au fost şi flori înmiresmate şi buruieni ofilite,
au fost şi ingenue călătorii în deşert
şi căderi în nimicul înţelepciunii cărturăreşti,
o, deşertăciune a deşertăciunilor,
au fost şi bucuriile noastre omeneşti,
prea omeneşti,
prea naive pentru o asemenea imensitate
a Universului,
au fost de toate,
dragostea mea!



5
Poezie Literadura nr. 13/septembrie/2019

Apa-i pătrunsă-n cală, șoarecii lasă nava


Emil NICULESCU Aude,-n metri tragici, cizme de caralii
Pe trestii gânditoare în fostul fort Jilava.

Pupila rece are sclipiri de bisturiu,


Din 'nalturi pică iute și greu ca un erete –
Himeră tălmăcită – surâsul cel târziu,
Suav-feroce al doamnei brune din sonete.

Festina lente
Motto: Efemera-și găsi
Volume publicate: În secundă un rost
Ce a fost va mai fi
Provincia Felix, versuri, 1993;
Ce va fi a mai fost
Birja cu crai, versuri, 1996; Cezar Baltag
Dragonoctonul, eseu, 2004;
Tot despre Caragiale, loco eseu, 2005; Cum să-ți gestionezi mai bine viața,
François Villon-Balada toamnelor de Când, cu cățelu-n lesă, dimineața,
altădată (Antologie și studiu) 2007 Vezi, plin de pini, scuarul „Romanița”-
Zona Zoster, versuri, 2009. N-ai fost, nici anul ăsta la Ibiza-,
Vanitas Levantina, 2015 Trecând prin ceața densă – o smântână-
Membru al Uniunii Scriitorilor din România Un campion, doar cu-o singură mână,
De tenis, dintr-un timp ce-i deja mort,
Agale trece către săli de sport,
V. Voiculescu Și-ți cade, ca o minge pe revers,
(o fotografie) Un rând ce îl credeai din minte șters
De detergenții secolului prost:
La zid, în iarna vârstei, precum un bazileu „Ce a fost va mai fi, ce va fi a mai fost”.
Sărac, dar care n-a pus coroana amanet, Chiar azi, își cară moartea în rucsaci,
Privește, poate, munții ce-și desfășoară greu Spre-acolo,-n pas gimnastic, tineri. Taci!
Geologia aspră căzând spre șesul get.

Ori parcă-ascultă râul în jgheabul unei mori, Fișă de lichidare


Scâncetul slab al roții-n grădini la Lagradora
Și vede, în retrageri, plutoane de cocori În curtea, dar din spate, a unei policlinici
Tăind în resemnate bătăi de aripi ora. A oștii, poți, cu carte, de-acum, să te cumineci
Dincolo de centrală-i un garaj cu etaj,
Barba e deplin ninsă; e-un frig mai orb ca Unde, cu neclintire, lui Gutenberg stau paj.
Lear. Când ies la o țigare, privesc cu mare jind
Simte, din nord, ghețarii glisând pe stins polei Asigurați, spre medici, șchiopi sau vioi venind,
Și, de molton, halatul pare un patrafir Direct chitiți, desigur, către altă intrare.
Pe care-și plimbă mâna, năpăstuit, Zahei. La mine, rar, apar doar fișe de lichidare -
Transferuri în serviciu, poate pensionare
Nu i-a rămas în palme o vrabie să minți. Cum că numitul, cărți n-a împrumutat, deci n-are
Doar bolnițe și schituri valahicului grai. A plăti vreo gloabă și liber e să plece,
Și lui, vindecătorul cel fără de arginți, Ca în „Sergentul”, fără, în piept, inima rece.
I-au dat gamela neagră a hoților de cai. Certific olograf că, sigur, litigii nu-s,
Iar clasica lectură le-a fost mult prea presus.
Semeț, precum catargul ivit peste stihii –

6
Literadura nr. 13/septembrie/2019 Poezie

La mulți ani!
Qvinta baudelaireană
Septembrie
Ordine, frumusețe, lux, calm și voluptate, 1-Ecaterina Chifu
În 'jdemii de extrageri, le-am cam ratat pe toate. 6-Liviu Ofileanu
10- Viorel Dodan
Relațiile mele cu tuta de Fortuna 11-Ștefan Iovan
Sunt criogenizate, dar ei îi e totuna. 14-Valentina Bucur
22-Nicolae Peneș
Am tras, cândva , pe vremuri, un poker cu amici- 22-Cristina Modoreanu
După Rimbaud, se pare, nu-i ins fără de vicii -, 26-Emil Niculescu
27-Sabin Bîldea
Rar doar filând, transpus, un caré sau o roayală, 27-Marie Jeanne Ion
Cu care să trag potul umflat ca o dospeală
Octombrie
Și nu eram, nici unul, atâta de hârbar 7-Georgiana Elisabeta Panait
Încât să poa' să piardă-n partidă un salar. 9-Valentin Cojocaru
11-Gina Zaharia
Criza, ce sub aripă ne-a luat frumos pe toți, 12-Ionel Stănuță
M-a transformat teribil: sunt unul dintre hoți: 16-Alexandru Borcan
16-Sabin [B]orcan
Intru în câte-un bar cu diverse aparate 16-Adrian Bănuță
Și mă plasez cu ochii pe-un player, mai din spate 23-George Tarara
24-Gheorghe Onea
Privind, aparent fără vreun interes major, 26-Teo Cabel
Cum treieră norocul trist prin gaminator, 27-Viorel Frîncu
Cum altădată mâna moartă, poftim, chibiții Noiembrie
Ce nu-și permit, păcatele mele, investiții. 2-Ilie Mândricel
3-Gheorghe Sava-Popa
Mai este câte unul care-mi ghicește jocul 6-Mihai Gabriel Voinea
Și-mi obturează unghiul vederii, dobitocul, 7-Gabriela Matiu
10-Nicolae Tudor
În spaima că deochiul, ca râia, ghinionul 11-Lucian Mănăilescu
Îi bagă mortu-n casă,-i zgârie patefonul, 12-Ion P.Iacob
12-Stelian Grigore
Unde, oricât i-ai spune, n-are măcar în vis 12-Constantin Feraru
Erotic ce înseamnă fortuna labilis. 15-Mitică Ion
19-Stan Brebenel
Îi sunt juneții mele (nu una de amvon!), 21-Nicolae Cabel
În noul, trist mileniu, un fel de epigon. 22-Rodica Șerbănescu
23-Ștefan Dima
27-V.B.Țânțăreanu
 28-Virgil Diaconu

7
Proză/ debut editorial Literadura nr. 13/septembrie/2019

Dan DINU stofă de Macedon, deloc, sub toate aspectele.


Citisem „Alexandria“, cărţulia aceea în ediţie
populară, citisem printre rânduri, aveam unele
dubii în legătură cu sexualitatea bipolară a
marelui cuceritor, dar nu ştiam că voi
experimenta curând răspunsuri, pe propria-mi
piele! Evitasem să merg în vizită la mentorul
despre care nu ştiam totuşi mai nimic, cărţile
mi le aducea împachetate frumos la Baie,
aveam o săptămână la dispoziţie să le parcurg
şi să i le înapoiez la următoarea întâlnire, nu
(Data nașterii 9 ianuarie 1954, Buzău) insista să citesc tot, doar să mă familiarizez cu
C.N. „B. P. Hașdeu” Buzău. cât mai mult. Nu era ca la şcoală să mă
Facultatea de Drept, Braşov. asculte din ele, să mă verifice dacă mi-am
Cenaclul ziarului „Viaţa Buzăului” făcut temele, şi asta mă lăsa să mă simt liber,
pseudonim literar DAN DINU. important, un discipol răsfăţat. Invitaţiile la
Membru UZPR domiciliu le eschivasem sub diverse pretexte,
nu-mi era clar de ce inventam scuze puerile,
Iubire şi Abjecţie sub Ploaia de Aur - pe care el le accepta cu un zâmbet înţelegător,
până în seara când, după un popas la cofetărie,
am simţit un ultimatum în glasul lui, am

P oate acum eram prin Anglia, pe unde


umblă câinii cu covrigi în coadă pe la
paturile bolnavilor, aud că e câte o
asistentă pe cap de pacient, sau admir prin
filmele americane doctori care fac miracole
cedat, bine, vin acum! A pus două pahare cu
lichior pe măsuţa din camera lui, locuia în
aceeaşi casă cu bătrâna lui mamă, cu
dificultăţi de deplasare, îmi spusese că ar
profesionale, nu văd pe unul care să ceară pleca din ţară oricând dar nu se îndură să o
şpagă şi să spună că mori dacă nu te operezi părăsească în nevoie. Un adept al filosofilor
urgent la el, şi nu în altă parte, să mai ceară el cinici, nu-l mai lega mare lucru de fiinţa pe
o opinie colegială, sau te trimită la încă un care o auzeam mişcându-se anevoie pe holul
specialist, nu ca în infernul ăsta în care am spre bucătărie, era un zaţ moral, cum îi
intrat relativ sănătos, şi simt că voi ieşi gata spunea, de fapt doctorii nu-i mai dădeau
de pus mâinile pe piept. multe zile de trăit şi vroia să încheie
Şi doar mă sfătuise mentorul meu să socotelile, să vândă casa, să plece cu banii
învăţ engleză, să mă pregătesc pentru că îmi afară.
va face chemare în Anglia, începusem să Am închinat şi am dus la buze băutura
împrumut cărţi de la maestrul meu în arta dulceagă, îl urmăream să nu-mi fi pus ceva în
masajului de la Baia Comunală, îmi pahar, rămăsese în mine acel amestec de
recomanda Aldous Huxley, Chaucer mister şi suspiciune instalat de la prima
„părintele poeziei engleze” William Golding. noastră întâlnire, acel sentiment ce a devenit
dar şi un Mircea Eliade - Istoria religiilor, în în timp a doua mea natură, să mă îndoiesc de
franceză, el îmi dădea dicţionare. Îmi orice, să pun totul sub semnul întrebării.
deschidea o lume neştiută, dar în care intram A tăcut destul de mult, ceea ce nu-i
greu, trebuia să-mi păstrez timp şi pentru stătea în fire, răstimp ce-i studiam biblioteca,
partidele zilnice de fotbal, miuţele, boala mea urmărindu-i mişcările cu coada ochiului,
de când eram ţânc şi mă striga gaşca Dan Coe, aşteptam să facă el prima mişcare, neîndoios
erau şi lecţiile anoste la care profesorii nu te avea să fie momentul adevărului. Nu mă
iertau dacă nu treceai măcar cu un ochi prin înşelasem, după pauza în care părea să-şi
materii inutile, vetuste. caute cuvinte măiestrite, şi aici mă simţeam
Nu prea ţineam pasul cu sfaturile capabil să-i răspund pe măsură, a intrat abrupt
acestui Aristotel, şi în niciun caz nu aveam în subiect, mi-a întins un plic mototolit în

8
Literadura nr. 13/septembrie/2019 Proză/ debut editorial

mâini câtă vreme mă învârtisem prin cameră, Homosexualitatea nu este o boală, nici nu se
şi mi-a spus că e de la iubitul lui – boyfriend – transmite, nici nu vindecă, aşa te naşti şi este
din Anglia. mai dureros să nu descoperi ce eşti, decât să
Am dat să glumesc, ironizându-l că trăieşti frustrat, stigmatizat, izolat în
poate nu tradusese exact, poate a vrut să nefericire. E un fel de cod înscris în gene şi
spună iubita lui din Anglia, dar nu mai sânge, la un moment dat devii conştient de el,
încăpeau jocuri de cuvinte, mi-a întins plicul şi dacă nu ai pe cineva să te îndrume sfârşeşti
să citesc singur, să văd ştampila, să mă în dispreţ şi izolare. Am să-ţi povestesc cum
conving. Înăuntru era o carte poştală, vedere am aflat eu de ce nu mă simţeam atras de fete
cum se spunea pe atunci, cu poduri luminate şi cum m-am descătuşat spre normalitatea
feeric, statui ecvestre, clădiri medievale, iar mea, precum orice fiinţă lăsată de Dumnezeu,
cuvintele îmi sfredeleau privirea mai abitir că îmi vine să le dau cu Geneza în cap ălora
decât felinarele din imagine – My dear C., I ce condamnă homosexualii. Nu suntem toţi
cant forget the lovely nights in Budapest, see făcuţi după chipul şi asemănarea Lui?...
you soon, your boyfriend, sweet kisses, H. Eram într-una din vizitele pe care
Un text banal şi aparent neutru, dacă începusem să le onorez, nu ştiam că avea să
nu era precizat sexul prietenului, o vedere pe fie ultima dată când îl vedeam, îmi făceam de
care o simţeai mustind de iubire dacă ştiai, lucru, ca de fiecare dată, cu cărţile din
înţelegeai, exact ceea ce îmi era deja foarte biblioteca mare cât tot peretele de la răsărit,
clar, simţeam povestea lor de dragoste. Îşi îmi spunea că alea sunt icoanele lui, cărţile.
făcuse un prieten intim, logodnicul meu îi Citeam titlurile de cotoare aurii, cu gâtul
spunea, pe care îl cunoscuse în Budapesta, la aplecat caraghios, el se uita lung la mine, îşi
un hotel care era un fel de casă conspirativă şi aprinsese pipa şi stătea rezemat de colţul
gazdă primitoare a homosexualilor din mesei. Mă alungeam din gât spre titlurile de
Europa. pe rafturile de sus, ca o girafă după frunzele
Mentorul meu, care sclipea de de Acacia, mă aplecam spre dicţionarele
inteligenţă şi putea să fi terminat orice groase şi atlasele de pe o policioară, trăgând
facultate, renunţase la Drept din primul an de cu coada ochiului spre gazda mea. Eram
studii, după ce intrase în anturajul select al timorat de fiecare dată când mă chema la el,
celor cu aceeaşi orientare şi, prin relaţii singur într-un spaţiu închis cu un gay declarat,
suspuse, se angajase direct controlor pe CFR! parcă eram ultima fecioară din Harem, mă
Putea să rămână în Bucureşti, controlor pe pufnea un râs interior, nervos...
troleu, schema era similară, aveau astfel În camera alăturată se auzea târâitul
ocazia să racoleze îndeosebi studenţi care mai scaunului pe care bătrâna sa mamă îl folosea
călătoreau pe blat, să-i ierte de amenzi, să le drept cadru în mersul ei compulsiv, chinuit,
faciliteze călătorii prin ceilalţi din reţea, dacă de la pat la fereastră, şi retur, interminabil, în
erau prinşi să le pună o vorbă bună – ştiţi, ciuda semiparaliziei. Îl striga ascuţit,
sunt nepotul lui cutare, până tânărul ceda şi dojenitor, când avea nevoie la baie, deşi el îi
venea în grupul lor. Majoritatea cedau din ţinea un lighean lângă pat, nu se ruşina de
dorinţa de a câştiga un ban, li se plăteau nevoinţele fiziologice ale fiinţei ce îl ţinea
excursii şi intrau în relaţii cu străini, nu-i forţa legat de ea, îl striga şi când ştia că lipseşte de
nimeni, le plăcea iubirea reciproc împărtăşită, acasă, îi spusese odată că îl va striga şi de pe
li se deschidea un viitor la care nici nu visau cealaltă lume, îl va blestema că nu i-a adus
în România cenuşie, ceauşistă. Părea un basm, femeie în casă, noră, să-i îngrijească sfârşitul
nişte baliverne menite să mă atragă, însă ce se lăsa aşteptat. (.....)
mentorul meu încă nu scosese asul din (Fragment din volumul Iubire și abjecție
mânecă – Nu te obligă nimeni, la noi au intrat sub ploaia de aur distins cu Marele Premiu la
doar acei care aveau iubirea în genă, ca la Festivalul „Titel Constantinescu” 2019)
Junimea, mulţi veniţi, puţini rămaşi!

9
Poezie Literadura nr. 13/septembrie/2019

Vitalina SIMERETCHII dezbrăcatul miresei


nimeni nu mai strigă „amar”
toți tac amar.
doar mireasa și pânza tăioasă a rochiei
au rămas la
număratul bANILOR.

***
În calendar
descifrezi în palmă
sau pe cafea
Icon
Index
*** Simbol
mănâncă pește organizezi
mestecă-l bine o masă rotundă
înghite-l cu tot cu oase le faci cunoștință
nu vomita ca un idiot
nu scânci chiar dacă locuiesc împreună
doar ești fata tatii și ele râd
nu fi proastă de tine
cum a fost bunică-ta în tine.
pășesc drept nu te părăsesc niciodată
afară Jack cântă doine te îmbrățișează
coastele i se rup fidele
curg pe clapele pianului ca un copil neconceput
mă culc resemnată iubirea neîncepută
îmi ciugulesc stomacul te înghit
ca un iepure care-și lasă blana lacom
aleg culoarea dantelei albastru și se îneacă
nu mai sunt fata tatii cu Cravata
și pantalonii tăi
*** La dungă.
nuntașii îmi strigau „amar” Îți rod
nici măcar nu era nunta mea coloana vertebrală
am mângâiat peronul și apoi
cu degetul cel mic convulsionează
l-am jupuit de pe cu vomă gri
pereții de tinichea din aripi
pe care stătea agățat și buburuze
un porc agnostic ce explodează
pretindea că este punct sub piele
și se lingușea pe lângă o sacoșă și podișorul dintre emisfere
biodegradabilă îl dizolvă molecular
„Ia-ți, mireasă, ziua bună” pe Da Vinci
și nu fumega pe rug și reconstruiesc
nici mucegaiul nu apare din nimic. din rămășițele hoitului
un șoarece
Toți urmăresc cu balele prelinse și o roată.
până pe șireturile papucilor Run, my dear, run.
sau a corsetului meu
10
Literadura nr. 13/septembrie/2019 Poezie

Mihaela Roxana BOBOC se duce în cârcă


și așa
eu scriind și ea plângând
ne ascultăm când nu vorbim
abia atunci
pot auzi
vecernia râului curgând
în spatele casei
am prins un vis
un clinchet pierdut
în palma mâinii stângi
( Data nașterii19 mai 1982, Buzău) aceea care tremură când nimic în jur
Cărți publicate: devine casă
Volum debut: Vers și culoare, Ed. Grinta, aceea care te caută în pod printre vechituri
Cluj-Napoca, 2010 și în loc de iubire
Poemele Ioanei, Ed. Lorilav, Buzău, 2010; găsește poemul acesta
Cel mai frumos cântec vine pe furiș, Ed. care nu încape nicăieri.
Rafet, 2015 poeme în oglindă cu scriitorul
Tudor Cicu;
Șevalet cu epilog, Ed. Rafet, 2016-versuri Aleargă pe stepă iubirea
Tătărușca – roman scris împreună cu
scriitorul Tudor Cicu, ed. Eliteratura, 2016; Văd fard de lumină
Silabe orfane, Ed. Rafet, 2016, versuri pe chipul femeii
Spovedania oaselor, Ed. Grinta, 2017, acoperind mizeria zilei în vers alb.
versuri; Sunt îndrăgostită de ochii necuprinși de
Terapia ploii de chihlimbar, Ed. Clubul metaforă
Mitteleuropa, Oravița, 2019, versuri. și zâmbetul în care se pierd rămășițele zilei
de brațele cuprinzând poemele nerostite între
Atipii noi
de clapele pianului lui Yiruma,
Scriu mai rar visul în care sunt copila,
împunsă în coastă femeia,
ca un ghiont de la înger lumea toată în râul curgând
tot mai des cuvintele postesc odată cu ploaia de vară
la râu se pictează cu gustul sărutului
smoc de păpădii și lumina neîmblânzită
printre ierburile înalte aleargă pe stepă iubirea
cât o biserică cu oameni de lemn și lut nu am nevoie de strâmtoarea acestui trup
și uneori oameni de cruce, lasă-mi clipa alunecând rece în sân
aceia care își întind brațele lasă-mi mâinile să ne jucăm de-a copilăria
a iertare. să ne prefacem că lumea încape într-o corabie
Obișnuiam să-mi încep lucrul de plută
în semnul crucii râzi, dragul meu,
la răsărit de lume, în depărtare clopotul de sticlă ne cheamă
o copilă cu vise prin pâlcuri violet
desenate pe asfalt. soarele sărută cerul
Trăiesc cât nu scriu de noapte bună.
uneori în mine poposește o femeie
duce cu sine o poveste ***

11
Poezie Literadura nr. 13/septembrie/2019

Valentin - Cosmin TUFAN Atunci vorbim fără tempo


cu noi înşine prin filosofia minţii
şi ne descoperim pe noi,
acei premergători ai culturii moderne
fără diferenţe, aspiraţii ori nevoi –
o lumină prin gemuleţul
unei case bătrâneşti în noapte –
avatar către suflet.

De-a baba-oarba
Dâra se unduia peste toată zona -
asta se putea citi pe tăbliţa ruginită din faţă,
(Data nașterii:21 Iunie 1988, Buzău) părea totul
Membru al Cenaclului “Orfeu” din cadrul un deţinut cu tăbliţa-n mâini.
Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga”, Ploieşti Din ziduri se crapă de ziuă
Membru fondator al Cenaclului „AntePortas” printre mormăieli şi voci canine -
al Casei de Cultură a Sindicatelor, Buzău. oamenii joacă baba-oarba
Debut în volum: „privire în oglindă”, apărut de jur împrejur şi se uşurează
la editura „Editgraph”, la sfârşitul anului 2013 peste înnobilare -
la Buzău. dezlegaţi la ochi,
oamenii devin orbi.
Dincolo de noi

Acelaşi banal cinetism Nebunul poartă coroana


coexistă haotic,
uşa îşi cunoaşte cursul Zâmbetul infantil de dimineață
ca o bătaie din aripi – s-a uscat la pervaz -
o radiografie a unui lucru mecanic s-a exfoliat așteptând sentința
afundat în uzual. ad-hoc a rațiunii.
Din panorama lumii mecanismul ăsta șubred
decupăm fâşii are nevoie de un impuls -
ca din ziarul de luni dimineaţă – zâmbetele stau înșurubate
un breaking news în fiecare cotlon
se iveşte din stradă ca o cauză fără efect.
şi sare-n ochi ca o spălare pe creier
demnă de Stanley Kubrick. poetul a căzut în derizoriu,
într-o continuă încercare
Dimineţile se revarsă de implementare a principiilor morale,
ca lumina dintâi poetul e clownul grotesc și omniscient
şi se-nfăşoară în jurul nostru de sub crusta socială.
ca o curgere eternă spre acelaşi
început. zâmbetul trăiește
odată cu masca -
Balonul de energie se aşează plat călătorește spre sacru
peste aura umană ca un luntraș
şi induce percepţia și rămâne în suspensie
timpului care stă în loc. ca un strigăt grec
de rezonanță platonică.

12
Literadura nr. 13/septembrie/2019 Poezie

Manuela Camelia SAVA în palmele tale par uriași adormiți


În lumea de jos
În lumea de jos
Sunt cămășile mele de noapte
Paturi comode și călduțe oameni comozi
Ce zâmbesc searbăd printre semințele de
pepene scuipate
În lumea de jos
rochia mea neagră te învelește ca un nor pe
muntele Taborului
motivele tradiționale sunt ochii înroșiți de
plâns
buzele mele te așteaptă
În lumea de jos
(Data nașterii: 8.02.1978, Rîmnicu Sărat) aștept cuminte până vei da un semn
Doctor în Filologie, noiembrie 2013 că vei veni
Facultatea de Litere, Universitatea din
Bucureşti, specializarea română-engleză, Cine ești?
1996-2000; Cine ești
Volume: Între DA şi NU, Ed. Valman,2009 Tu ești cel ce s-a născut liber
Feţele infinite ale poemei, Ed. Valman, 2010 Te hrănești cu lumină clipă de clipă
Taina supremelor ceasuri, Ed. Editgraph, Deschizi fereastra spre munți
2012 Pașii tăi știu să mângâie văi adânci
Poezia lucrurilor neîntâmplate, Edit. Omega, Cine ești?
2012 (tradus în engleză și spaniolă) Tu ești cel care trăiești printre uriași
Cămașa de rouă, Editura Edigraph, 2013 Povestea lor te face să zâmbești
Talismane, Editura Rafet, 2014 Alergi în brațele femeii iubite
Alt anotimp, Editura Editgraph, 2015 Stelele te învelesc cu grijă
Bătăi de clopote, Editura Pim, 2016 Noapte de noapte visele îți cuprind obrajii
Inimitabil/ Inimitable, EdituraEditgraph, fierbinți
Buzău, 2017 Cine ești?
Experiența închisorii politice în Tu ești cel născut din dacii liberi
memorialistica feminină, Editura În inima ta îi îmbrățișezi până la sfârșit...
ProUniversitaria, București, 2014
Murmurul gratiilor, Eitura Eikon, București, Legends of fall
2017 Culorile îți dau târcoale
În lumea lui Ianus, Editura Rafet, 2015, proză Simți în toate oasele tale
că a sosit toamna
Tu. peisaj. același Lumina întârzie pe frunze
Munții te leagă la ochi cu pădurile Iubirea întârzie și ea
Dorul lor e și al tău Tu citești versurile acestea scrise cu sânge
(ca o durere cuibărită în suflet Rumi le cântă în inima ta
de la începutul lumii Brazii se aliniază în gândurile ce coboară în
de la începutul iubirii) vale
sângele verde al nopții te adoarme Păsările dansează
strigătul inimii te trădează În monomul norilor pipăi zborul
tu ești aici Nu alunga anotimpurile
și munții tăi merg cu tine pretutindeni Nu mă alunga.

13
Poezie Literadura nr. 13/septembrie/2019

Mihai MARIAN

(n. 1975, Buzău)


Volume de poezie, negru opac — Eurostampa, 2018, (prefață texte și prezentare coperta a patra:
Angela Furtună, Adrian Alui Gheorghe, Felix Nicolau)
în timp ce tu, Eurostampa, 2019 (prezentare volum Radu Andriescu și Claudiu Komartin).

***
simpla singurătate nu este suficientă pentru singuratic
nu pînă cînd germenul despre care rilke
îi vorbea lui kappus în scrisoarea de crăciun
“va crește la fel de dureros ca adolescența
trist ca sosirea primăverii“
realitatea în care trăiesc
există prin amenințări teroriste
dezastre ecologice
consumerism
am o mitralieră la tîmplă
și-n gînduri o palmă de pămînt ce se zvîrcolește
avem șampanie și fursecuri
așază-te la masa mea
povestește-mi despre clipa cînd sufletul
micuț și mizerabil al lumii se va ridica la domnul
vorbește-mi ore întregi despre asta
pentru că cine își mai simte bătăile inimii ca tine
cine mai poate vorbi așa cum o faci tu
despre senzație coagulare neutralizare
despre femeia pe care o puteai scoate cu ușurință
la un restaurant
am nevoie de conversații și chipuri strălucind
pentru că
nu există rană atît de adîncă să nu poată fi
adîncită și mai tare
pentru că
simpla singurătate nu este suficientă pentru singuratic
are nevoie de ceilalți să se poată simți cu adevărat singur

14
Literadura nr. 13/septembrie/2019 Info cultural

Sorin BURLACU boreală a eului poate demonii omului.


Menirea mea este să merg mai departe, mai
departe, mai încet, tot mai încet... În același
Jurnal Pârscovean timp. Trăind într-un spațiu istoric și geografic
(Emoția ca victorie morală împotriva autorul se electrizează de acesta. În Pârscov
cenzurii sentimentelor) ploaia cade într-un fel anume, vântul își
schimbă direcția sau nu. Copacii nu sunt
aceeași în Piatra Albă, Cococra. Balăceanu.
Dacă personajul merge pe o șosea sau intră în
pădure, trebuie să spună câteva cuvinte
despre Șosea și despre pădure, despre o
anume șosea și despre o anume pădure.
Sub raport stilistic nu experimentez nimic.
Până la urmă experimentul este un eșec, dacă
nu se umple cu conținut uman. Pentru o
tehnică experimentală trebuie și o pregătire
ineri, 23 august, în Căminul Cultural

V al comunei Pârscov, sub îngrijirea


Bibliotecii comunale „V.Voiculescu”
profesorul și scriitorul Gheorghe Postelnicu
teoretică de un anumit nivel”(...) „Un loc
important l-am acordat emoției ca o victorie
morală împotriva cenzurii sentimentelor.
Emoția este idealul meu artistic. O reacție
și-a dovedit, a câta oară, atașamentul său față față de regulile sociale care măsoară succesul
de valorile mediului rural în care a văzut individului după realizările materiale, după
lumina zilei lansând volumul „Jurnal aspectul fizic, după vârstă”
Pârscovean”
Au fost prezenți localnici, edili, elevi,
scriitori, doritori să fie martori ai acestui
bilanț spiritual. Al XV-lea volum aduce în
atenția cititorilor Pârscovul prin familiile
celebre ale localității, dar și a numeroase case
ale comunei devenite repere ale istoriei
locale.
Amintirile adunate în Jurnal, ca un important
studiu de sociologie rurală, subliniază istoria
localității începând din 1916, prezentând și
rolul fundațiilor culturale în dezvoltarea
Gheorghe Postelnicu, stânga, Sorin Burlacu
comunității.
dir. Bibl. Jud. V.Voiculescu,
Cartea începe ca o formulă a unei amabilități
Ovidiu Cameliu Petrescu-Președinte Asoc.
necesare, dublată de o pregătire teoretică
„Renașterea Buzoiană”, dreapta.
înaltă cu un număr însemnat de foiletoane
dedicate unui număr apreciabil de scriitori
buzoieni. Textele prezentate sunt, de fapt, o
formulă de alungare a falselor valori ale unui
cărturar cu profundă responsabilitate morală
față de cei pe care i-a citit.
În acest sens vă redau în încheiere modul
cum se autodescrie autorul: „ceea ce mă inte-
resează pe mine, este aducerea în realitate a
tărâmului ascuns al ființei umane. Dincolo de
acest tărâm? Acolo este parodicul aurora

15
Cartea din bibliotecă Literadura nr. 13/septembrie/2019

Tudor CICU nenorocul și o „tulburată chemare” către


cititor.
Sâmbătă, Duminică, Luni - de Emil Mircea
Neșiu Mușuroaie - de Sorin Călin

ste, cred, a zecea lui carte de poezie și Cu acest volum de poezie apărut la

E a apărut la ed. Aureo-Oradea, 2019.


Fascinat de frumusețea iubirii
dintotdeauna, avem aici un poet meditativ,
confesiv în mică parte și nocturn prin felul de
”editgraph”- Buzău, 2018, Sorin Călin este
un premergător și continuator al esteticii
onirismului, întâlnit la Leonid Dimov, care se
prelungește azi până în postmodernism. El nu
a comunica și cu privirea, în poezie. Spre povestește un vis cât îi construiește o realitate
deosebire de poeții care aduc „timpul analoagă și are din suprarealism tendința de
iluminării” în poezia lor, poetul orădean a detecta elemente stranii din realitate,
atribuie doar timpului o înțelegere aparte în procedând ca un reporter în căutare de insolit
poezie. Simbolistica și semantica cuvintelor și a construi cu aceste elemente onirice o altă
ordonate fasciculat în vers, semnele cifrate lume, paralelă și asemănătoare visului. Prin
ale unor zile astrale din calendar, îi dezvăluie poezie, spune el, realitatea capătă sensurile
pe undeva câte ceva din aspirația blagiană a cuvenite: „nu antipoezie, doar o logică
crezului său poetic: „cu fiecare cuvânt diferită, nu filozofie seacă, ci una povestită,
rostit/ori așternut pe foaia albă/mai descifrez frântă”. Din textura fantastică, luând de aici
încă o lume/tulburată de interese/ca și când ar suspiciunea pentru liric, îți sare în ochi lipsa
fi cel mai simplu/lucru posibil” (Contraste). metaforelor și „narează” unele fantezii
Povestea sa se deapănă sub o perdea a incredibile aproape de tărâmul dadaist-
amintirilor, cinematografic - „într-un miez de suprarealist. Poetul sfarmă lumea pentru a o
noapte” când, asemeni lui Orfeu, pentru ea zidi așa cum știe și înțelege numai el, cu
trece „hotarul dintre viață și ce/se mai poate elemente din pictura suprarealistă:
spune/despre moartea ce se plimbă/printre „Fecioarele s-au strâns la poartă/ Și bat în ea
noi”, iar cântecul pe care-l propune „poate fi ca în ușa bisericii./ -Deschideți dară, ne
un cântec, un poem,/o piesă de teatru, un grăbim ca fetele la măritat,/ Vrem iubire,
rol,/o sculptură, un film,/rupte dintr-un vrem apă și pâine,/ Vrem rândul unu la
suflet,/totul smuls dintr-o/realitate culcatul în pat./ Flăcăii se uitară strâmb de
imediată”(act artistic), dar amprenta generală dincolo de gard/La nebunele scăpate din
a cărții sale de poezie e a singurătății, care se mâinile mamelor,/Pornite ca furtuna din
privește străină și rece „într-un dans ultim” țeava de pușcă...”(Orfice). Deși are ceva și
printre „regrete tardive”. Oglinda în care își din atmosfera obscură a lui Virgil Mazilescu,
privește trecutul, așteptând vești odată cu uneori e ironic (trist-ironic) și textualist, cu
zilele care tot trec cu un mesaj cifrat („viața- mici chei în lumea visului: „Spune-mi că-s
mi o să se schimbe”), are ceva din nostalgia animal bun de dârvală/ Să-ți trag caii de ham,
unei iubiri din care durerea, dar și iubirea din zori până-n seară/ Urăște-mă!Nu-s bun
„smulg așchii”... „despre durerile noastre... și nici de-o ciorbă acră...” (La micul dejun).
disperarea,/ gheara ce-mi cuprinde/ cu „Adevăruri se spun și-n poezie” (începe
nerușinare inima”. Îl simțim cu sufletul autoironic un poem intitulat Cartonaș
agățat de cuvânt, în vers, într-o iubire, în galben), dar revine: „pe poeți să nu-i
esență o rotire de poeme încolonate pe scara suspectezi c-ar face jocul cuiva în
timpului. Poemele din volum sunt scrise în detrimentul propriilor fantasme și fantezii”...
aceeași notă profundă a meditației filozofice „fiindcă mintea mea de copil așa vede
asupra a tot ce asaltează ființa umană: formele și agitația lor (a lucrurilor pe care a
speranța că iubirea va salva totul, spaimele că deschis ochii - n.n) moleculară”. Un poet cu
nu-și va găsi tărâmul liniștii, norocul ori atitudine ludică pe aspectul ludic al visului,
al imaginației poetice.

16
Literadura nr. 13/septembrie/2019 Cartea din bibliotecă

Metafore din palma cerului - de Vali Nițu Bogații nu visează niciodată scoici - de
Luminița Zaharia

C
artea de versuri a poetului
târgoviștean (apărută la ed. părută la ed. SITECH/2018, poezia
Bibliotheca, 2019), te poartă cu
gândul la un poet „în costumul de gală și
cămașa cu papion” trecut „înspre serile
A din această carte pare scrisă într-o
stare de hipnoză, în cheia jocului
barbian, având și constanta ironic-implicată,
albastre”, scriind „pentru T.”: 11 elogii, 11 astfel încât tensiunea poemelor să treacă de la
clipe, 11 lacrimi etc. printre șoapte „în lirismul clasic la un „antilirism” îmbrățișat ca
imperiul pașilor pierduți”, glosând despre o revanșă asupra lexicului, dar în timbrul grav
poveste de iubire „la limita dintre rost/și al mesajului decodat din răzvrătirile poetei
spațiu”. Încercând a ne teleporta, odată cu vizionare cu tumultul vieții de zi cu zi. Ea e
cititorul, în spațiul său ideatic, acolo unde „fata care vede timpul” și în implicarea
„ard lumânările vii/în candela drumului pavat afectivă îi găsim un limbaj înnoit cu care,
cu vise frumoase” (harta palmelor), îl simțim iată, poezia forțează o nouă realitate poetică
pe Vali Nițu „în sufletul poetului/agățat de și deopotrivă, și-a adăugat sieși o dimensiune
cuvânt în vers”, într-o iubire „în esență/o nouă ce face posibilă (în interpretarea criticii)
rotire”. Constanta volumului este dată de apariția unor legături noi cu funcționare
dorința de căutare a unui microunivers regenerativă pentru percepția poetică, fiindcă
concentraționar pentru o „memorabilă „la filmul ăsta se joacă viața ta”: „(clar, ceva
iubire”: „mai presus de metafore – viața/într- trebuie trucat!)/că dorm și acum, fată mare/c-
o dimineață printre clipe trăite/un alt tren un bob vrăjit de mazăre în pat/că am inventat
pleacă în șoaptă/cu încă o zi din restul de un joc de luminițe” (blockbuster).
viață/nici nu înțelegem unde/cum” (ești ceea Împrumutând din propriile trăiri („și faci
ce sunt). „Pictând cu flăcări în palme”, îi conexiuni cu basmele copilăriei”) unele
simțim o aplecare predominant anticipativă clișee cinematografice, nu exclud o aură a
spre poezia confesivă: a fragmentarismului în noului ei stil în poezie, centrul de greutate în
redarea trăirilor secvențiale, a ipostazelor catharsis-ul poeziei: „acum închidem
reflexive de comunicare, a mânuirii paranteza/zâmbim hlizim facem mumos/făt-
întâmplării și euforiei prelungite în oniric. frumos, ai cont în bancă?/vii călare sau pe
Când „femeia cu părul de foc” din „trăita jos?” (dragă făt-frumos) –sau – „țara mea
poveste de dragoste” alunecă pe dinaintea frumoasă, tu meriți mai mult/surle și trâmbițe
ochilor noștri, pe cât sunt melancoliile de să-ți poarte hramul/ca să ne-ntorci, îți cerem
dulci, pe atât sunt tristețile de amare: „din doar atât:/râul ramul/și salamul...”. Sub acest
carul meu de timp/alunecă pe umeri timida impuls al nevoii de confesare, cititorul se
așteptare/nedormite vise în nedormite simte electrizat, ca prins în cușca lui Faraday
nopți/în trăita poveste de dragoste/femeia cu și acest nou simțământ estetic trebuie înțeles
părul de foc în visul prins de mâna ca o nouă DETERMINARE în peisajul
timpului/noroc” (răspunsul plecat după interior al poeziei. Sinceritatea (în
întrebare). Își scrie poezia într-o cheie metamorfoza limbajului poetic – firește) este
personală, rostindu-și versul „cu fluier de și calitatea de bază a poeziei din acest volum,
anotimp”, cuvintele sunt ca sufletul, adică, iar scrisul a devenit pentru ea o terapie
asistăm la un discurs retoric nou, ca o sufletească: „ o cowgirl cu plete lucii/exersa
pendulare care să dea încredere şi, mai apoi, la tir cu arcul/să se apere de tauri/când îi
îndârjire în partea zeiască din om. Astfel de zgâlțâiau hamacul” (western cu peripeții). Iar
sfâşieri neromantice, cât și agonia învinsului alteori însuși absurdul e alternativă la o pură
rănit de Destin, sunt asemănătoare imnurilor întâmplare pusă pe note poetice (vezi:
orfeice, dar și poeziei expresioniste cu staying alive). O lectură frumoasă, incitantă.
preferințe spre un limbaj metaforic.

17
Poezie Literadura nr. 13/septembrie/2019

cum ne calcă umbrele


Corina DAȘOVEANU niște câini kgb-iști cu labele lor cerșetoare
de amănunte
și-apoi
cred că am fugit în perimetrul unuia dintre
noi,
e indecisă locația dragostei
pentru că mergem pe biciclete
între proprietățile noastre
de inimă.
za în za,
nu suntem aici,
cam atât sau ceva asemănător.

Volume de poezii:
îmi iau pantofii, sufletul, rujul, dispar, despre deja da
editura Rafet, 2017 poemul ăsta
antifericire cu aripi, editura Eurostampa, e la fel cum își iubesc bărbații
2018, femeile pe care nu le mai iubesc,
sânge-mă - volum în lucru scris cu mâna
care îl trădează deja cu alt poem,
**** mereu acel poem
se alăpta ziua, cu care ar fi/e de 4 ori mai înaltă.
frigul
ne spoia oasele aranjate în poziție gânditoare de fapt e un mut semiotic,
când m-a întrebat un fel de text aisberg,
ce înălțime are părul meu alb cea mai mare parte din dragoste
pentru că nicio dimineață a hârtiei nu se vede,
nu-i poate pieptăna e într-un frig
povestea tunsă extrem de scurt sau într-un mâine de adâncime.
și de în altă parte.
mă nepotrivesc acestui poem,
nu i-am răspuns, urmează punctul -
am intrat în genunchiul lui ca un espresso scurt, tare,
să-l trec strada spre carnea mea e nevoie de anxietate în manuscris
până la gustul sării, și de un înainte punct.
el e un orb cardinal
fără act în ființă. scriu în nou,
pe lângă noi trecea flămând din nou,
mirosul de la o brutărie, dezarticulez poetica imanentă,
cred că văd
ne crescuse fiecăruia al unsprezecelea deget înalt
pentru că ne țineam cumva cum mâna mea
unul de altul iubește
și mușcam acest alt deja.
din aerul ăla de pâine proaspătă.
și brusc ne-am iubit lângă o foame.

am închis strada la buzunare,
auzeam prea tare
18
Literadura nr. 13/septembrie/2019 Poezie

LUMINIȚA POTÎRNICHE dintr-o delăsare de spirit


sau dintr-o perpetuă murdărire,
compulsiv îmi spăl părul,
ulciorul care nu merge de multe ori,
îl completez cu nisip,
îl zgârii cu buza mea mereu fierbinte.
nu ajunge la mine, mă minte
că s-a ciobit
preaplinul în umplere.
stau într-un ghetou de câine rău
și nu mă-nvăț minte.
mă mușc pe dinăuntru și strig
Născută la 22 iunie 1962, Galați. sau poate latru.
Activitate literară începând cu 1980, un hingher nebun sau poate un idolatru
Cenaclul „Ștefan Petică”, Galați
Cenaclul „Noduri și semne”, Galați. ciudat îmi ia urma.
Volume publicate,: mie nu-mi pare nici una
Dumitru Chicuș 30', Vinea, 2015 că m-ar mai duce undeva.
O poveste visată din două unghiuri diferite, zidurile s-au închis ca un bot.
Eikon, 2016 incinta această e tot ce contează.
Bu-hu-hu din noaptea iubirilor moarte, frica aceasta tărcată îndelung salivează.
Vinea, 2016 e o bală peste tot.
Despre zboruri căzând, Grinta, 2017
Războiul de marți, Vinea, 2018
separație

* * * te-am privit și toate ceștile de cafea băute-


pe vremuri mama frământa zăpezile astea, mpreună
tata le tăia bărbătește cu lopata în bucăți s-au făcut reci.
egale, și toate țigările, scrum de zori,
câte una pentru fiecare, să ajungă la toți degete-oase îngălbenite de nicotină,
apa, lumina, hrana, puritatea. jerbă, floarea de nuntă.
atâți am fost în jurul mesei, atâți am fost, pe-o nicovală, greiere mort cântă la alăută,
cine a rămas ultimul spală și acum blidele cioc, cioc, primiți cu eroarea cea fără de
vieții uitare,
și le întoarce cum au fost, cu gura în jos, primiți cu saltul înapoi.
ca să se scurgă vreo veșnicie urmele. pas de doi, niciodată înainte,
pietre artificial încălzite, stinse sub talpă.
memorii neașezate, ochii din morminte
ghetou de câine... de deprimare plâng.
te-am mai privit o dată și mi-a ajuns
stau într-un ghetou de câine rău, aerul până la gât.
oamenii aruncă în mine cu pâine, gâtul meu subțire ca o sabie încovoiată
merindele morții sunt mereu amare, a tăiat saturația precis, fără durere.
coșurile bocitoarelor pline. fiecare cu lumea lui piere,
indispensabil doar aerul care se preface-n desăvârșit de singur, absolut.
cuvinte, 
e pe terminate.

19
Poezie Literadura nr. 13/septembrie/2019

cercuri
Daniela GUZU
cercuri fierbinți îmi țintuiesc umerii
mâinile mele desprinse de trup
alunecă prin porii dimineții
nimeni nu le mai vede degetele
nici pigmentul care le face flămânde de tine
sunt un trup fără puncte de sprijin
plecat tot timpul
să te caute...

mai aproape de

Volum, O altă duminică, Editura „eCreator", sălbatici și verzi intrau prin fereastra sângelui
Baia Mare, colecția Debut, dec. 2018 la mine în trup
caii dimineții
cântec străin îmi năvăleau pieptul
îmi inundau vederea
inima mea te stinge încet îmi desperecheau temerile
flăcări domoale carnea luminii i-o mușcă își înfigeau în pajiștea tânără a speranței
ochiul îmi e pânză mută pe un târziu șevalet copitele
amprentat continuu de trecerea lumii și-mi alergau până dincolo de inima ta
obscură brațele flămânde de împerechere

n-ai să mă mai știi aici


deși ai să vii atât de aproape în rana fără de ecou a singurătății
vei căuta în ochi să mă privești își adăpau zborul
dar de acolo nu vor izvorî decât zăpezi de preț de o clipă
lumină apoi
înfierbântate mă mușcau cu dinții lor puternici
de pântec
mă vei striga să te nasc
dar ce surdă îmi va fi dimineața în fiecare zi
vei irosi vocale sonore
pe care în aripi le vei preface mai aproape de
porumbeilor voiajori destinați viață
să mă afle
interior cu mănuși
n-ai să mă vezi plângem târziu
potcoave de aer respirația vie dezgolim sternul până când carnea cuvintelor
până-n rărunchi de-amintiri o vor îngropa miroase a noapte
eu voi fi tot mai departe lăsăm pământul cu fluturi să ne înghită sarea
departe apoi ne aruncăm conștient în lama sterilă a
aici singurătății
lângă inima ta și ne așteptăm cuminți
foamea
te-am iubit
să nu mă mai cauți

20
Literadura nr. 13/septembrie/2019 Poezie

Marilena APOSTU când desenează nebuni ce sângerează în


vrăbii
somnul tău e ca o pădure ninsă

Tristeţea desenează flori de zarzăr

Seară de seară
tristețea desenează flori de zarzăr
în această iarnă ce nu iese la număr
doar Dunărea mai are amintiri putrede
cu nopți ocupate să spele nepăsarea din pete
ai plecat ca o umbră mai tristă ca tine
(Data nașterii 22 iunie 1969) municipiul nemângâiată de ninsoare
Galați. acum pășesc în căutarea ta
Amalia Rodian - pseudonim literar gândurile nu se mai potrivesc
Profesor documentarist, Galați. crengi de tei construiesc sigilii
A publicat în revistele: Argeș, Ramuri, pentru minutele ce trec
Climate Literare, Meandre, Caligraf, mă pedepsesc cu același prezent adormit
Fereastra, Ecouri Literare, Omniscop, Onix, în raiul din ceară închipuit
Cetatea Culturală.
Cărţi de poezie publicate: Azi am ales să fiu femeie
Cheamă-mă pe vechiul meu nume (editura
Semne, București, 2019) Azi am ales să fiu femeie
să miros a lapte, a măr și a moarte
Numai nopţi nedormite să fiu o coastă nerostită ca un păcat
supărarea tăcută locuiește cu un etaj mai jos
Aici între aceste ziduri am fost fericiţi ascult cum o altă femeie
zidurile sunt tot aici tu eşti foarte departe ține luna legată de un sân
ziua a murit de mult în zarzărul din dreptul printre cearceafuri
ferestrei pântecul ei e o pânză nepictată
mă ghemuiesc în pat şi mă tot gândesc la tine de-a lungul răbdării
aerul din încăpere crapă de dor ascult cum cere un cer
şi în jurul meu risipite pe jos pentru păsările ce nu-și uită zborul
numai nopţi nedormite când iarna a trecut de glezne
dimineaţa deschid larg fereastra
respiraţia mi se umple de frezii Până când secunde încap perfect în
chipul tău mă dezleagă albastru
de albele nopţi
ca să pot trăi ai apropiat soarele Privește cum moare pe stânci amurgul
și plânge ca o femeie
Somnul tău e ca o pădure ninsă colțurile lui sunt nebăgate în seamă
acum sunt pătate de singurătate
Cuvintele tale mă așteaptă liniștea are mâinile triste
o ploaie uitată pe piele a adormit lebedele albe vor adormi
de când ai plecat răsăritul îmi strânge umărul prin asfințitul ce-a părăsit orașul cu poeme
trist nerostite
greșeli și tablouri lăsate în așteptări cu tresăriri și așteptări
adună cântece îmbătrânite căptușeala i se umple cu povești de la Dunăre
moartea râde în hohote până când secunde încap perfect în albastru

21
Poezie Literadura nr. 13/septembrie/2019

Liliana Popa
Ceasul aruncat pe fereastră
am dat timpul mai departe
cu o oră
să nu știu că știi
ce știai că știu,
basmul imoral
fuga de iad
ușa de cristal
neterminatul bal.
ceasul aruncat pe fereastră
îmi mai ticăie în piept
chiriaș pentru un timp
moartea lebedei nu a existat Şeherezada
moartea lebedei nu a existat în fiecare seară ţi-am spus câte o poveste
a existat doar un compozitor și cîntecul lui Shahryar
un violoncel și un arcuș stelele aveau voaluri și șalvari de mătase
dar mai ales un artist și tremurau la fiecare șoaptă
care tot umblă prin lume te-am purtat spre nemărginirile lumii
noaptea se oprește pe o stîncă și suflet tău a prins culoarea cerului.
în calea celor șapte vînturi am alunecat pe flăcări
în cioburi de nopţi ascuţite de lună.
cîntecul lui se aude peste pămînt și ape ți-am adus în palme vinul
iar dimineața strugurilor nestorşi
Cînd Dumnezeu se trezește din somn între două nopți
Îl ascultă stelele s-au sinucis
Shahryar
eu îl sărut îţi rătăceşte umbra mai jos de cer
și mai plutesc o vreme printre pietre de râu....

secol de singurătate răscrucea de gânduri


la fiecare răscruce
mantia fumegîndă a vîntului o tăcere cît o mirare
aripă prinsă pe umărul serii mă înstrăinează
adună frunzele ce albesc cum freamătă pădurea....
cu timpul, și degetele viorii
cu secolul de singurătate, prea multe întrebări
cu moartea, uitate pe frunzele rourate
cu viața. și pentru că azi mi-am vopsit
peregrinul anonim părul şi ochii
are mereu rezervat ultimul vals cu verdele frunzelor
și umbra străvezie a ceții. voi plăti altă vamă
trei frunze mi s-au prins în păr aici
două mi s-au așezat în palme în pădurea cu năprasnic şi fragi
și sub petecul meu de cer la răscruce de gânduri
vom depăna fiecare poveste
pe care o voi scrie cu degetul
pe geamul ferestrei,
pentru alt veac.
22
Literadura nr. 13/septembrie/2019 Proză/ povestire

Titi DAMIAN CHEMAREA CLOPOTELOR…

C
hemarea clopotelor... Pentru mine, nu
mai este de mult timp o simplă
metaforă. O port în suflet, în
străfundurile ființei mele, probabil din ziua
când Clopotul cel Mare și Clopotul cel Mic
anunțau, într-o zi de august, momentul agitat
al botezului meu, forțat de ivirea prea
devreme pe lume. Ivirea neașteptată n-a fost,
cum s-ar fi cuvenit, un moment de bucurie
pentru cei din jur. A fost să mă arăt lunii sub
Născut pe 5 august 1945 în satul Muscelu-
zodia bocetului. Nimeni nu se putea bucura
Cărămănești, com. Colți, Jud. Buzău
de o prea mică minune care nici să
Cetățean de onoare al municipiului Buzău;
scâncească nu avea putere, dar nici de
Este membru titular al Uniunii Scriitorilor
sfârșeala mamei pentru care femeile din jur
din România.
nu aveau la îndemână decât vorbe de
îmbărbătare și rugăciuni. Cineva strecurase
Cărți publicate:
vestea că mama și copilul s-au dus la cele
Fagul, roman, 2005 – Premiul special al
veșnice și s-a grăbit să urce Coasta Bisericii,
juriului la a XXV-a ediție a Concursului de
spre clopotniță. Povesteau cei din jur că, în
creație „Liviu Rebreanu”, Bistrița, 2005;
momentul când s-a auzit tânguitul clopotelor,
Umbra, roman, 2008 – Premiul Uniunii
țipătul meu a făcut să se stingă candela
Scriitorilor, filiala Galați – Brăila, 2009;
aprinsă deja pentru întâmpinarea sufletului.
Fascinația fascinației, eseuri, 2009;
Cu vocea lui calmă, prelungă, Clopotul cel
Norul, roman, 2011;
Mare anunța grav sorirea mea, încă sub zodia
Fidelitatea lecturii, cronici de întâmpinare,
incertitudinii, trimițând-o peste văi, peste
2011;
munții dimprejur, peste dealuri, odată cu
Scriitori din zodia helis, antologie, 2013;
ecourile ce se stingeau în depărtări, dincolo
Cronicile MUSCELENILOR, 2013;
de Vârful Vătraiului, de Vârful Goșii, de
Muscelenii, trilogie, 2013 – Premiul pentru
Vârful Boșoveiului, de Vârful Ceciliei și de
proză la Festivalul internațional
Vârful Goților, preluate și amplificate de
„ANTARES”, Galați, 2014; Marele Premiu
miile de glasuri ale Pădurii Samarului,
la Concursul Național de Literatură „Vasile
înfundându-se în maiestoasa coroană a
Voiculescu”, Buzău, 2014;
Fagului cel Mare. La intervale rare, când
Dialogul vârstelor, monografie (Passionaria
Clopotul cel Mare obosea, intra în dialog cu
Stoicescu), 2014;
satul de sub deal, Clopotul cel Mic, mai
Tablouri în oglinda sufletului, pagini
agitat, mai nerăbdător, al cărui bronz trimitea
jurnalistice, 2015;
sunete către înalt, spre bucuria părinților și a
Interioare de conștiință, cronici de
lui Dumnezeu că am scăpat din acea mare
întâmpinare, 2015;
cumpănă a venirii mele pe lume.
Judecătorul de suflete, nuvele și povestiri,
De atunci, fie că băteau a mort ori a
2015 – Premiul „Mircea Horia Simionescu”
sărbătoare, când m-am făcut ceva mai
al Societății Scriitorilor Târgovișteni;
mărișor, ceva mă încremenea, iar vraja lor
Sens giratoriu (pamflete cu ticăloșii), 2016
mă copleșea. Trăiam cu aceeași intensitate,
Muscelenii, vol. IV Ruina, roman, 2016
de fiecare dată, momentul când conștienti-
Fidelitatea memoriei colective, eseuri, 2017,
zam că eu ascult altfel decât alți copii glasul
colectiv (coordonator).
clopotelor din Muscel. În copilărie se
Sisif coborând muntele, roman 2017.
întâmplase să moară un flăcău de-al lui

23
Proză/ povestire Literadura nr. 13/septembrie/2019

Colgiu și tânguielile clopotelor parcă mă recunoșteam că-i a mea, începusem să-mi


înfiorau și mă asurzeau, deși mă aflam exprim emoționat câteva gânduri de mulțu-
undeva departe, pe Marne, sub pădurea de pe mire, într-un asemenea eveniment unic
Ruptură. Copiii ceilalți prindeau firave pentru mine, când, deodată, în adâncul ființei
sunete, mirându-se când eu le spuneam că pe mele, le aud tânguirile amplificate în sute de
mine mă asurzesc și, ca dovadă, îmi astupam exemplare, coborând spre mine, de peste
urechile cu ambele degete. Atunci parcă dealuri, odată cu bocetele înfundate ale
veneau niște tânguiri de undeva, din mamelor, soțiilor, fraților, surorilor pentru
adâncuri, odată cu chemarea clopotelor care feciorii satului morți în Război, chemându-le
nu mai contenea. Erau glasuri numai de mine sufletele risipite pe toată întinderea Rusiei.
înțelese, vorbeau inimii mele totdeauna a Am simțit atunci că toată tragedia satului s-a
chemare neînțeleasă și încă nedeslușită. comprimat în sufletul meu. Tânguirile
De multe ori, chiar aflat departe de locurile mamelor și ale clopotelor s-au împreunat și s-
copilăriei, de adolescență, în singurătatea au înfipt în inima mea. Atunci m-am auzit
nopților, ecourile lor încă îmi mai răscoleau vorbind, surprinzându-i pe toți participanții,
străfundurile, solidare cu frământările și cu dar mai ales pe mine: „Suma aceasta nu va
zbaterile inerente ale vieții. Sunetele lor ieșite intra în buzunarul meu, ci, într-un an, adică
din cel mai curat bronz, deveneau voci de Înălțarea Domnului, anul viitor, vom
interioare a căror vrajă numai eu o puteam inaugura un monument în Muscelu-
descifra. Ori de câte ori, în drumurile mele Cărămănești, în memoria muscelenilor,
prin viață, auzind clopotele unei biserici, mă mățăranilor și camborenilor căzuți în al
opream instinctiv în loc, comparam sunetele, Doilea Război Mondial!”
dar nu erau ca ale mele, acelea pe care le Desigur că surprinderea a fost mare, iar
știam și le duceam cu mine. Sunau dogit, ale neîncrederea pe care o citeam pe fața lor a
mele erau de cleștar, aveau vibrația lor, aveau fost pe măsură. În asemenea împrejurări
melodia și fiorul lor. simțeam nevoia unui sprijin moral. Ridic
Și-apoi m-au însoțit nopți întregi, în camera ochii spre soția mea și am găsit-o senină,
mea de lucru atunci când stăteam de vorbă cu aprobatoare, semn că-mi va fi solidară.
muscelenii mei, scriind, ani le rând, Citeam pe chipurile mirate ale celor din jur -
împreună, MUSCELENII. Odată cu defilarea la unii indiferență, la unii scepticism, chiar pe
lor pe ecranul memoriei mele, sunetele buzele multora o ușoară ironie -, și o umbră
clopotelor băteau în surdină ritmul scrierii. de îndoială mi s-a strecurat și mie în
De nenumărate ori mă opream din scris, adâncuri. „Ce-am făcut? La ce m-am
lăsam ca melodia lor să mă învăluie, înhămat?”
aducându-mi mai aproape, în vârful peniței, Toată toamna, toată iarna și începutul
evenimentele de atunci, înșirându-le în primăverii timpurii, nopți întregi m-am
povestirea de peste o mie șase sute de pagini frământat. Nu știam cum și cu cine să încep.
a muscelenilor și a Fagului cel Mare, copacul Tatonez încoace și încolo meșteri, cercetez
lor totemic... fel și fel de schițe, compar mărimi și prețuri
Aveam uneori impresia că, odată cu din Buzău, de la Măgura, de prin Ialomița.
finalizarea tetralogiei MUSCELENII Ceva nu prea se lega. Dacă realizez
(„Fagul”, „Umbra”, „Norul”, „Ruina”), monumentul, cum îl transport până la
Clopotele, cel Mare și cel Mic ale bisericii Muscel? Dar pe Coasta Bisericii în sus?
din Muscel obosiseră. Nici astăzi nu-mi dau Unde îl amplasez? Voi avea bani suficienți?
seama cum chemarea lăuntrică a clopotelor a Simțeam că, nici pe departe, nu-mi va ajunge
izbucnit pe neașteptate, în octombrie 2014, în premiul obținut, cam 300 de euro. Încet-
momentul când, la Pârscov, mi se înmâna încet, gândurile mi s-au dus către sculptorul
Marele Premiu Național „Vasile Voiculescu” Titi Marin - Tizu, din Jilavele, îmi fusese
pentru „Muscelenii.” Cu o voce gâtuită de cândva elev, iar în 1993 mai fusese în
emoție, o ascultam și parcă nu o mai Muscel, știa cam despre ce este vorba,

24
Literadura nr. 13/septembrie/2019 Proză/ povestire

ridicaserăm împreună o modestă cruce în acela când, sosit în Muscel, cu vreo 10 ani în
memoria mamei mele, fulgerător dispărută urmă, fac instantaneu o febră de peste 40 de
după o cruntă și neiertătoare boală. grade. Dârdâiam de se scutura casa cu mine.
[...] El l-a lăsat pe nea Sterie, taică-său, pe
Dau o fugă la Muscel să stau de vorbă cu catafalc, și m-a doftoricit pe mine o jumătate
preotul parohiei, Sebastian Drăgoescu, să de noapte... [...]
vedem unde amplasăm monumentul, cum Peste văi, peste crestele vârfurilor dimprejur,
facem cu oaspeții, cu parastasul și convenim odată cu glasurile și cu rugăciunile preoților,
că cel mai bine ar fi de Rusalii, căci pică glasul clopotelor, Cel Mic și Cel Mare, acum
sărbătoare națională duminică și luni. împreună, într-o alternanță duioasă, de eternă
Cercetând cu privirile interiorul bisericii împăcare, duceau spre ceruri, cu bucurie,
construită la 1866, cu pictura foarte bine vestea că sufletele celor plânși ani de zile de
păstrată, la intrare dau peste o altă listă mamele cu lacrimile secate își găsesc,
cuprinzând 32 de morți din Primul Război împreună, alinarea veșnică. Numele lor,
Mondial, Războiul Reîntregirii. Mă taie un dăltuite în marmură, erau acum sinonime cu
fior și mă bate gândul: „Să-i las deoparte?” neuitarea. Memoria colectivă reținuse și
[...] multe episoade despre felul cum au murit pe
Duminică, 31 mai 2015, ora 10,30. Biserica – front. Cel mai bătrân dintre cei scăpați cu
plină ochi de enoriași. I-am recunoscut pe viață, lucid până în ultima clipă, Toader
mulți dintre consătenii mei. Între ei, mă Dumitrescu, apucase să-mi povestească
spiona „personajul” Ion al lui Neculai al multe episoade. Voiam să scriu o carte
Linii, protagonistul unuia dintre episoadele despre ei, despre mulți dintre cei întorși din
primului meu roman, „Fagul.” Preotul prizonierat, dar destinul este uneori potrivnic.
Sebastian Drăgoescu (Dumnezeu să-l odih- Mă înarmasem cu un reportofon, cu răbdare,
nească, a trecut de timpuriu la cele veșnice!), cu un pahar de vin bun care știam că-i place
emoționat, mă asigură că îi vor mai sosi încă lui nea Toader Ovreice, așa-l cunoștea lumea,
trei colegi: Stalian Moise, colegul meu de cu gând ca timp de vreo săptămână să stăm
clasă de la Bozioru, preotul Furtună... de vorbă. Când am ajuns, soția sa și vreo
Biserica se umple ochi cu invitați. Sosesc și câteva vecine îi țineau lumânarea. Măcar nu
oficialitățile: prefectul județului, George a mai apucat să vadă ridicat monumentul!
Sava, primarul Pavel Petrișor Rădulescu, La căminul cultural arhiplin le fac surpriza.
apoi Ilie Sava, Ilie Mândricel cu soția, tocmai Lansez cartea „Judecătorul de suflete.” Mi se
de la București. O surpriză mare mi-a făcut-o alătură scriitorii buzoieni: Viorel Frâncu,
notarul Ion Traian din Urziceni, sosit Marius Constantinescu, Nistor Tănăsescu,
împreună cu inginerul..., cu soțiile. Nimeni Eugen Ciobanu, Ion Răduș. Cuvântări scurte,
nu poate descrie bucuria mea când i-am văzut dar emoționante, rostind încântarea pentru o
cuminți, în rând, așteptând începerea astfel de manifestare unică.
ceremoniilor din curtea bisericii. Nu mai În acest timp, Iulian Nicoară, așa cum a
pomenesc decât câțiva dintre fiii satului sosiți promis, își face datoria cu parastasul... O
de departe: Ionel Popa (Braica), Dumitru ultimă surpriză, semn al extraordinarei
Nica, Nina Bratosin, Ana Șelaru, Nicolae solidarități pe care am simțit-o din partea
Ghinea, nepoata Milica Enciu, cu fratele său tuturor, fie ei localnici, oficialități sau doar
Nicu din Buzău, Neluș Anton din Buzău, invitați, familia profesorului universitar dr.
Grigore Rotaru din Ploiești. Finul meu Iliuță Nicolae Ghinea îi invită pe oaspeți la o cafea
Damian a ținut să participe, deși în acea (și nu numai!) la splendida lor vilă de la
dimineață îi decedase socrul, tocmai la Podu’ ăl Mare, așa cum îi spuneam noi pe
Nehoiu... Gestul său nu are grad de vremuri locului. Nu mai știu ce s-a întâmplat
comparație în limba română și nu poate fi acolo, căci am plecat, dar mi-au povestit că
răsplătit în vreun fel, după cum nu a avut nici nu prea le mai venea să plece, dar soarele de

25
Proză/ povestire Literadura nr. 13/septembrie/2019

după deal le-a amintit că au cale lungă de Festivalul Internațional de Creație


străbătut până la Buzău, la Slobozia, la Literară „Titel Constantinescu”-
Ploiești ori spre București...
Ediția a XII-a, 2019
Târziu, spre seară, și locuitorii satului încep
să se risipească, fiecare pe la treburile sale,
-Marele premiu „Titel Constantinescu” –
mulțumiți și purtând în adâncul ființei
Iubire și abjecție sub floarea de aur – Dan
liniștea și amintirea sufletelor celor dispăruți.
Dinu;
Pe drumul de întoarcere spre Urziceni, obosit
-Premiul „Vintilă Horia”
dar mulțumit, reflectez: „Dacă satul Muscel
Animalul din vest-Ovidiu Gligu;
se va pustii vreodată, va rămâne biserica.
-Premiul „Fănuș Neagu”
Dacă biserica se va nărui, va rămâne
Dublă mare poartă-n casă -Marilena Trifan
monumentul. Dacă marmura va deveni nisip,
-Premiul „Mircea Micu”
va rămâne cartea MUSCELENII, să
Cele mai bune sunt așteptările–Diana
povestească lumii viața satului acestuia dintre
Trandafir;
Vârful Vătraiului, Vârful Goșii, Vârful
-Premiul „Dumitru Pricop”
Boșoveiului, Vârful Ceciliei și Vârful
Nuduri și semne-Ionuț Calotă;
Goților, ființând de pe timpul lui Sava Gotu
-Premiul „Octavian Moșescu”
și chiar mai de demult. Martori neclintiți
Sub genunchii mei se pierde lumina - de
rămân însă Vârful Goșii, Podul Goșii, Malul
Liana Stamin (premiu acordat de Oana Maria
Goșii, Lacul Goșii, Pădurea Samarului și
Cajal, nepoata scriitorului, Canada);
Platoul Martire.” Muscelu-Cărămănești -- un
-Premiul „Alexandru Sihleanu”
sat care, împreună cu Mățara și Camboru,
Libertatea lăcustei din paharul cu apă-
păstrează de veacuri aceste nestemate
Ellise Soltan (Valy Lorela Buță);
toponimice care vorbesc lumii despre
Premiul „Victor Frunză”
ființarea neamului acestuia.
Urme de condei (II) - Camelia Ardelean;
La întoarcere, coborând împăcat coasta
Premiul „Florica Cristoforeanu”
Camborului, încântat de panorama Goșii, dar
Flash- Raluca Faraon;
mai ales de măreția Vârfului Ivoiu, mi-am
-Premiul „Slam Râmnic”
amintit una din replicile unui personaj de-al
Fețele preapocalipsei din noi Traian
meu din romanul „Fagul”: „Greu este să urce
Gh.Cristea;
omul un munte, dar mai greu este să-l
-Premiul „Alexandru Deșliu”
coboare!” Credeam că m-am eliberat, dar am
Poeme cu Filip-Mariana Dobrescu (Premiu
realizat că port în spate nu stânca lui Sisif, ci
acordat de revista ProSaeculum, Focșani)
greutatea amintirilor... Așa că a trebuit să dau
-Premiul „Editurii Rafet”
gata și romanul autobiografic „Sisif coborând
Pentru că existase cândva un om – Silvia
Muntele.”
Bittere;

Juriul: Mioara BAHNA, membru al


Uniunii scriitorilor din România - Președinte;
Florin DOCHIA, membru al Uniunii
scriitorilor din România;
Dan ANGHELESCU, membru al Uniunii
scriitorilor din România;
Emilian MARCU, membru al Uniunii
scriitorilor din România;
Constantin MARAFET, coordonatorul și
organizatorul festivalului, membru al Uniunii
scriitorilor din România;

26
Literadura nr. 13/septembrie/2019 Evocări

Florentin POPESCU cred să mai fie mulţi cititori care să-mi


descopere acest mic aranjament de punere în
pagină şi de „reeditare” a acelui text.

Mă văd la orele de istorie, o disciplină şcolară


care m-a pasionat dintotdeauna, ascultând
lecţiile predate de profesorul Traian Cristescu,
pe atunci o adevărată legendă vie în oraş.
Bătrân şi mic de statură, uşor adus de spate, el
venea la clasă într-o ţinută vestimentară mai
puţin controlată, ca să nu spun neglijentă, cu
hainele tocite pe la mâneci şi cu pantalonii
Oameni și locuri din Buzăul de altădată şifonaţi, lucioşi de atâta purtare.
(IX) Ne preda istorie universală şi era într-o
anumită măsură un fel de pionier al
Profesorii de la Liceul „B.P. Hasdeu” (IV) mijloacelor modeme de învăţământ, căci intra
în clasă cu diverse albume, hărţi, tot felul de
acă pe alţi profesori, precum Liviu tipărituri vechi pentru a-şi „ilustra” micile

D Chiriacescu (de istorie) sau Dănilă


(profesor de Filozofie – „spaima”
multora dintre noi – nu i-am cunoscut, ca să
zic aşa, decât de la distanţă, pe alţii am avut
discursuri despre greci şi perşi, despre
Babilon şi Alexandru cel Mare.
Parcă-l văd şi acum scoţând dintr-o servietă
ponosită tot acel „material didactic” pe care,
prilejul să-i văd şi să-i aud vorbind de naivi cum eram şi destul de inconştienţi
aproape, fiindcă îşi predau disciplinele şi la totuşi, nu-l apreciam aşa cum s-ar fi cuvenit,
clasa a XI-a, umanistă, în care mă aflam. În dându-ne coate şi ironizându-l pe ascuns pe
plus, ca orice alt licean, mi-aş fi putut spune profesor. Nu ştiu dacă el ne observa sau nu
părerea (în caz că mi-ar fi cerut-o cineva necuviinţele, căci îşi continua fără întrerupere
dinafara şcolii, dar nu s-a întâmplat niciodată) prelegerea până la sfârşit.
despre ei – fireşte, aşa cum am avut prilejul să Pot spune că prima curiozitate pentru Orientul
mi-o formez de-a lungul şi de-a latul antic el mi-a sădit-o, iar atunci când peste
trimestrelor şcolare. foarte mulţi ani mi-a fost dat să ajung în
Unul dintre vestiţii, pe atunci, dascăli era Bagdadul califilor şi-n Babilonul afurisit de
Traian Cristescu, care preda istoria universală, profeţii Bibliei, cele auzite de la profesorul
celor din clasele terminale. Dânsul, ca şi Ion Cristescu mi-au revenit în minte cu o aşa de
Moldoveanu, titularul „limbii latine” intrase mare prospeţime de parcă le-aş fi ascultat
în legenda oraşului cu mult înainte de a-i doar cu câteva zile mai înainte.
ajunge eu elev. Şi ca o compensaţie, târzie e drept, a
Iau din raftul bibliotecii personale o mai greşelilor mele din şcoală, îndemnul interior
veche carte de amintiri buzoiene, Un de a scrie şi eu despre cele văzute pe
mesteacăn rătăcit în câmpie (Editura Mad meleagurile îndepărtate pe unde mi-a fost dat
Lynotipe, Buzău, 2007), caut evocarea pe care să ajung mi s-a insinuat cu şi mai mare putere
i-o făceam profesorului acolo şi, cum nu mi- în suflet. Aşa am elaborat, după întoarcerea în
am schimbat (nici nu aveam cum!) părerea de ţară, Babilon, oraşul blestemat, Poveştile
atunci, îmi permit s-o reproduc şi aci. Fac Babilonului şi dicţionarul Divinităţi,
precizarea că o reiau spre a nu se crede cumva simboluri şi mistere orientale.
că m-a lăsat memoria, că m-am ramolit sau Dascălul meu de istorie trăia singur într-o
mai ştiu eu ce s-a putut întâmpla de mă repet. cămăruţă aflată în micul şi vechiul bloc de
Şi-apoi la drept vorbind, cum au trecut de lângă Palatul Comunal, clădire care mai există
atunci nu mai puţin de doisprezece ani, nu

27
Evocări Literadura nr. 13/septembrie/2019

şi azi şi care ani în şir a găzduit un magazin, buzoieni, pe care a tipărit-o în 1980 şi în care,
apoi o librărie şi mai încoace „Casa Cărţii”. printre altele, am aflat şi această „fişă” a
Odată, pretextând că am vrea să vedem nişte fostului meu profesor Traian Cristescu:
albume, câţiva dintre noi ne-am autoinvitat „Istoriograf, editor. Născut în Caracal, la 22
acasă la profesor, deşi se spunea că nu dec. 1904; m. 1966. Om de aleasă cultură,
primeşte musafiri. Încăperea lui era plină ochi reputat profesor de istorie (absolvă „Magna cum
de cărţi, de reviste şi de ziare, într-o laudae” Facultatea de litere în 1927), a predat
neorânduială greu de descris. Şi erau atât de un timp la licee din Bucureşti, Câmpulung-
multe încât abia mai încăpea acolo şi un divan Muscel, Miercurea-Ciuc, stabilindu-se din 1940
înghesuit într-un colţ, singurul loc care la Buzău. Coautor al câtorva pertinente ediţii
„scăpase” neocupat de tipărituri. Legenda care comentate din „Cronicile româneşti”, tipărite
circula în legătură cu profesorul spunea că după 1942 cu N. Simache, Traian Cristescu
nemţii i-ar fi ucis soţia şi un copil chiar sub rămâne în posteritate şi ca un bibliofil de
ochii lui şi că de atunci, de la război încoace, excepţie”.
omul ar fi rămas şocat şi cu minţile rătăcite. Şi în continuare autorul dicţionarului enumera
Atât cât mi-am putut da seama, partea cu ediţiile pe care profesorul le-a realizat
„rătăcirea” nu putea fi nicicum adevărată, împreună cu N. Simache, o altă mare figură a
lecţiile decurgând într-o cursivitate şi cu o ştiinţei româneşti, cărturar şi istoric care şi-a
logică demne de un proaspăt absolvent de lăsat puternice amprente mai ales pe teritoriul
facultate. Cum se întâmplă însă adesea la o judeţului Prahova, unde a trăit şi a lucrat. Iată,
vârstă ca aceea pe care o aveam noi atunci, aşadar, ediţiile celor doi: Cronograful lui
vorbele şi zvonurile ies repede şi se difuzează Mihail Moxa (1942), Letopiseţul
cu o mare viteză, iar cele care vin să cantacuzinesc, 1290-1688 (1942), Variante ale
restabilească – eventual! – adevărul nu au nici Letopiseţului cantacuzinesc (1942), Viaţa şi
pe departe forţa necesară pentru a le opera lui Radu Popescu (1943), Doi cântăreţi
contracara pe cele dintâi. E drept, profesorul, greci ai lui Mihai Viteazul: Stavrinos şi
uneori iritat, dădea şi răspunsuri în doi peri, Palamed (1943), Ştirile geografice ale lui
considerate de unii răutăcioase, ori chiar de Herodot despre ţinuturile noastre (1942),
neiniţiat în unele probleme cu care se afla la Statele globului în date statistice recente
curent toată lumea. Aşa, bunăoară, un coleg l- (1943, aceasta din urmă în colaborare cu Gh.
a întrebat într-o zi ce părere are despre fotbal, Teodorescu).
iar el i-a răspuns cu seninătate: „Fotbalul? Citind toate aceste informaţii, m-am întrebat
Douăzeci şi doi de nebuni care aleargă după o de ce, oare, activitatea de editor a profesorului
băşică şi alţi două-trei mii sau mai mulţi care nostru a încetat după 1943. Şi negăsind
se uită la ei!” nicăieri un răspuns mulţumitor, am înclinat să
Dar dincolo de legendă şi de bârfe profesorul dau crezare acelor zvonuri despre nefericitele
era de departe un as în meseria lui şi nu cred lui accidente biografice. Dar numai
să fi existat elev pasionat de istorie care să nu- Dumnezeu ştie care va fi fost adevărul
i fi apreciat bogăţia informaţiilor şi a zecilor adevărat…
de surse documentare folosite pentru
ilustrarea unui eveniment, a unei figuri
militare sau istorice, a unui aspect esenţial din
istoria mai îndepărtată ori mai apropiată a
omenirii.
Peste ani, printre cărturarii Buzăului aveam
să-l cunosc şi pe Alexandru Oproescu, ajuns
la un anumit moment director al Bibliotecii
judeţene „V. Voiculescu”, om de mare dăruire
într-ale culturii şi ale cărţii în special. L-am
amintit acum datorită unei cărţi, Scriitori

28
Literadura nr. 13/septembrie/2019 Info cultural

Poeta Carmen Popescu a expus și câteva


Tabăra de creație de la Monteoru - tablouri după care cei prezenți s-au inspirat,
23-25 August dacă tot a fost tabără de creație, și au scris
fiecare despre ce au fost impresionați.
fârșit de gustar 2019. Prilej de relaxare Stefan Apostol și Magda Băcescu au pus în

S pentru participanții la cea de-a doua


ediție a taberei de creație literară de la
Monteoru. Mica vacanță a scriitorilor a durat
scenă, pe treptele terasei, o scenetă spumoasă
despre realitatea noastră modernă.
Seara s-a terminat în mod festiv cu bucate și
bună voie cum le stă bine unor oameni care au
trei zile 23-25 august.
Pe 24 am fost invitat de amfitrioana și de împărțit bucurie și emoție.
moderatoarea evenimentului, scriitoarea și Să vedem cum se transformă evenimentul în
editoarea Claudia Minela la seara de lectură. tradiție!
A fost o după amiază și o seară frumoasă,
parcă ne cunoșteam dintotdeauna. Un
sentiment apăsător și, paradoxal, înălțător să
cunoști adevărate povești de viață și ale unor
oameni greu încercați; pe stradă dacă trecem
pe lângă ei, nu ne dăm seama când îi vedem
zâmbind, râzând, pentru că dragostea de viață
le dă puterea de a merge mai departe, uneori
când nici ei nu știu dacă o mai pot face,
Carmen Popescu sau Camelia Baciu (Italia).
Diversitatea dă culoare acestor evenimente
prin unicitatea celor care participă.
Fiecare poveste spune ceva, ce nu avem, ce nu
am trăit, oameni pe care unii i-au întâlnit și pe
care am fi vrut să-i întâlnim, dar nu am avut
ocazia. Cărțile poate sunt pentru unii doar un
liant de a ieși din singurătate, un pod. Scrisul
este pură terapie pentru alții. Scriind
conștientizezi de fapt sensuri noi și de multe
ori te descoperi pe tine.
Au citit: pentru Matei Ungureanu, Ștefan
Apostol. Camelia Baciu, proză autobiografică De la stânga: Aura Dan, Carmen Popescu,
din volumul în lucru, „De ce eu?”; pentru dl. Popescu, Matei Ungureanu
Aura Dan, Brăila, a citit Magda Băcescu;
Popescu Carmen, Pitești; Ionuț Calotă,
București; Daniela Toma editor la Art
Creativ, București; Gabriel Nicolae Mihăilă,
Galați; Andrada Ingrid Maran, București;
Tudor Ciobotaru, București; Teo Cabel,
Buzău, Claudia Minela, București.
Matei Ungureanu (invitat special Spania) o
figură aparte prin sinceritatea și cerbicia cu
care își apără unele păreri. Una dintre ele, în
lumea literară este prea multă autoidolatrie.
Foarte puțini se implică dezinteresați în a-i
De la stânga: Camelia Baciu, Ionuț Calotă,
promova și pe alții.
Daniela Toma, Mariana Cabel, Teo Cabel

29
Comemorare Literadura nr. 13/septembrie/2019

Güner AKMOLLA
E r o u l nostru

NEGIP HAGI FAZÎL (1906-1948)


e câte ori deschidem cartea sfântă a istoriei unei națiuni, cu pioșenie descoperim o nouă

D valoare, un nou nume care cinstește memoria neamului său. Până în Decembrie 1989
numele lui Negip Hagi Fazîl ( 17 apr.1906 - 22 oct.1948; satul Azaplar, azi Tătaru, jud.
Constanța) nu se rostea, sau se pronunța în taină ca să nu supere prin evocarea vieții și morții sale
eroice pe comuniștii de dincoace sau de dincolo de Prut... Militant național tătar crimeean, poet,
eseist, nuvelist, dramaturg, conducător al organizației „Comitetul pentru Eliberarea Crimeii ”
devenit ulterior, în 1943 „Comitetul pentru Ajutorarea Refugiaților Tătari din Crimeea”,
colaborator asiduu al revistelor de cultură „Emel” (România) și „Noua Cale Națională” (Berlin), el
a fost al doilea Erou Național, urmând cronologic după Numan Celebi Gihan (1885- 1918, Primul
Președinte al Statului Democrat Tătar Crimeean (noiembrie 1917- ian.1918) din Crimeea. Este
datoria noastră să-i aducem omagiul nostru ori de câte ori o cere istoria, pentru că popoarele își
creează eroii atunci când istoria lor traversează momente de criză. Fratele său, Mustegep Fazîl
Ulkusal îl definește astfel: „Deschizând la Tătaru o Casă Specială de Sănătate, în anul 1933, el a
desfășurat o activitate de îngrijire a rănilor, de vindecare a bolilor ușoare, atât ale copiilor cât și ale
bătrânilor. Când nu se descurca, chema doctorul din centrele urbane, intermediind adeseori
consultațiile medicale. Fiind timp de câțiva ani președintele Asociației Absolvenților de Seminar
Musulman s-a străduit să întărească activitatea de legătură a acestui organ cu organele de drept ale
statului român, desigur, sădind astfel, sentimentul de colegialitate și de încredere între membri. De o
importanță deosebită sunt faptele lui în relația sa cu revista „Emel” 1930-1941 în România; 1968-
1998 în Turcia; 2004-2018 în România), cu Domnul ministru al fragilului guvern din Crimeea,
Geafer Seydamet Kîrîmer, comemorând zilele de importanță națională, evocând jertfele cunoscute
de-a lungul timpului, cu înălțarea monumentului funerar dedicat poetului Memet Niyazi în
Medgidia.”

De la Comana drumul trece prin fața școlii ce-i poartă numele, Negip
El este fiul ce a dat satului glorie și nemurire, Hagi Fazîl Negip!
Case răzlețe de creștini colonizați târziu poartă cărări pline de iarbă
Spre vechiul cimitir tătar ce din bătrâni aici s-a așezat cândva, în grabă...

Da, e cimitirul tătăresc păzind de cinci sute de ani mormintele străbune


Familii se mutau aici în vremi de boli, de secetă, de răzbunări nebune!

30
Literadura nr. 13/septembrie/2019 Comemorare

Aici veneau femeile bocindu-și fiii prea iubiți și prea de tineri morți,
Cimitirele vechimii n-aveau nici monument și nici lacăte la porți.

Eroul se odihnește sub un morman de țărână, de marmură și flori


El, cel care, la masa sa, sute de frați primise în anii cu eroi nemuritori.
Prigoniții soartei nu sunt iertați oricât de vinovați n-ar fi în Patrie,

Istoria nu își uită nici eroii, morminte cresc acum în altă a lor patrie...
Ne spunem ruga musulmană, Ager,Murat, Deniz, Onder Kaulamet, Ersan
De la ancheta ucigașă a marelui Negip Fazîl azi se împlinesc 70 de ani *
E fiul Azaplar-ului, al mamei Șerife și al hagiului Fazîl,tătar „cu cap german”
Aici s-au auzit gemete, bocete, aici sunt veacuri scurse în uitare, an de an.

* Eroul din Dobrogea ( 1906- 1948) a fost dat mort după 5 zile de anchetă în Siguranța din
Constanța, fiind înmormântat la 22 oct.1948 în cimitirul din satul natal. Mormântul din fotografie a
fost restaurat de fiul său, Bora Fazîl Ulkusal.

MİLLİ ŞEHİTIMIZ

Mustapaş'tan col aylana Azaplar'ğa koy mektebın şanlı kunın bıldıre


Koy balası Necıp berdı cıgıtlıkmen, bılgısımen, doğrılıqman adını metebıne
Seyrek üyler - mında kolonistler cerleştıler toşep kenar collarını
Qartlarımızdan keldı tarihımıznı dünyağa tanıtıp Tatar eskı mezarlığı.

Elbette, bo mezarlıq barlığımıznı ayta tura kelgen - ketken colşığa


Ayleler koşkenler kun yamanın sırasında eskı tatar mezarlıqqa...
Cılap, taqmaqlap cılauların apaqaylar cıgıtlerın olımıne canğanlar
O zamanlar abide yoq, kılıtte yoq, taş salınğan başlarına eskı, eskı mezarlar!

Şehitımız mında cata topraq mermer taş astında, şeşeklermen


Onın evel sıprasında yüzlerce qardaş olımsızlıgını bergen...
Zamanımız fena bolıp ğurbetlıkte tatarlar Qırım Vatannı terketkenler
Qurban bolıp o tarihte mezarlıqnı başqa cürtta tızgenler.

Musulmanlıq duamıznı ayttıq, Acer, Mırat, Deniz, Onder, Ersan Kaulamet


Bugun 70 sene toldı şehitlıgın, o kun boldı milletıne aqırzaman, qıyamet...
Azaplar'nın balası o, Şeripe ana, Fazıl acı "alman başlı dep tanılğan"
Mında mezar qazılğanda Necıp uşun, eskı mezar, taze mezar qaltırağan!

31
Info cultural Literadura nr. 13/septembrie/2019

Elisabeta BOȚAN
Zbor

Secunda de lumină
naște răzvrătirea
din temnița limbajului de lemn.

Îmi cresc gheare pe suflet,


din gheare îmi cresc aripi
și zbor peste golul ființei mele.

Apoi îmi înfig ghearele


în scoarța propriei mele istorii
n data de 5 iulie a.c. la Palazzo San

Î Macuto, sediul Camerei Deputaților din


Roma, a avut loc înmânarea premiilor
prestigiosului concurs literar Premiul
vândute pentru un ciob de iubire.


European „Clemente Rebora” 2018/ 2019
aflat la cea de-a doua ediție.
Concursul a fost organizat de „Asociación Poezia Elisabetei Boțan este foarte scurtă, dar
Cultural Arte y Solidaridad” (președinte, are în ea acea forță ”narativă” care poate duce
Diego De Nadai) fiind patronat de cititorul imediat în sufletul poetei. Versurile
„Presidencia del Consejo Regional de sale concentrate, fulgere, suspine, trăsături de
Cerdeña”, Primăria orașului Florența, pensulă, ne fac să reflectăm asupra spațiilor
Primăria orașului Modica (Rg), Primăria din goale pe care le simte ființa umană când
Montesarchio (Bn) în colaborare cu „Amici observ că nu mai este liberă, ci o victimă a
delle Giubbe Rosse”, „Proverso de Madrid”, coliviilor sociale care nu permit creșterea și
„Edizioni Gnasso” și „Café Histórico dezvoltarea propriilor gânduri și sentimente.
Literario Le Giubbe Rosse”. Și exact în momentul în care-și dă seama că-
Juriul a fost format din 19 persoane, și poate pierde esența, încearcă să-și prindă
critici literari, scriitori și jurnaliști. sufletul cu ghearele pentru a nu-l lăsa să
Concursul a avut o secțiune de poezie în zboare în locuri inaccesibile, ci pentru a-l
limba italiană și o secțiune de poezie în limbi elibera de idei preconcepute și ipocrizie. Așa
străine (engleză, franceză și spaniolă). cum a spus Silvio Pellico ”în mizerie unul
Colaboratoarea revistei noastre, Elisabeta reflectează la prezența lui Dumnezeu, că
Boțan (scriitoare și traducătoare), stabilită în bucuriile lumii sunt efemere și că adevăratul
Spania, s-a clasat pe locul al treilea la bine este în conștiință și nu lucrurile din
secțiunea de poezie în limba spaniolă, cu afară”. Locul al treilea al Premiului European
poemul „Zbor”. Premiul întâi i-a fot acordat Clemente Rebora 2018 – 2019 e pentru
poetei spaniole Izara Batres, iar premiul al poemul Zbor al Elisabetei Boțan, care e un
doilea poetei Zhivka Baltadzhieva, din imn al vieții ce niciodată nu trebuie vândută,
Bulgaria. nici măcar ”pentru un ciob de iubire”.
Elisabetta BAGLI

32
Literadura nr. 13/septembrie/2019 Cronică literară

Petruș ANDREI Numai că poetul nostru pictează, asemeni


lui Goya, în acvaforte, o societate
contemporană peste care postmodernismul a
făcut ravagii.
Este drept că acest capriciu globalist „și-a
cam trăit traiul/ și-a mâncat mălaiul”. Dar,
contestând marile valori ale culturii și
neamului nostru și promovând nonvalorile și
impostorii, ridicând pornografia la rangul de
artă și cultivând snobismul, a adus mai multe
deservicii culturii și poeziei române.
Mihai Eminescu:
Poetul Nicolae POGONARU - un virtuoz
„Prea v-ați arătat arama sfâșiind această
aflat pe cel mai înalt vârf de lume -
țară/ Prea făcură-ți neamul nostru de rușine
și ocară/ Prea v-ați bătut joc de limbă, de
e spune că Paganini, în plin concert,

S rupându-i-se celelalte strune, ar fi cântat


până la sfârșit pe o singură coardă.
Așa cum îl văd eu pe Nicolae Pogonaru,
străbuni, de obicei, /Ca să nu se-arate-odată
ce sunteți- niște mișei”.
Din fericire, poetul Nicolae Pogonaru
aparține transmodernismului, nu postmoder-
după lectura celor două volume de versuri:
nismului.
Gravuri de ocazie (Editgraph Buzău, 2017) și
„Transmodernismul, cu tensiunea contra-
Cartea cu femei (aceeași editură, 2018) este
dicțională recuperatoare de armonie, este
un virtuoz.
menit a reda omului contemporan inocența
În volumul Gravuri de ocazie, îndrăgostitul
pierdută și parodiată de antropocentrismul
de poezie află tot ceea ce-i dorește inima.
postmodernist” (Theodor Codreanu-
Poetul spune și binedispune. Este un artist
Transmodernismul, Editura Junimea, Iași,
care face parte din familia nobilă a poeților
2005, pag. 223).
ironici, senini, inteligenți, fini observatori, cu
Poezia lui Nicolae Pogonaru respectă
multă știință de carte și cu un simț deosebit al
principiul horațian din Ars poetica, „Ut
limbii, alături de George Topârceanu,
pictura poesis”, așa încât unele poezii sunt
Cincinat Pavelescu, A. Mirea (Iosif-Anghel).
adevărate tablouri: o noapte poetică, o zi de
Are umor, umorul fiind după Mark Twain, cel
vară în municipiu, desen de ocazie, cetățean
mai frumos cadou pe care bunul Dumnezeu l-
cu vișin înflorit, șa.
a dăruit omului; că unii oameni nu l-au avut
Cea mai mare bucurie o are poetul atunci
niciodată s-au că l-au pierdut, asta-i treaba lor.
când ajunge acasă și speranța reînvie dorul
George Topârceanu, autorul Baladelor
de viață.
vesele și triste, al Migdalelor amare și al
Fiecare poezie are, pe lângă nisipul aurifer
rapsodiilor, făcea următoarea observație cu
compozițional, adevărate pepite; iată-le în
privire la propria creație: „Se schimbă-n
creația care deschide volumul:
glumă lacrimile clare/ Simbolice baloane de
„să vezi cum e vremea/ pe vremurile astea
săpun / Plutesc deasupra vântului nebun /
tulburi”; „...colega ta de dormitor/ea deja
Stârnit de reci curente literare, / O,
aerisise după ce a fumat în exces/dăunând
indulgentă critică postumă / Să nu le-nțepi cu
grav sănătății celor din jur”; „tragi o gură
vârful unui ac / Că, rând pe rând , baloanele
din aerul proaspăt poluat/ și te duci la
de spumă / În lacrimi grele iarăși se prefac.”
serviciu/ ca la propriu priveghi” (monoton) .
Gravura (conform DEX-ului, Arc Gunivas,
Ca-n principiul vaselor comunicante, ideile
Chișinău, 2007) „este un gen al graficii în
și sentimentele poetului curg în sufletul
care imaginea este obținută prin reproducerea
cititorului, acesta cunoscând adevărate delicii
după o placă pe a cărei suprafață a fost trasat
ale lecturii.
sau gravat desenul în relief sau în adâncime”.

33
Cronică literară Literadura nr. 13/septembrie/2019

Și la robinetul cititorului este deseori ”apa realist, îmbinând cu măiestrie satira socială cu
maronie”, și la televizorul lui dă ”peste aceiași perspectiva umoristică și având darul
părerologi inepți/ peste aceiași politruci balzacian al observației exacte.
năimiți/ să plângă de mila baronilor și În postul mare se dă dezlegare la ștevie, la
mogulilor/ aflați în pușcărie și deveniți lobodă, la urzici și din când în când la pește.
celebri”, și cititorul schimbă canalul pe ”în rest popor sărac fără un sfanț/ la
”Animal Planet”, fiind sastisit de jungla Cotroceni cu un manager neamț/ce-i ajutat de
parlamentară. Merkel prea puțin/să-i pună contre țarului
Ce mai întâlnim în poeziile sale? Putin”.
Subtilitatea limbii române, frumusețea ei, Un curriculum vitae, distincțiile obținute și
umorul fin care apare din dublul înțeles: un referirile critice din partea unor personalități
prieten , deși bea votcă la greu nu are nimic proeminente ale culturii române, fac din acest
de la băutură: ”n-am casă/ n-am nevastă/ n-am volum unul de referință iar Cuvântul înainte,
copii/ n-am mașină (nimic). Turnurile de fildeș ale cetății (semnat de
Ca profesor de limba și literatura română în profesionistul Lucian Mănăilescu) îi mărește
învățământul preuniversitar nu mă pot obișnui valoarea.
cu textele fără punctuație. Cred că respectarea În volumul Cartea cu femei, poetul
punctuației ar da un plus de formă poeziilor Nicolae Pogonaru oscilează între paradis și
față de un text otova: ”salut ce faci tot mai infern, între agonie și extaz, între sobru și
bei/ nu pot să mă las am încercat”, ș.a.m.d. hazliu; pe iubita sa ”cu saboți Leonardo” o
Printr-un regulament de ordine interioară și face atentă să nu calce ”în vreo balegă”
exterioară, autorul Gravurilor de ocazie face o (evadare pe miriște).
adevărată radiografie a societății românești Iubita sau iubitele poetului pot fi distante,
postdecembriste, prin râs încercând pistruiate, crude, Annabel Lee a lui Poe, toate
imposibilul, să îndrepte moravurile. într-un cuvânt, femeia; ”jumătate angelică,
Unele sintagme exprimă adevăruri amare, jumătate satanică, femeia copil, femeia azil,
un fel de râsu-plânsul lui Nichita; țigara, de femeia rasată, femeia prostituată, femeia
pildă, este interzisă cadrelor didactice, nu și avidă, femeia frigidă, femeia gravidă”, în trei
elevilor; o profesoară ”își aranjează podoaba cuvinte – Fondul Monetar Internațional.
capilară ca să ascundă/ perii albi scoși de În doamna de mangal sau dama de pică,
elevii obraznici”; ”la câte bisericuțe sunt în femeia este muza eternă iar poetul în
cancelarie/ poți aprinde și lumânări”, ș.a. apropierea ei pare cuprins de febră : ”ca unei
Snobismul limbii engleze, ca și cel al limbii nave spațiale/îmi ia foc/ scutul termic/atunci
franceze de pe vremea Chiriței, poate atrage când mă atingi/ iubito/vino să mă ningi”.
pe tânărul cititor; pentru celălalt avizat însă O poezie intitulată genele poate concura cu
acesta poate fi sâcâitor: lonely, weekend, portrete celebre iar poetul cu cei mai sensibili
vouchere, beauty, touchscreen, stand-by, ș.a. și inspirați confrați: ”genele tale/ fluturi de
Adresându-se unui alter-ego, poetul Nicolae mătase/ foșnitoare/ culegând/ ale irișilor
Pogonaru constată că ”este trist până dincolo nectare.”
de linia orizontului” (lonely). Cartea cu femei este tot o carte de
Aceluiași, trecându-i viața prin fața ochilor, învățătură până la urmă, femeia fiind
cu bune și cu rele, când ajunge la cavoul pe orizontul către care poetul se îndreaptă ” în
care și l-a făcut deja, îl admonestează: ”nu fiecare clipă/fără a-l putea atinge/decât cu
mai bine te-ngropi/normal în pământ/să mintea”.
crească și din tine/o floare să mai vezi/ și tu O carte care nu merită a fi citită, ci trebuie
soarele prin ochii ei/din când în când” citită, că merită.
(orgoliu).
Și totuși, Nicolae Pogonaru este un poet

romantic, latura protestatară: alegeri, libertate,
mica evadare, pensionar în republică, dar și

34
Literadura nr. 13/septembrie/2019 Cronică literară

2019, dorim să-l comentăm, aşa cum am


Gheorghe POSTELNICU făcut-o din 2006 încoace, cu „Mirele pietrei”,
„Cămaşa lui Lot”, „Plângea Iisus”, „Golgota
Akasha”, „Poeme cu noduri” şi
„Contorsiuni”. „Ascultă cum zboară
mormintele” este, sub aspect grafic, volumul
meritat de N. G., veteranul adorat al poeţilor
de pe Valea Buzăului, la a cărui izbândă
formală au contribuit finanţatorul (Consiliul
Local Cislău), fiica Elena Dragnea şi fiul Raul
Gâlmeanu (lectori şi consilieri literari) şi nora
Nicoleta (copertă şi corectură). O bijuterie
vizuală impecabilă!
Originalitatea lirică a lui N.G. constă
în meditaţia existenţială asupra înstrăinării de
O POEZIE A (DE)CĂDERII UMANE tot şi de toate. Căderea (decăderea) umană îşi
are punctul de plecare în nelinişte şi
aţă de poezie, critica literară are datoria

F de a o încuraja să meargă mai departe


spre noi sisteme filozofice şi spre
tehnici moderne de exprimare, stopând versul
anacronic, gândirea leneşă, rutina. Aceasta
însingurare, cumplita dramă a timpului nostru
deghizat pentru a ne înşela cu amăgitoare
avataruri. Despărţirea dintre omul raţional şi
lumea monstruoasă este definitivă. Exilat în
societate, într-un spital sau într-o instituţie,
este şi atitudinea noastră, vizibilă în sute de poetul simte că dramaticul a contaminat totul.
cronici şi recenzii care, nu de puţine ori, ne-au Ne aflăm în faţa unui radicalism al exasperării
adus din partea versificatorilor vizaţi, răceală, cum rareori am întâlnit în poezia
dacă nu, chiar ostilitate. Un respectabil contemporană. Oribilul anatomic are funcţie
confrate, prozator valoros, scrie, cu sarcastică şi este asociat cu urâtul social.
generozitate, şi cronici de întâmpinare, având Tehnic, versul dilată forme şi conţinuturi,
următoarea teorie: „Ce nu-mi place, nu într-atât de mult, încât mecanismul lucrează în
comentez”. La rândul nostru, suntem de gol. Lexicul e bogat, vizând atât neologismul,
părere că trebuie să comentăm tot ce ajunge la termenul ştiinţific şi politic, cât şi arhaismul,
noi, ca un prim semn de respect faţă de autor. regionalismul şi cuvântul popular. Personal,
Mulţi ştiu asta şi feresc produsele sensibilităţii creează câteva superbe barbarisme.
lor de noi, aşa cum s-a întâmplat cu ocazia Analiza sistemului său poetic nu e un
decernării premiilor Concursului Naţional de lucru uşor. Ea ar trebui să aibă în vedere toate
Creaţie „V. Voiculescu”, manifestare cele 12 volume de versuri, deoarece, de la
desfăşurată în satul nostru natal şi al revistei „Complotul vămilor”, 1996, şi până astăzi, s-a
Întrezăriri. Ne-a rămas, astfel, necunoscut, consolidat o construcţie cu puţine ferestre şi
conţinutul lucrărilor laureate în octombrie cu puţine uşi, aşadar, cu un număr redus de
2018: „Cronicile de la Snagov”, „Răzbunarea căi de acces spre miezul metafizicii sale, care,
mierii”, „Strada lăcustei”, „Cele mai frumoase de fiecare dată, ne duce cu gândul la „Omul
reportaje” ş.c.l. Să fie sănătoşi şi cu putere de revoltat”, eseul lui Camus, din 1951.
muncă autorii lor, ca şi membrii juriului Conştiinţa ar fi un fenomen secundar al
buzoian. O carte premiată, dar necunoscută proceselor neurofiziologice pe care le
criticilor, este ca un nou-născut părăsit într-un însoţeşte, fără a le influenţa, întrucât, la baza
parc sau pe scara unui bloc. existenţei sociale, consideră N.G., stă un
Această introducere ar trebui să ne mecanism vicios în care este captiv destinul
ocrotească de eventuala supărare a prietenului uman, răul reprezentând şuvoiul care curge
Nicolae Gâlmeanu, al cărui ultim volum de nestingherit din trecut spre viitor, sub acelaşi
versuri, „Ascultă cum zboară mormintele”,

35
Cronică literară Literadura nr. 13/septembrie/2019

cer indiferent: „Alerg ca un spermatozoid Nu putem încheia fără să cităm patru


care nu poate ajunge / făptură, perenitatea versuri semnificative pentru măiestria poetică
mea de lumină mă spiritualizează / de fiecare la care a ajuns bunul nostru prieten: „drumu-
dată, când ţipă mama din patul maternităţii / mă, inimă, mână-mă înfrunzit în piatră, / şi
procuste şi-mi strigă că nu m-a aruncat la rămână-mă clopote-n urmă-mă, / sătul de
canal, / prezervativele ei din cămaşa de arginţii prinşi în turmă-mă, / zboară rizomii
noapte n-au ajuns / niciodată la chiuretă” şi din morminte dezgoală-mă” (p.79).
(p.30). În aceste circumstanţe, versul rămâne „Ascultă cum zboară mormintele”
singurul mijloc de a exprima realitatea. pare a fi cel mai important volum de versuri al
Punând viaţa sub semnul răului, poetul şi blajinului revoltat din Bărăştii Cislăului. Dar
prozatorul, în aceeaşi măsură, demonstrează de ce să te revolţi, dacă în tine nu există nimic
că răul este inevitabil şi indestructibil, revolta de ocrotit? se întreba Albert Camus…
şi dispreţul fiind atitudinile demne de urmat.
Extrase din ţesătura versurilor, aceste idei pot
părea exagerate. Exigenţa morală pe care o 
pretind face din existenţă imaginea veridică a
unui adevăr: omul este un luptător. Împotriva
sa şi împotriva celorlalţi: „Să joc în această
partitură de viaţă, sunt atâtea / piese cu rang Daniel LUCA
în faţa unui pion, am pierdut atât, / ca din
toate regulile să salvez ceva incriminat / pe o
tablă de şah, după un cod unde nu joacă
decât / învingătorul şi învinsul, cu mâna pe
biblie, şi, de pe tabla goală, toţi pionii martiri
îşi aşteaptă / rândul să salveze partitura”
(p.31).
Activitatea literară a lui N.G. ţine în
viaţă conceptul de literatură experimentală
care pune sub semnul întrebării rolul
artistului, deplasând atenţia pe incoerenţa
Exorcizarea tristeții
vieţii. Artistul este devorat de propria sa
experienţă şi pierdut în fagurele unei realităţi
etronela Apopei-Ignat își împarte al
amorfe. Absurdului vieţii îi corespunde în
plan artistic o estetică a urâtului, încât putem
afirma că tot ce a realizat până acum N.G.
armonizează cu un dicţionar marginal,
P doilea său volum de versuri în două
părți distincte: Confesiunile iubitei în
albastru (care dă și titlul cărții apărute la
Editura Ecreator, Baia Mare, 2018) și
susţinut de termeni, precum: ciosvârtă,
Scrisorile iubitei în albastru.
clondir, leprozerie, chiuretaj, ţâţă, limbric,
După cum devoalează și titlul, acest
bubă, falus, rut, borhot, flegmă, tărhat,
volum este o continuare tematică firească a
găman, obrintit, zoaie, vomă, lături, labii,
volumului de debut, Iubită în albastru, apărut
padoc, placentă, budă, tomberon, puroi, a
la aceeași editură, având în mijlocul său
expectora, ducimal. Pretextul mizantropiei,
aceeași iubită misterioasă, pasională și
am putea spune al scârbei faţă de materia vie
sentimentală.
şi nevie, este, aici, experienţa recentă
Confesiunile sunt, de fapt, indirecte,
petrecută într-un spital, după cum reiese dintr-
nu sunt mărturisirile iubitei, ci ale celor ce
o amănunţită şi emoţionantă dedicaţie,
intră în contact cu ea și care nu pot să nu-i
transpusă liric în partea a doua a volumului,
observe iubirea și să nu se încarce la rândul
intitulată „Domnule”, care cuprinde texte
lor cu acest sentiment atotcuprinzător, de
antologice: „Titlu”, „ – Mă”, „Control de
unde și tonul când jucăuș („El i-a reproșat că
rutină”, „Baia de vise”.
«e copil», ea a pus «botic»... și-apoi el a
36
Literadura nr. 13/septembrie/2019 Cronică literară

strâns-o cu-atâta patimă pe după mijlocul doar lumina („Lumini jucau în suflet și-ntre
subțire... ah!”), când grav al poemelor. noi / Țineam în palme clipa care trece... / O
Confesiunea unui măr este în opinia singură ființă... amândoi”).
noastră cea mai complexă... confesiune, Dacă și îndepărtarea temporară lasă în
făcându-ne să ne întrebăm dacă nu cumva urmă dureri și doruri („Mi-e dor de noi și
între măr și iubita în albastru nu există vreo vreau ca cele șapte zile / să se numească
relație de... rudenie („Dintr-o fărâmă de DUMINICĂ”), cu atât mai multe rămân după
lumină blondă cu ochi albaștri de la Bacău / cea definitivă („Adun doar umbre reci și
Și dintr-o piatră însuflețită de Bistrița ce-i camera-i goală / Grăbită-i clepsidra ascunsă și
cânta mărețului Ceahlău”), întrupată în rea / Azi cartea-mi iubirii e albă... o coală /
năzuința spre înalt, spre lumină, spre căldură, Nimic nu e scris, din păcate, pe ea...”). Însă
dar și dorința de a-i proteja pe cei din jur („Și întotdeauna există speranța unui nou început
aș vrea să cer iertare celor supărați... / Și să îi („Azi țin în palme multe visuri, poate seci /
îmbrățișez pe toți în Lumină, / Cu florile și Cu sufletul te chem, cu inima te strig”).
frunzele mele”). Iar plăcea de a se dărui, de a trăi în și
Afirmam mai devreme despre iubirea pentru iubire este incomensurabilă, iubita în
atotcuprinzătoare din această parte. Acum albastru fiind extrem de puternică, capabilă de
exemplificăm: floarea de tei și frunza sunt a depăși piedicile ce-i stau în drum,dar și de a
îndrăgostite de vânticel, nisipul mării – de exorciza și tristețile celuilalt (ori celorlalți: „Și
mare, inima, visul, telefonul și iubitul – de lumina să-ți inunde sufletul... / să-ți exorcizez
iubita în albastru, lumina – de soare, stiloul – tristețea...”).
de coala de hârtie, pernuța – de „căpșorul ei Erotismul este subtil, voalat dar
frumos”, pălăria - de sărutul Ei, agenda - de pătrunzător, palpabil de la mare distanță și îl
propria copertă, cana – de cafeaua Ei, pisica inundă cu totul pe cititor, făcându-l să-și uite
își așteaptă motănelul, iar rochia refuză să-și propria suferință („O mână pe coapsă
dezvăluie destinatarul sentimentelor. cântându-ne-unirea / Tu, chinul meu dulce din
Confesiunea unei lumânări este o dor apărut...”; „Deunăzi, ea spunea că este o
destăinuire a credinței, a iubirii de Dumnezeu, flacără arzândă, / Iar el focul ce-o face să
cel care binecuvântează mereu simțămintele ardă...”).
adevărate („Sunt aprinsă în fiecare zi, fiindcă
fiecare zi trebuie să fie o sărbătoare / În care
mulțumim Domnului că am deschis încă o
dată, ochii”).
Cea de a doua parte începe cu poemul
Lumini și umbre de Crăciun și se încheie cu
poemele (Ne)liniște (unde e amintit din nou
Crăciunul) și Sorcova..., acestea desenând
practic un cerc, un arc peste timp de un an de
zile.
Bucuria nașterii lui Iisus, a trecerii în
noul an sunt prilejuri de veselie, de împlinire
în suflet, de simțire, dar și de binecuvântare a
iubirii („Pruncul Iisus se năștea într-o iesle, /
Eu... suflet de femeie... tu, tandru poem de
Crăciun”).
De-a lungul unui an se întâmplă multe
lucruri. Și urâte, și frumoase, însă iubirea
poate învinge totul, dacă există voință,
amintirile trebuind să păstreze întotdeauna

37
Info cultural Literadura nr. 13/septembrie/2019

Activități Centrul Cultural Alexandru organizat pentru prima dată în Buzău un


Marghiloman atelier de benzi desenate.
iunie – august 2019 13 iulie - clubul de folclor „Tradiții” al
Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”
5 iunie - Clubul Literar „Esențe” al Centrului a participat la Festivalul - concurs „Să
Cultural „Alexandru Marghiloman”, păstrăm tradiția poporului român”, ediția a
coordonat de director Elena Isbășoiu și prof. III-a - Spătaru, Buzău;
Oana Paraipan, a organizat dubla lansare de 27 iulie - Centrul Cultural „Alexandru
carte bilingvă - „Poezie turcă modernă” și Marghiloman” în parteneriat cu Stațiunea de
„Universul poeziei” - autor Marian Ilie. Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură
Evenimentul a fost un omagiu adus Buzău au organizat cea de-a doua ediție a
creatorului Marin Ifrim, ale cărui poezii au FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL AL
fost incluse în volume și traduse în limba TOMATELOR ȘI AL BIODIVERSITĂȚII.
turcă; 31 iulie - elevii Clubului de Folclor „Tradiții”
7 iunie - În urma parteneriatului cu Școala al Centrului Cultural „Alexandru
Gimnazială nr.11, clasa a IV-a A Step by Step Marghiloman” au participat la concursul
(învățătoare dna. Marinescu Raluca și dna. Cântec de Poveste, unde au obținut
Mărculescu Livia) a avut parte timp de o lună numeroase premii.
de o aventură un pic altfel : clubul ScenART 1 august - Ziua Imnului Național al României
al Centrului Cultural „Alexandru a fost un prilej de a reflecta la însemnătatea
Marghiloman” a pregătit un spectacol de simbolului nostru național, „Deșteaptă-te,
teatru de umbre. Copiii au fost pregătiți de române!”, în cadrul unei activități educative.
regizorul Alexandru Pamfile (Clubul de teatru 8 august - Centrul Cultural „Alexandru
ScenART) pe decorul creat de bibliotecar Marghiloman”, în parteneriat cu Inspectoratul
Valentina Andrei (Clubul de Handmade); de Poliție Județean Buzău, a continuat seria
11 iunie - Clubul Literar „Esențe” al Centrului de activități cu tema „Prevenirea victimizării
Cultural „Alexandru Marghiloman”, minorilor”, în cadrul căruia a fost invitată să
coordonat de director Elena Isbășoiu și prof. participe și Jandarmeria Buzău. Cu această
Oana Paraipan, a organizat dubla lansare de ocazie, copiilor li s-au prezentat regulile
carte a scriitoarei Lia Irina Maria Bighei; rutiere cât și recomandări preventive pentru
19 iunie - Piesa de teatru pentru copii „Cartea perioada vacanței cu tematica ”Răpirea,
Junglei”, jucată de copiii Clubului de teatru rătăcirea și relaționarea cu persoane
„ScenART” al Centrului Cultural „Alexandru necunoscute”.
Marghiloman”, coordonat de regizor Alex 12 – 16 august - Clubul de teatru și cinema
Pamfile; ScenART al Centrului Cultural „Alexandru
25 iunie - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat un atelier de
Marghiloman” a sărbătorit Ziua Universală a cinema care a avut ca scop realizarea filmului
IEI la Lisabona împreună cu Institutul pentru copii „Misterul Extratereștrilor”.
Cultural Român – Lisabona;
28 iunie - Zilele Baroului Buzău, sărbătorite
la Centrul Cultural ''Alexandru
Marghiloman'';
30 iunie - elevii Clubului de folclor „Tradiții”
al Centrului Cultural „Alexandru
Marghiloman”, au participat la Festivalul
Național Concurs „Vara Vedetelor”, ediția a
II-a, București, unde au obținut premii;
7 iulie - Centrul Cultural „Alexandru
Marghiloman” și Festivalul Internațional de
Film Buzău - BUZZ, Ediția a IV-a au

38

S-ar putea să vă placă și