Sunteți pe pagina 1din 88

Cuprins Revista BOGDANIA, revistă de creație și cultură este

fondată și editată de Asociația cultural-umanitară


1. Ionel Marin: Gânduri despre viaţă şi libertate –3 Bogdania din Focșani. Apare o dată la două luni.
2. Selecţie de citate istorice de Marius Fincă –4 ISSN 2343-8061; ISSN-L 2343-8061
3. Acad. Ioan-Aurel Pop despre Tratatul de la
Trianon –5
4. Testamentul lui Ştefan cel Mare –6
5. Memoriul lui N. Iorga din 02.07.1940 cu privire la
pierderea Basarabiei şi a nordului Bucovinei –8
6. M. Eminescu: ,,Suntem români, vrem să rămânem
români şi cerem egală îndreptăţire a naţiunii
noastre –10
7. B. Todică: Puterea cuvântului în limba maternă-10
8. Limba noastră cea română –13 REDACȚIA REVISTEI BOGDANIA
9. Vavila Popovici: Despre cauză şi efect –16
10. Ana Sîrbu-Simbiozele conştiinţei Eminesciene-20 Ionel N. MARIN
11. Beatrice Kiseleff: Picătura de limba română –23 (Președinte Asociația cultural-umanitară Bogdania)
12. Cezar Cherciu-Epopeea militară românească Redactor şef
1916-1918: G-ral Averescu şi Vrancea eroică în
Primul Război Mondial -25 Editori seniori: Nicolae Vasile
13. Să ne cunoaştem scriitorii: Mihail Grămescu de
Geo Călugăru -26 Redactori: Vasile Groza, Geo Călugăru, Ben Todică,
14. Poezii de Mihail Grămescu -28 Michaela Al. Orescu, Adrian Nicolae Popescu, Maria
15. Poezii de B. Kiselef dedicate lui M. Grămescu-29 Filipoiu, Corneliu Cristescu.
16. Elena Buică-Impactul omenirii cu coronavirus–30 Secretar de redacţie: Simona Mateev
17. Fl. Smarandache şi Andruşca R. Vătuiu: Evoluţia
Neutrosofică Umană în spirală sau Divinul este în Membri de onoare:
Om –32
Acad. Valeriu D. Cotea
18. Stelian Gomboş -Împlinirea a şapte ani de când
Părintele Arhim. Iustin Pârvu s-a născut în viaţa Prof. univ. dr. Florentin SMARANDACHE (SUA) -
cea veşnică –40 cercetător științific, matematician, scriitor, membru al
19. Nicolae Vasile: Picătura de iubire, poeme –44 Academiei Americano-Române de Științe și Arte
20. Virgil Ciucă: poeme –45
21. Năstase Marin: ,,Un guliver cotidian’’ –46 Prof. CRISTIAN PETRU BĂLAN (SUA) - membru
22. Nicolae Mătcaş: poeme –47 titular USR şi al Academiei Româno-Americane de
23. V. Ravini: Misterele psihanalitice la Freud –48 Ştiinţe şi Arte; pictor, sculptor.
24. Români tineri geniali –50 GHEORGHE A. STROIA, scriitor, membru ARA.
25. Gânduri, cugetări despre prietenie –52
26. Cristian Petru Bălan: poeme –53 Adresa redacţiei: Focşani, Strada
27. Medalion liric: Al. Florin Ţene, Ov. Ţuţuianu, M. Contemporanul nr.28, cod 620065, jud. Vrancea
Filipoiu,Vasile Groza, I. Marin, Agafia Drăgan,
Genoveva Mateev, D. Bârcă, Corneliu Cristescu, Telefon mobil: 0752862369.
Sibiana Antoche, Lucia Podeanu, C-tin Rusu, T. Materialele se trimit cu diacritice pe adresa de e-mail:
Fetcu, M. Nedea, Irina Mihalca, Dumitru Ichim, ionelmarin55@gmail.com
Nicolae Doftoreanu, F. Kifu, Marinela Stănescu,
Silvan G. Escu –55 100În numele libertăţii de exprimare, autorii răspund în
28. Proză scurtă:Scurtul Bianca şi Aurelia Chircu -65 mod direct, conform legilor în vigoare, de conţinutul
29. Poezii pentru copii ale doamnelor: Maria Petrescu materialelor publicate. Textele nu se înapoiază.
şi Elena Tudose –68 Vă așteptăm alături de noi!
30. Poveşti scrise de elevele: Lazăr Ştefania şi Alexia Preţul revistei tipărite – 20 ron
Miritescu –70 Revista Bogdania digitală poate fi cumpărată
31. Cronici literare, recenzii, comentarii semnate de accesând Site-ul: www. revistabogdania.ro
scriitorii: Geo Călugăru, Gheorghe A. Stroia, Contravaloarea abonamentului se depune în contul
Veronica Balaj şi Ion C. Ştefan –72 Asociaţiei Cultural-umanitare Bogdania:
32. Din creațiile tinerilor premiați la Festivalul de RO11BRMA0999100047750380, în RON;
creație literară Bogdania: Sfârlea Monica –82 RO11BRMA0999100047751156, în euro,
33. Evenimente culturale: Festivalul internaţional de Banca Românească, Filiala Focșani, judeţul Vrancea;
creaţie literară Bogdania, ediţia a IX-a, 2020;
CIF (cod înregistrare fiscală) - 29080784.
*Lista cu premianţii –84
34. Semnal editorial –87
Revista Nr. 73-74, iulie-august 2020
Coperta: Ing. Stoica Marian - Transfăgărăşanul
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

noastră. De-a lungul istoriei s-au dat numeroase


Editorial răspunsuri filosofice, științifice, teologice, culturale
și metafizice. Ce este viața? Se tot spune că viaţa
Ionel MARIN este: ,,Un vis scurt si frumos care durează o clipă’’.
Personal consider că Viaţa înseamnă: trăire,
simţire, bucurie, suferinţă, implicare, energie,
atenţie, datorie împlinită, să simţi inima cum bate,
iubire şi multe altele….Averea cea mai de preţ a
omului este viaţa, sănătatea şi libertatea. Mircea
Eliade: „A fi liber înseamnă înainte de orice a fi
responsabil faţă de tine însuţi.” şi că „Libertatea
absolută se câştigă prin dragoste. Căci doar
Gânduri despre viaţă şi libertate. dragostea îl eliberează pe om de natura sa.” Deci
Consider că Omul scânteie din Steaua dragostea, iubirea sunt elementele, condimentele
nemuritoare, mister adânc în Constelaţia fiinţei, esenţiale ale vieţii. Omul liber este cel care iartă,
poartă aripi ai viselor şi se prinde de porţile care nu se încarcă cu suferinţe, dezamăgiri şi cu
divine, nădăjduind, să redevină, Călător astral nebuniile celorlalţi semeni. Libertatea nu
către punţile netimpului, ale veşniciei. Omul, înseamnă libertinaj, acceptarea instinctelor oarbe,
mărgăritar al lumii, este singura ființă, conștientă trăirea în păcate şi la întâmplare ci a face ceea ce
de Sine, care cugetă şi doar îmbrăcat în haina se cuvine şi e normal. Aceasta presupune
luminii, descătuşat de răutate şi frică, înfloreşte şi autonomie, cunoaşterea realităţii, respectarea
produce bucurie semenilor şi lumii. Fiecare dintre drepturilor cetăţeneşti, a legilor şi normelor
noi, aparţinem unui popor, unei Patrii în care ne morale scrise şi nescrise. Petre Țuțea afirma:
naştem şi pe care suntem datori a o ajuta, preţui, ,,Libertatea omului e partea divina din el’’. Aş
iubi şi transmite urmaşilor şi mai înfloritoare. adăuga că fără credinţă suntem văduviţi de hrana
Orice formă de dictatură şi de totalitarism reduce spirituală dătătoare de mântuire. Viaţa este o
din frumuseţea vieţii şi nu poate asigura bătălie permanentă cu noi înşine de a fi mai buni,
bunăstarea şi siguranţa socială. Şi pentru aceasta de a lăsa o urmă, semne posterităţii. Fără educaţie,
trebuie să fim educaţi, pregătiţi în a pune zilnic, bun simţ, cultură, credinţă, nu vom înţelege sau
temelie, bunei convieţuiri şi respectării contribui major la realizarea unui viitor strălucit în
drepturilor fundamentale ale omului. Trăim care adevărul, armonia şi fericirea să fie elemente
vremuri tulburi şi dificile şi doar conştienţi, definitorii şi în folosul tuturor. Filosoful german
responsabili şi solidari la bine vom reuşi să Immanuel Kant spunea: ,,un om fără cultură este
înfrângem multiplele crize, în primul rând criza ușor de manipulat” şi sunt convins că doar prin
medicală, distrugerea duşmanului invizibil, perfid implicare responsabilă şi onestă, păstrăm
şi care poate lăsa sechele pe timp mai îndelungat. libertatea, înlăturăm răul din societate. Cei care
Carantinarea, izolarea la domiciliu sunt situaţii vor renunţa la libertatea esenţială pentru a
care produc disconfort cotidian, neplăceri şi un dobândi o fărâmă de siguranţă pe moment nu
stres imens, însăşi democraţia este în pericol. Cu merită nici libertate, nici siguranţa”, afirma
certitudine vom reuşi să ieşim învingători şi din filozoful, omul de știință american, Benjamin
aceste mari încercări, încercări valabile pentru Franklin. Astăzi asistăm la o globalizare a
întreaga planetă. Avem o istorie şi o cultură fenomenelor şi trebuie evitată anarhia,
bogată, poporul român, popoarele lumii vor ieşi dezechilibrele majore din lume şi intensificată
şi mai puternice, vor învăţa lecţia convieţuirii lupta împotriva corupţiei, haosului economic,
paşnice, a respectării şi întrajutorării reciproce. politic, social şi uman. Televiziunile, mass
Mai ales în această perioadă fiecare ne întrebăm media, Şcoala, toate instituţiile, cultura scrisă pot
„ce este viața” sau „care este sensul vieții", "de ce să promoveze mai eficient valorile civilizaţiei
suntem aici", "care este scopul existenței noastre pe umane şi doar astfel vom găsi drumul, căile către
Pământ"? şi multe altele legate de existenţa pace şi bunăstarea întregii lumi.

3
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Selecție de citate de o valoare extraordinară nu au o istorie mai veche şi mai certă ca a geţilor
pentru istoria și identitatea noastră, adunate sau goţilor. Scopul lucrării mele, Istorie Getică
de pasionatul cercetător Marius Fincă. sau Gotică se împarte în două părţi şi una din ele
arată că geţii lui Zamolxe şi ai lui Decebal au fost
Abdolonyme Ubicini (Les origines de l’histoire strămoşii goţilor lui Teodoric din neamul
roumaine, Paris, 1866): „Dacii sunt primii Amalilor.”
strămoşi ai rumunilor de azi. Din punct de vedere Harald Haarman (specialist în istoria culturii):
etnografic dacii par să se confunde cu geţii, „Cea mai veche scriere din lume este cea de la
aceeaşi origine, aceeaşi limbă. Asupra acestui Tărtăria (cu mult înainte de scrierea sumeriană;),
punct de vedere toate mărturiile din vechime iar civilizaţia danubiană este prima mare
concordă”. civilizaţie din istorie.”
Universitatea din Cambridge (1922, The Paul Mac Kendrick: „Burebista şi Decebal au
Cambridge History of India): „Faza primară a creat în Dacia o cultură pe care numai cei cu
Culturii Vedice s-a desfăşurat în Carpaţi, cel mai vederi înguste ar putea-o califica drept barbară”.
probabil, iniţial în Haar-Deal”. „Rumunii sunt membri ai unuia din cele mai
Jakob Grimm (Istoria limbii germane, 1785- remarcabile state creatoare ale antichităţii.” „Sus
1863): „Denumirile dacice de plante, păstrate la în Maramureş există un loc marcat drept centrul
Dioscoride (medic grec din perioada împăraţilor bătrânului continent” (Europa de la Atlantic la
Claudius şi Nero) pot fi găsite şi în fondul limbii Urali).
germane”. William Ryan şi Walter Pitman (geologi, 1995):
Cronicile spaniolilor 25 (pag.179): „Daco-Geţii „Locul descris de Vechiul Testament ca fiind
sunt consideraţi fondatorii spaniolilor”. inundat de potop este cel al Mării Negre”.
Carol Lundius (Cronica ducilor de Normandia): Robert Ballard (explorator, 1999), confirmă cele
„Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii spuse de Ryan şi Pitman.
popoarelor nordice”. Cavasius (De la Administratione Regni
Leibnitz (Collectanea Etymologica): „DacGeţii Transilvaniae): „În Italia, Spania şi Galia,
sunt consideraţi fondatorii teutonilor prin poporul se slujea de un idiom de formaţie mai
saxoni şi frizieni, ai olandezilor (daci) şi ai veche sub numele de lingua rumunească, ca pe
anglilor”. timpul lui Cicero”.
Miceal Ledwith (Consilier al Papei Ioan Paul al G. Devoto, G. Wilkie, W. Schiller: „Barbarii n-
II-lea): „Chiar dacă se ştie că latinaesca e limba au fost numai descoperitorii filosofiei, ci şi
oficială a Bisericii Catolice, precum şi limba descoperitorii tehnicii, ştiinţei şi artei… Trebuie
Imperiului Roman, iar limba rumună este o limbă să merg mai departe şi să arăt lămurit că filozofia
latină, mai puţină lume cunoaşte că limba rumună greacă a furat din filozofia barbară.
sau precursoarea sa, vine din locul din care se Cei mai mulţi şi-au făcut ucenicia printre barbari.
trage limba latină, şi nu invers! Cu alte cuvinte, Pe Platon îl găsim că laudă pe barbari şi
nu limba rumună este o limbă latină, ci mai aminteşte că atât el cât şi Pitagora au învăţat cele
degrabă limba latină este o limbă rumună. mai multe şi mai frumoase învăţături trăind
Aşadar, vreau sa-i salut pe oamenii din Munţii printre barbari”.
Bucegi, din Braşov, din Bucureşti. Voi sunteţi Clement Alexandrinul (Stromatele): „În sfârşit o
cei care aţi oferit un vehicul minunat lumii altă greutate de interpretare cu această metodă a
occidentale”. unor învăţături din Scriptură constă în aceea că
Daniel Ruzo (1968): „Am cercetat munţi din nu le avem şi în limba în care au fost scrise întâia
cinci continente, dar în Carpaţi am găsit oară… Apoi limba e păstrată şi de popor, nu
monumente unice dovedind că în aceste locuri a numai de învăţaţi, pe când înţelesul şi textele le
existat o civilizaţie măreaţă, constituind centrul păstrează numai învăţaţii şi tocmai de aceea
celei mai vechi civilizaţii cunoscute astăzi”. putem să concepem uşor că aceştia au putut să
Carlo Troya (1784-1858, istoric italian): „Nici un falsifice înţelesul textelor vreunei cărţi foarte rare
popor din cele pe care grecii le numeau barbare pe care o aveau în stăpânire”.

4
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Marc Pagel (profesor, şef al laboratorului de bio Transilvaniei cu România, ci doar a consfințit
informatică la Universitatea Reading, Anglia): în plan internațional actul înfăptuit
„Acum 10.000 de ani în spaţiul carpatic a existat de români în 1918
o cultură, un popor care vorbea o limbă unică şi
precursoare a sanscritei şi latinei”.
Clemance Royer (în Buletin de la Societe
d’Antropologie, Paris, 1879): „… celţii,
germanii şi latinii vin din estul Europei… iar
tradiţiile arienilor istorici din Asia îi arată
venind din Occident… noi trebuie să le căutam
leagănul comun la Dunărea de Jos, în această
Tracie pelasgică a cărei limbă o ignorăm”. Academia Română a susținut joi, 4 iunie, o
Jean Laumonier (în cartea „La nationalite sesiune extraordinară dedicată împlinirii a 100 de
francaise”, Paris, 1892): „Românul sau dacul ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, cel
modern este adevăratul celt al Europei prin care marile puteri au recunoscut granița de
Răsăritene”. Vest a României cu Ungaria.
Andre le Fevre (în lucrarea „Les races et les În cuvântul său, președintele Ioan-Aurel Pop
langues”, Paris 1893): „Celţii bruni cărora a subliniat importanța momentului, dar a
etnografia le relevă urma din Dacia până în consfințit unirea realizată de români în 1918.
Armric (Bretania) şi Irlanda, galii blonzi… Președintele Academiei a subliniat faptul că la
populaţii care vorbeau dialecte indo-europene”. Trianon s-a semnat doar ultimul din cele cinci
Împăratul Iosif al II-lea: „Aceşti bieţi supuşi tratate care au confirmat granițele României.
rumuni, care sunt fără îndoială cei mai vechi şi „Pentru români, Tratatul de la Trianon nu are
mai numeroşi în Transilvania, sunt atât de de cum să fie considerat drept înfăptuitor al unirii
chinuiţi şi încercaţi de nedreptăţi de oricine, fie Transilvaniei cu România, din moment ce acest
ei unguri sau saşi, că soarta lor, dacă o cercetezi document a oficializat doar, în plan internațional,
este într-adevăr de plâns…” o realitate mai veche. Unirea provinciilor
românești, inclusiv a Transilvaniei, cu România
nu s-a făcut în urma tratatelor încheiate de
învingători cu statele învinse (prin urmare, nici în
urma Trianonului), ci datorită mișcării de
emancipare națională, culminate cu deciziile
luate la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia. Tratatul
de la Trianon nu a hotărât unirea Transilvaniei cu
România, ci doar a consfințit în plan internațional
actul înfăptuit de români în 1918. Frontierele
României Întregite nu au fost recunoscute doar la
Trianon, ci și la SaintGermain (granița de nord-
est a României, cu Polonia), Neuilly-sur-Seine
(granița de sud-est, cu Bulgaria; astfel, pentru
români, Trianonul este doar un episod juridic,
legat de granița de vest a României (este drept,
extrem de importantă), din epopeea Marii Uniri”,
a spus istoricul.
Profesorul Pop a afirmat că argumentele Ungariei
din acea perioadă nu au fost valide atunci și nu
sunt valide nici acum.
Acad. Ioan-Aurel Pop, despre Trianon: „Argumentele principale ale Ungariei împotriva
Tratatul de la Trianon nu a hotărât unirea Trianonului erau bazate, la 1920, pe dreptul

5
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

istoric, pe dreptul sabiei, pe „misiunea internaționale care i-au urmat l-au confirmat. Cu
civilizatoare a maghiarilor în Bazinul Carpatic”. alte cuvinte, cu excepția imperiului rusesc (care
De altminteri, în anumite documente orchestrate s-a refăcut mereu în diferite forme), toate
de cercuri oficioase ale Budapestei, se iterează și celelalte imperii destrămate de popoare în 1918,
astăzi ideea rasistă că, la 1920, marile puteri au rămas doar o amintire istorică. În schimb,
occidentale au dat Transilvania, „perla Regatului statele polonezilor, românilor, cehilor, slovacilor,
Ungariei” pe mâna „necivilizatei Românii croaților, lituanienilor, letonilor, estonilor etc.,
balcanice”. Argumentele României, Slovaciei, create, recreate, întregite sau renăscute după
Croației etc. se centrează pe etnia majorității Primul Război Mondial, au rămas și dăinuie și
populației, pe decizia majorității populației, pe astăzi. În consecință, prima noastră menire este să
dreptul popoarelor de a-și hotărî singure soarta ducem mai departe moștenirea lăsată de acei mari
(principiul autodeterminării popoarelor, susținut bărbați de stat și „părinți ai patriei” care au
și impus de SUA prin președintele Woodrow construit deciziile de la Chișinău, Cernăuți și
Wilson). După cum se vede, este vorba despre Alba Iulia și care au făcut posibil Trianonul. Este
două viziuni complet diferite. În dreptul bine să medităm din când în când asupra acestei
internațional, nici la 1919-1920 și nici acum, moșteniri și să nu ne întrebăm atât – ca să
argumentele Ungariei nu au validitate, nu fac parafrazez o mare conștiință a lumii – ce ne-a dat
parte din arsenalul democrației și nu au fost nouă țara, cât ce i-am dat noi țării”.
recunoscute de către comunitatea internațională.
Poziția Ungariei este singulară, izolată, pe când
poziția României este împărtășită de mai mulți Gânduri ale unui tânăr voluntar, liceanul
actori în cadrul configurației internaționale. Valentin PASCU, tânăr ce iubeşte şi preţuieşte
Deciziile de recunoaștere a noilor state și a celor istoria neamului românesc.
întregite la 1918 au fost revalidate (în mare
măsură) după Al Doilea Război Mondial, apoi la Istoria nu iartă pe nimeni, doar arată
Conferința de la Helsinki (1975) și apoi după adevărul, un adevăr pe care mulți îl neagă fără să
căderea Cortinei de Fier. Pentru noi, pentru se gândească la fapte și la consecințe. Tratatul de
români, este dureros că au rămas în vigoare la Trianon este cel mai bun exemplu, nu doar că
urmările Pactului Ribbentrop-Molotov (încheiat arată dreptatea etnică, dar și dreptatea istorică.
la 23 august 1939), care, deși a fost denunțat, Deși au trecut 100 de ani de atunci, cu fericire în
produce, în continuare, efecte. Dar acest fapt grav suflete și mândrie multe țări nu au uitat, că odată
nu are legătură cu Trianonul. Granița de vest a cu semnarea tratatului se încheiase Războiul cel
României cu Ungaria, cu excepția episodului din Mare și se repatriase de drept pământurile
1940-1944 (petrecută în timpul unui regim cucerite de-a lungul istoriei. În acea zi se
totalitar fascist, condamnat de toate instanțele prăbușise un imperiu, un imperiu pe care Europa
internaționale), a rămas de un secol neschimbată, îl cunoștea, îl cunoștea mult prea bine, știa de
fiind considerată expresia relațiilor democratice puterea sa, dar și de nedreptățile săvârșite de ea.
și a principiilor internaționale de conviețuire De aceea, ziua de 04 iunie 1920, a fost o zi de
pașnică”, a declarat Președintele Academiei. eliberare, o zi în care țările se reunificase, o zi de
În încheiere, Ioan-Aurel Pop ne-a îndemnat să sărbătoare, o zi a dreptății.
vedem ce putem face noi pentru țară, nu invers.
„Evident, Tratatul de la Trianon are importanța sa
internațională și națională greu de estimat și
imposibil de minimalizat: el a legitimat voința Testamentul lui Ștefan cel Mare
dreaptă a poporului român și ne-a întărit în plan
internațional o moștenire scumpă. Popoarele Ultimii ani de domnie ai lui Ștefan cel Mare au
cărora li s-a recunoscut dreptatea istorică prin fost cei mai zbuciumați. Deși se aburca tot mai
tratatul de la Trianon au cuvânt să-l apere și să-i greu pe cal, deși mânuia sabia cu ceva mai puțină
susțină justețea, din moment ce toate tratatele îndemânare ca-n anii cei tineri, viteazul voievod

6
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

al Moldovei n-a știut ce-i odihna până-n ultimele Mulți ne-au vrut îngenuncheati. Mulți ni s-au
zile ale vieții sale. Rana de la picior, pe care o dorit “eliberatori”. Turcii vroiau să ne elibereze
căpătase sub zidurile Chiliei în 1462, începu să-l de unguri, ungurii – de Leși (Polonezi), Leșii – de
chinuiască. Dar cel mai mult îl durea o altă rană, turci. Dar toți urmăreau alte scopuri: cum să ne
din suflet – Chilia și Cetatea Alba care se aflau facă robi și turcilor, dar și lor. Grea mi-a fost
sub jug străin. Visa să le mai vadă adăugate domnia. Timp de 47 de ani mă miram în fiecare
Moldovei, ca să poată muri împăcat. Mândria lui zi că n-am murit. Dușmanul m-a îngenuncheat
Ștefan cel Mare erau cetățile țării, pe care le-a numai de doua ori: la Chilia și la Valea Alba. El
întărit sau au fost ridicate la îndemnul lui. nu țintea moartea mea, el țintea moartea
Bătrînul domnitor voia ca tronul țării să rămână Moldovei. Și când am avut noroc, Moldova l-a
pe mâini sigure. În țară era pace, dar Ștefan avut. Vă las o țară pe care mi-am dorit-o și v-
simțea că pacea e relativă. Țările vecine, dar și ați dorit-o. Și nu aș vrea să închid ochii fără să
unii dintre boierii țării așteptau să închidă ochii ştiu pe cine ați ales domn al țării în locul meu. Nu
voievodul, ca să-si dicteze condițiile, să pună un doresc ca mormântul meu să fie stropit cu sânge.
domn pe care l-ar putea manevra și inclina să le Nu doresc să se certe din cauza tronului țării
facă toate hatârurile. Când simți ca puterile îl părinți și copii, frați și surori, nepoți și unchi.
părăsesc de tot, Ștefan a chemat “țara” la Vreau să mor împăcat. Vă rog, boieri
ultimul lui sfat: dumneavoastră, să faceți alegere și să-l sprijiniți
“Boieri dumneavoastră, v-am chemat să mă pe Bogdan-vodă, fiul meu și domnul vostru.
mărturisesc înainte de moarte, să mă spovedesc Ștefan, cu mâinile tremurânde, își scoase coroana
țării. Rog să mă iertați că am fost prea bun cu voi de pe creștetul încununat de plete cărunte și o
și prea crunt. așeză pe fruntea lui Bogdan, care sta în genunchi
Am moștenit o țară de țărani și vă las o țară de înaintea tronului.”
oșteni. În Moldova, toată populația care știa să "Nu e o coroană de diamante, e o coroană de
țină în mâini numai coarnele plugului, știe azi să spini, fiule. Aș vrea să-ți dau câteva sfaturi, de
țină în mâna și sabia. care poți asculta, dar de care poți și să nu ții
Turcul ne-a dorit Moldova un pașalic al seamă. M-am temut să rostesc aceste cuvinte cu
Imperiului Otoman. Leșii (Polonezii) – un coroana pe cap, să nu le luați drept poruncă.
voievodat al Țării Leșești. Ungurii – un teritoriu Acum, când mi-am luat locul printre boieri, cred
al Țării Ungurești. Tătarii – un loc de pășune că le pot spune.
pentru caii lor. Dar n-au izbutit. Vă las o țară bine Trăim vremuri tulburi. Din toate părțile, fiare
apărată. În cetatea noastră de la Dunăre – Chilia, gata de pradă se uită cu ochi pohticioși către biata
și de la Marea Neagră – Cetatea Alba, șed acum țară a Moldovei. Eu și boierii și răzeșii mei am
ca un spin în coasta țării păgânii cei fără de făcut tot ce mi-a stat în putință și am apărat-o, pe
Dumnezeu. Îmi pare rău de neputințele pe care unde cu cuvântul, pe unde cu sabia, de
mi le-a adus bătrânețea, căci visul meu era să vă dușmani. Iar dușmanii ei sunt mai ales vecinii ei,
las țara întreagă și neștirbită. Căci o țară, atâta care vor să-și mărească țările pe seama
timp cât își va avea hotarele știrbite, va Moldovei. Care vor țara Moldovei ca pe o simplă
sângera mereu. Și acum nu sângerez atât de regiune a țărilor lor. Și Leșii (Polonezii) jinduiesc
rănile mele din bătăliile trecute, cât de aceste să vă aibă birnici. Să vă facă pe cât se poate mai
două răni vii – Chilia și Cetatea Alba. Ca să pot curând catolici. Ca și ungurii, care visează mereu
dormi liniștit în mormântul meu, aș vrea să-mi gurile Dunării. Și tătarii nu s-ar da în lături s-o
jurați că nu veți uita niciodată de ele și, atunci prefacă într-o pășune pentru caii lor sirepi. Și
când va sosi clipa prielnică, veți face tot posibilul cazacii care ajung până aici cu gând să se bată cu
ca să le întoarceți Moldovei. Nu ni s-a furat păgânul pentru credință, dar se întorc înapoi cu
doua cetăți, ni s-a furat ceva mai mult – turme și herghelii de-ale moldovenilor. Și rusul
Dunărea ne-a fost furată și Marea Neagră ni s- care a început să se lățească în toate părțile, dintr-
a răpit. Moldova fără de mare e țară numai pe o țară mică devenind o țară cu întinderi mari, pe
jumătate.

7
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

seama vecinilor. Și turcul care a cuprins atâta principal aliat al Occidentului în cruciada
lume. antiotomană. Prin urmare, Ștefan cel Mare este
Toți ne-ar vrea vasali si birnici. Și dacă tu, fiule, restitutor Daciae cu un secol înainte de Mihai
și voi boieri dumneavoastră, veți vedea că nu Viteazul. Ștefan cel Mare nu este un simbol al
puteți ține țara, și-ți vedea că nu aveți încotro, să moldovenismului, ci al daco-românismului, așa
o închinați, dar să nu o închinați oricui. Dacă cum s-a manifestat acesta în sec. al XIX-lea drept
vreți ca fiii și nepoții voștri să mai vorbească precursor al României unitare moderne” – se
limba noastră strămoșească, să nu o închinați spune în comunicatul Ambasadei României de la
vecinilor – nici Leșilor (Polonezilor), nici Chişinău, 02 iulie 2020, cu ocazia zilei omagierii
ungurilor, nici muscalilor (rușilor). Aceștia, dacă lui Ștefan cel Mare.
vin, nu se mai duc din țară și sub diferite pretexte Se concluzionează că în accepţia dreptului
au să vă treacă la alta credință și au să vă impună internaţional clasic şi modern, România este
să le vorbiți limba și jugul va fi dublu. Vor găsi singurul succesor juridic ascendent al istoricei
argumente că sunteţi unguri sau slavi, că graiurile Ţări a Moldovei cu capitala la Suceava şi Iaşi.
lor sunt mai nobile. Și nu veți fi stăpâni, ci străini Romanian Global News, 3 iulie 2020
în țara voastră.
Și din toți – cel mai tare astăzi e turcul. Aş vrea
să vă știu liberi. Dar dacă veți vedea că nu vă
puteți păstra libertatea, și gura mea spune acum
ceea ce n-ar vrea să rostească niciodată, să vă Memoriul lui Nicolae Iorga din 2 iulie 1940 cu
închinați celui cu care m-am războit întotdeauna privire la pierderea Basarabiei
– turcului; că acesta nu cumpără moșii în țară și a nordului Bucovinei
străină, nici moschei nu zidește și nici altă limbă
decât turca turcul nu are dreptul să învețe. Și „Azi are loc ședința Comisiunei Afacerilor
fiind Turcia prea departe de Moldova și peste Străine a Parlamentului. De dimineață, Urdăreanu
ape, ea nu va dori niciodată să se mute în a fost la Iorga să-l roage să spuie că eu am fost
Moldova, ca unele neamuri de la nord care caută pentru rezistență. A promis că va face ceva.”,
regiuni mai călduroase și pământuri mai scria Carol al II-lea în ziua de marți, 2 iulie 1940,
roditoare. Veți plăti birul umilitor până veți găsi preluat din Romanian Global News.
putere în voi să vă scuturați jugul nesuferit. Și aș Regele României adăuga a doua zi, în Jurnalul
dormi la locul meu de veci împăcat, dacă aș ști că său: „Miercuri, 3 iulie 1940 (…) Știrile din
mi-ați ascultat sfatul. Eu am ostenit. Și plec să mă Basarabia sunt foarte triste. Astăzi a fost ultima zi
culc. Nu aș vrea să dorm somn greu, însoțit de a evacuării și a fost hotărâtă zi de doliu național.
coșmaruri. Aș vrea să dorm în somnul cel de Evreii și comuniștii s-au purtat într-un mod
veci împăcat. Asta e ultima rugăminte a celuia oribil. Asasinate și molestări ale ofițerilor și ale
care v-a fost mai mult decât un domn, v-a fost acelor cari voiau să plece. Aceasta mă face să mă
un părinte.” tem că va produce reacții primejdioase”. (Carol al
II-lea Regele României, Însemnări zilnice, vol.
Profesorul universitar, Acad. Ioan Aurel Pop, III, București, Ed. Scripta, 1998)
președintele Academiei Române afirmă: „Ștefan Așadar, pentru a ne aduce aminte mai bine despre
cel Mare și-a numit țara sa, căreia noi îi zicem tragedia Basarabiei și a nordului Bucovinei,
Moldova, «Țara Românească»” (…) Ștefan, care prezentăm un document istoric, publicat de
a fost un unificator al românilor ante litteram. istoricul si bloggerul basarabean Vadim Guzun:
Recent, un cercetător din Cluj a descoperit în Memoriul remis președintelui Consiliului de
Arhivele de Stat din Milano un document Miniștri al României de către profesorul Nicolae
tulburător, din 1489, prin care domnul Moldovei Iorga, în urma ședinței comisiilor reunite ale
Ștefan cel Mare este numit «regele Daciei». Camerei Deputaților și Senatului din data de 2
Dacia figurează în mărturii venețiene la finele iulie 1940, în problema cedării Basarabiei,
sec. al XV-lea și la începutul sec. al XVI-lea ca nordului Bucovinei și altor teritorii românești

8
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

către URSS. Iată transcrierea documentului drept că România este din acest punct de vedere,
urmată de prima filă în facsimil: teoretic, încă stăpână acolo.
„Moldova de răsărit, care poartă numele În timpul Marelui Război Basarabia, căzută în
dinastiei Basarabilor, stăpână pe gurile Dunării, anarhie si reclamată fără niciun temei de o
continuă o viață de două ori milenară în legătură Ucraină fără bază istorică, n-a cerut nimănui
cu strămoșii noștri cei mai îndepărtați, iar această moștenire firească. Ea s-a oferit de la
punerea în valoare a acestor teritorii de o bogăție sine, pe baza dreptului de autodeterminare, care e
unică în ce privește roadele pământului se la baza teoriei constituționale a Republicilor
datorește muncii românești sub conducerea, timp Sovietelor.
de 500 de ani a domnilor moldoveni, legitimi A se anexa ținuturile nordice ale Bucovinei, unde
suverani ai Basarabiei încă din secolul al XlV- niciodată nu a fost o stăpânire rusească, sub
lea. Când s-a simțit nevoia unei închinări față de pretextul că astfel se capătă o despăgubire pentru
imperiul otoman, considerat ca o continuitate acele pagube pe care le-am fi adus Basarabiei, pe
internațională a Bizanțului, adică a Romei de care, dimpotrivă, am ridicat-o dintr-o stare de
răsărit, legătura cu acela care a fost pentru noi nu quasibarbarie, din cauza unei insule interne,
sultanul turc ci împăratul, a știrbit, în teoria de înseamnă o strămutare a dezbaterii pe un teren
stat otomană, dreptul exclusiv al Moldovei la național care e negat prin însăși cererea de a se
hotarele ei istorice. Ca și țara vecină, Moldova n- ceda întreaga Basarabie cu populație covârșitor
a făcut parte din casa dinlăuntru a imperiului, ci românească. Iar atingerea teritoriului însuși a
din casa din afară, din care nimic nu se poate Vechiului Regat e cu totul în afară de toate
înstrăina. Dovada o avem și în acest răspuns la postulatele teritoriale ce s-au înfățișat României,
pretenții de anexare al austriecilor înainte de în raport cu ținuturile alipite.
pacea de la Carloviț la 1699, răspuns ale cărui Ultimatul de ieri urmat de o luare în stăpânire
cuvinte sunt redate astfel de cronica imediată nu poate găsi un temei istoric și legal și
moldovenească de atunci: Țara Moldovei este înstrăinarea unei atât de largi părți a României
volnică (liberă) și turcilor este închinată, nu este unite calcă peste dreptul a 3 milioane de țărani
luată cu sabia. români și al unei pături de intelectuali devotată
Numai confuziunea tuturor națiunilor de drept în cauzei naționale. Fără a pune în discuție
Europa întreagă, de la sistemul împărțirilor de necesități care cei mai mulți au socotit că nu se
state la încălcările epocei napoleoniene, a putut pot evita, subsemnații, dintre care cei mai mulți
aduce părăsirea, printr-un tratat ruso-turc, care nu sunt întemeietorii înșiși ai Statului Român nou în
ne privește, a Basarabiei către țari în 1812. hotarele lui firești, nu pot admite ca în orice
Rusia însăși a considerat acest act nu ca însușirea formă să se dea o recunoaștere legală în numele
unei provincii, ci ca formarea unei oblasti statului și poporului român, la ceea ce nu este
moldovenești la care spera să adauge restul decât o uzurpație determinată de confuzia de
Moldovei și de aceea s-au păstrat legile, noțiuni; dorinți trecătoare, a unei epoci de criză
obiceiurile și limba până pe la 1870. fără pereche.”
Judecata Europei în urma războiului Crimeei, a
întărit dreptul românesc prin aceea că Moldova a Semnează: N. Iorga, A.C. Cuza, Iuliu Maniu, dr.
fost pusă păzitoare în numele ei a gurilor Dunării Angelescu, G.G. Mironescu, C.I. Brătianu, I.
cu tot ținutul care le acoperă. Iar când Rusia lui Mihalache, Stelian Popescu, dr. N. Lupu, Mihai
Alexandru al II-lea a reluat zilnic, nu fără a oferi Popovici, Alex. Lapedatu, V.P. Sassu, Pant.
compensații, pe care, ca atare, am declarat că nu Halippa, dr. Constantinescu, Gh. Brătianu, C.D.
le primim, înțelepciunea întemeietorului Dinastiei Dimitriu, dr. Ciugureanu, Oct.C. Tăslăuanu, M.
românești contemporane a retras, numai înaintea Oromolu, Gh. Cipăianu, V. Madgearu, I.
invaziei, armata si funcționarii fără a voi să Lugoșianu, W.D. Chirculescu, M. Berceanu,
iscălească un act de cesiune. În 1879 încă o Polizu Micșunești, Gh. Popp, Aurel Dobrescu,
hotărâre juridică românească urma cu cercetarea R.G. Emandi.
unui proces basarabean, dovedind cu texte de

9
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Ben Todică (Australia)

Puterea Cuvântului în Limba maternă

Dacă știm totul, viața devine plictisitoare,


pierdem interesul și murim. Dacă nu mai vorbim
Harta României în perioada interbelică limba română, consecința majoră este împietrirea
sufletului care moare treptat, încetăm să mai fim
români, iar România își pierde viața cu zile. O
Mihai Eminescu: „Suntem români, vrem să persoană divină există doar prin limba părinților
rămânem români şi cerem egala îndreptăţire a săi. De asemenea și țara.
naţiunii noastre”. Să vedem de ce?
La început a fost cuvântul, ne spune Biblia și
În speranța că veți deveni mai responsabili sau că cuvântul a fost cu Dumnezeu care a spus: SĂ SE
vă veți înțelege mai bine menirea, vă reamintim, FACĂ LUMINĂ!
în acest context, cuvintele lui Mihai Eminescu Deci Dumnezeu a vibrat un cuvânt divin, pentru
dintr-un articol publicat în 1870, în ziarul că, sincer, El nu a spus-o în niciuna din limbile
„Federațiunea” de la Pesta, cuvinte cărora voi, vorbite de noi pe pământ. Cu toții știm că întregul
clasa politică de azi, le conferiți o dureroasă univers e vibrație/energie. Deci Dumnezeu e
actualitate: „Oricine a şovăit numai o dată în totul, El e vibrație, El e Cuvântul!
cariera sa politică, fie el prelat, fie ilustritate, fie Această forță, CUVÂNTUL se naște și în noi din
magnificenţă, trebue înlăturat cu îngrijire, căci suflarea Creatorului asupra chipului de lut; prin
aicea trebuesc oameni ai faptei pe cari să nu-i actul Creației se naște în fiecare om odată cu
orbească nici şansele, nici aurul, nici stelele şi primul scâncet la naștere. Acest scâncet vine din
ordurile mari, care în genere se pun pe inimi interiorul nostru, când sufletul nostru începe să se
mici! Şi, apoi, cu oameni probi şi de caracter, nu împletească pe măsură ce creștem cu vorbele
se încapi transacţiuni încurcate. Ei vor cere duioase când suntem iubiți cu sufletele părinților
pentru naţiunea lor cât li va ordona naţiunea ca noștri și sufletele părinților părinților lor în
să ceară […]. Astăzi credem că ar fi venit timpul armonie și ne construiesc.
ca să pretindem şi noi ceia ce ni se cuvine de Cuvintele insuflate de părinți prind rădăcini în
secoli. E timp să declarăm neted şi clar, că în trup, sunt asimilate în sufletul copilului creând o
ţara noastră, noi nu suntem, nici vrem să fim sinergie între rațional și suflet tăind în creier
maghiari ori nemţi. matricea prin care cuvântul generat de
suflet/dorință în armonie cu raționalul/conștientul
Suntem români, vrem să rămânem români şi formează în final identitatea noului om, creează
cerem egala îndreptăţire a naţiunii noastre. entitatea. Acum te poți numi: după chipul și
Faţă cu orice încercare de deznaționalizare ori asemănarea lui Dumnezeu. Gândești, ești
suprematizare, întrebăm cu răceală şi conştienţi interesat, cauți, iubești etc. Acest izvor este
de drepturile ce ni le dă aborigenitatea noastră şi rădăcina mlădiței celor șapte ani de acasă.
spiritul secolului: cine sunt aceşti oameni şi ce Din acest moment, limba maternă îți dă putere,
vor ei în ţara noastră?” are caracteristicele cuvântului creator. De acum

10
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

încolo când vorbești, cuvântul are puteri magice, uiți sau îți vei pierde antrenamentul. Aici mă
poate construi/vindeca sau distruge/ucide. Mă refer la puterea cuvântului în creație. Dacă tu vei
refer la limba moștenită din tată în fiu, nu la cea binecuvânta sau blestema în limba maternă pe
restructurată de o nouă orânduire care intenționat cineva, această vrajă va avea efect creator sau
modifică limba și fonetica ei, stâlcesc cuvintele dăunător mult mai mare sau deloc decât a-i face-
tocmai cu intenția de a o controla și dirija cu o în noua ta limba învățată rațional.
ușurință. Dacă tu te rogi Domnului în limba maternă,
Limba română are o vechime de o mie și ceva de incontestabil vei fi mai aproape, vei fi sută la sută
ani de neschimbare, poate chiar două. Dacă te în rezonanță cu Dumnezeu, vei fi concentrat,
duci la vremurile vechi în mijlocul Dacilor sau al nedisturbat pe mesaj și dialog. Încearcă să te rogi
Moldovenilor lui Ștefan cel Mare sau Vlad Țepeș alternativ în noua limbă, învățată rațional și vei
sunt sigur că-i vei înțelege fără mare efort, (vezi vedea că experiența nu e aceeași, ba descoperi că
textele lăsate de filozofii Romei Antice) pe când e comică și că atunci când te rogi, te afli într-o
dacă, să zicem englezul ar încerca să-l citească pe lume de carton, spoită, prefăcută. Dacă mergi
Shakespeare în limba în care și-a scris textele nu într-o biserică germană sau engleză să te rogi, te
ar înțelege nimic. Limba engleză a fost schimbată vei ruga în gând în limba ta, însă dacă o faci tare
în multe rânduri tocmai pentru a-și pierde puterile în limba lor, va fi o rugăciune kitsch, falsă pentru
miraculoase. Gândiți-vă la Marele Merlin care că se va cunoaște că te chinui să vorbești limba,
făcea minuni prin cuvintele sale. Limba lui s-a iar dacă o vorbești perfect, înseamnă ca ești în
pierdut. De aceea precizez că puterea stă în afaceri. Preotul te recunoaște și știe că ai venit la
moștenirea vibrațiilor cuvântului din moși- cerșit și îți aruncă o milă, un os. Nu uita, la
strămoși în care dialectul are prioritate în fața biserică nu mergi pentru rațional, ci DOAR
limbii noi șlefuite de orânduire. Când zici DU- pentru suflet. Cel mai important!
TE…, o zic toți strămoșii tăi în armonie cu tine. Îți aduci aminte că atunci când erai copil și
Ca în poezie. De aceea le este frică asupritorilor plângeai, venea mama la tine și te vindeca cu
de poeți. vorbele ei, cu mângâierile ei, cu „doina” ei; dacă
În orice altă limbă pe care a-i încerca s-o înveți, ea ar fi venit la tine și ți-ar fi vorbit într-o altă
folosindu-te de limba maternă ca „rumegător”, limbă, te-ai fi speriat și ai fi țipat mai tare. Eu
(adică să-ți însușești noua limbă cu a ta) nu vei dacă mă consolez în limba părinților mei mă
avea puterea originală prin ea, nu vei mai fi tu vindec mult mai repede în comparație cu o limbă
însuți prin ea. Nu vrem să pricepem că un cuvânt străină care îmi stârnește râsul. Poți spune că și
pronunțat de rațional e mort dacă nu e injectat cu atunci te vindeci că râzi și uiți de suferință, însă
viață de suflet, injecția se face prin participarea rămâi cu cicatrice pe suflet. O limbă străină nu
vocilor strămoșilor tăi. Deci, originalul se va lucrează în sinergie cu sufletul vorbitorului,
schimonosi. Din „mama” va deveni „mother” sau pentru că sufletul e crescut într-un alt pământ, el
„muti” în alte limbi. Încercând să îți transferi e parte din trup, a crescut o dată cu el și ca să
identitatea într-o altă limbă te rupi de sufletul în poată lucra într-o altă limbă va trebui să
care te-ai născut și devii o mașină rațională, o descrească și s-o ia de la capăt, din nou de la
conștiință de sine stătătoare care se poate naștere. Ori asta nu se mai poate decât dacă te
descurca bine în civilizația în care trăiește, însă reîncarnezi, renaști. Un lup când mârâie în pădure
înstrăinat, rupt de puterea dată la naștere prin te înfioară pentru că în mârâitul său e alăturată
cuvântul prin care ai intrat în viață - ai descoperit amprenta milenară a strămoșilor săi, în schimb
viața. Îți vei pierde instinctul. dacă lupul ar hotărî să miaune de azi încolo, ai
Toate alegerile și rezolvările vieții vor fi de acum râde.
încolo bazate doar pe rațional. Asta nu înseamnă Ați citit cu toții în cărți despre magie și vrăjitori
că dacă gândești în română și proiectezi în care puteau schimba lucrurile în jurul lor prin
exterior în altă limbă nu poți să-ți menții puterea cuvintelor, însă de fiecare dată ei
contactul cu forța originală, ba poți și te poți foloseau cuvinte din limbi vechi, antice și este
întoarce oricând la ea, însă există pericolul să o adevărat; este posibil să ai aceste forțe dacă te

11
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

naști în ele, însă din păcate aceste secrete s-au pacienți, recipienți etc. Imaginativ, dacă s-ar
pierdut, deținătorii au fost arși pe rug sau au folosi cuvintele adevărate: copii înrolați, soldații
murit luând secretul cu ei. Inchiziția și-a tăiat noștri - copii noștri fără mâini și fără picioare,
singură creanga de sub picioare pentru că în loc copii și mame violate și împușcate, arse, tătici și
să îmbogățească puterea cuvântului ei și să-l bunici arși de vii, case și gospodării cu vaci,
forjeze, exponenții ei au schimonosit-o, au capre, porci și găini pulverizate de avioanele și
transformat-o într-o iluzie optică pe care o bombele noastre cu reziduri radioactive și bombe
folosesc ca scamatorie de adormit babele. Azi chimice cred că s-ar alarma lumea și ar protesta.
avem un cuvânt transvestit care s-a transmis în Dar așa de bine am șmecherit cuvintele, le-am
mod rațional din instituție în instituție ca afacere, schimonosit ca să își piardă puterea adevărată, să
ca literatură. le rupem de Dumnezeu. Distrugem cuvântul care
Suntem bombardați cu informații încât nu mai e vibrația divină fără să realizăm că ucidem
avem timp de gândire. Suntem lătrați din toate chipul și asemănarea, omul. Sau, mai grav, chiar
direcțiile. Ne pierdem interesul pentru analiza și acest lucru se dorește!!! Oare cât de draconici
aflarea adevărului. Cel mai greu i-a fost putem fi? Una e să zici că ne-au murit copiii în
diavolului să-l imite, să-l joace pe Hristos războiul nostru și alta e să zici că am suferit
orbindu-i pe oameni, el a putut să-i înrobească pe pierderi, ca și cum ai pierde niște nimicuri,
la spate. Omul fiind fascinat de strălucirea gloanțe, șuruburi, paie, zdrențe etc. Jucându-ne
Hristosului interpretat, nu l-a mai putut vedea pe cu cuvintele, amestecându-le în aer ca și
cel adevărat. În istorie Dumnezeu s-a supărat de numerele de loterie, omul creat să fie o conștiință
mai multe ori și a intervenit cu violență creând înălțătoare se adâncește într-o mocirlă, în care se
potopul și focul ca să le aducă aminte de zbate în întuneric așa cum și-a dorit satana, ca să
existența Sa. Astăzi avem tot mai mulți călugări râdă de Dumnezeu. Mereu orânduirile vin cu
înțelepți care se retrag în mănăstiri, încercând în cuvinte noi care să le înlocuiască pe cele
chiliile lor să recupereze adevărul adevărat din împuternicite de generații cu intenția de a putea
forța cuvântului divin și din ce în ce mai mulți manipula. Apoi, ei spoiesc cu negru rugina ca s-o
reușesc. acopere.
La ce-mi folosește acum? “Dragă frate Benule”, îmi scrie un prieten, ”Mă
Dacă trăiești douăzeci de ani într-o țară nouă, să gândesc în această clipă la filmele tale cu
nu-mi spui mie că tu crezi că ești de acum un extratereştri copaci, forme „înghețate” în
străin, că ai terminat-o cu România, pentru că te nemișcare, la încercarea ta de atrage atenția
înșeli amarnic. Tu vei fi întotdeauna român până asupra unor realităţi pe care unii nu le vad, nu le
vei muri, însă depinde de tine dacă renunți la înțeleg, le refuza existenta... Si, în continuarea
puterea divină a cuvântului, la umanitate, la tine acestui gând, mă întreb dacă nu cumva isteria
ca suflet de părinți care te-au ajutat să vii în botezată „coronavirus”, creată și întreținută, nu
această lume. Tu îți pierzi puterea cuvântului prin este doar prologul unor evenimente viitoare
abandonare și neglijență sau elan modern și dacă halucinante, când „extratereștrii” tai vor parași
nu mai vorbești românește va muri și formele dense, fixe, in care au supraviețuit,
țara/națiunea română, pentru că o națiune limba o pentru a-si lua in primire corpuri umane
face, nu eticheta, iar tu vei deveni un prototip („recompensa” pentru cunoașterea tehnologica
schimonosit al omului – omul perfect, dar robot. împărtășită).... Încet-încet ni se restrânge
Nu îți pare rău să-ți pierzi iubirea, emoția iubirii libertatea de mișcare, iar frica viscerala ii face pe
aproapelui? Salvează-ți sufletul, frate! Cuvântul. mulți sa nu înţeleagă gravitatea interdicțiilor...
Nota la Puterea Cuvântului – de Ben Todică Cine sau ce va circula pe străzi când se vor goli
Am scris toate acestea pentru că eu cred în de oameni?!... Ni se va impune o hrana
CUVÂNT. universala complet chimica, adusa cu rația la
Să vă dau un exemplu trivial pentru mulți. În ușa?... Suntem, oare, in pragul unei invazii, a
toate războaiele care se duc pe pământ se unei predări a planetei?”
folosesc cuvinte ca: pierderi, cazuri, trupe,

12
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Am mers atât de departe cu mutilarea și că dacă doar pe una dintre ele am respecta-o, am
schimonosirea limbii și cuvântului original încât fi salvați: Respectă-ți aproapele, iubește-ți
chiar dacă am vrea să ne mai rugăm acum, ca aproapele, ajută-ți aproapele - nu fi tu hrăpăreț și
înainte, să cerem ajutor entității în care credem, să iei totul, cu fi nesimțit, nu fi fără măsură,
pentru că pe drept credem, nu mai suntem pentru că tot „două ouă” mănânci și tu dimineața
efectivi, nu mai ajungem la ea. Ca să mă rog și nu faci aur, „fii drept” că și ție în mod special
mamei mele, trebuie să mă rog în dialectul ei, (pe ți-a lăsat Dumnezeu o linie în testament - să lași o
care mi l-a dăruit în fașă) ca să aibă efect, ca să zecime și săracilor. Dar nu respecți acest lucru, ci
fiu vindecat, ca să mi se ia durerea sau oful de pe le iei și firmiturile de sub masă, „măgarule”!
inimă. În biserică, azi binecuvântarea mai are Conducătorii în elanul lor de a „minți continuu”
oare efectul destinat cu atâtea mișcări comerciale au ajuns în pragul adevărului și ca în povestea cu
și de modă introduse în scenă? lupul, ei vor striga: „Vine Lupul!”, iar lumea va
Cu sute de ani în urmă și pe alocuri se folosea, continua să se distreze. A VENIT?!!!
poate și azi se mai folosește limba veche greacă Doamne, iartă-ne! să ne rugăm în limba părinților
și latina. De ce? Pentru că ele sunt mai aproape noștri.
de trunchiul original al puterii cuvântului, un
trunchi de mii de ani, nealterat de orgoliul și
tehnicile impuse de noile orânduiri. De ce azi în Limba noastră cea română
Vatican nu se vorbește limba modernă, limba
zilei? Le e frică? Pentru că nu vorbim o limbă Românii și-au putut menține identitatea
sacră, puternică, noi vorbim o limbă scârțâită, fiindcă și-au prețuit mai mult limba decât
plină de ifose și tehnici sclifosite, presărate cu viața!
formule diavolești de uitare și promovare a Emil Cioran (născut 8 aprilie 1911, Rășinari -
ruperii și destrăbălării. Judecați singuri! Eu nu decedat 20 iunie 1995, Paris) zicea, mai în glumă,
promovez pe nimeni, nicio afacere, eu doar mai în serios, că să treci de la limba română la
observ și prezint ce se vede prin ochii muritorului limba franceză e ca și cum ai trece de la o
de rând. În Vatican își depun jurămintele în rugăciune la un contract. De ce e limba română
latină, își spun rugăciunile în latină, își dau toate așa o limbă unică? Nu că vrem noi, românii
legile și sentințele în latină. De ce? „Cică așa e obișnuiți, ci c-o admiră de la înălțimea propriilor
moda”. Încearcă să le ceri să-și schimbe limba și studii chiar lingviștii și istoricii străini, cărora nu
să-i vezi cum se cutremură și fug îngroziți pentru le putem reproșa subiectivitatea.
că ei știu ce înseamnă puterea cuvântului vechi,
original. Suflarea lui Dumnezeu. Așadar, de Ziua Internațională a Limbii Materne,
Noua limbă care circulă azi este foarte să ne reamintim de cele 11 motive care saltă
ineficientă. Nimeni nu o mai ascultă, toți o iau la limba de baștină a lui Brâncuși pe podiumul
mișto și nu mai au încredere în ea. Ferească „pietrelor” rare ale omenirii:
Dumnezeu de o epidemie mondială, pentru că
vom fi pierduți, cu toții împrăștiați, pentru că am 1. Româna e singura limbă romanică care a
ajuns în secolul 21 și nu am ajuns la un numitor supraviețuit în părțile acestea ale Europei.
comun ca specie în cine suntem și care e locul Rămâne un mister cum de s-a întâmplat așa, în
nostru în ea. Ne rugăm și azi la sute de mii de condițiile în care pe-aici au trecut valuri peste
Dumnezei. Sunt de sute de ori mai mulți decât în valuri de barbari, cu ale lor limbi slavice (din
antichitate. Tehnica asta de DESPĂRȚIRE ȘI estul Eurasiei) sau uralice (din nordul Eurasiei).
CONTROL nu duce departe - în final va duce la Altfel spus, popoare cuceritoare cu graiuri
sinucidere. Dumnezeu ne-a dat voință liberă și „bolovănoase”, puternice, care-au îngenuncheat
noi demonstrăm că nu suntem capabili de ea. Și limba latină pe oriunde au trecut. Mai puțin la
ca un tată iubitor ca să ne ajute ne-a mai dat și 10 noi.
porunci și tot nu suntem capabili să ne 2. Româna-i veche de 1700 de ani. Și că-i veche
gospodărim. Și ca să vă arăt cât de puternice sunt, n-ar fi cine știe ce motiv de lauri, dar e veche în

13
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

acel fel în care, de-am călători în timp în Țara 44 de litere. Definește o boală de plămâni care se
Românească acum 600 de ani, nu ne-ar fi face prin inhalarea prafului de siliciu vulcanic.
deosebit de greu să înțelegem ce le spunea unul Interesant e că boala nu prea se face, deci nici
ca Mircea cel Bătrân ostașilor săi. cuvântul nu se folosește.
Poate vă pare de la sine înțeles, dar adevărul e că 7. Limba română e intrată în patrimoniul
foarte puține limbi din lume și-au păstrat UNESCO, aidoma Barierei de Corali din
„trunchiul” întreg. Limba lui Shakespeare sau cea Australia, Marelui Zid Chinezesc ori Statuii
a lui Napoleon nu se pot lăuda cu așa o stare de Libertății.
conservare. Româna a intrat în patrimoniul imaterial al lumii
3. Dintre limbile latine, doar româna are articolul prin două cuvinte. E vorba de „dor” și „doină”,
hotărât„ enclitic”, adică atașat la sfârșitul două cuvinte intraductibile, concluzionează
substantivului. Spunem „fata”, „băiatul”, UNESCO.
„tabloul”, și nu „la fille”, „le garçon”, „le „Dor” și „doină” se comportă mai degrabă ca
tableau”, cum ar fi în franceză. niște diamante roz decât ca niște alăturări de
Chestia asta ne conferă o melodicitate intrinsecă- sunete – exprimă emoții într-atât de specifice
n grai, plus o concizie-n exprimare. culturii noastre încât traducerea lor în alte
Practic, ne e de-ajuns un singur cuvânt ca să ne „glasuri” ar fi o contrafacere. Nu mai e nevoie să
facem înțeleși atunci când ne referim la un obiect precizăm că tot ele trec drept cele mai bogate în
sau la o ființă anume. Ei, majoritatea popoarelor sens substantive din română.
au nevoie de două cuvinte pentru asta. 8. Alt aspect unic în lume, româna „dirijează”
4. „Se scrie cum se aude.” Se scrie cum se aude, cuvintele latine după regulile balcanice.
dar vine la pachet cu sute de particularități de Vocabularul e, vorba vine, „italienesc”, dar
pronunție pe care noi, români fiind, le punem în rânduielile gramaticale sunt de tip slav. Apar și
aplicare ușor, natural, fără să le pritocim. coabitări între cele două registre, latin și slav.
N-avem nevoie de manualul de fonetică la capul Concret, genul dativ și genitiv au aceeași formă
patului pentru ca organul din cavitatea bucală să (ca-n latină), timpul viitor și perfect se formează
se miște într-un fel când rostim „ceapă”, și în alt după o regulă hibrid între latină și slavă, da r
fel când rostim „ea”. Chiar dacă grupul de vocale infinitivul se evită (ca-n limbile slave).
e același. Pentru vorbitorii de arabă, de pildă, 9. Nicio altă limbă nu folosește atâtea zicători și
regula asta se învață cu creionul sub limbă – sunt expresii. Româna e printre puținele limbi în care
dintre cei cărora le vine greu. „câinii latră și ursul merge”. E limba cu cele mai
5. Lingviștii spun că, cel mai și cel mai bine, absurde imagini proverbiale, dar și limba în care
româna s-ar asemăna cu dalmata, din care istoria proverbele, deși tot un fel de metafore, sunt
păstrează doar câteva sute de cuvinte și considerate limbaj accesibil, limbaj „pe înțelesul
propoziții. Problema cu dalmata e că nu mai tuturor”.
circulă. Sunt 0 vorbitori de dalmată pe Terra în Proverbele astea, spun specialiștii, exprimă cea
acest moment, și probabil c-așa vor rămâne până mai intimă preocupare a poporului român –
la finalul veacurilor. sensul să fie bogat, dar fraza scurtă. Să spui mult
Dalmata a fost declarată limbă moartă pe 10 iunie în foarte puține cuvinte (la asta se referea și
1898. Este data decesului ultimului ei vorbitor, Alecsandri în celebra „românul s-a născut poet”).
croatul Tuone Udaina, care o stăpânea parțial. Cu titlu de curiozitate, cele mai numeroase
Înainte să moară, Udaina a mărturisit că limba îi zicători autohtone au ca subiect înțelepciunea –
e familiară încă din mica copilărie, că și-i aproximativ 25% din totalul frazelor-proverb.
amintește „ca prin vis” pe părinții lui conversând, 10. La fel de luxuriantă se dovedește româna și-n
uneori, în această limbă. ceea ce privește numărul de cuvinte. Președintele
6. Româna e limba cu al treilea cel mai lung Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, ne dă de
cuvânt din Europa. înțeles că româna-i între primele 8 limbi ale
„PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICO lumii. Ultima ediție a „Marelui Dicționar al
VOLCANICONIOZĂ”, Limbii Române” adună 170.000 de cuvinte. Asta-

14
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

n condițiile în care autorii au lăsat de-o parte Şi-ţi vedea, cât îi de darnic
diminutivele, și alea vreo 30.000. Graiul ţării noastre dragă.
11. La cât de veche e pe teritoriul european,
româna ar trebui să aibă dialecte – adică limba Limba noastră-i vechi izvoade.
locuitorilor din Banat, de pildă, să fie mult- Povestiri din alte vremuri;
diferită de cea a locuitorilor din Maramureș (vezi Şi citindu-le ‘nşirate, –
triada spaniolă-bască-catalană din Spania). Te-nfiori adânc şi tremuri.
Și totuși, nu-i cazul limbii române, în „curtea”
căreia există graiuri și regionalisme, însă nu Limba noastră îi aleasă
dialecte. Filologi ca Alexandru Philippide și Alf Să ridice slava-n ceruri,
Lombard susțin că, iarăși, din punctul ăsta de Să ne spiue-n hram şi-acasă
vedere, româna e un fenomen fără precedent în Veşnicele adevăruri.
lume…Emil Cioran scria: „Noi nu trăim într-o
țară, noi trăim într-o limbă”. Limba noastră-i limbă sfânta,
Limba vechilor cazanii,
Pentru Alexei Mateevici, limba a fost sfântă, Care o plâng şi care o cântă
comoară, foc ce arde, cântec, graiul pâinii, frunză Pe la vatra lor ţăranii.
verde, vechi izvoade, un șirag de piatră rară…
Înviaţi-vă dar graiul,
Ruginit de multă vreme,
Limba noastră Ștergeți slinul, mucegaiul
Al uitării ‘n care geme.
Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată Strângeţi piatra lucitoare
Un şirag de piatră rară Ce din soare se aprinde –
Pe moşie revărsată. Şi-ţi avea în revărsare
Un potop nou de cuvinte.
Limba noastră-i foc ce arde Răsări-vă o comoară
Într-un neam, ce fără veste În adâncuri înfundată,
S-a trezit din somn de moarte Un şirag de piatră rară
Ca viteazul din poveste. Pe moşie revărsată.

Limba noastră-i numai cântec,


Doina dorurilor noastre, Grigore VIERU
Roi de fulgere, ce spintec
Nouri negri, zări albastre. Limba noastră cea română

Limba noastră-i graiul pâinii, Sărut vatra şi-al ei nume


Când de vânt se mişcă vara; Care veşnic ne adună,
In rostirea ei bătrânii Vatra ce-a născut pe lume
Cu sudori sfinţit-au ţara. Limba noastră cea română.

Limba noastră-i frunză verde, Cânt a Patriei fiinţă


Zbuciumul din codrii veşnici, Şi-a ei rodnică ţărână
Nistrul lin, ce-n valuri pierde Ce-a născut în suferinţă
Ai luceferilor sfeşnici. Limba noastră cea română.

Nu veţi plânge-atunci amarnic, Pre pământ străvechi şi magic


Că vi-i limba prea săracă, Numai dânsa ni-i stăpână:

15
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Limba neamului meu dacic, organism sau altei celule, într-o manieră
Limba noastră cea română. adaptativă pentru unul sau mai mulți
participanți”.
În al limbilor tezaur Conceptul de cauză – efect are o vechime de
Pururea o să rămână milenii și se bazează pe observația umană asupra
Limba doinelor de aur, realității și modificărilor pe care le suferă.
Limba noastră cea română. Analiza stărilor ambientului și a efectelor
acțiunilor umane asupra acestuia a dus la
constatarea că orice se întâmplă în natură se
poate motiva cumva, consecința acțiunii oricărei
cauze fiind numită generic „efect”, iar cuplul
Vavila Popovici (Carolina de Nord) „cauză-efect”, a devenit mecanismul de explicare
a orice există pe lume. Diverși filozofi s-au
ocupat de această problemă.
De la Heraclit (535-475 î. Hr.) – filozoful grec
presocratic – se știe că niciodată nu se reproduce
în natură un anumit moment, fiindcă dacă ar
exista această posibilitate ca fenomenele să se
repete în natură exact în același chip, noi n-am
avea, propriu zis, istorie, afirma filozoful român
Nae Ionescu (1890-1940).
Platon (423-347 î. Hr.) a sugerat existența unui
DESPRE CAUZĂ ȘI EFECT demiurg, a unui creator al universului, care le
face pe toate conform unei concepții a
„Fii sincer față de tine însuți... și atunci nu mai perfecțiunii, necesității și binelui absolut.
poți fi fals față de cineva.” Aristotel (385-323 î. Hr.) a introdus ideea de
– William Shakespeare „cauză primă”, sau „motor creativ universal”, cel
care le face/mișcă pe toate fără a fi el însuși în
Comunicarea este o componentă esențială a mișcare-devenire, prin altă cauză. Aristotel
vieții. Comunicarea include: Cauză, distanță, considera că o cauză produce întotdeauna același
efect, combinate cu intenție, atenție și efect și un efect are oricând și oriunde aceeași
reproducere/duplicare/copiere, înțelegere. cauză. În „Retorica” acesta spune: „Dacă vei
Pentru a exista o comunicare este necesar ca în dovedi cauza, vei dovedi la o dată efectul, și
„A” să existe o intenție care se va transforma în invers; nimic nu poate exista fără cauză”. În
„B” în atenție, și este necesar să apară o copiere a limbajul actual, deosebit de cel al lui Aristotel,
ceea ce s-a întâmplat în „A”. Deci, între „A” – filozofia aristotelică folosește cuvântul „cauză”
cauza – și „B” – efectul – trebuie să existe o pentru „explicație” sau „răspuns” la întrebarea
înțelegere. Odată realizată duplicarea, s-a „de ce”.
înfăptuit comunicarea, fără efecte negative. Dacă Sfântul Toma de Aquino (1225-1274 d.Hr.)
însă, copierea nu se realizează corect, fie în „A”, spunea, de asemenea: „Efectul cât de mic
fie în „B”, ciclul comunicării nu este închis și se dovedește existența cauzei”.
așteaptă răspunsuri; atenția și intenția fiind Spinoza (1632-1677 d.Hr.) credea că el poate
perturbate. să vadă toate întâmplările din univers, adică să
Dintre multele definiții privind comunicarea, prevadă tot ceea ce se întâmplă, pentru că totul se
am ales definiția unui biolog american, Edward întâmplă în virtutea unor legi ale universului,
Wilson (n. 1929), pe care am considerat-o cea efectul fiind conținut în existență.
mai semnificativă: „Comunicarea este o acțiune a Filozoful scoțian David Hume (1711-1776)
unui organism sau a unei celule care alterează adept al empirismului, s-a dovedit a fi celebru
modelele probabile de comportament ale unui alt pentru modul curajos de abordare de pe poziții

16
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

sceptice a mai multor subiecte filozofice, printre întregime din experiență, care ne arată că anumite
care și cea a cauzalității. Părerea lui era că toate obiecte particulare sunt întotdeauna legate între
vin din două izvoare, din impresii și din idei, prin ele. Dacă i se arată unui om cu multă rațiune și
impresii înțelegându-se percepțiile ce se impun inteligență un obiect oarecare și obiectul îi este
spiritului prin forța, prospețimea, vivacitatea și complet nou, el nu va fi în stare nici prin cea mai
violența lor, cuprinzând sub acest nume și precisă examinare a calităților sale, sensibile să
senzațiile, pasiunile și emoțiile atunci când ele descopere vreuna din cauzele sau efectele sale.
apar pentru prima oară în suflet; prin idei Prin calitățile care le are, nici un obiect nu ne
înțelegându-se copiile slabe și șterse ale dezvăluie cauzele care l-au produs sau efectele
impresiilor ce se păstrează în gândire, imagini ce care se vor naște din el, iar rațiunea noastră
rămân în spirit, după ce impresiile au dispărut: neajutată de experiență, nu poate ajunge la nici o
„Ideile simple, de la prima lor apariție, derivă concluzie referitoare la existența reală și la fapte.
din impresii care le corespund și pe care le De aici teorema: „cauzele și efectele nu pot fi
reprezintă exact”. Persoanele care nu au facultăți descoperite prin rațiune, ci prin experiență”, va fi
pentru anumite impresii, spunea Hume, nu au nici admisă ușor cu privire la acele obiecte, despre
ideile corespunzătoare: un orb nu poate avea care ne amintim că odată ne-au fost cu totul
ideea de culoare, și nici un surd pe aceea de necunoscute; căci în acest caz trebuie să fim
sunet. De aici teorema: „Cauzele și efectele nu conștienți de deplina noastră neputință de a
pot fi descoperite prin rațiune, ci prin prevedea în acel moment, ceea ce avea să
experiență”. Doar experiența poate stabili decurgă din ele. Efectul e ceva cu totul deosebit
legătura de cauzalitate dintre două evenimente. de cauză și prin urmare nu poate fi niciodată
Orice efect este cu totul deosebit de cauza care-l descoperit întocmai în ea. Mai curând, cred că
determină și ca atare nu se poate spune niciodată poate fi o supoziție. David Hume spune foarte
apriori ce evenimente anumite vor decurge dintr- clar că rațiunea este sluga emoțiilor. Rațiunea
o anumită acțiune. Principiul cauzalității nu este este puternică doar atunci când emoția este
un principiu de gândire. Și, încă o dată, dacă scăzută. Ce emoție poți să ai față de un triunghi,
gândirea nu ne poate ajuta să deducem aprioric un cerc, o teoremă (a lui Pitagora de exemplu)?
noțiunea de efect dintr-o cauză, înseamnă că N-ai nicio emoție, gândești rațional. În concluzie,
legătura cauzală se bazează pe experiență. De când suntem puși în situația de a lua o decizie,
câte ori se produce un fenomen (fapt, întâmplare) emoțiile primează în fața rațiunii.
și el este însoțit de un anumit efect, conchidem că Există două tipuri de cauze: Cauzele imediate
fenomene similare vor fi însoțite totdeauna de care sunt ușor de înțeles deoarece acestea sunt cel
efecte similare. Experiența este deci cea care, în mai aproape de efect, și cauze finale, care, fiind
lumea faptelor, ne învață cum să procedăm, ne oarecum îndepărtate, nu sunt atât de evidente și
învață cum se leagă fenomenele între ele. pot fi chiar ascunse. Efectele respectă legea
David Hume a apăsat pe punctul important cu entropiei fiind ireversibile, motiv ce a asemuit
privire la natura umană susținând că suntem mai entropia cu o săgeată de timp. Simțim aceasta
mult influențați de sentimentele noastre decât de instinctiv: totul se învechește, se tocește, se
rațiune, că pasiunea, mai degrabă decât rațiunea, uzează, totul cade și nimic nu se ridică de la sine
guvernează comportamentul uman. Deci, toate putere, totul se degradează.
raționamentele referitoare la fapte fiind bazate pe Deci, principiul cauzei și al efectului este
relația dintre cauză și efect, totdeauna există o prezent în absolut orice ne înconjoară pentru că
conexiune între faptul prezent și acela care se orice acțiune are o cauză și orice cauză are și un
inferează din el. Această relație este apropiată sau efect.
depărtată, directă sau colaterală. Ex: căldura și În lumea fenomenelor, spunea Immanuel Kant
lumina sunt efectele colaterale ale focului și una (1724-1804), orice efect este un eveniment sau
poate fi inferată din cealaltă. În nici un caz ceva ce se petrece în timp; potrivit legii
cunoașterea acelei relații nu poate fi dobândită universale ale naturii, efectului trebuie să-i
printr-un raționament a priori; dar ea se naște în premeargă o determinare a cauzalității cauzei lui

17
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

(o stare a acesteia), efectul urmându-i acesteia în dar și cauzele trebuie real cunoscute, pentru a se
conformitate cu o lege constantă. Dar și cauza putea da răspunsuri la întrebările: unde, când și
trebuie să se petreacă, pentru a putea exista o cum.
succesiune între cauză și efect. Deci efectul Cauza producerii unui eveniment dintr-o idee,
trebuie să aibă propria lui cauză. poate fi realizată integral, parțial sau poate eșua.
Filozoful englez Herbert Spencer (1820-1903) Este necesar a se lucra cu dorința de bine pentru
era de părere că o cauză produce mai mult decât omenire și cerând ajutorul divin („Nihil Sine
un efect, ceea ce se poate ușor constata. Deo!”).
„Există o ordine universală. Nimic nu este Fac o paranteză și amintesc de doctorul român
accidental. Totul se întâmplă cu un motiv. Pentru Nicolae Paulescu (1869-1931) considerat un
fiecare efect există o cauză sau un set de cauze”, savant de renume, cu o viață creștină exemplară,
afirmă și Peter Arnold, profesorul de fizică al cunoscut drept cel care a descoperit hormonul
Universității din Virginia, USA. antidiabetic eliberat de pancreas, numit mai târziu
Dacă mintea omului a rămas aproximativ „insulină“. Viața și activitatea sa au fost dedicate
aceeași, cantitatea de informație a evenimentelor slujirii lui Dumnezeu și slujirii aproapelui,
a crescut exponențial. Nu mai avem nici puterea, conform poruncii universale a iubirii. El spunea:
adică capacitatea de a o prelucra, dar nici timpul „Știința este îngenuncherea smerită a creaturii în
necesar analizării sursei, credibilității ei, fata Creatorului”; „Medicul trebuie deci să fie, în
dovezilor din spatele informației respective, fapt același timp, un savant care iubește din tot
care duce la nesiguranța rezultatului obținut, sufletul știința medicală, adică știința omului; să
neînțelegerea cauzelor și a efectelor respective. fie o ființă care se jertfește pentru alții, până la
Diferența dintre o informație verosimilă și una moarte și, în sfârșit, să fie un învățător al omenirii
neverosimilă se atenuează. Din această cauză și sau mai bine zis, un apostol al moralei.”
manipularea e enormă și e cauzată în primul rând Și revin, spunând că eșecul face parte din sfera
de cantitatea foarte mare de informații și de posibilului, este un eveniment nerealizat, o
rapiditatea cu care apare. imperfecțiune, un insucces, o înfrângere, o
În urmă cu peste două mii de ani, în Grecia acțiune nereușită, un efect care poate trăda cauza.
antică apăruse pericolul similar cu cel de acum. Omul este doar persoana care a încercat să
În cetatea ateniană au apărut sofiștii, care puteau acționeze (de a crea evenimentul, proiectul) poate
argumenta orice. În acel moment a apărut fără a fi dorit, sau dimpotrivă – pasionat de idee,
Aristotel. Dându-și seama de pericolul pe care-l poate înainte de a fi pregătit, de a avea toate
reprezentau sofiștii, prin faptul că puteau să datele, de a-și lua toate precauțiile, sau, dus în
argumenteze orice cu date foarte problematice, el eroare de către altcineva, chiar cu o dorință
a scris două cărți de logică, arătând regulile perversă de a lucra pentru un posibil rău îndreptat
logicii și subliniind: „ceea ce nu respectă regulile către semenii săi, către omenire (dacă ar fi putut
logicii nu e corect”. Altfel spus, a pus o barieră realiza dimensiunea răului). Succesul acțiunii
sofisticii. Și gândirea lui a ajutat enorm în jocul este tot un eveniment realizat care a fost pregătit
democratic, spunând că nu orice discurs și intenția căruia a fost prevăzută. Nu cred că cel
argumentat sofistic, bazat pe dovezi (cei) care pregătesc evenimentul, chiar dacă sunt
problematice, este logic. Deci, Aristotel a făcut convinși de buna intenție a cercetării și pilotării
curățenie, dar acum, se spune, un Aristotel nu ar evenimentului, nu cunosc riscurile unui eșec,
mai fi suficient. Ar fi necesară inteligența efectele negative posibile în cazul neîmplinirii
artificială care să poată filtra informațiile și să ne evenimentului pregătit, deși istoria a dovedit și
pună la dispoziție pe cele esențiale și credibile. astfel de situații. De aici necesitatea măsurilor de
Este greșit a spune: „cum ne-o fi norocul, trăim siguranță extreme în pregătire, până la realizarea
sau scăpăm de COVID 19”. Poetul și eseistul respectivă. Cel puțin aceasta este gândirea logică
american Ralph Waldo Emerson (1803-1882) a unei acțiuni devenită cauză și pregătită pentru a
spunea că oamenii superficiali cred în noroc, cei determina un efect. Se produce, de cele mai
puternici cred în cauză și efect. De aceea efectele, multe ori în domeniul științei.

18
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Filozoful științei, englezul de origine austriacă a bolilor grave, venite pe neașteptate. Primele
Karl Popper (1902-1994) distinge clar adevărul descrieri ale epidemiilor caracterizate prin
de certitudine. El scrie despre cunoașterea simptome asemănătoare gripei datează din
științifică, că ea „constă în căutarea adevărului”, secolul V î. Hr. în Grecia, și s-au menținut pe tot
dar nu este căutarea certitudinii. „Întreaga parcursul erei creștine. Recent, s-a presupus că
cunoaștere umană este supusă greșelii și, prin ciuma din Atena, care a avut loc între 430 și 427
urmare incertă”. Știința nu se ocupă cu ceea ce nu î. Hr. și descrisă de istoricul grec Thucidides, a
se află în sfera demonstrabilului, cu elementele fost de fapt o epidemie de gripă agravată de
de rang absolut și de ordin subiectiv, ci cu ceea complicații. Unii consideră prima epidemie de
ce este relativ și obiectiv, limitele ei raționale – gripă fiind cea din 1173, iar prima pandemie de
rigurozitatea și obiectivitatea – conferindu-i forța. gripă cea din anul 1580. De atunci, au fost
Teoria lui Popper poate fi rezumată de fraza: descrise 31 de pandemii, dintre care cea mai mare
„Aceasta nu este o lume a confirmării a avut loc în 1918-1919 (gripa spaniolă),
adevărurilor ci, una a infirmării erorilor. Noi manifestându-se pe parcursul a trei valuri
înțelegem doar dacă eliminăm eroarea”. succesive. Venit de nicăieri, virusul gripal care a
Dar, să revin la situația din zilele noastre și pe lovit la finele Primului Război Mondial a omorât
care toți o numim Criză. Dicționarul Oxford dă peste 20 de milioane de oameni, în special tineri.
următoarea definiție crizei: „Un moment de S-a numit „gripa spaniolă” deoarece a primit mai
dificultate intensă sau pericol; un moment când o multă atenție în presa spaniolă decât în restul
dificultate sau o decizie importantă trebuie luată; Europei. Se știa pe vremea acea că gripa e
un punct de evoluție a unei boli, când se produce cauzată de „microbi”, însă doar bacteriile puteau
o schimbare importantă indicând fie recuperarea fi observate. Nu se cunoștea mai nimic despre
fie moartea.” Dicționarul explicativ al limbii virusuri, aflați la intersecția dintre viu și neviu.
române dă următoarea definiție: „Manifestarea Deși virusul gripal a fost descoperit atunci, în
unor dificultăți (economice, politice, sociale etc.); 1918, primele izolări ale virușilor gripali la om s-
perioadă de tensiune, de tulburare, de încercări au făcut după anul 1933. Din 1940 virusurile
(adesea decisive) care se manifestă în societate gripale au fost izolate în fiecare an, în diferite
...” părți ale lumii, în timpul epidemiilor și
Tatonam ceva mai înainte, și spuneam că avem pandemiilor.
o criză a culturii, apoi am considerat că este o Or, corona-virusul, adus de nu știm unde, de nu
criză morală, apoi ne-a izbit această epidemie, știm cine – culmea!, vine în vremuri de creștere
pandemie și ne-am trezit în față cu pericolul unei continuă a științei. Spre deosebire de începutul
crize economice, fiindcă „Criza Corona”, a secolului XX, acum avem o știință numită
exprimat de curând un istoric german, are multe virusologie, avem tehnologii de secvențializare a
puncte comune cu economiile din timpul genomului, avem posibilități de intervenție,
războaielor” și „suntem de-abia la începutul standarde de creare a vaccinurilor. Totul este,
crizei”. cred, să mizăm pe loialitatea și independența
Obișnuiți cu faptul normal că omenirea științei față de politică.
progresează și motorul progresului îl reprezintă Dar, știința nu explică lucrul, ci spune cum se
creșterea economică, orice încetinire, oprire sau întâmplă; nu spune de ce se întâmplă lucrul așa.
cădere a creșterii economice produce, automat, „Cunoașterea științifică nu înseamnă înțelegerea
un regres al civilizației și acesta ar fi tabloul ivit realității, înseamnă stabilirea exactă a proceselor
în fața ochilor noștri, în prezent, datorat din realitate, dar stabilire absolut exterioară, fără
pandemiei. a se pătrunde în forțele intime care mișcă această
Ne-am bucurat un timp de o creștere a nivelului realitate”, spunea tot Nae Ionescu.
de trai. Pandemia de corona-virus a întrerupt Cunoașterea prin cauze este cunoașterea
această creștere venind ca o criză fără veste, explicativă, cea care ne poate da înțelegere;
căreia suntem obligați a-i face față. Istoric cunoașterea științifică este cunoașterea prin legi,
vorbind, virusurile gripale demult au fost o cauză nu prin cauze. Și filozofii consideră cunoașterea

19
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

prin cauze o prelungire a personalității noastre Ana SÎRBU (Republica Moldova)


metafizice în univers.
Am aflat din presă că un medic, profesor
american de la facultatea de medicină, cercetare
și politici de sănătate a Universității din Stanford,
USA, a semnalat public problema încă din vara
lui 2005, când a publicat într-o revistă medicală
un articol cu titlul: „De ce cele mai multe
rezultate ale cercetării publicate sunt false”. Simbiozele conştiinţei Eminesciene
Demersul lui a dus la dezvoltarea unei discipline „Visul unei umbre și umbra unui vis...”
numită meta-cercetare, care analizează motivele (Eminescu)
pentru care oamenii de știință greșesc și încearcă Abstract
să dezvolte noi reguli de funcționare a Eminescu este și va rămâne infinitul
comunității științifice per ansamblu. Întrebat cum compactificat al neamului românesc, iar opera lui
poate fi protejat publicul de așa-zise descoperiri oglindește misterele Materiei, Timpului,
– de rezultate prezentate mereu ca „noi” și „de Spațiului, Galaxiilor și Întregului Univers.
excepție”, medicul american a răspuns sincer și Raționamentele scrise de El sugerează
clar că nu poți servi oamenilor, continuu, tot felul preocuparea constantă a poetului pentru știință.
de rezultate exagerate: „…dacă acela este Cultura sincretică a viziunilor eminesciene
adevărul, de ce să nu fii cinstit? Asta știm și asta reflectă dimensiunile necunoscute, iar frazele
nu știm...” fragmentare uimesc prin consistența analitică a
Cred că, în cazul de față, adevărul trebuie să multor mistere cosmogonice și cosmologice.
aparțină cercetării în domeniul medicinei, Geniul însăși recunoaște că ochiul minții lui ve-
onestității acestor medici, respectării de fenomene greu de înțeles și greu de explicat.
jurământului lui Hipocrate (460 -370 î. Hr.) – un
adevărat codice moral al medicului în exercitarea Abstract
profesiunii sale. Restul, adică măsurile luate Eminescu is and will remain the compactified
pentru protejarea populației, aparțin infinite of the Romanian nation, and his work
guvernanților, care vor lua drept ghid rezultatul mirrors the mysteries of Matter, Time, Space,
cercetărilor științifice adevărate și nu false. Galaxies and the Universe as a Whole. The
„In interiore homine habitat veritas” (în reasonings written suggest the poet's constant
interiorul omului trăiește adevărul), spunea concern for science. The syncretic culture of the
Sfântul Augustin (354-430 d. Hr.), cel mai Eminescian visions reflects the unknown
important gânditor creștin după Sf. Pavel. Iar dimensions, and the fragmentary phrases amaze
privitor la minciună, îndemna oamenii la a o with the analytical consistency of many
reflecție, astfel „putem ajunge să conștientizăm cosmogonical and cosmological mysteries. The
mai bine răspunderea pe care-o purtăm ori de genius himself recognizes that his mind's eye sees
câte ori mânuim cuvântul rostit sau scris – phenomena that are difficult to understand and
oglinda fidelă sau deformată a ceea ce simțim sau difficult to explain.
gândim”; „Am scris o carte – Despre minciună –
care, deși se înțelege cu ceva efort, oferă totuși un
exercițiu nu lipsit de utilitate pentru spirit și
minte, și care mai cu seamă este de folos
conduitei morale, născând dragostea de a spune
adevărul”.
Mai întâi de toate „Fii sincer față de tine
însuți...”.

20
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Oare cum se măsoară 170 de ani în alte Ahasver, e nevoit să se supună acestor legități,
realități? repetându-și existența transfinită. „Un punct
Eminescu a știut să măsoare Timpul prin matematic se pierde-n nemărginirea dispozițiunii
frumoasa clepsidră a eternității... lui, o clipă de timp în împărțibilitatea sa
Cultura sincretică a viziunilor eminesciene infinitezimală, care nu încetează în veci. În aceste
reflectă dimensiunile necunoscute dintre infam și atome de spațiu și timp, cât infinit!”. Prin
sublim, dintre clipă și eternitate, dintre finit și scrierile sale geniul și-a dezvăluit preștiința
infinit, ale vibrației armoniei c(ha)osmosului [4]. nemarginilor gândirii sale, încercând să explice
Fiecare nouă generație a avut și are propria faptul că trecutul și viitorul se află înăuntrul
revelație în sensul descoperirii unui nou nostru, sub forma unei proiecții holografice
Eminescu, (re)găsind în creația eminesciană o informaționale: „Trecut și viitor e în sufletul
noimă necesară, acel ceva, care se racordează la meu, ...și infinitul asemenea, ca reflectarea
nevoile contemporane, a acelor valențe care cerului înstelat într-un strop de rouă.”. Poetul
corespund noilor aspirații și descoperiri. căuta misterul prin care noi, oamenii, am găsi în
Eminescu este și va rămâne infinitul noi și am accesa capacitatea de a ne pune în
compactificat într-o ființă umană, iar opera lui legătură cu acest fenomen numit „Timp”, căruia
oglindește misterele Materiei, Timpului, îi spune ordini de lucruri, care există și lucrează
Spațiului, Galaxiilor și Întregului Univers, ori simultan, totodată, exprimându-și regretul
asta i-a spus și Micle: „Astfel, tu-n a cărui minte pierderii necromanției și astrologiei ca științe ce
universul se răsfrânge / Al tău geniu peste ne-ar fi descoperit multe mistere. A înțeles, că
veacuri rămânea-va pe pământ!” [7]. Dionis le-a văzut pe toate doar prin ochii lui Dan.
Raționamentele trecute prin cugetul acestui Forța de pătrundere a fenomenelor descrise în
gânditor sugerează preocuparea constantă a Sărmanul Dionis, cer cugetare de o stranie
poetului pentru știință, iar frazele fragmentare neregularitate. Doar astfel gândind, înțelegem că
uimesc prin consistența analitică a multor mistere în dimensiunea care ajunsese „umbra” (Dan, care
cosmogonice și cosmologice. Geniul însăși de fapt în spațiul 3D are mai multe roluri,
recunoaște că ochiul minții lui vede fenomene inclusiv Dionis) treceau ani întregi până citea o
greu de explicat. Opera eminesciană poate fi literă, secole – până citea un șir, iar Pământul i se
înțeleasă doar prin prisma unei cugetări părea o mărgea, „un bulgăre negru și neînsemnat,
transfinite, așa cum a fost scrisă. atât de mic în nemărginirea lumii, iar fărâmiturile
În Memento mori [1] găsim intuiția supremației acelui bulgăre erau imperii...” Când Dan se uita
morții, ce-și impune ideea budistă cu referire la cu ocheana prin coaja mărgăritarului și vedea
veșnica și ordonata rotație cosmică ce nu are cum acei pitici nemărginit de mici purtau
început, nici sfârșit și a cărui mers este războaie, se miră cum de nu plesnește de
determinat de cauze și efecte iar aceste nuanțe mulțimea urii...
extind materialnicul în nematerialnic, redând Conștiința eminesciană se manifestă prin fiecare
panorama deșertăciunilor ce conține uriașe interpretare făcută asupra scrierilor lui, iar
virtualități în proces de formare, aflate în faza încercările noastre de a înțelege fenomenele
proiecțiilor holografice, care în Sărmanul Dionis transcendente descrise de Eminescu, le putem
[2] e comparat cu „un izvor a cărui ape se întorc compara cu momentul în care un înger îl întreabă
în el însuși, ori asemenea roții ce deodată pe Dan: „De ce vrei să scoți din aramă sunetul
cuprinde toate spițele.”. aurului?”. Însă evoluția descoperirilor științifice
La întrebările celor de la Junimea, cu referire la din domeniul științei noi, a lăsat în zidul de
proza Sărmanul Dionis, Eminescu răspundea că aramă o fisură prin care străbate cu forță sunetul
este o teorie greu de înțeles și greu de explicat. aurului sub o formă acustică uimitoare.
Deșertăciunea eclesiastică a fost pentru El Ceea ce-l mira pe Dan, era faptul că de câte ori se
pătrunderea absolută, ceea ce l-a întors la gândea la ceva, îngerii făceau în tocmai gândirii
metempsihoză, înțelegând că pieirea definitivă la lui: „El nu-și putea explica această armonie
nivel macrocosmic e imposibilă și omul, ca un prestabilită între gândirea lui proprie și viața

21
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

cetelor îngerești.”. Fenomenului respectiv îi „încredințat că vremea nemărginită este făptura


putem atribui o interpretare prin prisma fizicii nemuritorului nostru suflet”. Spunând „Am trăit
cuantice, cu ajutorul cărei a fost demonstrat în viitor.”, descria cu claritate schimbările ce le
științific, că orice observabilă este absolut simțea, inclusiv „mintea împrospătată, rece și
dependentă de observator și mintea noastră are clară... privea în viitor cum ai privi din fundul
impact direct asupra lumii subatomice - unui lac liniștit și limpede ca lacrima. El singur
microcosmosul își schimbă cu ușurință structurile nu-și putea explica această limpezime a minții.”.
fiind supuse câmpurilor emoționale specifice Un motiv ce ne sugerează că eroul principal din
emise de cugetare. Din aceste demonstrații Sărmanul Dionis ar putea fi chiar Eminescu, este
rezultă, că emoțiile și gândurile noastre faptul că în una din realități „metafizicul nostru
funcționează prin intermediul tahionilor ...muri în spitalul de alienați... palid, mut până-n
(particule ce se mișcă cu viteză mai mare decât a ultimul moment, preocupat pare că de a ascunde
luminii). Aceste (sub)particulele sunt părți ale un secret mare”. Un indiciu ar fi și expresia:
altor dimensiuni și nu le vedem în sine, ci vedem „toate idilele sunt blonde”, iar marea iubire a lui
doar efectele lor asupra materiei vizibile. Eminescu a fost blonda pe care a întâlnit-o chiar
Fără îndoială, nuvela Sărmanul Dionis reflectă în anul în care a scris această nuvelă. Aici s-ar
fenomene de o profunzime tulburătoare, inclusiv putea ascunde motivul notei ei: „Dar dacă nu m-
călătoria în timp, unde eroul principal, se vede în ar chema Maria?”. Poate anume explozia acelei
mai multe ipostaze. Într-adevăr, e greu de înțeles pasiuni i-au deschis „portale nalte, spații
și greu de explicat cum Dan își urmărește iluminate, ceruri de oglinzi cu straturi de stele de
existența (multi)dedublată și o analizează prin aur topit pe plafonduri argintoase”, iar când a
prisma dimensiunii transcendente, văzându-se survenit deznodământul enigmei a șaptea, s-a
într-un timp lângă mama care-și ștergea o întâmplat „bubuitul clopotului, moartea mării,
lacrimă, în alt timp cu Maria pe care o iubea, în căderea cerului - bolțile se rupeau, jumalțul lor
alt timp cântând la vioară, în alt timp era orfanul albastru se despica... supt ca de-un magnet în
neiubit și neurât de nimeni etc., înțelegând că în nemărginire, el cădea ca fulgerul, într-o clipă cale
toate timpurile îl urmărea natura lui predispusă la de-o mie de ani.”. Și nu zadarnic a scris:
tristețe și sărăcie și că anume această „...cartea mea citind-o în șir, rămâne
predispoziție îi condiționau frica și neajunsurile. neînțeleasă...”, pentru că fiecare generație
În „această ordine a realității”, cum o numea el, citindu-l pe Eminescu, îi redescoperă ființa,
cine știe, poate Eminescu a scris anume despre neînțelegându-i esența.
EL, văzându-și consecutivitatea ciclică a vieților, Forma în care un scriitor își exprimă sentimentul
în care se năștea cu o predispoziție de tristețe și timpului, este cel mai potrivit mijloc pentru a-i
sărăcie, cu sete de cunoaștere a arhitecturilor destăinui simțirea, orizontul și felul de a cugeta.
cosmice și subtilităților metafizice, întrucât în Sentimentul timpului eminescian străbate
toate timpurile persistă descrieri vagi ale categoriile fricii, dându-le o vibrație proprie, de
ungherelor ajunse de razele lunii în care natură metafizică fluidă, cu firescul prin care se
străluceau pânzele de păiangen deasupra asociază concomitent mai multor stări de
teancurilor de cărți, ce-i cultivau gândirea atrasă conștiință.
de fenomene mistice. El auzea cugetele umbrii Eminescu a văzut cu ochiul minții lumea
lui, care îi șoptea gânduri lungi, acea umbră, subatomică - microcosmosul, cu aproximativ 140
căreia îi lipsea răspunsul doar la o singură de ani înainte ca existența reală a acesteia să fie
întrebare. „Un ateist superstițios”, pentru care cea descoperită și demonstrată științific (modelul
mai mare valoare poate fi „o carte veche, legată standard - 2012), pentru că în acea perioadă,
cu piele și roasă de molii, ...la sfârșitul căreia era atomul era considerat drept cea mai mică
zugrăvit Sf. Gheorghie în lupta cu balaurul - particulă (a-tom = in-divizibil). Încă un moment
...simbol ce înfățișa adevărul nimicind neștiința”. important este, că El a numit aceste particule
Prin anumite scrieri putem admite că e vorba de părți constitutive ale întregului și totodată - forme
existența pluridimensională chiar a lui Eminescu: mai mici de tranziție. Această tranziție se referă

22
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

la schimbarea formei materiei la nivel subatomic, Ana SÎRBU, doctorandă la Universitatea


în urma impactului cu informația – ori materia Alexandru Ioan Cuza din Iași.
trece printr-un fenomen în-formație, ceea ce ne și
dovedește fizica cuantică. În Fragmentarium [3] BIBLIOGRAFIE
este menționată necesitatea unui echivalent de 1.EMINESCU, Opere, vol.I, Poezii, Editura
altă ordine mecanică - întru - explicarea ordinii „Gunivas”, Chișinău, 2008.
Universului ca șir fenomenologic văzut și 2.EMINESCU, Opere, vol.II, Proză. Teatru.
apreciat de cugetul nostru. Literatură populară, Editura „Gunivas”, Chișinău,
2008.
Pentru o pătrundere a simbiozelor semiotice din 3.EMINESCU, Opere, III, Fragmentarium,
scrierile eminesciene, ar fi bine să admirăm mai Corespondență, Editura „Gunivas”, Chișinău,
des cerul, imensul din care facem parte, ca să 2008.
înțelegem unde ne este locul și care ne este rostul 4.Pompiliu Crăciunescu, Eminescu, Paradisul
în tot acest dans al sferelor, ce se desfășoară în infernel și transcosmologia, Editura „Junimea”,
jurul nostru. Trebuie să avem conștiința extinsă Iași 2018.
în dimensiunile care a avut-o Eminescu, pentru a- 5.Laurian Stănchescu, Mihai Eminescu – un
i înțelege scrierile, inclusiv expresia „..stelele Dumnezeu rănit, Editura Scrisoarea a treia,
albe sunau în aeriene coarde rugăciunea București, 2018.
universului”. Pentru a rezona cu această 6.Rosa Del Conte, EMINESCU, sau despre
rugăciune, El însuși și-a găsit locul și rostul Absolut, Editura „Dacia”, Cluj, 1990.
printre coardele aieriene ale eterului 7.Gheorghe Bucur, EMINECU, zeul tutelar al
pluridimensional, în care a călătorit „prin lumea spiritualității noastre, Editura Burebista,
cerurilor”, găsindu-i rostul lui Dan, ce și-a văzut București, 2019.
diferitele roluri, în diferite timpuri: uneori făcând 8.Джо Диспенза, Сила подсознания, Новый
calcule matematice, uneori citind, alteori cântând разум, Новая реальность, Новая судьба, Эхмо
la vioară etc... Мосва 2014.
Scriind Luceafărul [1], poetul a pătruns legătura 9.Petru Soltan, Ana Sîrbu, Emoțiile și cugetarea,
metafizică dintre planeta Venus (zeița dragostei, Studia Universitatis Moldaviae, 2012.
frumuseții și fertilității) și Luceafăr (Hiperion), 10.Dr.Wayne W. Dyer, Ești ceea ce gândești!,
întrucât acesta „dansează” cu Pământul în jurul București, 2012.
Soarelui cu o splendidă eleganță, trasând 11.Lev Tolstoi, Despre Dumnezeu și om, Din
traiectorii cu precizie geometrică perfectă și de o jurnalul ultimilor ani, Humanitas, Bucureștti,
frumusețe amețitoare, așa cum erau „liniile roșii 2009.
ca șerpii de jăratic” din cartea lui Dionis, în care 12.PERNOSE Roger, Umbre ale minții, New
El văzu „liniile semnului astrologic”. Doar York, Oxford University Press, 1994.
conștiința eminesciană a fost în stare să descrie
iubirea ca fenomen cosmic, găsind armonia
intimă dintre viziune și interpretare.
Luceafărul (Venus) se află în vizorul omenirii Beatrice Kiseleff
din vremurile străvechi, deoarece după Soare și
Lună, este cel mai strălucitor corp ceresc din PICĂTURA DE LIMBĂ ROMÂNĂ
preajma noastră. Aceste două planete se apropie (urmare din nr. anterior)
și se depărtează într-un magnific tangou celest,
unde poetul a văzut dragostea dureroasă, divină și După cum spuneam și data trecută
rătăcitoare, reflectând în scrierile sale iubirea dezacordurile, agramatismele, și necunoașterea
eternă și neîmplinită... doar că, repetitiva-i unor reguli gramaticale elementare abundă. E
predispoziție melancolică l-a împiedicat ași suficient să deschizi televizorul, radioul sau să
desfăta existența cu minunea bucuriei, răsfoiești o revistă, că te întrebi cum este posibil
desăvârșirea armoniei și providența veșniciei... așa ceva.

23
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Iată câteva perle culese de pe la telejurnale puțin adevărat că...,adevărul e că...,în orice caz.
sau din reclame: Numărul celor îmbolnăviți va fi *Fenomen. Fapte de limbă. 2. Acțiune săvârșită
mult mai puțin (după cum vedeți este un exemplu de cineva; faptă. *Expr. Fapt împlinit= acțiune
luat dintr-o știre,din cadrul unui Telejurnal, în care s-a încheiat, care nu mai poate fi schimbată;
care era vorba despre coronavirus) numărul nu situație definitivă. 3. (pop.;în legătură cu unele
poate fi mult mai puțin ci mult mai mic; tot un momente ale zilei; urmat de determinări în
cuvânt nepotrivit folosit este și în exemplul ce genitiv sau introduse prin prep. „de”) Început.
urmează: bazatul pe alte persoane (exemplu luat Faptul zilei. În fapt de seară. 4. (Pop.; în
dintr-o reclamă pentru bastonul clever cane) - superstiții) Farmec, vrajă. Deci, ființe
verbului reflexiv și tranzitiv a(se) baza, care cuvântătoare ce vă aflați, ce caută faptul în
înseamnă a (se) sprijini pe ceva, a (se) bizui pe această formulare? Corect este:ne spunea că... și
ceva /în cazul de față/, nu-i corespunde niciun spunea Ministrul Culturii că..., fără intrusul fapt.
substantiv, și formularea dăunează exprimării Primăria capitalei declara: Suntem gata să
corecte. îndeplinim toate condiționalitățile. În dicționarele
Și un dezacord, făcut evident din nebăgare de limbă română nu figurează acest cuvânt
de seamă, dar tot dezacord rămâne: Într-o relatare (există: condiție, condiționa, condițional,
a campionului Pânzaru,care a rămas blocat în condiționalism, condiționare, condiționat - nu vi
insulele Cayman,spunea: Suntem înconjurați de le explic, nu are rost, pentru că niciunul nu
ape, dar nu poți să te bucuri de ea., în loc de ea, corespunde cu această nefericită formulare), este
trebuia să spună apă și atunci nu se mai producea clar că e vorba de toate condițiile. În aceeași
dezacordul și se și înțelegea ce vrea să spună, ordine de idei se înscriu și următoarele: Nu părea
adică apa aceea nu putea fi băută, puteau muri de atacat de vreo suferință medicală - nu există
sete cu apă de jur împrejur. suferință medicală, eventual probleme medicale,
Cacofoniile sunt și ele la înălțime, și nu în care nu atacă, te poate frământ ideea uneia
gura unor oarecari ci chiar a unor personalități probleme medicale, sau nu părea să aibă alte
politice: China își permite să zică că va ajuta ... afecțiuni. Și iată că, ne aflăm din nou, față-n față
Hai domnule, că putea fi ocolită cacofonia fără cu eternul decât: noi avem decât să; precum și
probleme ( de exemplu, se putea spune: China își oamenii vor evita să meargă la policlinică decât
permite să pretindă că va ajuta) dacă vor avea o urgență - am explicat într-un
Într-o prezentare făcută doamnei doctor număr anterior că adverbul decât (restrictiv, în
Ana Aslan, care era o persoană elegantă, am construcții negative) corespunzând lui numai sau
auzit această exprimare total neadecvată: Nu doar din cele afirmative. dintre cele două
permitea nici studenților să fie nepotriviți în exemple - corect ar fi:noi. nu aveam decât să...; și
ținută - nepotriviți în ținută, este o exprimare total oamenii vor evita să meargă la policlinică, o vor
greșită, poate să fie îmbrăcați necorespunzător, face doar (numai) dacă vor avea o urgență sau nu
nu un om este potrivit într-o ținută, ci o ținută vor merge decât dacă vor avea o urgență.
poate fi potrivită sau nepotrivită pentru cineva. Din ce în ce mai multă lume folosește
Din ce în ce mai des auzi persoane care adjectivul special pentru diferit, deosebit,
folosesc o expresie inventată de ei: faptul că: ne neobișnuit, ce-i drept cele două forme sunt
spunea faptul că... sau: spunea M.C. faptul că nu sinonime, dar nu sunt potrivite întotdeauna în
mai sunt bani pentru pensii și salarii... persoana toate formulările, sunt cazuri în care ar fi mai
respectivă nu știe care sunt valorile cuvântului bine să fie folosite celelalte sinonime: neobișnuit,
fapt, indiferent dacă este substantiv, locuțiune diferit, ca în situația de față: Trăim vremuri
adverbială sau adjectivală sau expresie. Hai să speciale e nevoie de măsuri speciale. Ar fi mai în
vedem ce scrie în DEX la acest cuvânt: Fapt, spiritul limbii Trăim vremuri neobișnuite e
(1,2) fapte,(4) fapturi, s.n. 1. Întâmplare sau nevoie de măsuri deosebite. Alteori folosirea
împrejurare reală, lucru petrecut în realitate. adjectivului special este și mai nepotrivită ca de
*Loc. adv. și adj. De (sau în) fapt=care este în pildă în : e un om special. Un om este deosebit,
realitate, efectiv. *Expr. Fapt e că...= nu e mai remarcabil, cu o personalitate ieșită din comun,

24
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

reprezentativ, extraordinar, ieșit din comun, funcții de mare răspundere și onoare, precum cea
distins, dar nu special. O asemenea formulare de comandant al Școlii Superioare de Război
dovedește, pe lângă incapacitatea de a te descurca (1894-1895), a fost atașat al României la Berlin
în alegerea celui mai potrivit sinonim, și lipsa (1895-1898), apoi șef al Marelui Cartier General
simțului limbii, necunoașterea unor reguli (1911-1913).
gramaticale și ignorarea principiilor logicii. A parcurs cu rezultate de excepție toate
Va urma treptele ierarhiei militare de la modestul grad de
sergent voluntar în Războiul de Independență
(1877-1878) la cel de sublocotenent (1881),
căpitan (1889), general de brigadă (1906) și
Prof. Cezar Cherciu mareșal al României (1930).
Epopeea militară românească 1916-1918: Activitatea de tânăr ofițer și-a început-o la
Generalul Alexandru Averescu și Regimentul 5 Cavalerie din Focșani, unde adesea
Vrancea eroică în Primul Război Mondial focșănenii admirau exercițiile de manej și
echitație. Evenimentele tumultoase ce au urmat
au stagnat șansa focșănenilor de a avea un
hipodrom.
În întreaga sa activitate, a dat dovadă de
inițiativă, tenacitate și multă ingeniozitate; a
comandat o parte din operațiunile militare în cel
de al doilea Război balcanic (1913), care a impus
Pacea de la București. La intrarea României în
Războiul cel Mare, a obținut o serie de reușite
Generalul Alexandru Averescu (1859-1938) se militare în Carpații Meridionali, printre care și
numără printre marile personalități ale Războiului eliberarea orașului de sub Tâmpa, Brașovul
de Întregire (1916-1919). A fost comandantul (16/29 august 1916).
Armatei a II-a române care a repurtat marea Pentru a diminua insuccesul de la
victorie de la Mărăști – Vrancea. Savantul Turtucaia, a conceput celebra „manevră“ de la
Nicolae Iorga aprecia acest eveniment ca fiind Flămânda (1916), contribuind apoi la îndeplinirea
„prima și deplina victorie românească“. Luptele unei noi misiuni de a opri pătrunderea trupelor
eroice de la Mărăști purtate de Armata a II-a Puterilor Centrale în zona Rucăr și Cîmpulung.
română între 11/4 iulie – 19 iulie/1 august 1917 În iarna aspră a anului 1916-1917, primește
au deschis marea epopee a luptelor pentru misiunea grea de apărare în zona văii Oituzului și
apărarea ființei statului național român. a zonei neocupate de inamic din Putna. Împreună
Frontul Armatei a II-a române se desfășura cu generalii G. Măldărescu și Arthur Văitoianu a
într-o zonă muntoasă, accidentată, pe o întindere conceput și pregătit bătălia ofensivă de la
de aproximativ 350 km, cuprinși între Cașin și Mărăști, transformată într-o victorie militară
Ivești – Putna. românească.
Generalul Alexandru Averescu a fost un Generalul Alexandru Averescu s-a
militar de excepție, cu o solidă pregătire teoretică bucurat de aprecierea Majestăților Sale Regale
și tactică, fiind în Marea Campanie Militară din Maria și Ferdinand pentru calitățile alese de
1917-1917 unul din principalii apărători ai zonei militar, omenia și cinstea de care a dat dovadă.
Mărăști – Oituz. Generalul a fost un important teoretician și
Născut în Basarabia, la Ismail, la 9 martie tactician militar, elaborând în acest sens 12
1859, va studia la Școala de Arte și Meserii din lucrări cu caracter militar, printre care „Tactica“
București (1876), apoi la Școala Divizionară de (3 volume, 1887-1889), „Jocul de război“ (1903),
pe lângă Mănăstirea Dealul (1881), apoi la „Călăuza ofițerului“ (1904), „Operațiile de la
Școala Superioară de Război de la Torino (1886). Flămânda“ (1924). În 1992, i-au fost republicate
Ca urmare a pregătirii sale, a îndeplinit de tânăr „Notițele zilnice de război“ în 2 volume, o

25
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

adevărată cronică de război a frontului din neînsuflețit al lui Alexandru Averescu a fost
Moldova și exemplificări din zilele dramatice ale înmormântat în Mausoleul eroilor de la
anului 1917 din Putna – Vrancea. În anul 1923 a Mărăști, acolo unde a primit bastonul de
fost declarat membru de onoare al Academiei mareșal, „acolo unde zac osemintele celor pe
Române. care eu i-am trimis să moară pentru patrie“.
În timpul evenimentelor militare, s-a Esplanada mausoleului este dominată de statuia
bucurat de colaborarea și prietenia unor ilustrului militar, amintind generațiilor despre
personalități din Putna, precum diplomatul și faptele sale mari.
omul de cultură Duiliu Zamfirescu, dr. Marc
Câmpeanu, prefectul de Putna, Anton Alaci,
medicul-șef al județului Putna, Ion Panea, preoți,
învățători și primari. SĂ NE CUNOAŞTEM SCRIITORII
Pentru omenia dovedită în fața
nenorocirilor care au lovit refugiații retrași din MIHAIL GRĂMESCU - UNUL DINTRE CEI
Moldova, față de orfani și răniți, cât și a multor MAI TALENTAȚI SCRIITORI ROMÂNI
oameni necăjiți, inclusiv soldații săi l-au gratulat
cu apelativul de suflet „Tătucul“. Este firesc, cu atât mai mult, cu cât, prin
În zilele cumplite de sărăcie și durere ale opera sa literară, regretatul scriitor Mihail
primăverii anului 1917, din ordinul generalului Grănescu dovedește, cu prisosință acest adevăr,
comandant, mulți nefericiți au primit o rație de ca mama sa, deși la o vârstă înaintată a reușit, în
hrană din rația modestă a soldaților sau din ultimii câțiva ani, să adune cu o migală de
puținele medicamente ale frontului. A acordat un bijutier, tot ce a apărut în diverse publicații, în
sprijin mare pentru amenajarea unor spitale cele opt volume, a peste 500 de pagini fiecare,
mobile, a adăposturilor sau bordeielor. A dovedit ceea ce constituie, cu adevărat, zestrea sa
o grijă paternă pentru orfanii și copiii rămași ai scriitoricească - Opere complete, rodul unei
nimănui, înființând împreună cu colaboratorii săi trude sisifice a mamei sale, Beatrice Kiseleff,
o adevărată rețea de orfelinate, precum cele din încă nesituată la locul cuvenit de criticii literari
Adjud, Păunești, Bacău, Coțofănești și Piatra profesioniști, încât insatisfacția Domniei Sale
Neamț. A fost unul dintre susținătorii societății este firească.
de întrajutorare socială (IOVR – invalizi, orfani, M-am bucurat, când am aflat că
văduve de război). prestigioasa revistă BOGDANIA, aflată la opt ani
A înființat Societatea „Mărăști“, în semn de de apariție neîntreruptă, pune, prin redactorul său
prețuire pentru camarazii căzuți pe șef, patronul acesteia, Ionel N. Marin, spațiul
meleagurile Vrancei și ale Mărăștiului. Sub tipografic în acest scop, pe care mă simt onorat
egida acestei societăți, a ridicat Mausoleul a-l folosi, începând chiar cu lunile iulie-august
eroilor de la Mărăști; a refăcut satul Mărăști, anul curent.
a ridicat localurile bisericii și ale școlii din Marele scriitor francez, Victor Hugo,
localitate. Pentru fetele orfane a înființat statuând importanța cu totul deosebită a
Școala profesională de țesătorie, un adevărat scriitorului în viața timpului și a națiunii căreia îi
model pentru învățământul practic. aparține, îl numește: „al veacului copil”, statut
Alexandru Averescu a fost un important acoperit, întru totul și de opera lui Mihail
om politic al epocii, fondând Partidul Poporului, Grămescu.
de nuanță liberală, susținând Legea de reformă Voi comenta, din volumul VIII ( Mihail
agrară (1921). A fost un demnitar de frunte, Grămescu Opere complete, texte inedite 2,
ocupând în trei rânduri portofoliul de prim- Editura Tracus Arte), textul:
ministru. A contribuit cu toată ființa sa la
realizarea actului de unitate națională de la 1 Generația (oameni de sacrtificiu).
decembrie 1918 de la Alba Iulia. În urma Caracterul autobiografic, ilustrând un
decesului său, la 1 octombrie 1938, corpul moment relevant din viața sa, în contextul unei

26
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

realități social-politice, bine cunoscute, o în pagină: Movilele de moloz se ridicau în jurul


înfățișează în cuvinte și imagini tăioase ca o construcțiilor neterminate... Printre ele, barăci
ghilotină: Pe mine - se confesează autorul - mă înjghebate din tablă ondulată sau din vagoane
repartizaseră la Construcții . În școala generală scoase din uz, cu inscripții triviale mâzgălite, pe
făcusem practica la Demolări . Repartiția o pereți, cu vopsea sau var. Deasupra barăcii
primeai de la Biroul Forțelor de Muncă de la Șefului de șantier, unde era depozitul de
sector. Parcă, nevenindu-i să creadă, cel căruia i materiale, pe o pancartă roșie, mare, ruptă la
se destăinuia, un fost coleg, Calu, ancorat în jumătate, scria „Trăiască”.
metehnele timpului, îi reproșează, fără perdea: Surprizele de pe șantier se țineau lanț,
- Trebuia să le scapi și tu ceva. Pe mine surescitând curiozitatea scriitorului și
m-au trimis la o cofetărie, director. Nu le-am disponibilitatea celor cu vechime acolo de a i-o
dat decât o sticlă de Whisky și un cartuș de satisface: Mă minunam de câte camioane pline
Kent. cu oameni veneau în fiecare zi. Îi campau în
Discuția cu fostul coleg, scoate în relief, un rulotele de lângă depozitul de materiale. În scurt
fapt cu caracter aproape general. Suspiciunea, timp se înfiripă un dialog lămuritor, în privința
neîncrederea: minunării scriitorului, care este abordat direct:
Eu nici nu aveam bani, nici nu eram foarte - Vezi câți sunt? m-a întrebat unul mai
sigur că fostul meu coleg nu voia să mă vechi. Gică, un tip cu moacă hoață. Pe mine mă
„vopsească”- erau din ăștia, instigatorii, care dăduseră în grija lui.
veneau și-ți spuneau baliverne și dacă făceai ce- - E nevoie de multă mână de lucru, am
ți spuneau ei, nimereai direct la pârnaie. Cum comentat eu, ca să nu tac.
cei mai în vârstă, sigur nu au uitat, pedepsele erau - Ăștia nu sunt „mână de lucru”... a
foarte aspre: Datul de șpagă se pedepsea cu șase mârâit Gică cu moacă hoață.
ani. Cât pentru o crimă. Lucru de mântuială era - Ăștia sunt oameni de sacrificiu, până la
un fapt general. Grija, chipurile, pentru viața sfârșitul săptămânii, se termină. Sunt „de
muncitorilor, se preda, în perioada de acomodare, consum”. Vezi, acum barăcile sunt pline de ei.
la „lecția de protecția muncii”, pentru care Să fii atent, că până sâmbătă or să fie goale, îi
semnai de luare la cunoștință. Aceasta era străină termină. - Ce le fac? ( îl întreabă, total nedumerit
de adevăratele pericole de la locul de muncă. O scriitorul) - Îi pun în stâlpii de susținere. Știi că
minimă ilustrare a ceea ce ți se cerea, acolo unde nu poți construi o casă fără să zidești pe cineva
era repartizat autorul,,sună astfel: Să nu treci pe în fundația ei. La început, ăștia noi au încercat
sub bena betonierei fără cască de protecție, să să nu mai respecte datina strămoșească - dar nu
nu pui lopata pe umăr ca să nu lovești pe cineva ține. Primele blocuri au căzut, așa că au trebuit
din spate, când te întorci - și continuă în să revină asupra ordinului...
zeflemea - chestii din astea - de parcă ar fi avut Curiozitatea scriitorului, ajunsă la punctul
vreo importanță dacă ai sau nu cască de de fierbere, îl face să insiste: - Și ăștia de
protecție, când îți cădeau în cap câteva tone de sacrificiu sunt aleși să-i zidească în temelia
ciment... blocurilor pe care le construim noi? Ca la o
Cât despre muncă, avea și el grijă să nu lecție învățată pe de rost, interlocutorul răspunde
încalce regula generală „Statul se face că ne , fără să se mai gândească: - Da. Dar nu merge
plătește, noi ne facem că muncim”. Consemnată așa , pur și simplu, să îi iei și să îi zidești.
de scriitorul nostru, referindu-se la sine însuși, Trebuie să se sacrifice din convingere. Că altfel,
fără echivoc: Mai mult mă plimbam pe șantier, cade casa.
printre movilele de moloz. Era un șantier imens,
cam cât un oraș. Dacă privim realitatea, în De remarcat că autorul știe cum și cât să
dimensiune macro, sesizată de scriitor: Cam cât o spună, fără ca să i se poată reproșa ceva. Știm cu
țară. toții ce însemna a te ajuta să te convingi, în acele
Asprimea vieții de șantier este înfățișată de vremuri, ca să nu insist. Ca să fie mai elocvent
autor prin condițiile de locuit convingător aduse (Gică moacă hoață), apelează la elemente vizuale

27
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

la îndemână: Apoi mi-a arătat câmpul din față și Poezii de Mihail Grămescu
mi-a spus: - Vezi, aici or să fie numai blocuri.
Și, în stâlpii fiecăruia trebuie pus câte unul din
ăștia. Deși părea că le știe pe toate, scriitorul îi
pune o întrebare, care îl încuie sau, îi simte
pericolul dându-i răspuns . Astfel o face pe
neștiutorul: - Da de unde-i aduc? - Nu știu, mi-a
răspuns el, indiferent, ridicând din umerii sonetul meu
salopetei pătate de var și ruptă-n coate. raze răsar,
Neavând altă îmbrăcăminte decât cea de pe raze apun ...
ei: Se străduiau să și le păstreze curate, în unii spun
vederea Sărbătorii Finale. Premeditat, vestejind au gust amar ...
limbajul de lemn, comentând rostul Educației eu (şi-s nebun)
Politice, la care îi supuneau cei de la partid, mie îmi par
scriitorul subliniază: Să îi conștientizeze de flori ce apar
importanța sarcinii lor în mărețul Plan de la nici un bun
reconstrucție socialistă a Țării. versuri târzii
- Sacrificiul vostru e fundamental! agonizând
Trebuie să fiți mândri de rolul pe care îl jucați fără să ştii
în edificarea noii noastre societăți. Numai astfel rămâi Cuvânt
veți fi reabilitați și reintegrați și voi în Măreața când n-oi mai fi
Operă pe care o edificăm cu toții. să plângi în vânt ...
Cu sarcasmul, bine drapat, indus de cele
văzute și trăite pe șantierele de construcții, ceasurile
scriitorul Mihail Grămescu dă pe față lucruri există o lume a ceasurilor.
extrem de grave, implicând pierderi de vieți pe străzi pavoazate cu ceasuri
omenești, într-un limbaj festivist, care să dilueze ceasuri merg ţinându-se de mână.
adevărul unor implicări până la sacrificiu, din unele intră la Marele Orologiu
convingere, de bună voie și nesilit de nimeni: şi consumă câte un ceas îngheţată.
un cortegiu de ceasuri în spatele unui ornic
La temelia tuturor Mărețelor Împliniri intră pe portița ceasornicăriei
ale Anilor de Glorie stă sacrificiul voluntar și și depun nisip la defuncta Clepsidră
conștient al unei întregi Generații - clamau toți căreia ele îi spun Marea Dispărută.
politrucii acelei epoci care numai de aur nu era.
Finalul se dorea după ei, unul apoteotic, invocând câteva ceasuri de mână
datoria de a le evoca sacrificiile: Arareori se transportă pe sus
vorbește astăzi despre ei. Privind la un ceas cu cuc.
monumentele Epocii - la construcțiile ciclopice , un ceas fără limbă
la Palatul Victoria Socialismului asupra vestește nemurirea de la o tribună.
întregului popor... Să nu uităm eroii care s-au
jertfit „de bună voie” pentru realizarea lor: pendule bine definite plutesc
oamenii de sacrificiu de la penitenciarul de între diferite ore pe cer.
maximă securitate Poarta Albă, de la Temnița
cu ca-pace, și de la alte popote ale ceasuri mecanice lucrează nisipul
Comandamentului Suprem de reconstrucție a care este și el format din ceasuri
Țării noastre și a altor țări „vecine și prietene”. în faza embrionară sau transcendentală
nimeni nu știe încă
Prof. Geo CĂLUGĂRU există o lume a ceasurilor.

28
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

tu (1972) Ultimele tale clipe petrecute mână-n mână


noapte Singuri, ca-ntotdeauna când treceai prin ceasuri
am visat că sunt acoperit de umbră grele.
sub ea era
un alt tărâm Copilul meu cu nume de Arhanghel,
cu ziduri crenelate Cu zâmbetul inconfundabil
Oglinda vie a tristeții omenirii,transcendentală,
coborând în acea fântână Și-a iubirii tale nețărmurite pentru omenire.
am găsit un diamant de apă Copilul meu cu nume de Arhanghel,
tu nu erai decât un gând Mă voi ruga mereu, fără-ncetare
eu nu eram nimic Și voi lupta cât voi trăi, cu fiecare cugetare
eram o amintire de ceva pierdut Să-ți fie cunoscută imaginația izvoditoare..
demult
Copilul meu cu nume de Arhanghel,
pogorâre (1975) Îl rog pe Dumnezeu să facă el dreptate
Unui artist cu un talent aparte,
mă reîntorc prin mări de ceaţă Să nu rămână-n întuneric pentru eternitate!
munți de flori
,mă regăsesc în altă viaţă
adeseori AȘ VREA
aici e trist şi fum şi gheaţă Aș vrea să pot așterne pe hârtie
frig şi nori Întreaga dragoste ce ți-am purtat-o ție,
acolo Moartea mă răsfață Să spăl cu lacrimile care nu sunt plânse încă,
până-n zori Povara căii, lungă și adâncă.
aici mă scoli de dimineață
mi-aduci flori Aș vrea să pot să te înalț pe creste
acolo n-am nici trup nici față Acolo unde durere nu mai este,
vis ce zbori Când vântu parcă-mi șuieră-n ureche,
C-un vaier trist, durerea ta cea veche.
fără titlu
ţara îşi întinde crenelurile generale Aș vrea să pot aduce la lumină
călătorul trece cu trenul Comoara sufletului tău, divină
ca într-o perpetuă călătorie Ca să-ți cunoască lumea cât de cât ființa
capul stă aplecat în piept Și să-ți împărtășească veșnic suferința.
vădind oboseală
ține în poale o geantă de piele Aș vrea să pot așterne pe hârtie
scofâlcită și roasă Și pentru lumea care va să vie
călătorul doarme Povestea tristă a bardului ucis
crenelurile țării De nepăsarea lumii, de pământeni omis
trec prin fața geamului
și rămân în urmă Aș vrea să pot așterne pe hârtie
Ceea ce lumea ar trebui să știe:
Că sufletele mari revin mereu pe glie!
Poezii de Beatrice Kiseleff dedicate
lui Mihail Grămescu PARCĂ TE AUD
Și-acuma, după-atâta timp,
DE ZIUA TA Când mă întorc acasă
Copilul meu cu nume de Arhanghel, Parcă te-aud vesel strigând:
Nu voi uita până în ceasul morți mele, Bine-ai venit maman!

29
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Ce dor mi-a fost de tine Unii oameni erau panicați, în timp ce alții luau
Cu zâmbetul cules parcă din altă lume. totul în derâdere, făcând mișto. Simțeam nevoia
Dar știu că-i o părere doar să stau de vorba cu oameni raționali, altfel parcă
Și cine știe ce-o mai fi mă sufocam cu năvala de știri care se băteau cap
Trecând în veșnicie în cap, adevărată zvonistică și cinism, și uneori
Când eu voi fi numai pământ cu știri apocaliptice.
Și tu o adiere, Cu frica în sân că ar putea veni „sfârșitul lumii”
Mă vei întâmpina oare oftând, adus de acest virus, oamenii s-au văzut într-o
Suav, ca o părere: situație care le-a dat viața peste cap. Un spirit
Bine-ai venit maman! malefic și-a vârât coada în conflictul dintre
Ce dor mi-a fost de tine! generații, trecând de partea oamenilor aflați pe
culmea ascendentă a vieții, cu deplină forță
fizică. Aceștia se plâng de numărul mare al
vârstnicilor, fiindcă nu vor să iasă mai repede din
scena vieții și costă prea mult întreținerea lor. Le-
a cășunat pe bătrâni, căci longevitatea părinților
și a bunicilor a devenit pentru ei o pacoste, astfel,
virusul ucigaș le venea în ajutor. Dar întorcând
Dumnezeu să-l odihnească în Împărăţia Sa! foaia pe fața cealaltă, îmi imaginez ce ochi ar
face acești „teribiliști” dacă li s-ar cânta la
sărbătorirea zilei lor de naștere: „Puțini ani să
trăiască, puțini ani să trăiască, foaaaaarte puțini!”
Elena BUICĂ-Buni (Canada) pe melodia tradițională:„Muți ani trăiască, mulți
ani trăiască, la puțini ani!”
IMPACTUL OMENIRII CU CORONAVIRUS După ce Covid-19 s-a instalat cu mare
repeziciune și cu temeinicie în lungul și-n latul
Suflă un vânt de speranță. Se arată primele semne universului pământesc, cu viteza cu care tot
că se vor mai slabi chingile în care ne-a ținut globul ar fi fost doar un sat, a produs un șoc
Covid-19. Cu ce amintiri și cu ce gânduri neașteptat. Oamenii au constatat cu înfrigurare că
rămânem după două luni de izolare? Cum privim primejdia e mai mare decât s-au crezut, fiindcă
prin ceea ce am trecut, chiar dacă nu suntem încă acest virus și-a lărgit aria de lucru atacând
scoși din primejdie? oameni aflați aproape la toate etapele de viață.
Primul sentiment trăit a fosto derută, mult Acest virus nu va aduce „sfârșitul lumii”, chiar
alimentată de zvonistică. Știrile au dat năvală, dacă flutură semne de scufundare a civilizației și
sugerând ideea că lumea a luat-o razna. Am trăit a culturii, ori s-au reîmprospătat unele prevestiri
o perioadă foarte interesantă și total ilogică. ale colapsului, precum cele ale lui Nostradamus.
Mass-media, facebook-ul, internetul, toate Și chiar dacă aceste prevestiri nu se vor adeveri,
transmiteau știri. fiecare știind să dea sfaturi ce e situația prin care trecem are puterea să producă
de făcut, afișându-se aroganța și autosuficiența zguduiri care vor aduce multe schimbări, așa cum
bine cunoscută a celor care cred că le știu pe vedem, că totul se schimbă sub ochii noștri.
toate. Trăim în cel mai mare experiment psihologic din
Au fost afișate fotografii cu rafturi goale în toate timpurile.
marile magazine, ori cu oameni alergând să se Stăpânul de necontestat al planetei Pământ,
aprovizioneze, unii chiar cu imense stocuri. Au mărețul OM, a intrat într-un mare impas când a
apărut știrile despre izolări și carantine. Peste tot constatat că aproape nu are nicio posibilitate de
se simțea un suflul rece al derutei. Și așa cum e apărare și poate să fie distrus de o vietate pe care
spiritul românesc în momente deosebite, au n-o vedem cu ochiul liber și cu existența efemeră.
început să curgă glumele ca să ne ajute să trecem Acest invizibil dușman, Covid-19, a dat frisoane
mai ușor peste această situație nemaiîntâlnită. întregii planete amintindu-ne câte ceva despre

30
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

fragilitatea omului și a omenirii. Singurele arme care a răsturnat multe principii și legi
de apărare a omului sunt izolarea și spălatul pe fundamentale ale vieții, producând severe
mâini cât mai des. Speriați, oamenii s-au izolat în dezechilibre. Pentru că omenirea ajunsese să
case, deși izolarea îndelungată este mai greu de trăiască o viață total ilogică, aceste acumulări
suportat, dar tot e mai bine decât să te muți pe negative, la un moment dat, trebuiau să
veci în cimitir. izbucnească într-un fel sau altul, răsturnând
Cu toții ne dorim din când în când să fim singuri, această ordine care nu putea aduce decât
dar izolarea pe termen lung are unele efecte dezastre. Mâncăm tot mai nesănătos alimente din
negative asupra psihicului nostru, creându-ne produse modificate genetic, frumoase și fără gust.
senzația de alienare, de singurătate,de frustrare. E bine cunoscută părerea că oamenii au nesocotit
Spaima și tot ce ne înconjoară ne dau fiori. Ne universul care ne înconjoară, precum și pe
impresionează străzile pustii, asemenea unui Creatorul acestei lumi. În general, oamenii s-au
decor pe o scenă după ce spectacolul s-a terminat, îndepărtat de lucrurile și valorile care contează cu
publicul și actorii au plecat acasă și au uitat să adevărat. Învățământul, sănătatea, protecția
tragă cortina peste decorul lipsit de viață. Izolarea mediului care se aflau cândva pe primul plan,iar
are influență și asupra comportamentului în multe acum se mai găsesc doar în discursurile electorale
feluri, prin modificarea atenției, schimbarea ale unor oameni politici tot mai submediocri.
alimentației, fumat excesiv, nevoia de a mânca Dacă aruncăm o largă privire asupra acestei lumi,
mult și des, pierderea noțiunii timpului, iar dacă ne sare în ochi lăcomia unor semeni, o lăcomie
între membrii familiei nu este armonie, izolarea fără stavilă care a devenit insuportabilă. Vedem
devine un supliciu. După ce China a ieșit din că se acumulează averi uriașe, devastând țara de
izolare, s-au înregistrat cele mai multe divorțuri toate bogățiile ei și sărăcind populația,
din toate timpurile. Izolarea aduce modificări îndatorând-o și pentru generațiile următoare, așa
organismului, pe plan hormonal, cardiovascular cum este și la noi în țară. Aceștia sunt la cârma
sau a creșterii în greutate. La ieșirea din izolare țării sau chiar a lumii și le-a intrat în obișnuință
trebuie să ne readaptăm la modul de viață disimularea minciunii, ascunderea relelor intenții,
anterior. Trebuie să renunțăm la ritmul lent de a ademeniri înșelătoare, numai ca să-și atingă
acționa și de a face totul numai după bunul nostru scopul. S-au înmulțit manevrele cu care ne
plac. Există riscul să rămânem cu aceste întunecă limpezimea minții. Pe deasupra,
obiceiuri. Ne va fi greu să ne adaptăm la un îmbogățiții afișează o totală lipsă de respect
program disciplinat și la o activitate continuă. Ne pentru semeni, printr-o aroganță sfidătoare și o
va fi greu și pentru că nu mai putem să reluăm autosuficiență specifică celor care au școală
viața din punctul la care am lăsat-o. puțină și apoi se împăunează că le știu pe toate.
Cu toate că nutrim speranțe, ținem cont de ce ne Energia negativă emisă de asemenea oameni se
spun specialiștii că e posibil să retrăim în toamnă răsfrânge pe tot spațiul existențial, de sus până
alt val al pandemiei. Chiar dacă nu ne mai jos. Forța gândirii negative poate fi nimicitore.
vizitează un alt val, specialiștii în economie Mulți oameni oropsiți au ajuns la concluzia că
estimează că în aproximativ 9 luni va fi reluată singurul mod de supraviețuire este acela de a fi
activitatea companiilor și că ar mai fi nevoie de rău, crezând că te descurci mai bine dacă nu mai
încă 3 ani să ajungem la ritmul dinaintea crizei. respecți nicio regulă de viață sau de bun simț. Nu
Această epidemie a dat curs unor păreri, cum că mai există înțelegere între conducători și conduși.
vor fi multe schimbări în modul nostru de viață. Toată lumea are numai drepturi şi nici o
Unii cred că se va schimbă fundamental ordinea obligaţie. Peste tot flutură elogiul inimaginabil al
existentă, cea construită de strămoșii noștri de-a nemuncii şi imoralităţii, al aroganţei şi al
lungul mai multor milenii. Sunt mai multe voci ignoranţei.
care spun că această schimbare este considerată Statul pare un sat fără câini, comanda o are o
ca o reacție firească și necesară a naturii la mână de îmbogățiți. Pentru bogații lumii nu
dezechilibrele provocate de om. Covid-19 a făcut contează dacă determină încălzirea globală prin
acumulări de energii negative emise de o lume defrișarea pădurilor, poluarea mediului

31
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

înconjurător, a aerului, a apelor mărilor și Ulterior, studiind mai în profunzime aceste așa
oceanelor, prin noxele produse de marile fabrici, zise "adevăruri", aveam să constatăm că ele nu
atâta timp cât pentru ei curg bani mulți. prea sunt în concordanță cu descoperirile
Acum, izolați în case, oamenii încearcă cu ochii științifice ce se rostogoleau cu repeziciune peste
minții să pipăie conturul viitorului omenirii care vechile teorii, care fuseseră unanim acceptate,
va fi altfel decât așa cum o cunoaștem acum. fără un suport probatoriu.
Sperăm că se va produce o schimbare radicală a Societatea umană, fragmentată de opoziția
stilului de viață, a percepțiilor asupra vieții în dintre teologie și știință, nu a răspuns întotdeauna
general, precum și o nouă reconsiderare a nevoilor sale de cunoaștere. Spre sfârșitul
valorilor personale. secolului XIX și în special din secolul XX
Deși tabloul este mult prea complex, cu multe încoace, odată cu explozia științei și tehnologiei,
aspecte contradictorii, cu o dinamică uluitoare, societatea omenească și-a descoperit plăcerea și
pentru a ne putea avânta prea departe cu curiozitatea de a căuta și a-și explica toate
imaginația, sunt semne evidente că oamenii își enigmele universale.
doresc schimbări binefăcătoare stării de spirit mai Am început să studiem cât mai în amănunt
ales, pe lângă cele de ordin material. mediul în care trăim și vecinătățile planetei.
Covid-19 generează nu rareori panică şi un Dezideratele de ieri privind zborul, nu numai
comportament egoist dar şi solidaritate. Empatia zborul în atmosfera terestră, dar și zborul
şi dorinţa de a ajuta sunt de asemenea efecte ale interplanetar, au devenit realitate. Ne-am
actualei pandemii. De multe ori ni s-a muiat construit instalații sofisticate care observă
inima văzând atâtea dovezi. Universul vizibil, care măsoară și analizează
Optimiștii cred că, dacă această pandemie a avut mișcările corpurilor cerești, caută alte forme de
o cauză și o dimensiune spirituală, vindecarea viață și eventual civilizații extraterestre.
trebuie să includă și dimensiunea respectivă, ceea Am lansat nave cosmice fără personal, care au
ce va schimba mult comportamentul oamenilor în ieșit din sistemul nostru solar și au pornit spre
relațiile dintre ei, o primenire morală, dorința de inima galaxiei, purtând mesaje pentru eventuale
frumusețe, curățenie, înfrățire. Eu mă înscriu în întâlniri cu alte civilizații.
rândul acestora și rostesc din adâncul inimii: Dezvoltarea tehnologiei ne-a permis să
ajută Doamne! evadăm din spațiul planetar și ne-a impulsionat să
cercetăm spații cosmice cât mai îndepărtate, în
timp ce noi încă nu cunoaștem foarte bine propria
planetă și viața prezentă aici. Din acest motiv, o
Florentin Smarandache și Andrușa R. Vătuiu mulțime de cutezători caută să descopere și să
Evoluție Neutrosofică Umană în Spirală descifreze orice probă găsită, care, alăturată
sau Divinul este în Om datelor cunoscute, poate să lămurească vechi
enigme neelucidate. Căutările sunt multiple: unii
Lucrarea de față se dorește a fi o pistă de vizează înscrisurile vechi, alții urmăresc
lansare spre orizonturile cunoașterii, spre esența descoperirile arheologice, mulți observă
unor posibile adevăruri universale și bineînțeles dezvoltarea vieții pentru a ghici mecanismul
spre esența devenirii noastre biologice și nu evoluției biologice. Se folosesc observații de la
numai. Un șir lung de observații ne-au condus mare altitudine pentru a descoperi indicii
spre ipoteza pe care o vom lansa acum, ipoteză subacvatice sau subpământene. Speologii
neîntâlnită în nici o altă lucrare de specialitate, scormonesc măruntaiele pământului spre a
dintre cele cunoscute de noi, autorii. descoperi urme ale unor vremuri trecute, ale unor
În anii de școală, din fragedă pruncie până la schimbări climatice, ale repartiției florei și faunei
maturitate, ni s-au prezentat date concrete despre în funcție de poziționarea geografică și timp.
modul în care a apărut viața pe Pământ, cum s-a Istoricii și biologii, cu ajutorul informațiilor
dezvoltat ea, prin ce forme s-a materializat și primite, încearcă să reconstituie acest puzzle
care-i este importanța. uriaș, care nu numai ne-ar ajuta să ne înțelegem

32
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

trecutul, dar ar contribui substanțial și la făurirea simț de observație și de analiză, lucru ce le-a
unui viitor confortabil. permis să-și lanseze ideile novatoare.
Paradoxal este faptul că, în timp ce acumulăm Dintre biografiile studiate, cea a lui Leonardo
noi date și informații care lămuresc unele aspecte da Vinci a fost cea care ne-a devoalat secretul
necunoscute, avem surpriza să constatăm apariția marilor lui realizări.
altor necunoscute, care așteaptă și ele o rezolvare. Da Vinci nu a fost numai un pictor, sculptor
Este un fel de alergare, încercând să atingi linia sau arhitect, dar a acumulat și largi cunoștințe
orizontului, care se deplasează și ea cu aceeași biologice, fiind totodată și un priceput inginer.
viteză. Bineînțeles, este un joc al minții, care ne Deci, putem spune că avea o solidă pregătire
arată complexitatea obiectului de studiu. La un multidisciplinară. Dar pregătirea sa a fost
moment dat, cercetarea urmelor materiale se va completată de un puternic simț al observației,
termina prin epuizarea acestora, iar cercetările care i-a permis să aplice unele principii
spațiale care ar putea să ne conducă spre descoperite și la alte sfere ocupaționale.
similitudini de dezvoltare cosmică nu ne vor mai Anii în care s-a dedicat studiului anatomiei și
da suficiente date utile. Întrebarea care se pune: posibilitatea de a efectua disecții pe cadavre i-au
vom rămâne într-o ignoranță relativă sau totuși creat o perspectivă asupra organismelor vii și în
mai există urme neexplorate încă? special a omului. Nu numai că a desenat diversele
Cunoscându-se faptul că noi, ca specie structuri anatomice studiate, pe care ulterior le-a
biologică terestră, aflată sub influența evoluției catalogat în perspectiva publicării lor, dar a
cosmice, nu putem să ne pierdem într-o observat un aspect esențial, anume că, părți ale
plafonare, care ar fi contradictorie cu legea corpului uman acționau după aceleași principii
universală a evoluției de la simplu la complex, fizice cu cele existente în mecanică. Credem că
sigur vom găsi și alte probe nedescoperite încă. și-a dat seama că realizările tehnice ale vremii și
Automat, gândul ne-a fugit spre identificarea teoria aferentă nu făcuseră altceva decât să
unor noi izvoare ale cunoașterii. Căutând posibile copieze modul de funcționare al componentelor
indicii, ne-au atras atenția descoperirile sau biologice. Astfel, se pot determina parametrii
realizările unor mari gânditori ai lumii, care au mișcării, distribuția de tensiuni pe diversele
devansat prin lucrările lor, cu foarte mulți ani secțiuni ale corpului uman sau animal, aflat în
înainte, tot ceea ce se cunoștea atunci. studiu.
Pentru a găsi mecanismul care i-a ajutat pe Asupra unui os pot acționa cinci tipuri de
aceștia să-și devanseze cu mult epoca în care au solicitări mecanice fundamentale: tracțiune,
trăit, prin lucrări excepționale care au părut a se compresiune, încovoiere, forfecare, torsiune și
ivi din neant, ne-am orientat spre câteva biografii solicitări combinate.
ale unor celebri savanți ai lumii, printre care Matematica și fizica ne pun la dispoziție
Nicola Tesla, Albert Einstein, Jules Verne, Henri formulele și metodele de calcul al forțelor,
Coandă, Aurel Vlaicu și părintele biomecanicii tensiunilor, momentelor etc.
Leonardo da Vinci, un valoros reprezentant al Legătura dintre două oase poartă numele de
renascentismului italian. Oameni cu viziune, au articulație. Aceasta are două funcții: asigură
realizat modele teoretice și practice care păreau transferul mișcării de la un segment la altul și
inexplicabile pentru nivelul tehnologiei și științei asigură transmiterea sarcinilor mecanice între
vremurilor în care trăiau. segmentele corpului uman.
Numeroși analiști, negăsind o explicație În diferitele activități umane, la nivelul
lămuritoare, au lansat ipoteza existenței unor articulațiilor se pot identifica cele trei tipuri de
previziuni, a unor trăiri extrasenzoriale ce le-a pârghii: de gradul I (cu sprijinul la mijloc), de
permis accesul spre zone mai evoluate ale gradul II (cu rezistența la mijloc) și de gradul III
universului. Este curios faptul că nici unul nu a (cu forța motoare la mijloc).
constatat că avea de a face cu persoane nu numai În mișcarea corpului uman se regăsesc atât
inteligente, dar și foarte instruite, printr-o pârghiile de gradul I, care sunt pârghii de
educație interdisciplinară, care au avut un fin echilibru, pârghiile de gradul II cunoscute ca

33
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

pârghii de forță și cele de gradul III ca pârghii de excitanți adecvați. Aceasta înseamnă că organele
viteză. de simț recepționează numai excitanții specifici
Dacă sistemul osos are în principal un rol de lor, care sunt conduși sub formă de excitații la
susținere, următorul sistem, cel muscular, scoarța cerebrală, unde se transformă, după
convertește energia derivată din alimente în analiză, în senzații. Ținând seama de aceasta,
energie mecanică. Există două grupe mari de Pavlov a introdus în fiziologie noțiunea de
mușchi: scheletici (somatici), care asigură analizator.
menținerea poziției verticale a corpului și cei care Prin analizator se înțelege un sistem complex
asigură mișcările de deplasare ale corpului și și unitar, care are rolul de a recepționa, conduce
mușchii organelor interne (viscerali), care asigură și transforma în senzații excitațiile adecvate
îndeplinirea funcțiilor specifice ale organelor primite din mediul extern sau intern.
respective. Analizatorii se împart în:
Alt sistem foarte important este cel nervos, - analizatorii excitațiilor externe, reprezentați
care asigură legătura organismului cu mediul prin analizatorul cutanat, olfactiv, gustativ,
înconjurător și reglarea activității țesuturilor, acustic și optic;
organelor și sistemelor. Cu ajutorul acestui -analizatorii excitațiilor interne, reprezentați
sistem, organismul se orientează în lumea prin analizatorul motor, vestibular și al mediilor
înconjurătoare și se adaptează la condițiile de interne" (I.C. Petricu – I.C. Voiculescu,
viață. Anatomia și fiziologia omului).
"Sistemul nervos reprezintă totalitatea Toate funcțiile organismului și toate
țesuturilor, diferențiate în vederea primirii activitățile fizice sunt legate de un consum de
excitațiilor atât din afara cât și din interiorul energie.
organismului, a analizării lor, elaborării reacțiilor "Energia folosită de organism provine din
provocate în organism de aceste excitații și transformarea energiei chimice care se găsește
transmiterii lor la organe și țesuturi. acumulată în moleculele substanțelor organice
Excitațiile culese din lumea exterioară asigură din citoplasma celulară. Eliberarea energiei din
viața de relație a individului, iar excitațiile culese aceste substanțe se face prin procesul de
din interiorul organismului asigură viața și oxidoreducere. Pentru funcționarea organismului
funcționarea tuturor organelor și țesuturilor. și pentru efectuarea muncii este necesar ca el să
În concluzie, putem spune că sistemul nervos primească substanțe din mediul înconjurător,
are rolul de a pune organismul în legătură cu substanțe care se numesc alimente.
mediul înconjurător, de a-l adapta față de Alimentele se găsesc în mediul înconjurător
condițiile mereu în schimbare ale acestuia, sub forme foarte variate, forme în care ele nu pot
stabilind prin aceasta unitatea dintre organism și fi trimise la țesuturi și folosite de organism. De
mediu, precum și de a conduce și coordona aceea alimentele trebuie să fie transformate atât
funcțiile tuturor țesuturilor, organelor și din punct de vedere fizic, cât și din punct de
sistemelor de organe, realizând, prin aceasta, vedere chimic; aceste transformări poartă numele
alături de sistemul conjunctiv și cel endocrin, de digestie.
unitatea organismului" (I.C. Petricu – I.C. Digestia se realizează cu ajutorul unor organe
Voiculescu, Anatomia și fiziologia omului). speciale, al căror ansamblu formează aparatul
Sistemul nervos, pentru a-și îndeplini rolul, digestiv" (I.C. Petricu – I.C. Voiculescu,
trebuie să primească excitații atât din mediul Anatomia și fiziologia omului).
extern prin extrareceptori, cât și din mediul intern Energia despre care se făcea vorbire este luată
prin interoreceptori. Aceste excitații sunt primite de organism din mediul înconjurător sub formă
de la terminații speciale numite receptori și sunt de energie chimică, care se găsește în alimente.
conduse prin nervi către sistemul nervos central. Pentru eliberarea acestei energii, au loc
Extrareceptorii se găsesc în organele de simț. numeroase reacții chimice, în urma cărora unele
"Receptorii nu recepționează excitanți substanțe sunt folosite de corp, iar altele sunt
întâmplători din mediu, ci numai anumiți eliminate în mediu.

34
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Schimbul permanent de substanțe și de energie vor permite să emitem una dintre cele mai
care are loc între corpul uman și mediu se neașteptate ipoteze.
numește metabolism (funcție fundamentală a Am observat că omenirea este într-o furibundă
vieții). căutare de probe și izvoare, care ar putea face
"Energia necesară funcționării organismului lumină în toate cazurile nelămurite de știință sau
provine din oxidarea substanțelor organice teologie, până în prezent. Deși zburăm în cosmos,
celulare, care pun în libertate energia potențială căutând resurse și civilizații extraterestre, noi nu
acumulată în acestea. Deoarece procesele de am ajuns încă să ne cunoaștem foarte bine
oxidare au loc sub acțiunea oxigenului în planeta și mai ales nu ne cunoaștem pe noi, ca
prezența oxidazelor, pentru asigurarea acestor ființe care populăm această planetă.
procese și deci pentru menținerea vieții, este Este adevărat că știința a evoluat, tehnologia
necesar un aport continuu de oxigen. se dezvoltă într-un ritm exploziv, dar încă mai
În urma oxidărilor, o dată cu producerea de avem lucruri necunoscute, structuri biologice și
energie în organism, ia naștere, printre alți funcții ale acestora neidentificate, lucru ce face
produși toxici, și bioxidul de carbon, care trebuie ca știința să bâjbâie în multe privințe. Iată că
eliminat. trebuie să pornim cu elan spre noua direcție care
Totalitatea organelor care au rolul de a asigura ar putea să ne deschidă acel drum al cunoașterii
luarea oxigenului din aerul atmosferic și de a universului și chiar al identificării unor civilizații
elimina bioxidul de carbon din organism (nu neapărat extraterestre, dar posibile
alcătuiesc aparatul respirator" (I.C. Petricu – I.C. colocatoare cu noi, chiar aici pe Terra).
Voiculescu, Anatomia și fiziologia omului). Punctul nostru de vedere este că cel mai
Sângele și limfa sunt lichide care circulă prin important tezaur, în care se află înmagazinate
tot corpul și asigură transportul substanțelor toate informațiile, este tocmai corpul uman. De
nutritive, asigurându-se viața organismului. aceea, spunem că acest corp uman este cel mai
Circulația sângelui și a limfei este asigurată de important tezaur, pe care omenirea trebuie să-l
către aparatul cardiovascular, care cuprinde: descopere pas cu pas, pentru a ajunge la cele mai
sistemul sanguin alcătuit din inimă și vasele subtile informații, care ne pot ajuta să devenim o
sanguine, și sistemul limfatic alcătuit din vasele supercivilizație, sau, poate, să constatăm că
limfatice și ganglionii limfatici. suntem o părticică a unei astfel de civilizație.
Un alt aparat important este aparatul Deoarece problema genezei nu a fost încă
urogenital, alcătuit din aparatul urinar (rinichi și rezolvată, suntem nevoiți să analizăm situația atât
căi excretoare), care asigură eliminarea din prin prisma creației, cât și a evoluției.
organism a produșilor de excreție, și aparatul Din cele mai vechi timpuri, teoria creației sub
genital, cu rol în reproducere. forma creației divine a fost impusă de teologie și
În organism se mai află trei tipuri de glande: chiar acceptată de unii oameni de știință, până
cu secreție externă (salivare, stomacale, când a apărut teoria evoluției darwiniste, care a
intestinale, uretrale etc.), cu secreție internă reușit să impună un alt punct de vedere, acela al
(hipofiza, epifiza, tiroida, paratiroidele, timusul și dezvoltării vieții prin evoluția speciilor.
suprarenalele), cu secreție dublă (pancreasul și Încercăm să facem câteva observații asupra
glandele sexuale). De studiul glandelor se ocupă celor două opinii.
endocrinologia. Creația divină, aceea promovată de către
Am prezentat pe scurt principalele teologie, potrivit căreia divinitatea supremă a
componente ale corpului uman și funcțiile făcut omul "după chipul și asemănarea sa",
acestora, nu din dorința de a expune un mic construindu-l din lut și apoi suflându-i viață, a
studiu anatomic, ci din necesitatea de a ilustra pierdut ceva teren în ultimele două secole, în
complexitatea acestuia și nenumăratele procese favoarea evoluției.
fizice, chimice, electromagnetice și de Teoria religioasă nu reușește să lămurească pe
comunicare ce au loc în interiorul său. Acum, deplin dacă prin divinitate se înțelege un personaj
avem trecute în revistă toate elementele care ne divin individual sau un personaj multiplu, adică

35
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

reprezentând o comunitate. Conform existenței care asigură în primul rând susținerea


trinității: tatăl, fiul și duhul sfânt, ne face să individuală, și reproducerea, care asigură
bănuim că ar fi vorba despre un personaj colectiv. perpetuarea speciei. Restul sunt funcții de
Asta ar însemna că omul ar fi putut fi produsul susținere, întreținere, autocontrol și reglare a
unor experiențe de laborator, coagulate într-un indicatorilor vitali.
prototip capabil să se dezvolte și să se reproducă, Dacă vorbim de evoluție, lăsăm să vorbească
cu un anumit scop. de la sine expunerea profesorului de astronomie
Odată cu dezvoltarea științei și tehnologiei, cu de la Universitatea din Sussex, Anglia, John D.
dezvoltarea ingineriei genetice, cercetătorii au Barrow:
început să realizeze modificări genetice ale unor "Biologii cred că evoluția spontană a vieții
structuri vii existente și chiar să creeze structuri necesită prezența carbonului, cu toate
biologice noi. Asta nu înseamnă altceva decât că proprietățile sale de liant, care-l fac baza acizilor
omul a ajuns să se joace de-a divinitatea. dezoxiribonucleic și ribonucleic (ADN și ARN),
Modificările genetice prin schimbarea structurii elicele vieții.
moleculelor de ADN și clonarea sunt exemple Prezența carbonului în univers depinde nu
clare de creație. Ne punem întrebarea: dacă în numai de vârsta și dimensiunile universului, ci și
secolul XXI omul a fost și este capabil să de coincidențele aparent surprinzătoare între
realizeze o creație a unor structuri vii, ce ar aceste constante ale naturii ce determină nivele
împiedica o civilizație foarte dezvoltată să de energie ale nucleelor. Când reacțiile nucleare
realizeze același lucru, generând chiar structuri din stele combină două nuclee de heliu pentru a
mai complexe? produce beriliu, suntem la numai un pas de
În acești termeni, problema creației rămâne în producerea carbonului prin alipirea unui alt
discuție. nucleu de heliu. Această reacție pare însă prea
Să mai facem un exercițiu al minții, lentă pentru a produce carbon într-o cantitate
presupunând că suntem membri ai unei importantă. Având ca argument faptul că existăm
supercivilizații și dorim să lăsăm moștenire într-adevăr, Fred Hoyle a făcut încă din anul
generațiilor viitoare toată baza de informații 1952 o predicție senzațională. El a prevăzut că
cunoscută până la un moment dat. nucleul de carbon ar putea poseda un nivel de
Același lucru îl face omul actual, care, energie mai mare decât suma energiilor nucleilor
străbătând spațiul interplanetar cu nave cosmice de heliu și beriliu. Această situație produce o
sau cu ajutorul undelor electromagnetice, reacție rapidă de tip special heliu – beriliu,
transmite informațiile esențiale despre specia deoarece combinarea celor două nuclee duce la o
umană și sistemul nostru solar, în perspectiva stare numită "rezonanță": o stare ce are un nivel
unui contact cu altă civilizație. natural de energie la care ne așteptam. Hoyle s-a
Revenind la exercițiul nostru, prima grijă ar fi dovedit a avea dreptate. Fizicienii nucleariști au
să găsim modalitatea de a stoca tot volumul de fost surprinși să găsească un nivel nemaicunoscut
informații pe un suport, care ar fi cel mai puțin de energie a nucleului de carbon exact așa cum a
expus distrugerii sau alterării în timp. fost prezis. Fizicianul William Fowler, cel care a
Cunoscându-se modificările în timp ale mediului, câștigat premiul Nobel ca o recunoaștere a
vom constata că informațiile noastre stocate pe imensei sale contribuții în domeniul astrofizicii, a
orice suport material pot fi distruse înainte de a-și remarcat că predicția lui Hoyle l-a convins că
afla utilitatea. trebuie să lucreze în acest domeniu. Dacă cineva
Atunci, cea mai sigură metodă ar fi încărcarea i-a putut spune unde se află un anume nivel de
acestor informații chiar pe o structură vie, care, energie nucleară doar gândindu-se la stele,
prin reproducere, poate transmite mai departe trebuie să fie ceva cu astrofizica asta!
aceste informații, fără să fie alterate foarte mult În cazul când constantele naturii ar fi puțin
de scurgerea timpului. În susținerea acestor diferite, rezonanța heliului, beriliului și
ipoteze, să ne amintim că cele mai importante carbonului n-ar fi existat –și nici noi, pentru că ar
funcții ale corpului uman sunt aceea de nutriție, fi greu să găsești carbon în univers. Și iată o a

36
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

doua coincidență: o dată carbonul produs, el s-ar conștiente în particular (nu numai a moleculelor
putea transforma complet în oxigen prin reacții complicate) pare să fie o problemă destul de
nucleare dintre carbon și alte nuclee de heliu. complicată chiar dacă dispunem de acele valori
Această reacție însă nu rămâne rezonantă chiar ale constantelor pe care le avem. Biologii scot în
până la sfârșit, astfel că o parte din carbon evidență numărul enorm de căi evoluționiste care
supraviețuiește. au sfârșit într-o fundătură. Nu putem nega
Ceea ce se învață din aceste exemple este că posibilitatea să existe o mulțime de alte forme de
existența structurilor complexe din univers viață diferite în univers, însă noi credem că ele au
devine posibilă printr-o combinație a unor la bază carbonul dacă au evoluat în mod spontan.
aparente coincidențe referitoare la valorile Pot exista cu siguranță alte forme de viață:
constantelor naturii. Dacă aceste valori ar fi spre exemplu suntem pe cale să producem forme
numai puțin schimbate, posibilitatea de a avea simple de viață care au la bază siliciul. În prezent,
observatori conștienți ai evoluției ar dispărea. Nu studierea a ceea ce devine cunoscut ca "viață
am putea trage nici o concluzie filozofică sau artificială" (spre deosebire de inteligența
teologică din această fericită stare de lucruri. Noi artificială) este un domeniu fascinant al științei.
n-am putea spune dacă universul a fost destinat El adună împreună pe fizicieni, chimiști,
să aibă observatori vii, dacă viața trebuie să matematicieni, biologi și specialiști în computere
existe, sau dacă există în alte părți din univers, ca să studieze proprietățile sistemelor complexe
fiecare sau toate aceste ipoteze ar putea fi care posedă unele sau toate proprietățile pe care
adevărate sau false. Pur și simplu nu putem să le asociem lucrurilor vii. Multe dintre aceste
afirmăm în nici un fel acum. Tot ceea ce trebuie studii utilizează programe grafice care simulează
să stabilim acum este că, pentru ca universul să comportarea sistemelor complexe ce
conțină observatori vii (chiar și numai atomi sau interacționează cu mediul, se dezvoltă, se
nucleele lor), constantele naturii – sau o mare înmulțesc și așa mai departe. Dacă aceasta se
parte din ele – trebuie să aibă valori foarte poate numi "viață" rămâne de văzut, însă, în
apropiate de cele observate. ultimă instanță, aceste studii trebuie să aducă
Am înțeles un lucru foarte important. Când lumină asupra condițiilor esențiale pentru apariția
avem o teorie cosmologică, ce face predicții structurilor destul de complexe ca să se poată
statistice despre structura unui univers ce are numi <observatori conștienți>."
origini cuantice, atunci, pentru a proba acele Părerea noastră ar fi că, prin evoluție, se
predicții cu faptele observate, va trebui să știm realizează în principal o adaptare treptată la
toate aspectele care fac necesară cantitatea condițiile de mediu, iar a doua funcție, aceea de
prezisă pentru evoluția observatorilor. Domeniul reproducere, nu considerăm că ar putea fi atât de
valorilor acelei cantități ar putea fi foarte mic și mult stimulată, încât să devină a doua prioritate a
extrem de improbabil dintr-un punct de vedere corpului biologic.
ales ca absolut. Fără îndoială, noi suntem obligați Deoarece calea dezbaterii rămâne liberă, fără a
să existăm într-un astfel de univers improbabil încerca să influențăm într-un fel sau altul cititorii,
pentru că n-am putea exista într-altul. ne vom mulțumi cu ipoteza potrivit căreia corpul
Călătoria noastră prin labirintul găurilor de uman este tezaurul umanității, dar este un tezaur
vierme către începuturile timpului ne-a adus pe care trebuie să-l descoperim numai prin
înapoi la faptul existenței noastre ca dată progres științific și tehnologic. Iată că ne
importantă în cercetarea asupra originilor întoarcem la evoluție.
universului și asupra remarcabilelor sale Făcând o paranteză, nu putem exclude situația
proprietăți. ca cele două variante, creația și evoluția, să fie
Singura ieșire este să presupunem că "viața" două paliere ale aceluiași fenomen.
este un fenomen generic apărut într-un fel sau Asta ar însemna ca teologia să renunțe la
altul, indiferent de valorile constantelor naturii. dogmele rigide practicate, iar știința să învețe că
Acest lucru se împacă greu cu cunoștințele și sunt realități și unele fenomene care nu pot fi
experiența noastră de viață. Evoluția vieții probate prin percepțiile senzoriale. Împreună ar

37
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

trebui să conducă umanitatea spre noi culmi ale moment dat negată, până când s-a obținut
civilizației. fotografierea ei printr-o tehnică anume.
Procesul evolutiv este o realitate de Se dovedește că suntem posesorii unui sistem
necontestat, problema este a plajei de cuprindere, energetic, care funcționează pe mai multe etaje ce
a condițiilor în care poate avea loc și, bineînțeles, sunt interconectate printr-o rețea complexă de
dacă suportă o îngemănare pe anumite niveluri, canale energetice, prin care se scurg milioane de
cu un alt tip de proces. informații pe secundă.
Cel mai probabil, atât evoluția, cât și creația Și, fiindcă am ajuns la schimbul de informații,
nu sunt procese singulare, ele dezvoltându-se în ne dăm ușor seama cam cât cunoaștem din acest
etape fie separat, fie împreună, fie combinate cu imens tezaur, dacă în prezent abia bâjbâim pe
alte tipuri de procese. studiul impulsurilor de natură electrică ce străbat
Cu toate descoperirile științifice, noi nu nervii în drumul lor către creier. Încă negăm,
cunoaștem în amănunt întreaga funcționare a nejustificat, spunem noi, existența unor căi de
corpului omenesc. Cel mai puțin cunoscut este comunicare extrasenzoriale, în timp ce hipnoza și
sistemul nervos, care este și una dintre cele mai telepatia sunt de mult niște certitudini.
importante componente ale corpului. Mecanismul Referitor la aceste căi de comunicare, dorim să
de transmitere al impulsurilor nervoase încă semnalăm și un alt aspect. Din lucrările analizate
ascunde multe secrete, iar așa zisul rol de până acum, am înțeles că lumea medicală a
conectare cu mediul este aproape necunoscut. acceptat că nervul este transportorul unui impuls
Fiindcă vorbim de acest sistem atât de important, electric între receptor și creier, ca unitate
trebuie să amintim un aspect interesant. Dacă centrală. Acest mod simplist de abordare ne
teologia, în toate scrierile ei, pomenește despre conduce cu gândul la primele transmisiuni
existența vieții și dincolo de fenomenul morții realizate pe fir (așa zisul telegraf), cu ajutorul a
corpului, lucru combătut de știință într-o anumită două semnale, unul lung și altul scurt (notate linie
perioadă, iată că în India, conform Upanișadelor, și punct), cuvintele rezultând prin aplicarea unui
se menționează de existența vieții și după cod (Morse).
moartea fizică a corpului, precum și despre Ceva mai târziu, s-au transmis semnale audio
existența unor învelișuri energetice care înconjură analogice, care transmiteau vocea umană dintr-un
corpurile vii. Există credința indestructibilității loc în altul. După alt timp, au apărut semnalele
sufletului, care migrează prin starea materială video. Toate aceste semnale audio și video
până la eliberarea finală. analogice se transmit cu ajutorul undelor acustice
Nu dorim să intrăm în aceste amănunte, și electromagnetice.
mulțumindu-ne doar să menționăm acest aspect. De câțiva ani buni, tehnologia a avansat, iar
De fapt, în ultimii ani, reprezentanți de marcă ai comunicațiile și tehnica de calcul au trecut pe
științei au început să intuiască existența unei sistemul digital, care este format dintr-o înșiruire
anumite forme de viață dincolo de moartea de coduri binare, cea mai simplă stare fiind
corpului fizic, ca forme energetice. reprezentată de structura binară: tensiune pozitivă
Această efervescență energetică din interiorul - lipsă tensiune (logică pozitivă) și lipsă tensiune
și exteriorul corpului uman va trebui identificată, - tensiune negativă (logică negativă).
clasificată și toate procesele chimice, fizice, Deși tehnica digitală a revoluționat
electromagnetice și toate formele de energie să transmisiunile și tehnica de calcul, intuim că în
fie înțelese, explicate și folosite spre binele perioada următoare ea se va perima în favoarea
speciei umane și a evoluției spirituale. altei tehnologii.
O uluitoare activitate energetică se desfășoară Surprinzător că, vorbind despre informațiile
atât în interiorul corpului cunoscut în plan fizic, transmise la nivelul corpului, nu am găsit nicio
cât și în imediata sa apropiere, cunoscându-se referire că acestea s-ar transmite sub formă
faptul că învelișurile energetice se întind și digitală. Sunt informații complexe, care, se pare,
dincolo de corpul fizic, creând în jurul acestuia o unele sunt transmise analogic, dar altele se
aură ovoidală. Și existența aurei a fost la un transmit sub altă modalitate. Presupunem că este

38
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

vorba de unda telepatică, prea puțin cunoscută, specifice, la nici un moment dat în timp până
care poate transmite aceste informații complexe când nu sunt măsurate;
la distanțe foarte mari, cu o viteză superluminică - să presupunem că un anumit proces fizic
sau chiar instantanee și care nu poate fi ecranată produce o pereche de particule A și B
sau perturbată de câmpurile electromagnetice sau inseparabile (având caracteristici opuse sau
de alte medii opace. complementare), care zboară în spațiu în direcția
Smarandache și-a prezentat ideile în 1972, pe opusă și, atunci când sunt la o distanță de
când era elev la Rm. Vâlcea, publicându-le în miliarde de mile, se măsoară particula A;
1982, supozând că nu există nici o barieră de deoarece B este opusul, actul de măsurare a lui A
viteză în univers și că se pot construi viteze spune instantaneu ce trebuie să fie B; prin
arbitrare - astfel refuzând postulatul vitezei urmare, aceste instrucțiuni ar trebui să treacă într-
luminii (denumită Ipoteza Smarandache în un fel între A și B mai repede decât viteza
Enciclopedia de Fizică: luminii; prin urmare, se poate extinde paradoxul
http://scienceworld.wolfram.com Einstein-Podolsky-Rosen și inegalitatea lui Bell
/physics/SmarandacheHypothesis.html). Această și se afirmă că viteza luminii nu este o barieră de
ipoteză a fost validată parțial la 22 septembrie viteză în univers;
2011, când cercetătorii de la CERN au - și mai mult, se poate construi orice viteză,
demonstrat experimental că particulele muon chiar mai mare decât viteza luminii (c), prin
neutrino călătoresc cu o viteză mai mare decât măsurarea particulei A la intervale diferite;
viteza luminii. - și mai mult, informațiile din particulele A și
Ipoteza Smarandache este o prelungire și o B sunt transmise instantaneu (astfel, nu există o
consecință a paradoxului Einstein-Podolsky- barieră de viteză în univers);
Rosen și a inegalității lui Bell și promovează - asemenea rezultate au fost obținute și de:
ipoteza că: Nu există barieră de viteză în univers Nicolas Gisin de la Universitatea din Geneva,
și se poate construi orice viteză, chiar și viteza Elveția, care a teleportat cu succes biți cuantici
infinită (transmisie instantanee). sau qubiți între două laboratoare la distanță de
Cercetările viitoare vor fi: studierea peste 2 km prin cablu înfășurat. Dar distanța reală
compoziției vitezelor mai rapide decât cea a dintre cele două laboratoare a fost de aproximativ
luminei și ce se întâmplă cu legile fizicii la viteze 55 m;
mai rapide decât cea a luminii? - cercetătorii de la Universitatea din Viena și
Potrivit cercetătorilor din cadrul grupului Academia de Științe a Austriei (Rupert Ursin și
comun de la Universitatea din Innsbruck din alții au reușit teleportarea cu particule de lumină
Austria și al Institutului Național de Standarde și la o distanță de 600 m peste Dunăre, în Austria);
Tehnologie din SUA (începând din decembrie cercetători de la Universitatea Națională din
1997, Rainer Blatt, David Wineland și alții): Australia și mulți alții.
- fotonul este un bit de lumină, cuanta radiației Smarandache a promovat ipoteza că: în
electromagnetice (cuanta este cea mai mică univers nu există barieră de viteză și se poate
cantitate de energie pe care un sistem o poate construi orice viteză, chiar infinită (transmisie
câștiga sau pierde); instantanee), care ar fi teoretic dovedită prin
- polarizarea se referă la direcția și creșterea, în exemplul anterior, a distanței dintre
caracteristicile vibrațiilor de unde luminoase; particulele A și B atât de mult cât universul o
- dacă se folosește fenomenul de permite, și apoi măsurarea particulei A.
inseparabilitate, pentru a transfera polarizarea El a considerat că fenomenele superluminale
între doi fotoni, atunci: orice se întâmplă cu unul nu încalcă principiul cauzalității, nu produc
este opusul a ceea ce se întâmplă cu celălalt; prin călătorii în timp și nu necesită energie infinită
urmare, polarizările lor sunt opuse una față de pentru particule care călătoresc cu viteze mai
cealaltă; mari decât viteza luminii.
- în mecanica cuantică, obiecte cum ar fi În consecință, a introdus fizica
particulele subatomice nu au caracteristici fixe superlumininală și fizica instantanee (domenii

39
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

care studiază legile fizice la viteze superluminale Viitorul nu poate fi decât al evoluției
și respectiv instantanee) și fizica neutrosofică, neutrosofice de la inferior la superior, dar și
descriind colecții de obiecte sau stări înapoi spre un inferior deasupra celui anterior
caracterizate individual de proprietăți opuse sau (involuție) – și tot așa ca într-o spirală, de la
care nu sunt caracterizate de o proprietate sau de simplu la complex, dar și invers, spre o
opusul proprietății. Astfel de obiecte sau state se simplificare superioară, de la complex la
numesc entități neutrosofice supercomplex și iarăși la necomplex, dar mai
[http://fs.unm.edu/SuperluminalPhysics.htm]. ridicat celui anterior; totul depinde de noi,
În ipoteza sa, el a propus o teorie absolută a oamenii, în cât timp vom reuși să dezlegăm toate
relativității (lipsindu-se de concepte ca dilatarea ițele acestei ipoteze. Acestea se pliază perfect pe
liberă de timp, contracția spațială, simultaneitățile deducția lui Vătuiu, din cartea "Viață, spațiu și
relativiste și paradoxurile relativiste care nu par a timp în infinit", că spațiul (cele trei dimensiuni
fi fapte științifice). Apoi și-a extins cercetarea la spațiale) se deplasează pe spirala timpului, care,
o Teorie Specială Parametrizată a Relativității reunite, evoluează pe o altă spirală – spirala
(1982), mai diversificată. sistemului spațio-temporal.
În timp ce Einstein a considerat un spațiu
relativ, un timp relativ și viteza maximă a
luminii, Smarandache a făcut opusul: el consideră
un timp absolut și un spațiu absolut, dar fără
viteză maximă, dezvoltând ceea ce a numit Dr. Stelian GOMBOŞ
Teoria Absolută a Relativității (ATR). ATR nu
are nici o dilatare în timp, nici o contracție a
lungimii, nici o relativitate de simultaneitate și
nici un paradox relativist.
Smarandache a parametrizat apoi
experimentul gândit de Einstein cu ceasuri
atomice, presupunând că nu știm dacă spațiul și
timpul sunt relative sau absolute, nici dacă viteza
luminii este viteza maximă sau nu. A obținut o Din seria „Pro Memoria”
teorie specială parametrizată a relativității
(PSTR). PSTR a generalizat nu numai teoria Împlinirea a şapte ani de când Părintele
specială a relativității lui Einstein, ci și ATR, și a Arhim. Iustin Pârvu s-a născut în viaţa cea
introdus încă trei relativități posibile care veşnică, mutându-se la cereştile lăcaşuri…
urmează să fie studiate în viitor.
Ulterior, Smarandache își extinde cercetarea Duminică – 16 iunie 2013, la ora 22:40,
luând în considerare nu numai viteze constante, ora României, după o suferinţă de mai multe
ci și accelerații constante. săptămâni şi după un chin care s-a acutizat în
În cele din urmă, el propune o multirelativitate ultimele ore, Părintele Arhim Justin Pârvu a
noninerțială pentru același experiment de încetat din viaţa aceasta trecătoare şi s-a mutat la
gândire, și anume accelerațiile neconstante și cereştile lăcaşuri, la Sfinţii Mucenici şi
curbele 3D arbitrare. Mărturisitori pe care atât de mult i-a iubit şi după
* care atât de mult a râvnit.
Dacă mintea noastră va scormoni în acest Părintele Justin Pârvu s-a născut în satul
tezaur care se află înmagazinat chiar în corpul Poiana Largului – Călugăreni (Petru Vodă),
nostru, vom găsi cu siguranță și tehnica judeţul Neamţ, la 10 Februarie 1919. S-a
transmisiunilor viitoare, precum și alte noutăți închinoviat la Mănăstirea Durău, judeţul Neamţ
care pot revoluționa știința și tehnica. în anul 1936, a participat ca preot militar pe
Iată că am prezentat și utilitatea acestor frontul de răsărit în al doilea război mondial, apoi
cercetări. a fost întemniţat pentru legionarism între anii

40
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

1948 - 1964, iar între anii 1966 - 1975 a fost veşnică: Este greu de găsit, dar nu-ţi trebuie prea
reprimit în monahism ca vieţuitor al Mănăstirii multă bătaie de cap ca să recunoşti un
Secu, judeţul Neamţ, iar între anii 1975 - 1991 ca povăţuitor duhovnicesc – Interviu cu Părintele
vieţuitor al Mănăstirii Bistriţa, din judeţul Neamţ. Arhim. Iustin Pârvu de la Mănăstirea „Sf.
De la sfârşitul lunii martie anul 2013 Arhangheli” Petru Vodă, judeţul Neamţ…
cancerul de stomac pe care îl purta în taină de - Preacuvioase Părinte Stareţ Iustin, ştim
câţiva ani de zile s-a dezvoltat în metastază, care că de la Sfântul Simeon Noul Teolog
a adus cu sine complicaţiile medicale în urma încoace, povăţuitorii duhovniceşti se tot
cărora, după o suferinţă mucenicească pe deplin împuţinează; astăzi, când suntem martorii
asumată şi conştientă, s-a mutat din lumea unei mari secătuiri duhovniceşti, cum mai
aceasta la o alta mai bună. Să avem parte de recunoaştem un povăţuitor duhovnicesc? Sfinţii
rugăciunile sale! Calist şi Ignatie Xantopoulos arătau trei
Considerat unul dintre cei mai mari criterii: să fie înalt la înţelegere, smerit la
duhovnici ai ortodoxiei româneşti din ultimii ani, cuget şi blând în toată purtarea...
Părintele Iustin Pârvu a intrat, după cum am spus - Este greu de găsit, dar nu-ţi trebuie prea
şi mai sus, în mănăstire la vârsta de 17 ani, este multă bătaie de cap ca să recunoşti un
tuns la monahism în anul 1940 şi numit preot povăţuitor duhovnicesc. Cel care caută cu
misionar pe Frontul de Est. A fost arestat în anul adevărat un povăţuitor duhovnicesc, la
1948 şi condamnat la 12 ani de închisoare. Trece momentul potrivit, îl va simţi. Sufletul simte cui
prin închisorile de la Jilava, Gherla sau Aiud, trebuie să i se încredinţeze, căci Dumnezeu
după care trece prin "reeducarea de la Piteşti!". este Cel Care pune în inimă dragostea faţă de
În anul 1960 mai primeşte o condamnare cel căruia ţi-a rânduit să îi urmezi. Eu abia
de patru ani, fiind eliberat odată cu ceilalţi aşteptam să ies din temniţă numai ca să-l văd
deţinuţi politici. pe Părintele Paisie Olaru. Ardea inima în
Din cauza greutăţilor întâmpinate după mine să-l văd, astfel încât, după eliberare, am
eliberare, el ajunge să lucreze ca muncitor mers direct la chilia Părintelui Paisie,
forestier. În anul 1966 a fost reprimit în aşteptând două zile la uşă ca să mă primească la
monahism, ca vieţuitor al Mănăstirii Secu, din spovedit. De aici înainte, timp de opt ani nu
judeţul Neamţ, iar din anul 1975 a trăit în m-am mai despărţit de povăţuirea caldă a
Mănăstirea Bistriţa, din acelaşi judeţ. Părintelui Paisie Olaru. Mă trimisese mai întâi
În toamna anului 1991 a pus piatra de la Părintele Ilie Cleopa, însă la el nu am simţit
temelie a Mănăstirii (de călugări) Petru Vodă - atâta odihnă sufletească, deşi, după 16 ani de
Neamţ, iar in anul 1999 a început construirea închisoare, începuse să răsfoiască cărţi groase de
Mănăstirii (de călugăriţe) Paltin, judeţul Neamţ. canoane. Relaţia dintre ucenic şi duhovnic este
În anul 2003 înfiinţează publicaţia foarte puternică şi în numele ei se pot face multe
creştină "Glasul Monahilor", care apare lunar. În minuni. Însă nu este sufici ent ca
ziua de 02 noiembrie 2008, Părintele Iustin Pârvu povăţuitorul să fie cercat, ci să fie şi în acelaşi
este ridicat la rangul de Arhimandrit. În acelaşi duh cu ucenicul.
an, Părintele înfiinţează o nouă publicaţie - Preacuvioase Părinte Iustin, dar ce aţi
creştină, "Atitudini". Întemeietor al Mănăstirii învăţat cel mai mult de la Părintele Paisie Olaru?
Petru Vodă, ce are ca hram Sfinţii Arhangheli - Smerenia şi dragostea lui faţă de
Mihail şi Gavriil, Părintele Arhim. Iustin Pârvu a aproapele. Era de o căldură şi tandreţe
fost operat la începutul lunii mai 2013, la Cluj sufletească rar întâlnite. Părintele Paisie era
Napoca. neîncetat neobosit cu oamenii, încât uita de el
În rândurile de mai jos supunem atenţiei însuşi.
cititorilor un interviu mai vechi realizat cu - Este bine în zilele noastre să mai căutăm
Părintele Iustin Pârvu (în anul 2009), întru povăţuitori duhovniceşti sau nu?
amintirea şi pomenirea sa, acum – la împlinirea a - Este mai bine să dobândeşti tu
şapte ani de la naşterea sa în viaţa cea cerească şi puţină pricepere duhovnicească, căci vin

41
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

vremuri când nu numai că nu veţi mai găsi aceştia legionari erau şi de alte culori politice,
îndrumător, dar nici măcar un cuvânt din care n-aveau habar despre viaţa creştină; şi nu
Scriptură sau din Sfinţii Părinţi. Sfinţii Părinţi erau pregătiţi pentru rugăciunea inimii, ei nu
până acum recomandau povăţuirea după Sfânta cunoşteau
Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi, însă vin nici rugăciunea Tatăl nostru. Chiar miniştrii
vremuri când vor lipsi şi acestea. aceştia, cu care am stat un an şi jumătate, cum ar
- Dar până la vremurile acelea? fi generalul Arbore, ministrul Mareş, care era
- Până atunci să le învăţaţi pe de rost. În ministrul comunicaţiilor - au fost nevoiţi să
închisori aveam pururea în minte Paraclisul înveţe Tatăl nostru şi Crezul, un Cuvine-se cu
Maicii Domnului şi alte acatiste, care ne-au adevărat, la 50-60 de ani.
fost de mare ajutor. Adevărata rugăciune nu se - Ce ne puteţi spune despre vremurile
face la mănăstire, chiar dacă dispune de toate grele prin care vom trece şi noi?
condiţiile exterioare prielnice contemplaţiei şi - Ei, prin ce-am trecut noi, dar prin ce-o
rugăciunii. Noi, în închisoare, eram lipsiţi de să treceţi voi! Acele vremuri deja le-aţi început.
frumuseţile acestui relief al munţilor Carpaţi, Spre deosebire de alte vremuri, va îngădui
numai între patru pereţi, unde zeci de ani stăteai Dumnezeu vrăjmaşului să se atingă şi de suflet;
între ei şi nu vedeai raza soarelui prin crăpăturile va fi mai mult o prigoană psihologică şi nu vă
zăbrelelor de la geam; iar dacă te urcai cumva să veţi putea ascunde nici în crăpăturile pământului.
vezi o rază de soare, gardianul era la spatele tău Nu este uşor, sunt vremuri foarte grele. De
şi-ţi dădea câte-o pedeapsă de cinci zile la arest exemplu, pe vremea marilor trăitori din Pustia
sever, încât nu scăpai sănătos de acolo. Ei bine, Tebaidei, acolo nici miliţia nu intra, nici control
suferinţa aceea era adevărata stare călugărească. de stat, nici finanţa nu intra, nici un control care
La baza mănăstirii este suferinţa; vrei să să-i tulbure pe călugări. Erau de sine stătători şi
trăieşti creştineşte, vrei să te apropii de atât de liberi, încât ei într-adevăr puteau să-şi ducă
Dumnezeu? Trebuie să te zbaţi să ajungi de la aşa, cu toată dragostea, nevoinţa lor. Însă, la ora
aceste laude pe care le face Biserica, să nu le aceasta, trebuie să lupţi, şi cu cel văzut, şi cu cel
mai spui prin simplu cuvânt, ci să le trăieşti prin nevăzut; să lupţi cu tine, să lupţi cu lumea, să
căldura aceasta a harului şi să le transformi în lupţi şi cu dracul. Diavolul – faci cruce - se
duh, să dematerializezi acest cuvânt, pe care mai depărtează, măi. Ăştia văzuţi nu se
acum îl mai şi schimonosim silindu-ne să depărtează, ba te asaltează şi-ţi mai pun în cârcă
terminăm cât mai repede slujbele, să cântăm cât şi altele; ba vine cu 666, ba vine cu cărţile de
mai sacadat Sfânta Liturghie, unde ar trebui să identitate, cu cardurile, cu tractorul, cu
uităm de orice grijă lumească. Aşadar, trăirea şi motorul, cu cipuri, cu radiaţiile, holocaustul -
suferinţa trezeşte în monah rugăciunea. toate se răsfrâng asupra ta.
Respectarea regulilor şi rânduielilor, fără De aceea credincioşii aceştia, de pildă,
această trăire, naşte împrăştierea şi stinge duhul care vin din toată lumea înspre mănăstiri, sunt
rugăciunii. Dumnezeu nu are nevoie să-i reciţi iarăşi un semn că toată lumea trăieşte în
rugăciuni, ci vrea ca acest cuvânt să devină clocotul ăsta, în cazanul ăsta de fierbere de la
transparent. un rău la altul. Iar călugărul, de bine, de rău
- Dar Rugăciunea Inimii, a lui Iisus trebuie să stea acolo, în faţa lor, să dea un sfat, o
Hristos, nu v-a fost de ajutor acolo? relaţie, să le citeşti o rugăciune şi să plece măcar
- N-am spus rugăciunea aceasta, pentru câtuşi de puţin alţii de cum au intrat. Monahul
că la puşcăria Aiudului, abia după vreo 2-3 ani trebuie să fie prezent şi să răspundă la toate
s-a luat contact cu foşti deţinuţi: Virgil Maxim, aceste nevoi ale creştinului. Altădată nimeni nu-
Vasile Marin, Valeriu Gafencu şi alţii, care într- l deranja pe sfântul, pe cuviosul. Păi, câte
adevăr au cultivat rugăciunea inimii. Cea mai pomelnice aveam noi acum 70-80 de ani la
mare parte însă s-a bazat pe rugăciunea aceasta mănăstirea Durău sau la Secu? Te duceai la
orală. Pentru că nu erau numai deţinuţi proscomidie, începeai slujba, tu, ca preot, înainte
politici de aceeaşi nuanţă; printre tinerii cu o oră, sunai la intrare în tochiţa metalică, toată

42
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

lumea ştia că a intrat părintele la biserică. creştinismului, care slăbeşte o dată cu acesta. Am
Paraclisierul deja era venit. Care este rânduiala ajuns la starea în care monahii s-au făcut precum
paraclisierului? Intră în biserică, se închină, ia mirenii, iar mirenii asemenea demonilor.
blagoslovenie de la strana arhierească, se duce Creştinătatea este foarte slăbită şi nu ştiu dacă se
şi se închină pe la icoane, la Maica Domnului, la va mai îndrepta.
Mântuitorul Iisus Hristos, întră în sfântul altar, - Nici măcar după o nouă jertfă a
face trei metanii la intrare, trei metanii la creştinismului contemporan?
proscomidie şi cu frică de Dumnezeu începe să - Dacă mai are sens. Totuşi, după mine,
aprindă lumânările, cele două lumânări de pe închisorile au fost temeliile de regenerare a
sfânta masă, candelele. Era o scară cu trei trepte. creştinătăţii noastre. Adică ceea ce trebuie să
Se urca părintele de canon săracul, sufla din urmărim este străduinţa de bună voie: să te pui pe
greu, dar el voia să aprindă candelele în fiecare post, să te pui pe priveghere, să te pui pe
miez de noapte, să fie primul acolo când venea rugăciune şi să trăieşti în numele Domnului. Să
preotul slujitor. se simtă prezenţa ta oriunde eşti. Aşa, mâncare -
După aceea venea la stareţ, lua de trei ori pe zi, ascultare - dacă poţi lasă-l pe
blagoslovenie de toacă şi de clopot şi Părintele fratele - şi aşa mai departe...
stareţ de atunci nu dormea, era treaz, la apel, era - Care este motivul pentru care nu se mai
în pravilă. Acuma are o maşină cu opt locuri, cu poate îndrepta viaţa duhovnicească, în zilele
bagaj în spate şi-ntr-o dimineaţă se duce după noastre?
sticle, a doua zi are nevoie de mătură, apoi de - Pentru că a slăbit dragostea între fraţi
coada măturii şi tot se plimbă şi tot se plimbă, mai şi nu se mai poate înţelege om cu om. Şi, fără
merge la o conferinţă, pe la examene şi printr-alte unitate, cum să mai reclădeşti ceva?
părţi, numai la biserică şi la utrenie nu-i. Şi - Ce să facem ca să păstrăm dragostea şi
paraclisierul n-are unde să se mai ducă, toacă unitatea dintre noi, oamenii?
săracul cu 25 de blagoslovenii de la... bec. - Este nevoie de multă rugăciune, căci
Terminam de pomenit înainte ca să vină rugăciunea întreţine buna noastră înţelegere.
preoţii, dar acum sunt câte 3-4 mape de Acum, însă, ne îngrijim mai mult de cele
pomelnice numai într-o zi. materiale decât de cele duhovniceşti, Înainte,
De asemenea, ca să revin, nu erau atâtea forţele răului erau legate cu rugăciunile marilor
nevoi şi atâtea boli. Acum s-au înmulţit bolile trăitori; rugăciunea lor avea o mare putere. Şi
psihice, organice, demonizările. Apoi nu erau încă n-a slobozit Dumnezeu puterea Satanei,
atâtea construcţii, atâtea vite, atâta lume. Pe căci lumea este nepregătită... Forţa diavolului
lângă acestea mai sunt şi ispitele supratehnicii, stă în patimile şi relele noastre.
sistemele acestea extraordinar de ascuţite care - În altă ordine de idei, Preacuvioase
pătrund până în a-ţi cunoaşte şi gândul. Şi, când Părinte Stareţ, ce caracterizează mai mult
ţi-a prins gândirea, aici este şi partea sufletească. monahismul actual?
Iar când a intrat pe firul acesta Satana, nu mai este - Monahii de acum au o mare deficienţă în
deloc uşor. Este o luptă împotriva sufletului. a se supune şi nu ştiu să se spovedească; nu se
Acum nu vezi ce fac? Dacă vrei să ai un serviciu spovedesc sincer. Dacă ar spune călugărul
mai bun, trebuie să te înscrii în loja masonică, să adevărul la spovedanie, ar muri. Azi îţi cere
te lepezi de Iisus Hristos. Şi, iată, acestea toate blagoslovenie să se ducă până la Iaşi şi el ajunge
sunt încercări şi ispite şi greutăţi care ne fură de la până la Constanţa, pentru că ... tot era în drum.
adevăratele ţeluri ale trăirii noastre. Acestea aduc S-a banalizat şi relativizat mult virtutea ascultării.
la zero, viaţa duhovnicească Călugării de azi nu mai au puterea să asculte de
- Sfinţite Părinte, cum vedeţi reînvirea mai marii lor ca odinioară. S-a surpat raportul
duhovnicească a monahismului, astăzi? dintre ucenic şi povăţuitor şi de aceea a ridicat
- Cu telefon mobil şi cu maşini luxoase... poate Dumnezeu darul acesta de la noi. Dar eu îi
Aceasta se va petrece o dată cu reînvierea înţeleg; călugării din România sunt aşa
creştinismului. Monahismul este un mădular al dezordonaţi şi neputincioşi în a se supune unei

43
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

ordini şi rânduieli, pentru că aşa sunt românii. Nicolae VASILE


Poporul român este împrăştiat din fire, iată nu mai
avem nici dacul, nici creştinul de altădată; acum PICĂTURA DE IUBIRE – POEME
se căsătoresc negru cu alb, ortodoxul cu
protestantul, catolicul cu africanul, ţiganul cu
românul, încât firea, la un moment dat, structura
psihologică, se schimbă. Tot acest amalgam de
naţiuni dă naştere acestor răutăţi şi acestor
blestemăţii pe care le avem în familiile noastre.
Însă nu cred că sufletul trebuie forţat. Eu la
mireni le mai spun câte un sfat, dar pe călugări îi
las ca pe ei. Oameni și câini
- Ce trebuie să facem să ne întărim Ca un copil,
credinţa şi să răbdăm toate cele ce vor veni care rămâne mereu mic,
asupra noastră? Şi cunoaştem din proorociile ca un adult,
sfinţilor că, de vor răbda creştinii necazurile care nu uită nimic,
de pe urmă, vor fi mai mari decât cei dintâi. Iar era consecvent în tot ce făcea,
Cuviosul Paisie Aghioritul îndrăzneşte să spună că te mușca, deși te iubea.
„mulţi sfinţi şi-ar fi dorit să trăiască în vremurile M-a făcut
noastre". să cunosc oameni noi,
- Cugetând la moarte. Monahul şi ne-a ajutat
creştinul nu are această însuşită datorie să fie să ne știm mai bine-ntre noi,
gata de plecare? O are! Nu te interesează dacă ne-a învățat să nu fim rasiști,
trăieşti şi cum trăieşti... Din ce în ce oamenii iubindu-i la fel,
sunt mai dificili şi mai cu scadenţe intelectuale şi pe cei albi, pe cei negri
putere de judecată. Ei, sunt multe de zis, dar sau pe metiși.
iată că s-a făcut ora unsprezece şi acuşi bate de Era peste tot cu ochii lui blânzi,
utrenie... venea peste tine
- Vă mulţumesc mult, Preacuvioase când voiai să te-ntinzi,
Părinte Iustin, şi binecuvântaţi!... ca prin minune, el te lingea
- Domnul!...Dumnezeu să-l ierte şi să-l exact acolo und-te durea.
odihnească! Veşnică să-i fie amintirea şi Acum, ce mult îmi lipsește,
pomenirea. Amin!... a fost și mă doare că nu mai este!
L-a luat la El, Dumnezeu,
pe Blacky, cățelul meu.

Lăsați-mă!…
Lăsați-mă să fiu,
să știu ce este viu,
lăsați-mă să cresc
ca să pot să iubesc,
lăsați-mă să iubesc,
să nu mă prăpădesc,
lăsați-mă să-nvăț,
mintea să mi-o răsfăț,
lăsați-mă să muncesc,
să am cum să trăiesc,
Părintele Iustin Pârvu lăsați-mă să mă-nmulțesc,

44
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Domnului să-i mulțumesc, Mi-am aruncat în ape multe vise


lăsați-mă să cânt, Ce le-am purtat cu mine întristat,
viața să v-o încânt, Ostracizat că am idei proscrise
lăsați-mă să zbor, Şi acuzat că sunt un revoltat.
ce vis înălțător,
lăsați-mă să mor Am aruncat în valuri de ocean,
și-o să vă fie dor! Taina durerii omului pribeag,
Pornit să-nfrunte zeul din Canaan
Nu cu oştiri, ci doar cu un toiag.
Glossă-Fericirea
A fi fericit are numai timpul trecut, Am aruncat tristeţea spre adânc,
ai luptat și ai căutat-o atâta de mult, Să o devore lacomii rechini,
odată atinsă, fericirea a și dispărut. Să am din nou dorinţa unui ţânc,
Teama câștigului ce poate fi pierdut, Să sar pârleazul viei din vecini.
nostalgia ne arată ce mult a durut,
a fi fericit are numai timpul trecut. Am aruncat oftatul în vâltori,
Pentru fericire am face orice și oricât, Să fie dus la cer de-un uragan,
sacrificiile făcute ne dăinuie-n gând, Când va cânta taraful de viori
ai luptat și ai căutat-o atâta de mult. Ca un copil zburda-voi pe tăpşan.
Parcă-ți scapă ceva, s-o ții n-ai putut,
lumina ei nu te-a luminat, te-a orbit, Am aruncat în apele adânci
odată atinsă, fericirea a și dispărut. Ruga ateului ce n-are sfinţi,
Odată atinsă, fericirea a și dispărut, Când apele se vor lovi de stânci
ai luptat și ai căutat-o atâta de mult, Îmi vor trimite ruga la părinţi.
a fi fericit are numai timpul trecut.
Am aruncat în apa unui lac
Necaz de om ce pribegeşte-n haos,
Când luna lumina-va un iatac
Voi admira adâncul în repaos.
VIRGIL CIUCĂ
Am aruncat în apele stătute
Sudoarea sclavului de ideal,
Din ape vor porni puteri oculte
Şi vor clădi castele pe un mal.

Am aruncat în ape argintii


Dorinţele fiinţei efemere,
Pe mare pescui-vor barcagii
Am aruncat o scoică Mânaţi în larg de vremuri austere

Am aruncat o scoică în mare În ape curgătoare-am aruncat


Să vieţuiască şi să devină, Păcatul trădătorilor de ţară,
În Univers o stea călătoare Căci ne-a fost ţara scoasă la mezat
Sau între astre navă divină. De venetici cu soldă mercenară.

Am aruncat o scoică în valuri - Privesc la cer parcă-i locaş de zeu,


Căci înţepenise pe o stâncă - La pescăruş în zboru-i ireal,
Să plutească departe de maluri De mi-a fost scris, voi înota şi eu
Protejată de apa adâncă În apele cu-adâncul abisal.

45
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Aşteaptă viitorul Năstase Marin

Aşteaptă viitorul făr’ să uiţi de trecut! Un guliver cotidian


De mai aştepţi să vin pe un plai unde-s născut
Aruncă-ţi o dorinţă spre margine de zare,
Şi când ne-om revedea, va fi o sărbătoare.

Atunci când tu visezi privind în depărtare


Eu am să mă agăţ de razele de soare
Ba chiar călători-voi pe firul tău de gând
Ca ziua revederii să fie mai curând.

De voi putea să zbor pe aripi de furtună, Statuia lui George Bacovia


- Visând la viitor şi ţarina străbună -
Sau pe-un zefir plăpând ce bate-n pragul serii În anii tinereţii ştiam puţine lucruri despre
Pe ape va pluti mireasma primăverii. Bacovia. Din „Istoria” lui G. Călinescu am aflat
că s-a născut la Bacău sub numele de GH.
Când voi pleca vreodată, convins c-am să revin VASILIU şi a trăit între anii 1881-1957. Despre
- Căci mi-a fost scris destinul de veşnic pelegrin - opera sa… reţinusem câteva idei din ”Istoria”lui
Tu nu te frământa că ai să fii uitată Călinescu: „poezia sa exprimă sentimentul
Citeşte-n cartea vieţii cât eşti de adorată. izolării, drama căutării ieşirii din izolare,
nostalgie maladivă, monotonie acustică, filosofii
triste, teroarea umedului, viziuni apocaliptice,
Părinţilor mei plecaţi într-o altă lume simbolism din tradiţia baudelairismului ş.a.”
Cu aceste idei, Călinescu l-a fixat în
Când n-aţi avut pâine, aţi mâncat pământ, „insectarul” literar: „un simbolist funebru, cu un
când n-ați avut apă, v-aţi băut lacrimile soi de ermetism care, în poeziile din urmă, din
izvorâte din sufletele voastre urgisite de vreme exces de naivitate, duc la un manierism
şi de pământul care v-a sângerat tălpile insuportabil”. Brr!.. După aşa „recomandare”,
şi palmele trudite de muncă. cum să mai deschizi o carte de Bacovia?
Dar s-a întâmplat un „incident”care m-a
Timpul a cernut peste voi anii făcut să-i deschid cartea. Într-un concediu pe
transformaţi într-o lespede de piatră. litoral (era prin august, anii şaptezeci) am avut
Soarele, luna şi stelele vă vor veghea somnul, parte de zile ploioase şi „crivăţ” turbat. Ca să fiu
iarba, vântul, pomii şi păsările cerului vor povesti în „ton” cu vremea, am făcut rost de poeziile lui
despre necazurile şi puţinele voastre bucurii Bacovia şi mi-am cufundat sufletul în ele. După
şi voi nici nu ştiţi încă zece zile de tratament cu băi de plumb bacovian
dacă veţi avea linişte în somnul de veci. şi plajă la „Scântei galbene” a venit şi soarele pe
litoral, zâmbind stânjenit că ne-a lăsat în voia
Războiul şi restriştea ades ne-au despărţit vântului şi ploilor în plin sezon estival. I-am
Ne-au reunit speranţa, copiii şi durerea, mulţumit de bunăvoinţă şi am plecat acasă cu
La nedreptatea vremii ce crunt ne-a urgisit sufletul tonifiat de Bacovia. Mă energizasem cu
Nu ne-am plecat grumazul când ni s-a poruncit poezia acestui gigant care a… „auzit materia
Şi ne-am băut paharul cu vinul cum e fierea, plângând”. Pentru că trebuie să ai dimensiuni
Pe care l-am umplut cu lacrimile noastre. cosmice ale spiritului ca să poţi auzi
Macrocosmosul plângând amarnic în
microcosmosul tău. Întrucât în acele zile am aflat
că poezia se serveşte cu sufletul, direct de la
sursă şi nu cu furculiţa critică, permiteţi-mi
46
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

câteva „picături” bacoviene de alinare: „dormea statuie care să-i eternizeze măreția. Sculptorul l-a
întors amorul meu de plumb/pe flori de făcut aşa cum îl ştia el, amplasând statuia direct
plumb…/şi-i atârnau aripile de plumb”(Plumb); pe trotuar, să se întâlnească zilnic cu cetăţenii din
”te uită cum ninge decembre”(Decembrie); ”Bacovia”. La vederea statuii, soţia poetului,
”amurg de toamnă violet/o lume leneşă, furioasă, s-a certat cu sculptorul, considerând
cochetă/mulţimea-i toată violetă/oraşul tot e „opera”o blasfemie a memoriei poetului. Femeia
violet”(Amurgul violet); ”negru profund, noian nu înţelesese nimic. De aceea am schimbat titlul
de negru,/carbonizat amorul fumega/făcând să fotografiei în cel actual: „Un guliver cotidian”.
vibreze scântei de vis în… negru profund, noian Ca să împac pe soţia poetului cu prietenul său,
de negru”(Negru); „singur, singur, singur/într-un sculptorul. Pentru că Bacovia, ca şi alţi poeţi, a
han departe/doarme şi hangiul/străzile-s fost un atlant întrupat într-un umil funcţionar, al
deşarte/plouă, plouă, plouă/vreme de cărui spirit şi har nu pot fi măsurate cu metrul.
beţie…”(Rar); „salonul alb visa cu roze albe/un Aşezaţi cuminţi în rafturi de bibliotecă, aceşti
vals de voaluri albe”(Alb); „amurg de iarnă atlanţi nu ne cer decât o fărâmă de atenţie. Şi
sumbru de metal/câmpia albă un imens când le-o acordăm, generoşi, ei ne aşează la
rotund”(Amug de iarnă); „trec singur spre seară picioare un munte de înţelepciune şi frumuseţe.
pe ape-ngheţate/când fâlfâie pe lume Numai o fărâmă de atenţie!.. Smulsă din acel
violetul”(Plumb de iarnă); „o pictură parfumată timp al nostru, plin de internet şi filme cu ţaca-
cu vibrări de violet”(Primăvara); şi „voi lua din paca şi bum-bum. Ia priviţi-i cum se roagă de noi
cer/ceea ce nu mai găsesc prin stele/de când în tăcere, ca să ne ofere pe tavă sufletul lor
rătăcesc”(Vreodată); „adio, pică frunza/şi-i cosmic, plin de har şi de iubire!.. Trebuie să-i
galbenă ca tine”(Pastel). Mă opresc, ca nu cumva înţelegem şi să credem că aceşti uriaşi, hamali ai
şuvoiul de „picături” să se transforme într-un cuvintelor, truditori pe ogorul Limbii Române,
torent. reprezintă şi ei „Ţara din sufletul nostru”.
Trebuie să mai subliniez cum se prezintă Notă: fotografia aparţine d-lui Năstase Marin,
Bacovia, fără referinţele critice ale altora: „un Galaţi, 2007 (din ciclul „Ţara din suflet”)
suflet delicat/în goană de barbar”(Stanţă medie),
sau „Bacovia/Ţara/când tace/orice cuget…”
(Stanţă la Bacovia).
Cu mulţi ani mai târziu, vântul vieţii mi-a Nicolae MĂTCAȘ (Chişinău) - poeme
purtat paşii prin oraşul lui Bacovia. Acolo…
surpriză! M-am întâlnit pe stradă cu marele poet.
Cu capul plecat şi mâinile la spate, încerca să
treacă strada printr-un loc nepermis. Se baza pe
bronzul său nemuritor, deşi, în viteza lor nebună,
bolizii străzii puteau turti orice fel de bronz. Am
avut un sentiment de nemulţumire:
Marele poet, atât de mic? Şi…direct pe stradă?..
în aglomeraţie?.. cu toţi trecătorii?.. Atunci mi-a
venit ideea să-l aduc la dimensiunile sale cosmice Acum un secol badea Cârțan de pe muscel
şi am exclamat: jos pălăria şi obiectivul Acum un secol badea Cârțan de pe muscel
fotografic în faţa gigantului! Bacovia trebuia Dialoga în taină c-un porumbel, poștașul,
privit numai dintr-un punct de vedere admirativ. Ce tocmai traversase, sibilic, Făgărașul:
Am îngenuncheat şoptind: ave maestre! Şi…l-am „Acesta-i Făgărașul. Dar dincolo de el?”
fotografiat. Aşa am realizat imaginea sa de uriaş,
pe care am intitulat-o chiar aşa: „Gigantul”. „Acolo-i Țara-ți mumă. Nu știi tu, papistașul,
Ulterior, peste ani, am aflat o poveste cu Că ea te-așteaptă-acasă ca deget'-un inel?”
statuia lui din Bacău. Imediat după moarte, soţia Străluminat, ciobanul jură pe tulnicel
sa a comandat unui sculptor, prieten cu poetul, o Să-nchine nu la Pesta, la București imașul.

47
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

În viața sa de înger nea Grig din Pererâta Victor RAVINI (Franţa)


Visa să soarbă Prutul, nu să colinde astre,
Dar când să-și împlinească - o! - visele albastre,

Spre Domnul el purces-a: în humă pogorât-a.


Urmașii, nea Cârțane, ți-au împlinit-au visul.
Spre-al lui nea Grig viu visul azi pasu-ndrepte-li-
su.

Misterele psihanalitice la Freud - Œdipe sau


Acum, să fie-un secol sau, poate, și ceva absența unei prezențe
Acum, să fie-un secol sau, poate, și ceva, (urmare din nr. anterior)
Un ardelean visase Columna lui Traian. Specialiștii în literatură și în religii resping toate
Își puse-n traistă slană, o pită, -un bolovan explicațiile gratuite ale psihanaliștilor Freud,
Și o luă per pedes pe drumul otova. Anzieu și care or mai fi, pentru că nu explică
nimic. Studiile comparative ale mitologiilor indo-
O lună și mai bine mersese nea Cârțan, europene făcute de francezul Georges Dumézil,
Perechi de-opinci de piele rupând vreo câteva, prietenul lui Eliade, și de toți ceilalți care
Dar fericit că visu-i nu-i vis de mucava, urmează după ei, nu pot fi dezmințite de către
Tot admira - icoana - până căzu buștean. niște medici, care scriu despre un domeniu în
care nu au nicio calificare sau competență
A doua zi, romanii, în drumul spre serviciu necesară. Medicii psihanaliști uzurpează două
Îl văd și se alertă, cum vine, din oficiu, teritorii asupra cărora nu au niciun drept
Iar unul, slab de fire, la post în piept se-mpumnă: intelectual : dacă nu psihologia umană, atunci cel
puțin istoria literaturii și istoria religiilor, adică
„Un dac dus la Zamolxe-a sărit de pe Columnă!” istoria culturii. O cultură care îi exclude în
Ci doar carabinerii zâmbeau pe sub musteți: aceeași măsură în care ei o exclud, și care îi
Românul are - nu știți? - în pieptu-i șapte vieți! trimite la locul lor, la ospiciu. Dacă medicii scriu
în domenii ce rămân în afara autorizației lor
profesionale, atunci ne putem întreba ce ar zice ei
Ca un tăiș de sabie trec falsele hotare dacă și specialiștii în literatură sau religii ar scrie
Oier, străjer de vise, un vrednic pui de dac rețete medicale și ar face tratamente prin spitale,
Porni, pe jos, la Roma să-i vadă marea faimă: în locul lor.
Columna lui Traianus. Când o văzu, buimac Psihanalistul Anzieu diagnostichează ca œdipiene
De-atâta drum, la soclu-i căzuse: „No, că-i temele legendare și aplică eticheta de incest unor
faină!” uniri sau atașamente familiare subconștiente, fără
să țină cont de normele morale și juridice din
Și noi, de când ne naștem, purtăm în piept o taină antichitatea greacă, ce aveau o legitimitate
Ce-ntrece și Columna, și temerarul trac: religioasă și socială, conștientă. Psihanaliștii
Să ne-nchinăm la Putna, la „Bellu”, la Nădlac, confundă atitudini conștiente cu subconștiente,
Unde un gând și-un suflet bat sub aceeași haină. pretextând că cele conștiente ar fi substitutul a
ceva din subconștient. Asta nu aduce mai multă
Ca un tăiș de sabie trec falsele hotare lumină asupra conținutului din text. Aplicând
Prin inimi daco-gete și sânge de roman. observațiile lui Freud asupra textelor legendare
Când simt că mă sfâșie de Țară doru', -mi pare sau mitologice, în care el nu este specialist,
Anzieu înlocuiește claritatea textului mitologic cu
Că toată Basarabia-i un falnic nea Cârțan. propriile sale confuzii.
Deschideți, corbi, voi, țarcul, la coș gogomănia, Interpretările psihanalitice se disting prin
Lăsați basarabenii să vadă România! superficialitate și necunoașterea surselor. Sunt
48
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

respinse unele după altele de explicațiile din legendele anterioare, pe care Sofocle le-a
amănunțite și cu implicații profunde ale textului, introdus din motive estetice și teatrale, întru totul
date de specialiștii din domeniu, cât și de bunul străine de psihologia abisală, și care deci nu pot
simț al cititorilor. Specialiștii în literatură și în avea o valabilitate universală. Dacă
religii își manifestă scepticismul asupra raționamentul psihanalitic ar fi corect, atunci
posibilităților psihanaliștilor de a aduce lumină Œdip ar fi visat chipurile văzute de el în
asupra culturii antice, întrucât aceștia nu au copilărie, ale părinților săi adoptivi, pe care îi
cunoștințe elementare în domeniul în care se credea din străfundurile sufletului că ar fi fost
aventurează cu o metodologie inadecvată. părinții săi adevărați. Atunci, ar fi avut un
Ipoteticul atașament incestuos dintre Iocasta și complex œdipian față de Meropa și Polybiu, care
Œdipe, pe care Creon ar fi gelos, se sprijină pe o îl crescuseră ca pe fiul lor. Meropa este
traducere greșită a cuvântului grec phthónos, ce personajul și arhetipul matern în viața afectivă a
are același sens social ca și echivalentul său latin lui Œdip. Înainte de a sosi la Teba, el nu o văzuse
invidia, și înseamnă sentiment de invidie la niciodată pe Iocasta. El nu are cum să vadă în
vederea fericirii altuia care este mai bogat, mai Iocasta pe mama sa. Ea nu a trezit niciodată
puternic, mai inteligent. emoții în psihicul lui Œdipe în timpul copilăriei
Freud a invocat în sprijinul interpretării lui. El nu se căsătorește cu ea din vreo înclinație
psihanalitice o replică din Œdip rege, cu ocazia personală. Ea îi este dată fără ca el să o vadă sau
unei dezbateri dintre rege și regină în legătură cu să o ceară, așa cum i se dă puterea regală, după ce
credibilitatea oraculară a unui vis œdipian. a nimicit sfinxul și este obligat de către tebani să
Anzieu a notat că visul incestuos era interpretat împartă patul cu regina. Aici este vorba de
de grecii vechi ca un simbol pentru o uniune cu dreptul cutumiar, referitor la legitimitatea puterii
pământul, de unde venim și unde ne întoarcem. regale și nicidecum de vreo alegere personală a
Semnificația era uneori moartea, alteori luarea în lui Œdip.
stăpânire a unui teritoriu, cucerirea puterii. Și Din motive de rațiune psihanalitică, Anzieu
totuși Anzieu nu observă că în acest simbolism răstoarnă datele din text și contravine logicii: el
nu există nicio urmă de angoasă și nici de zice că Œdip regăsește lângă Iocasta prima
culpabilitate œdipiano-freudiană. El încearcă să fericire, de care separarea l-a lipsit. Desigur că el
psihiatrizeze lucrurile pe care nu le înțelege și găsește fericirea lângă ea, însă tocmai pentru că
interpretează textul contrar cu ceea ce enunță el o privește ca pe o străină și nu ca pe mama sa.
Sofocle în text. Este ca și cum am trage concluzia Dimpotrivă, descoperirea adevărului le aduce
că omul de Neandertal inventase comunicarea nefericirea. În plus, textul lui Sofocle spune clar,
Wi-Fi, întrucât nu s-au găsit fire electrice de pe că separarea de mama sa, nu are loc pentru Œdip
vremea aceea. Medicul Anzieu integrează în text la nașterea sa, ci când părăsește „dulcele chip al
noțiuni care nu-i aparțin lui Sofocle și care sunt prăinților săi” adoptivi Meropa și Polybiu.
un erzaț pentru propriile sale turmentări psihice Suntem cu toții de acord că drama prezintă
abisale. consecințele psihologice ale unor constrângeri
Psihanaliștii fac greșeala de a crede că visele dau juridice, religioase, etice, sociale, care sunt date
sens operei de cultură și ignoră că dimpotrivă, istoric, mai presus de capul omului. Dimpotrivă,
cultura este aceea care dă sens viselor noastre. psihanaliștii văd manifestările juridice, religioase,
Pentru Sofocle, visul respectiv este un accesoriu etice, sociale ca un rezultat al unei constrângeri
în structura literară, și nicidecum miezul tezei psihologice. Acestea nefiind evidente, ei le caută
sale. Dacă ar fi avut intenția să facă un punct în „profunzimi”, în abisal. Ei văd în text ceea ce
central din acest vis sau să îl culpabilizeze pe textul nu le dă prilejul să vadă, adică propriile lor
Œdip, nimic nu l-ar fi împiedicat să spună fantezii din propriul lor subconștient. Sofocle îl
explicit tot ce ar fi vrut să spună, peste tot în text. absolvă pe Œdip de orice vinovăție, ba chiar
În buna tradiție freudiană, Anzieu se străduie să acuză destinul și zeii. Sofocle îndreaptă mânia
dovedească prezența complexului œdipian în spectatorilor împotriva zeilor și a predestinării
mitul lui Œdipe, sprijindu-se pe pasaje ce lipsesc nedrepte, apelând la compasiunea publicului față

49
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

de bieul său erou nevinovat. Pe de o parte și s-a aprofundat, și totuși experiența umană,
Sofocle, cu publicul său vechi sau actual, cu practic, nu a transmis nicio învățătură de minte de
specialiștii în istoria literaturii, a religiilor și a la o generație la alta. Tot ce am învățat este că
culturii, iar pe de altă parte psihanaliștii. Ca două istoria nu ne oferă nicio garanție și nicio soluție.
religii de neîmpăcat, fiecare cu propria sa morală Soluții oferă numai politica, iar soluțiile politicii
și cu marii ei preoți. creează probleme din ce în ce mai greu de
Este de datoria scriitorilor din toate vremurile să soluționat. Se știe că istoria e un vast teatru, la
fie apărătorii individului uman oprimat de o forță care participăm cu toții, unii din noi fiind actori,
majoră. Psihanaliștii își atribuie rolul de procuror mai buni sau mai răi, iar alții sunt privitori, așa
general și fac eforturi să atragă dușmănia cum ne învață Eminescu. Fără îndoială că
publicului asupra lui Œdip. În lipsă de dovezi, ei interesul psihanaliștilor ar trebui să le îndrepte
prezintă date răsturnate și contrafăcute. Vocația pașii cercetărilor spre a ne explica inexplicabilul,
oricărui scriitor este eminamente umană, pe când adică misterul supraviețuirii omenirii în ciuda
vocația psihanaliștilor se adeverește a fi profund demenței globale.
anti-umană, întrucât inversează faptele și le Orice om care știe cum merge comerțul și cum se
răstălmăcește, pentru a transforma victima în crează o piață, pricepe că Freud și ucenicii săi au
vinovat. Cicero cunoștea la perfecție această creat din așchii rătăcite trunchiul unei meserii,
tehnică avocățească, de a răsturna realitățile sau a care să le asigure clientela până la pensie și
prezenta adevărul drept minciună și minciuna pentru toată posteritatea lor profesională. Dacă
drept adevăr. Freud a culpabilizat copiii, iar când există clienți naivi, de ce nu? Celebrul Woody
s-a văzut șubrezenia teoriei lui, continuatorii săi Allen, zicea că el a mers la psihanaliză douăzeci
au culpabilizat părinții. S-a văzut și netemeinicia și cinci de ani, a plătit bani grei și încă nu i-a
acestei teorii și atunci freudienii au culpabilizat folosit la nimic, după cum se și vede, decât să
întreaga societate. Freud a văzut o problemă facă filme în care își bate joc de psihanaliști. Da,
acolo unde nu era nicio problemă. Rezultatul a și-a recuperat banii cu vârf și îndesat și este mai
fost că a creat o problemă care nu era și a plasat-o cunoscut decât Erikson sau Onfray. În orice caz,
acolo unde nu își avea locul. Înainte de Freud nu există premize favorabile pentru ca psihanaliza
a existat această problemă, el a inventat-o din freudiană să supraviețuiască, deoarece este o
nimic. Datorită lui Freud au fost suspectați, excelentă idee comercială și o taxă suplimentară
culpabilizați și chiar condamnați oameni pe naivitate.
nevinovați. În apărarea integrității științifice și
metodologice a lui Freud, el nu putea ajunge la
alte concluzii, întrucât oricine poate constata că
el nici nu a citit și nici n-a văzut piesa de teatru, Români tineri geniali
ci este posibil că s-a bazat pe vreun rezumat al
pieselor lui Sofocle, făcut pentru elevii de la Și, totuși, de ce ne pleacă valorile?
școală, sau s-a mulțumit cu ce i-o fi povestit
cineva care fusese la teatru.
Nu trebuie să ne mire că psihanaliza fascinează în Ați citit undeva, sau ați auzit din gura vreunui
pofida erorilor ei fundamentale, la fel cum propagator de știri televizate despre Timeea
fascinează și civilizația umană, cu toate că de-a Petrescu, o copilă de 12 ani născută la Craiova,
lungul întregii sale istorii comite cele mai grave care cu un IQ de 162 de puncte (la IQ 140 ești
greșeli de gândire, cu consecințe dezastruoase considerat geniu!) a fost acceptată în grupul
împotriva umanității. Să nu uităm că istoria restrâns ai celor mai deștepți oameni de pe
mondială este istoria nebuniei universale. Se planetă?
repetă aceleași greșeli care au dus la căderea din Dar despre cei trei liceeni români, Alexandru
interior a marilor imperii și civilizații. S-au Radac, Daniel Marpozan și Codrin Muntean,
acumulat sumedenie de cunoștințe de istorie, din Sibiu, care au câștigat medalia de aur la
gândirea a evoluat, înțelegerea istoriei s-a extins Robotică, secțiune a Olimpiadei Geniilor,

50
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

concurs organizat de către Oswego State 11 noiembrie. A doua zi după alegeri. Credeți că
University of New York.? Va spus cineva că cei veți auzi în acea zi devenită importantă pentru
trei au creat un revoluționar robot pompier menit România datorită lui, măcar în șoaptă, rostit
să salveze oamenii dintr-un incendiu fără să pună numele lui Ștefan Pricopie? Vă interesează
în pericol viață salvatorilor și un extrem de despre ce era vorba în teza de licență cu care
eficient sistem inteligent de economisire a Stefan a câștigat Premiul Nobel Junior? Dacă da,
energiei electrice în locuință. aflați că trata tematica extrem de importantă a
În legătură cu elevul român Norbert Kereszeny, învățământului public și a fenomenului de brain
născut la Sighetu Marmației, ați văzut scris pe drain! Adică, se înaintau soluții inovative pentru
undeva, ați auzit a se aminti despre el printre unul dintre cele mai criticate laturi ale educației,
sutele de breaking news-uri devastatoare ale inclusiv în România: învățământul public.
vreunei emisiuni de știri? Oricât v-ați strădui, nu. S-a apreciat că teza sa deschidea noi perspective
De ce ar fi trebuit să-i știți numele? Fiindcă, fapt privitoare la metodele prin care poate fi adusă pe
uimitor în lumea universitară italiană, el, un linia de plutire, prin învățământul public,
român, a intrat primul dintre 60.000 de candidați educația generațiile viitoare. Deși este o direcție
la facultatea de medicină a Universității din de interes maxim pentru educația românească,
Milano domeniu considerat a se afunda azi în mlaștina
Ați auzit rostit numele Mihaela Florea la vreo pestilențială a semidoctismului și măcinat de
televiziune care transmite necontenit 24 de ore pericolul analfabetismului generalizat, nimeni de
din 24, 365 zile pe an, ori l-ați citi tipărit pe la noi nu s-a găsit interesat de ideile tânărului
undeva, eventual în ultima pagină a vreunei Pricopie…
fițuici cu pretenții de jurnal? Desigur, nu. De ce Ce este fenomenul „brain drain”, analizat și el
este important numele ei? Ea, Mihaela Florea în în teza studentului român? Fenomenul „brain
vârstă de 18 ani, din Brăila, a câștigat drain” (în traducere directă „exodul de creiere”)
Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist reprezintă una dintre cele mai devastatoare
2019, secțiunea Excel. La Campionatul Mondial, realități cu care se confruntă România de trei
cum este normal, au participat cei mai talentați lungi decenii!
informaticieni de pe planetă! Nicăieri în presa Cât de pustiitor este acest fenomen pentru noi?
românească nu veți afla numele româncei, Pentru a răspunde ar fi, probabil, suficient dacă
absolventă a extrem de puțin promovatului aș preciza - cu o singură excepție, toți românii
Colegiu Național „Gh. M. Murgoci”. Pentru eminenți nominalizați mai sus nu mai trăiesc
ziarele românești, aproape în totalitate ticluite în astăzi în România! Sunt creiere tinere și fecunde
redacții aparținând unor jurnaliști prea puțin luate de valul cu putere de tsunami al exodului
interesați de valorile autohtone, Mihaela este un românesc. Sunt creiere alungate de noi cu bună
nimeni în comparație cu Adelina Pestrițu, știință. Sunt semne incontestabile ale geniului
Carmen de la Salciua, Alina Plugaru sau Sexy acestui popor împrăștiate în lumea largă cu o
Brăileanca. inconștiență criminală. Interesează pe cineva din
V-a informat, cumva, cineva din media România teza lui Ștefan Pricopie? Sau a stat
românească despre Ștefan Pricopie? De ce ar fi vreo oficialitate de vorbă cu unul dintre geniile
trebuit să-i cunoaștem numele? Fiindcă românul de mai sus, aparținând încă aceste țări, aflați pe
Stefan Pricopie, absolvent al Universității cale de a fi absorbiți de o altă cultură?
Manchester, a câștigat anul acesta, la secțiunea Nu! Miniștrii educației (26 în ultimii treizeci de
Economie, unul dintre cele mai prestigioase ani!) se schimbă precum ciorapii fără să lase
premii de pe planetă: „Global Awards” - 2020, nimic în urma lor cu excepția mirosului
cunoscut ca și Premiul Nobel Junior! pestilențial, specific oricărui ciorap murdar,
La competiție au participat peste 3.400 de miros care se răspândește rapid în întregul sistem
persoane reprezentând 338 universități din peste educațional românesc. Voi aminti și despre Alexa
50 de țări. Premiul va fi acordat în ziua de luni, Tudose, elevă în ultimul an la Colegiul Național
51
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

„I.L.Caragiale” din Ploiești, o tânără despre care, intelectul planetei și al căror nume, numai din
de asemenea, aproape nicăieri nu s-a scris sau vina noastră, le ignorăm.
vorbit. Sunt tineri români pe care țara îi pierde definitiv,
De ce Alexa Tudose? Pentru că ea a cucerit, în care vor înnobila prin capacitățile lor viața
septembrie anul acesta, medalia de aur la științifică, medicală sau artistică din altă parte,
Balcaniada de Informatică. Este singura dată în din țări care, pentru că știu să prețuiască și să
istoria Balcaniadei când medalia de aur este păstreze valorile adevărate, ne sunt date exemplu
atribuită unei fete! La concurs au participat 52 de iluminare în istoria omenirii. Sunt tineri
tineri informaticieni de viitor din 11 țări. români despre care forțe oculte nu vor să aflăm, a
De ce mai este important să vorbim despre căror existență, talent și inteligență sunt trecute
Alexa? Pentru că, asemenea altor copii sub o vinovată tăcere în timp ce mințile fragede
supradotați de vârsta ei, nici Alexa nu va rămâne ale generației care acum se ridică sunt inundate
în România! Ea a decis să plece în Marea cu false repere.
Britanie unde timp de șase ani va urma cursurile „Noi dacă ignorăm aceste calităţi care sunt
Universității din Oxford. Se va mai întoarce? esenţiale, ne ruinăm viitorul. De fapt asta vedem
Nimeni nu poate ști azi. Ceea ce cunoaștem cu zi de zi, ceas de ceas, pas cu pas. Tot ceea ce
siguranță este că șansele revenirii sunt mici. facem este contra intereselor noastre”, spune
La doar 18 ani, Rareş Buhai, un elev din clasa a profesorul Florin Colceag.
XII-a de la Coegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Și, totuși, de ce ne pleacă valorile?
din Bistriţa este cel mai medaliat elev român cu Adevărul.ro
aur la Olimpiada Internaţională de Informatică,
de unde a adus nu mai puţin de 8 medalii de aur.
Bistriţeanul numit şi „copilul de aur al
informaticii” a fost deja admis la Harvard, însă
spune că şi-ar dori să muncească în ţara natală şi Gânduri şi cugetări despre prietenie
nu printre străini.
Botoşaniul este considerat un tărâm al geniilor, Prietenia înseamnă un suflet în două trupuri –
pe aceste meleaguri văzând lumina zilei, poetul Aristotel
Mihai Eminescu, istoricul Nicolae Iorga,
muzicianul George Enescu, pictorul Ştefan Prietenia perfectă este o creaţie a omului. Cea
Luchian sau biologul Grigore Antipa. Puterea mai înaltă dintre toate. – Jean Cocteau
minţii dar şi a educaţiei botoşănene dă şi astăzi
motive de mândrie românilor, prin intermediul Prietenia înseamnă a fi frate şi sora, două suflete
unor tineri de succes. Încă din secolul al XIX lea ce se ating fără să se confunde, două degete ale
Botoşaniul a dat României o penurie de oamenii aceleiaşi mâini. – Victor Hugo
de ştiinţă, adevărate genii, valori nepereche.
Printre aceştia se numără, Mihai Eminescu, Fereşte-te deopotrivă de prietenia duşmanului şi
George Enescu, Nicolae Iorga, Ştefan Luchian, de duşmănia prietenului – Nicolae Iorga
Grigore Antipa, Octav Onicescu sau Elie Radu.
La toţi aceştia se adaugă academicieni, artişti, Prietenia este închisoarea sufletului de bună voie
ziarişti şi sportivi de renume naţional şi mondial. în trup străin – Dimitrie Cantemir
Am dat numai câteva exemple de tineri Prietenia îndoieşte bucuriile şi înjumătăţeşte
excepționali, doar din câteva judeţe, pe care necazurile – Francis Bacon
„cineva” nu dorește să-i cunoaștem, nu vrea să-i Bucuria omului e omul. Între ei se înfiripă
prețuim la adevărata lor valoare și ne interzice să prietenia care umple cel mai întins deşert al
ni-i apropiem de țară. sufletului nostru. – Jacques Benigne Bossuet
Sunt numai câteva dintre miile de minți
românești care luminează precum stelele Există un stadiu de prietenie, unde nu mai e
52
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

nevoie să vorbeşti spre a te înţelege, nici să te Este stupid să laşi prietenia să moară din cauza
sfătuieşti spre a acţiona în comun. – Nicolae neglijenţei sau tăcerii. Înseamnă să te lipseşti, cu
Titulescu bună ştiinţă, de una din cele mai mari mângâieri
ale vieţii. – James Boswell
Prietenia este o relaţie interpersonală care se
bazează pe încredere, cinste, toleranţă. – August Prietenia sfârşeşte acolo unde începe
von Kotzebuc. neîncrederea. – Seneca

Ceea ce este sublim într-o prietenie nu este atât a


muri pentru prietenul tău într-o ocazie strălucită,
Poeme de Cristian Petru BĂLAN (SUA)
cât a te sacrifica pentru el zilnic şi cu discreţie. –
Stendhal

Cel care n-a simţit niciodată farmecul unei


prietenii sincere şi dezinteresate, nu cunoaşte
toată fericirea pe care un om o poate primi de la
alt om. – Carl Gustav Jung

Prietenia înseamnă a fi alături de prieteni nu când


au dreptate, ci când greşesc. – Andre Malraux

Cei răi nu au decât părtaşi; voluptoşii, tovarăşi de UNICA SOLUȚIE


orgii; oamenii de afaceri, asociaţi; oamenii (poem creștin)
politici adună pe nemulţumiţi; doar oamenii
virtuoşi au prieteni. – Voltaire Știu că sunt poetul zăbavnic sosit să vă cânt prea
târziu,
Prietenia este cu siguranţă cel mai bun balsam Dar seceta grea de cuvinte mi-a spus să-mi smulg
pentru durerile provocate de decepţiile din din cer lira,
dragoste. – Jane Austen Căci codrii pe-ntins mioritic cereau să-i doinesc
cu glas viu,
Prietenia rămâne oglindirea în alter-ego… – Plângând ale lor tragedii când trist le sortisem
Constantin Brâncuşi satira...
Ce multe-ar fi de-nșirat, că s-ar opri din susur
Prietenia nu rezista nici în jigniri, nici în izvoarele!
înfrângeri. Ea moare, – Titu Maiorescu Și-ntâi cuveni-s-ar să-ncep descriind iubiri
arzătoare,
Prietenia este egalitate armonioasă. – Pitagora Frumuseți, peisaje de vis, cât de sfinte-s mereu
Luna și Soarele!
Un prieten din interes este mai primejdios decât Ce mari fericiri am trăit în lumea din jur
un vrăjmaş. – C.A. Rosetti trecătoare!
Dar... nu pot. Căci astea s-au spus, iar azi alte
Ţine-ţi prietenii aproape, iar duşmanii şi mai scene-s în față...
aproape. – Sun Tzu Trecutul dispare subit, împins dup-o neagră
cortină.
Într-o prietenie lucrul cel mai greu nu este de a ne În locu-i apare-un coșmar și groaznic de ochi mi
da pe faţă defectele dinaintea unui prieten, ci de- se-agață...
al face să şi le vadă pe ale lui. – Francois de La Coșmaru-i cumplit: arderi și fum, răcnete tari și-n
Rochefoucauld surdină...
Crime, mulțimi furioase, urlete pline de ură,

53
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Mame plângând, prunci speriați, ceru-nnegrit de Ar fi cum ai întoarce un fluviu spre izvoare...
furtună; Istoria-i scrisă-n stele, nu poți s-o tragi la sorți;
Lume bolnavă - de moarte fugind cu cârpe și E-un râu apocaliptic curgând cu noi sub soare.
botnițe-n gură...
Totu-un iad! Și iarăși îmi zic: ce lume nebună, Pulsează-n omenire mari legi și sunt adânci:
nebună! Schimbări neașteptate, cascade de destine,
Desigur, la-așa iad, răspund: da, pe drept meritam Stagnări sau mari explozii, țâșniri sau mers pe
Căci Terra-i-n destrăbălare și oamenii ei sunt brânci,
inerți! Fie-n decoruri triste, fie-n splendori divine.
De-acee-n genunchi către Domnul, cu toții așa
să-L rugăm: Grăbită zboară viața - cu bietul om sub vremi,
Părinte, de Tine uitarăm... Te rugăm să ne ierți! Dar nu prin toată lumea conștiința clar veghează.
Să ne ierți!... De-aceea multe-ndură - cei răi și cei supremi -
Soarta li-i diferită; doar moartea-i egalează.

DIN ÎNTUNERIC LA LUMINĂ Azi mult mai aspră-i viața: cu clocot plin de șoc,
Cu mii de-evenimente-n contraste monstruoase
Adesea-n negrul cosmos un vis ciudat m-aruncă Care ne schimbă firea, blocându-ne pe loc.
Și-n jurul meu e haos iar sufletul mi-e frânt: Vrând să ieșim din ele, vin altele mai crase!
Eu zbor prin bolți de neguri cercând să văd vreo
stâncă, Unde-i scăparea-atuncea (lumina din tunel)?
Vreo rază de lumină sau chiar vreun nou Cum ne schimbăm destinul? Unde să emigrăm?
Cumva în meditații? în droguri din cartel?
Vibrând și plin de zbucium, ard răscolind Prin noi tehnologii? Spre Marte să zburăm?
genunea,
Mă zvârcolesc prin spații să ies din rătăciri, Unde? Chiar unde oare? Știința ne-a-ncurajat,
Căci e-un ocean de groază ce-mi urcă slăbiciunea Dar nu-i de-ajuns, de vreme ce spiritul e-n urmă.
Pe munți de întuneric cu-n iad de poticniri. Toți înțelepții lumii-un răspuns au căutat
Și încă-l tatonează, dar tot degeaba-l scurmă...
Sunt conștient că totul e-un vis, o grea urmare
A vieții-nvârtoșate ce ne-mpresoară-n jur - Răspunsul nu-i aicea; nu e pe-acest Pământ:
De-aceea-mi deschid ochii și sar drept în E mult mai sus de Soare, mai sus de Empireu!
picioare, Deja-a-nceput Schimbarea... N-o simți cum ia
Alerg grăbit afară privind cerul de-azur. avânt?
Lumina-i orbitoare ruptă-i din Dumnezeu!...
Mi-ntind ambele brațe spre zarea luminoasă,
Spre munții plini de soare, spre codrii înverziți,
Spre-un stol de rândunele ce se re-ntorc acasă,
Spre lacul cel albastru cu nuferi înfloriți...
Atunci o sfântă pace în suflet îmi coboară:
Sălbaticele umbre pe dată au pierit,
Iar inima se umple de-o tainică comoară,
Și simt o Primăvară cum nici n-am mai simțit...

SCHIMBAREA LUMII

Nu-i chip ca mersul lumii să-l schimbi cum vrem


noi toți:

54
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

MEDALION LIRIC o clanţă


pentru o altă,
Al. Florin ŢENE o altă...
până rămâne
măduva Limbii Române.

În fiecare cuvânt e un oier,


un ţăran
care face holda să cânte
imnurile acestui pământ
scrise cu plugul pe nepieritoarele pergamente
Edenul este Patria Limbii Române ale brazdelor.
Mi-e dat să-mi rostesc gândurile Rostiţi un cuvânt în limba noastră
să visez şi veţi simţi
în Limba Română, şi gustul mierii
fiecare cuvânt un fagure, şi vânturile veacurilor
ca mierea luminii în degetarul macilor, şi mirosul câmpiilor.
ca vârsta arborilor în cercuri,
în fiecare din ele trudeşte un străbun, Rostiţi un cuvânt în Limba Română
veghează o baladă. şi veţi auzi
mângâierile mamei
Patria Limbii Române e Istoria şi vorbele tatei grele ca piatra
acestor plaiuri păscute de Mioriţa, din temelia casei.
modelate de doine
şi fiecare cuvânt al ei a fost cioplit Ascultaţi un ţăran vorbind ogorului
cu grijă şi veţi vedea cum trec cuvintele
la izvoarele dorului. din hrisoave în versurile eminesciene
Ea nu poate fi mutată, precum ploaia în rădăcini.
cum nu se poate înstrăina fântâna Aceasta este eternitatea ei,
de izvoare. gloria ei
Acesta este edenul existenței noastre, de a fi mereu
Aici, ca frunzele pe o cetină seculară.
Nu în astre!

Am spart coaja de nucă


a cuvântului şi peste înţelesuri am dat
de bine, dulci ca mierea, de ducă
şi ură,
avea gust de zgură
dar şi de păcat,
simţeam eminesciană vibraţie,
înţelepciunea lui Pann din gură în gură
era în sămânţa gata de germinaţie.

Am spart coaja seminţei cuvântului


şi-am dat peste altă sămânţă,
un alt înţeles, o altă cărare,
România pitorească
o altă speranţă,

55
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Ovidiu ŢUŢUIANU Așteaptă rândul tău ca să vorbești!

Să taci, și te păzește de păcat,


Când omul cel perfid te-a provocat!

Să taci, și de conflict să te ferești,


Când ori nervos ori iritabil ești!

Să taci, când intri în biserică,


Ca să-l auzi pe Domnu'-n predică!
Dacă...
Dacă stelele din ceruri, ți-au menit întreaga viață, Să taci, când din biserică tu ieși,
Și-astfel zilele-ți se-n șiră ca mărgelele pe ață, În suflet Duhul Sfânt ca să îl țeși!
Dacă lumea cea nebună te strivește fără milă,
Și-ți creează neplăcere, indignare, scârbă, silă, Să taci, și sigur vei fi răsplătit,
Dacă nimeni dintre oameni nu primește-a ta Când către bârfă iar ești ispitit!
povață,
Și nu vezi decât sfidare pe a lor cea dublă față, Să taci, atunci când poate ai chitit,
Dacă n-ai niscai proptele, și nici bani și nici tu Să critici pe oricine însutit!
pilă,
Poți să tragi din greu povara, gâfuind ca o cămilă. Să taci, ca să ai timpul să gândești,
'Nainte de-a începe să vorbești!
Dacă tot ce te-nconjoară, este fals și plin de
gheață,
Și te-ncarci cu-amărăciune începând de
dimineață. Maria FILIPOIU
Dacă totul se rezumă la antet și apostilă,
Nu mai poți decât alege între prafuri sau pastilă.

Dacă și organizarea este una hrăpăreață,


Ce te strânge între ziduri, ca un val de fortăreață,
Dacă ești vânat la colțuri și sub sticlă de lentilă,
Ai putea să ai chiar pizmă pe o biată de reptilă.

Dacă lumea cea nebună te strivește fără milă,


Și-ți creează neplăcere, indignare, scârbă, silă, Renaştere spirituală
Nu uita și ia în seamă ce bătrânii ne învață:
Nu doar stelele din ceruri ți-au menit întreaga Cât timp e sufletul în pribegie,
viață! Pe râul de lacrimi şi regrete curg,
Iar tenebrele ascunse în amurg
Întind umbre pe a Lunii făclie
Decalogul tăcerii
În suflet răstignit, arzând ca pe rug,
Să taci, atunci când e de presupus, Rămâne gând amprentat pe hârtie,
Că nu-i valoare în ce ai de spus! Cu picuri din ochi, de-a vieţii sclavie,
Ce-n potirul heruvimilor se scurg.
Să taci, că omul poate e sătul,
Atuncea când tu ai vorbit destul! Dar spiritul vieţii va renaşte-n zori
Să taci, și cată să nu te grăbești, Pe cerul privirii încărunţite,

56
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Cu Soare menit să topească ninsori. Ce studiază-ndeaproape.


Tot din big bang făcând parte
Din gânduri de aşteptare umbrite Aducându-și contribuția.
Se scurge rouă pe-nmiresmate flori,
Balsam să pună condeiu-n cuvinte. Să pătrund în conținut
Urmărind mereu și gândul.
Ce este de reținut?
Prima oară-a fost CUVÂNTUL!
Vasile GROZA

Universul

Și totuși e o lucrătură, Ionel MARIN


Înainte a fost nimic?
Dar și nimicul e ceva, o picătură,
Ce a prins viață, pic cu pic!...

Ea a venit dintr-un ,,ETER”!


Mult discutata plămădeală,
A celui misterios big bang,
Ce-a luminat noaptea cea neagră

Dar ,,ETERNUL”, cine e? În dulcele grai românesc


Este adevărul greu. Nicicând nu se poate uita graiul mamei,
Nu-i o presupunere, De aceea întotdeauna Patria este
Nimic fără DUMNEZEU!
Vatra străbună, troiţa părinţilor,
Candela sfântă a străbunilor de milenii,
Gândul merge mai departe,
E și el de necuprins. Sfinţită cu dragoste, ce-nfloreşte demn,
A Universului parte, În fiinţele noastre încă din copilărie…
Ce nu poate fi învins! Este izvorul fermecat dăruit de Dumnezeu
În dulcele grai românesc, neasemuit şi unic,
Cine, unde, cum și când? Strălucitor, rostuit cu drag şi luminat,
Ce vedem a apărut. De Adevărul divin şi Hristos Domnul.
Gândul se zbate luptând, România, făclie şi lacrimă a Europei,
Să găsească-un început. Veche vatră de civilizaţie geto-dacă,
Este Regina noastră sufletească,
Începutul; EL, TU, EU, Sfântă glie, plai sfinţit pe…veşnicie.
Toi suntem un început.
Nimic fără Dumnezeu,
Gândule ai priceput? Nu strivi mugurii viselor
De vrei poţi să nu striveşti mugurii viselor,
P.S. - De luat în seamă știința, Visele copilăriei, ale înflăcăraţilor semeni,

57
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Dăruitori de frumuseţe sufletească şi armonii… Sunt nopți în care răscolesc insomnia


Încearcă să fii slujitor al Binelui, să dăruieşti, Și inima Ta cu neliniști,
Urbei natale, norodului bunăstare, stabilitate, Cu fuga mea
Raze de lumină şi speranţe tămăduitoare, Până când explodează
Bucuria anotimpurilor tuturor celor apropiaţi, Și simt întunericul
Ca să renască Adevărul şi nestinsa iubire Cum își înfige colții în humă.
frăţească… Numai la marginea somnului,
Omoară păcatul trufiei, mângâie, lucrează Câștigi contur
cinstea, Când nu mai aștept nimic,
Nu lăsa fărădelegea să prindă rădăcini… Decât să mă eliberez
Planeta noastră are nevoie de visători, Pentru o altă dimineață
Să lăsăm urme adânci, strălucitoare, În care să mă reinventez cu Tine,
Peste chipul Patriei străbune şi al lumii. Fără să adun urme,
Fără să rătăcesc prin închipuiri,
Și atunci numai atunci împăcată,
Am să mor pentru un ceas sau o noapte
Agafia DRĂGAN În eterna mișcare.

Genoveva Simona Mateev

Rătăciri

Sunt aici Doamne


La crucea dintre pământ şi cer EXACT DE ACUM, DE UNDE EȘTI,
Sufletul inundat de ceaţă din această zi sfântă binecuvântată
Limpezeşte-l începe să lucrezi
Să nu-mi aducă umbrele în faţă cum poate nu ai mai făcut
Sufocată m-aş apuca construindu-ți un gând fericit
Să veghez ecoul chiar acum în timp ce citești
Celor care am fost un gând de lumină de iubire
Ziditori întru mine chiar dacă ți se pare irațional
Abecedarul când ești cuprins de spaime
Prin care mă vestesc zâmbește-i
În drumul spre mâine cu lacrimi izvorând
Până când am să mă găsesc timid un pic șui
Ridicată nu contează
Într-un gând ploaia trece
Şi mâna-n mâna cu ei norii se duc
Într-o necesară risipire în timp ce așteptăm
Să-mi aflu stând în case
Rătăcirea. într-un soi de hibernare
nedorită dar care ne îndrumă
Te caut, Doamne! să vindecăm

58
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

tot ce am amânat CORNELIU CRISTESCU


tot ce poate nu am știut până azi
înăuntru și apoi în afară
ne vom ridica
să plantăm grădinile
cu mult mai cuminți
cu adevărată credință
totul va fi bine
și dacă nu va fi
încă nu e sfârșitul CEI PATRU HERUVIMI
eroic
soarele străpunge cu răbdare norii. Profeţii din vechime sunt cei ce-au prevăzut,
Prin rugăciuni, prin viziuni sau inspiraţii,
Evenimente multe venite pe pământ;
Doina BÂRCĂ Ei le-au primit de Sus, prin sfinte revelaţii!

Fie că este vorba de un bătrân, Isaia,


Sau, şi mai mult, de cunoscutul Ezechiel,
Dar, au mai fost şi alţii, precum Ieremia,
Iacov şi, mai ales, Ioan, cu blândul miel!

Acestia s-au bucurat de Pronia Cerească,


Au fost oameni curaţi şi fără de păcat,
Prin zicerile sfinte, glorie pământească,
Dar şi respectul lumii, ei toţi au căpătat.

Ba, chiar şi Cel de Sus, văzînd că vor să crească,


Îi chiamă acolo-n Cer, dezvăluind de-ndată
VARA Privirii omeneşti- Priveliştea cerească
Şi, chiar mai mult, un Tron de Judecată!
E vremea ploilor de vară,
Când iarba cucerește valea, Dar, ce-au văzut proorocii, acolo, sus în Cer,
Când păpădia pleacă în colind, Cu mult întrece gândirea celor de pe pământ;
Iar melcii din cochilii se întind. Ioan pătrunde-n Cerurile Sfinte şi pline de mister;
Simte prezent pe Domnul, e locul cel mai sfânt!
Ce minunat e să privești,
Stropii de ploaie ce creează, Ioan ajunge-n Ceruri, e pentru prima dată,
Magie, jos pe luciul apei, Lumina orbitoare-i învăluie pe cei aflaţi,
Și florile glicinei când dansează. Sub vălul de lumină, e-un Tron de Judecată,
La care, pământenii vor fi cu toţi chemaţi!
Da, e triumful tău Natură,
Adus de Vară cu caldură… Iar Tronul se mişca, purtat de patru heruvimi,
Când miile de roiuri de albine, Căci Domnul merge de la un loc la altul,
Pregătesc aur în stupine. Şi pe pământ, prin’ oameni, şi-n Cer, şi-n
Înălţimi;
Scaieții, macii, răsurarii, Cei patru-ndeplinesc dorinţe de la Înaltul!
Inundă valea c-un infinit de flori,
Și Vara construiește cu migală, E Domnul posesor de calităţi perfecte,
O catedrală de culori. Dar se exprimă indirect, prin îngeri păzitori,

59
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Cei patru heruvimi sunt toţi cu calităţi discrete, la pianul crângului înverzit
Chiar dacă chipul lor, de-l vezi, te trec fiori!.
îți ninge cu flori de tei peste umeri
Întâiul, cu calităţi divine şi chipul ca de Leu, amețindu-ți simțurile
El e măreţ ca regii, luptând pentru dreptate. te-arunci în vâltoarea scrisului
Dreptatea el o are, în sine, de la Dumnezeu; și nu te-oprești până ce
El foloseşte forţa şi dreptul în cele judecate! nu s-a scuturat și ultima petală

Al doilea-i Taur tânăr, sau Bou, sau un Viţel, ce dulce ți-e versul
El e puterea, răbdarea şi forţa, dar şi viaţa. ce rotundă ți-e strofa
Toate le are de la Domnul, şi-i slujitor model; ce leac dumnezeiesc plămădești
E înger, poartă Tronul, Domnul i-a schimbat faţa! pentru rănile dureros înmugurite…

Al treilea are faţa exact cum are Omul, îți legi ochii de felia de-argint a lunii
El are de la Domnul iubire şi dragoste divină, și-i deschizi când curcubeul ți-a tăiat respirația
El face roade multe, precum rodeşte pomul plouă cu soare în inima ta…
Şi are ascultare la Domnul, totală şi deplină!
condeiul ți-e șuvoi de lumină
Al patrulea, e cel cu glorie şi stăpânire ce pâlpâie în mucul undelemnului încins…
De Vultur, vedere ascuţită şi înţelepciune,
Şi alte calităţi el are, desigur, în privire;
Slujind, în tot ce face, el vrea perfecţiune!
*** Lucia Silvia Podeanu
Al patrulea fusese, ca înţelept, un alt’
Care purta pecetea perfecţiunii, Lucifer,
Dar a avut ispita de-a fi precum Cel Prea Înalt;
De ce-a făcut el asta, râmăne un mister!

Iar Lucifer devine Satan, un împotrivitor,


Prin ce-a făcut atuncea, s-a dovedit pe dată,
Fiind, de fapt, un Diavol, un calomniator;
El a rămas pe veci o creatură întunecată!
Pentru tine, Eminescu

Sibiana Mirela Antoche Măria-Ta, Poetul lumilor ce-au fost


Și al celor ce-au să vină,
Pe toate le-ai rânduit, cu rost,
În versuri picurate
De clopoței de argint,
În mângâieri și șoapte de alint,
În dorurile de pe acest pământ,
În visul de iubire împlinit după moarte,
Clocotul cerului În zborul printre stele
Și în durerea de a înțelege că, din toate,
încrucișezi, poetule, cuvinte În mintea unui om obișnuit,
născute din fotosinteza azurului Încape doar un pic!
îți înmoi degetele în călimara sufletului Măria Ta, ne iartă
și-mparți cu noi clocotul cerului Că nu înțelegem tot,
cântând simfonia primăverii Că durerea și chinul

60
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Ți-au însoțit destinul. Asta e moșia voastră


Dar lasă-ne din carte-ți să citim Limba, Țara și Credința
Și trista ta poveste să o știm. Învățați să apărați!
Din cartea cu strămoși și cu eroi, Că pământ cum este-al vostru
Pricepem mult mai bine cine suntem noi, Multe pofte au stârnit!
Iar dacă-n carte sunt: Aduceți-vă aminte
minciuni, trădări, insulte, dezamăgiri, Că aici Domni v-ați născut.
revolte, ironii, Limba, Țara și Credința
E ca aminte să ne-aducă Să vă fie aprig scut
Cine ar trebui să fim! Învățați să stăpâniți!
Măria Ta, nepotul meu m-a întrebat
De voie-i dai s-o mai citească înc-o dat’
,,Citește-o încet, copile, și cu drag,
În ea nu-i doar povestea unui Constantin Rusu
binecuvântat,
Ci e și sufletul întreg Şoaptele vieţii
Al unui neam curat!’’
Bucuria răsăritului se naşte
din dorul lacrimii nedesluşite
rostogolită copilăros în vise
Învățați...
cu flori şi iubiri fără chip
pentru epilogul necontrolat
Așezată la răscruce,
cu interpretările întâmplărilor
Vânturile ca s-o bată,
pe scenele cu actori anonimi.
În grădina mea cea dulce
Roada este îmbelșugată.
Să încercăm privind o lumină,
S-au gândit veniți de-aiurea
îndepărtarea întunericului mut,
Să o fure, să o prade,
dar umbrele noastre de viaţă
Și-au cărat în țara lor
să rămână zălog unui nou început
Tot mereu mai multe roade.
pentru un alt sfârşit de iarnă.
Apoi le-a venit ideea
Grădinarii să-i alunge
Să oprim sinceritatea cuvântului
Și să ia în stăpânire
pentru versul universului albastru
Scumpa noastră glie dulce.
cu nori albi de iubire şi bunătate
Ne-au ucis conducătorii
lângă stropii pentru şoaptele vieţii.
Și pe net altă limbă ne-au impus,
Iar credința noastră sacră,
Dezbinând-o-n zeci de secte,
Ne-au tot spus că a apus. Teodor FETCU
În tăcere și în taină,
pe potecile de munte, Prutule, tu apă lină.....
Grădinari s-au adunat
Prutule, tu apă lină,
Din frumoasa Bucovina,
De ce unda ta suspină?
Până-n bogatul Banat
-Plâng, că merg de-a curmezișul
și vorbind în limba sfântă,
Și românii-și uită visul,
Limba vechii rugăciuni
Dar unda din nou răsună,
În genunchi au imolprat
Să îi vadă împreună.
Ajutorul Marelui Stăpân.
Aduceți-vă aminte
Tu Ardeal, tu floarea noastră,
Că aici stăpâni sunteți
61
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Ne zâmbești iar din fereastră; Simt în călcâi cum plânge glia,


Duți parfumul peste Prut, Cum Dunărea îmi fierbe-n cord...
Pe români să îi ajut, Cât mai purtăm pe trupuri ia,
Să-i cuprind cu mâna stângă Vom fi aici și-n sud și-n ...nord.
Și în veci să nu mai plângă. În ochi decolorați de soare,
Ne cresc păduri fără plămâni.
Bucovină, Bucovină, Se vinde țara și ne doare.
Plai de dor, mândră grădină, Dar totuși... se mai nasc...români!!!
Nestemată din adâncuri
Prinsă pe-ale mele cânturi,
Tu, ce ne zâmbeai odată,
Azi, ai gura ferecată, Irina Lucia HIHALCA

Căci străinii nu ne lasă,


S-auzim vorba-ți aleasă
Și se tem că prinse-n vreme,
Se vor auzi blesteme,
Dar tu joacă și iar cântă,
S-auzim vorba ta sfântă.
Acolo, în inimă...

Acolo, în inimă,
Mărioara NEDEA extindem lumile prin îngemănare,
naşterea unor locuri noi, nepopulate, sub ochii
noştri,
te-ating în mijlocul cântecului
răsărit în somnul
unei alte note pe buzele tale,
rotiri de priviri într-un vals al pasiunilor
cu un surâs împărtăşit.
DAR TOTUȘI...
Umbre şi semne-n serpentine
Prin mine trec soldați copii. străbat paşii iubirii,
Copii soldați plâng în mormânt... cuvântu-şi începe tăcerea
Și umblă morții printre vii, prin care totul apare,
Ceșindu-și dreptul la pământ. un călător spre zările albastre
Se zguduie-n fântână apa, a cărui aripă creşte din mine.
În ciuturi pietrele rămân... Încă nu ştiu cine sunt
De sânge-mi este udă pleoapa până nu devin altcineva.
Dar totuși m-am născut...român! Unde să găsesc locul acela
în care te voi lăsa să pătrunzi?
Îi port în gând pe Eminescu, Unde-i jocul literelor?
Pe Creangă, Slavici, pe Coșbuc... O să mă clădeşti în tine
Și-l simt în oase pe Enescu aşa cum eşti tu,
Când ațipesc sub câte-un nuc. nemăsurată revelaţie,
Și Grigorescu mă tot plimbă descoperire divină,
Cu boii săi prin ,,Carul Mare,,. miracol frenetic şi posesiv,
Port gustul grăului pe limbă acum te-nţeleg, tânjim după noi,
Și mușc din pâine și mă doare. un drum spre începuturile noastre.

62
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Într-un strat al timpului, Tău luminează.


din cel mai uitat colţ al vieţii, Visează pruncul…
te simţi atât de atras de celălalt, Maica Domnului trece
ca un miraj ce te-nvăluie Desculţându-se.
din care nu te mai dezmeticeşti,
uimirea aceea a copilului
care nu-şi mai găseşte cuvintele,
doar zâmbetul Nicu Doftoreanu
îl poartă-n simţire,
mereu absorbit în albul seninului
şi totul e-un nou început.

Îţi simt inima vibrând în nuanţe paradisiace,


un alt tempo, adagio appassionato,
acute şi note joase, o nouă partitură
pe care acum învăţăm s-o cântăm.
Oare e ceva ce nu-nţeleg? TANGOU ANTIDEPRESIV
Afecţiune, graţie, compasiune,
acel agape, dăruire cristică, Când grijile te copleșesc...
şirul cuvintelor se-opreşte, uneori, Și-n tine simți mereu cum cresc,
pentru-a cuprinde emoţia copleşitoare Să fii deștept!
cu măsura ta, cea care Să nu cedezi!
aduce pacea şi bucuria de a fi. În fericire să te-ncrezi!
Când grijile preiau controlul...
Încă am sărutul tău pe buze, Și crezi că ăsta le e rolul
privirile ni s-au întâlnit înlănţuite, Să fii deștept!
inima mi s-a cuibărit în inima ta Să nu cedezi!
şi-acum desface lumina N-ar trebuie să te stresezi
într-o paletă de culori. Și capu-n panică să-ți pierzi!
Nimic nu-i fără rezolvare:
Momentul critic nu-i cum pare!
Văpaia focului când trece
Dumitru Ichim (Kitchener, Ontario) Și-ncepi să judeci iar la rece,
Ai să constați că nu-i ce crezi
MICRO-POIENE Și-n ochii timpului contezi!
Când grijile-s omniprezente...
Doar liliacul Și lasă urme permanente
Vede prin sunet, cum eu Să fii deștept!
Te-aud prin culori. Să nu cedezi!
Pe optimism să te bazezi!
Cinci, şapte şi cinci, Să-ncerci mereu să evadezi
Două mâini – rugăciune! Deoarece acesta-i modul
Trece Iisus. De-a face gordian iar nodul!
Încearcă să perseverezi
Pui de cerb sfios Nu-n disperare să te pierzi
Sărută izvorul! Luna-l Crezând, pe fond...
Va ţese din nou că nu contezi,
Mamă, nu plânge… Deci...
În candelă numele dacă ripostezi ușor,

63
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Te vor lăsa să-ți vezi de dor, Marinela STĂNESCU


Știind că n-au șanse reale
De a-ți plasa depresia-n cale!
Când grijile te fac să pierzi...
Și nu le mai interesezi
Cui îi cedezi tu sentimentul,
Nu dispera!
Nu e momentul! Miracolul ,,OM"
Cu timpul nu va mai conta
Cum au venit în calea ta! În adâncuri tenebre, care zac funebre,
Fii inventiv! Se naște-un destin de dragoste plin
... Mai intensiv! Și câtă culoare din negura beznă...
Adică... Când Tatăl Ceresc revarsă lumină
ANTIDEPRESIV! Și lumea se sprijină pe-o singură gleznă;
Săgeți de iubire în zboruri de sânge,
Se strigă perpetuu în sfinte altare,
Pribeag pământeanul, în dulce ispite,
Se-arată în patimi drept-credincios,
Florentina KIFU Dar pierde nemurirea și-l biciuie
Durerea până la os;
Miracolul se așteaptă în pala de vânt,
Dar uită în grabă menirea-pământ,
Din ceruri vor cădea fructele coapte,
Când dorul se-aprinde-n suspine și șoapte,
Iar mâini se unesc pe-un câmp răvășit,
O viață se naște-ntr-un râu nesfârșit...

Izolare Aproape de cer

Ȋn catedrala gândurilor noastre Aproape de cer, pe un colț de stâncă,


Se-aștern tăceri după tăceri. Privesc cum lumina albă coboară
Cuvintele-vitralii roș-albastre Să cânte frumusețea lumii.
Sting praful tăinuitelor dureri. Privirea întâlnește la orizont liniștea
Și nemărginirea depărtării,
O lume plină de interdicţii se încheagă Mușc din albastrul cerului
Și ne zidește-n cuștile-i sihastre, Și-l aștern pe pământ.
Doar ele-n lumea asta ne mai leagă: Încerc să pictez albastru cu ochii,
Cuvintele-vitralii roș-albastre. Dar mă doare adâncimea culorii;
Un vuiet sparge tăcerea,
Ȋnsinguraţi, lipsiţi de zbor, de soare, Ca o scânteie ascunsă-n cenușă,
De Dumnezeu cu-aripile-I măiastre, Ca un răsunet de timp,
Trimitem punţi spre toţi, mesaje-floare Ce vine din spațiu, agitând nuanțele.
Cuvintele-vitralii roș-albastre. Într-o clipă totul se schimbă,
Mă retrag în adăpostul pustiu,
Ȋn catedrala gândurilor noastre Liniștea revine încet și nuanțe
Simţi că iubești, e tot ce mai contează! De albastru învăluie zarea.
Cuvintele-vitralii roș-albastre Aici, aproape de cer,
Cu dor o lume-ntreagă-mbrăţișează. În simplitate, totul se simte altfel.

64
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

SILVAN G. ESCU Proză

Scurtul Bianca (Chişinău)


Suntem atât de departe...

Dacă vreți într-adevăr să știți ce s-a întâmplat,


probabil că vă întrebaţi pentru început unde m-
am născut, cum mi-am petrecut copilăria, cu ce
se îndeletniceau părinţii şi alte lucruri de genul,
NESĂBUIRE dar ele nu sunt deloc relevante. Mai întâi, pentru
că sunt detalii care plictisesc, apoi pentru că
M-am pomenit cu ea momentul care a reprezentat cotitura vieții mele
Că intră brusc în viaţa mea, nu s-a petrecut decât mult mai târziu. Totuși,
Ce caută aicea oare, merită să spun că m-am născut în Moldova și am
Contrariat am întrebat, iubit locul acesta cu toată afecțiunea de care am
Că nu a fost de mine invitată, fost capabilă. L-am iubit pentru copilăria
Doar buzna-a dat. colorată, plină de zâmbete prin lanurile de un
Privind-o răbdător, verde fraged, l-am îndrăgit pentru iubirile
Să îmi explice-am aşteptat, adolescentine însoțite de același verde crud, l-am
Într-un târziu eu mi-am răspuns, iubit pentru familia pe care am întemeiat-o. Am
Că ea tăcea. iubit Moldova pentru că credeam cu sinceritate că
m-am născut în cel mai frumos loc din lume.
Probabil i-a fost frică Satul Speia, localitatea în care începusem să
Ea singură cu ea să stea. muncesc alături de soțul meu, era unul dintre cele
Orgolios, desigur c-am bravat, mai bogate din țară. Serele se întindeau pe șesuri,
Considerând că e ceva firesc iar sub pânza lăptoasă, creșteau fructe și legume.
S-arăt că-s intrigat. Munceam cu dăruire alături de sute de specialiști
și era un volum mare de lucru și recoltă pe
Dar ea de seamă n-a băgat măsură. La un moment dat, instituția a falimentat.
Şi într-un colţ s-a aciuat Acesta a constituit momentul de ruptură, clipa în
Ca un copil sfios, care lumea mea lăuntrică s-a prăbușit, pentru că
S-a cuibărit în inimă, colea. sute de oameni au rămas fără un loc de muncă,
inclusiv eu și soțul meu. Eram distrusă, mai ales
Neîncetat, neobositul timp pentru că nu știam cum să îmi întrețin copiii. Și
Pe lângă noi trecea, dincolo de orice, mi se părea că ne paște un
Păstrându-mă superior, distant, pericol imens, ceva ce urma să ne schimbe pe
Nesăbuit, n-am apucat toți, ceva cutremurător. Nu am aflat decât peste
Să-ntreb ce inima-mi dorea. ani explicația sentimentului care ne măcinase atât
de mult. Cât de îndepărtată pare acum acea zi!
Crezând că-n viaţa mea n-o vreau Oricum, atunci nu am găsit o altă soluție decât
S-a speriat şi a plecat, să plecăm peste hotare împreună cu soțul meu.
Şi din păcate prea târziu, Ne gândeam să plecăm din Moldova, să facem
Cu disperare-am constatat bani pentru a ne întreține măcar o perioadă, poate
Că este-ngrozitor să cumpărăm un automobil și să ne întoarcem…
Să nu mai ai pe cine-mbrăţişa. I-am lăsat pe copii în grija bunicilor. Și am plecat
cu lacrimi în ochi și sufletele pustiite. Ajunși în
Să dărui totul, să sacrifici totul fără speranţa de străinătate, am reușit să ne angajăm pe undeva și
răsplată; asta înseamnă iubire.- Albert Camus să muncim, am strâns ceva bani și am constatat

65
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

stupefiați că a trecut un an de când nu ne-am sticlos. Dar vecinul nu zâmbea când ne întâlneam
văzut copiii și părinții. Ne-am gândit că distanța și părea mai curând ostil, pe stradă în adresa mea
dintre noi și copii e una care ne face să suferim, auzeam cuvinte necenzurate când eram
aveam bani ca să închiriem o locuință mai mare îmbrâncită, la magazin vânzătoarea ne privea cu
și să-i aducem și pe ei, ca să-i avem alături și să dispreț. Și atunci, ne-am gândit că plecăm, dar
le oferim o educație corectă. I-am adus, i-am dat vom reveni peste puțin timp și cu siguranță,
la școala și am remarcat cum între timp, atât ei, lucrurile se vor schimba. Nu știu dacă am mai
cât și noi învățam limba țării în care alesesem să fost vreodată atât de departe de adevăr...
stăm o vreme, din ce în ce mai bine. Aproape ne- Dar iată că am decis să ne cumpărăm o locuință
am integrat, copiii nu mai mâncau bucatele acolo, în străinătate, căminul nostru, ceva care
noastre tradiționale, pentru că la școală erau ne-ar aparține. Și ajungeam din ce în ce mai rar în
hrăniți cu altceva, nu mai citeau din cărțile cu Moldova, iar după ce ne-am petrecut părinții pe
care copilăriseră, ci lecturau literatura din ultimul drum, vacanțele în țară au încetat, pentru
program, nu mai priveau desenele animate fără că nu mai are nici un rost, pentru că nu mai avem
de care refuzau să se culce atunci când trăiam în la cine să ne ducem.
Moldova, ci treptat, găsiseră alte emisiuni. Și Și timpul trece, ne întâmpinăm bătrânețile
oricum, cu școala nu existau griji și nici probleme departe de patrie, într-un loc străin sufletului, dar
financiare, pentru că nu exista fondul clasei ori al ce mai contează? Aici avem o viață prosperă. Și
școlii. Și, treptat, ne-am deprins cu asta… doar inima rămâne legată de casa în care ne-am
După o vreme, constatarăm din nou mirați că se născut. Doar cu sufletul trăim în Moldova.
făcuseră vreo câțiva ani de când nu ne văzuserăm Câteodată ne amintim că am venit aici doar
părinții și ne gândiserăm să le facem o vizită. pentru câteva săptămâni, dar săptămânile s-au
Plecarăm la drum către bunici, de care ne era preschimbat în luni, lunile în ani, anii în decenii.
foarte dor, dar la vamă am fost întâmpinați de Nu recunoaștem asta, dar plângem pe ascuns
chipuri sumbre, care nu făceau decât să ne când ne gândim la copilăriile noastre, la părinți și
privească cu oboseală, răutate și plictiseală… dar la locul pe care l-am iubit atât de mult: Moldova.
am trecut peste asta, pentru că aici suntem născuți Și acum o iubim, dar nimic nu mai este ca
și dacă e să ne gândim mai bine, lor nu le este altădată. Suntem departe... Distanța dintre noi
ușor, muncesc cu orele pentru salarii mici. pare a fi o prăpastie. Mai mult decât atât, ne-am
Făcuserăm zeci de km până la casa părinților, distanțat încă în clipa în care trenul a plecat din
copleșiți de emoție și în același timp de durere, gară, pentru că sunt aproape sigură că înlăuntrul
atunci când vedeam că tot ce ne înconjura părea meu, ceva s-a stins. M-am distanțat de cea care
să stagneze. Și lipseau culorile pe care le iubeam am fost odinioară. Da, suntem atât de departe... Și
atât de mult în copilărie. Ne spuneam că nu e o doar cu sufletul trăim în Moldova...
problemă… Eram acasă și ne simțeam minunat.
Ne-am îmbrățișat părinții, i-am sărutat și am
plâns de fericire. Câteva zile am fost cuprinși de Aurelia CHIRCU
euforia revederii, le-am povestit despre toate
acele lucruri neobișnuite pe care le-am văzut, ei
le-au pregătit nepoților bunătățile pe care ni le
făceau în copilărie. Dar nu mai era ca altădată...
După câteva zile, copiii au început să ne întrebe
dacă mai stăm mult, că se plictiseau și le era dor
de prieteni. Priveam tot ce ne înconjura cu alți
ochi. În lumina fierbinte a soarelui din mijlocul Ultima cafea
lunii iulie, satul Speia era foarte frumos. Casele Se opri nedumerită cu paharul de apă în mână.
înalte, albe erau împrejmuite de garduri de Nu mai știa câte linguri de cafea pusese în filtru.
piatră. Florile creșteau în grădini, iar pe alocuri, Era normal să fie răvășită după criza de
se înălța câte o seră solitară cu acoperișul dimineață, dar trebuia să-și revină. Și, oricum, nu

66
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

era o tragedie dacă băutura ieșea prea tare, doar bărbat înalt, brunet, cu ochi albaștri care o privea
slabă să nu fi fost că n-ar fi ajutat-o. curios. Nu voia să priceapă ce se întâmpla. Era
Mălina vărsă la chiuvetă paharul și merse spre apartamentul lui, într-adevăr, dar el nu avea ce să
bufetul stacojiu unde căută din priviri zahărul. caute atunci acolo...
Nu-l găsi, dar nici nu se miră prea tare. Locuia de Își eliberă aerul din plămâni. Ochii i se măriră
prea puțin timp acolo, abia cinci zile ca să în orbite și respirația i se înteți. Simți cum
cunoască rânduiala lucrurilor. picioarele i se înmoaie.
Deschise sertarul rabatabil al bufetului și, – Oh, nu... Iertare, n-am vrut să te sperii!
printre plicuri și sticluțe de arome, borcane cu spuse repede bărbatul.
condimente și o râșniță manuală pentru piper, Făcu doi pași spre ea, apoi se opri stânjenit.
găsi și cutia cu zahăr. Stăpâna casei trebuie să fi – Dacă vrei să plec, plec, nicio supărare...
fost o gospodină. De fapt, nu știa sigur dacă Ea reuși să-și domolească suflarea. Își umezi
existase o doamnă în casă sau chiar el își pregătea buzele înainte de a vorbi.
mâncarea, însă i-ar fi plăcut a doua variantă. – De când stai acolo... în prag?
Aruncă un ochi deasupra bufetului și constată că El zâmbi ca un copil care a făcut o șotie.
locul cutiei era sus, alături de alte două – De câteva minute. Să nu crezi că te spionez,
recipiente, probabil cu sare, respectiv orez. nu asta a fost intenția mea. De fapt, nu am avut
Mă rog, ea așa folosea setul de borcănașe nicio intenție, adăugă el săltând din umeri.
colorate dăruit de mama ei și-i plăcea să vadă că Părea la fel de uimit ca și ea de această
și el le utiliza în același mod. întâlnire.
Se întrebă oare ce gust aveau prăjiturile lui. – Dacă-mi permiți, trebuie să-ți fac o
Înlăturând capacul, Mălina găsi o linguriță de mărturisire.
plastic înfiptă în zahărul tos ce umplea trei Ea încuviință. O cuprinse un soi de amețeală.
sferturi din recipient. O scoase și zâmbi văzând Dar el continuă, spre uimirea ei:
că e curată. Fostul ei iubit avea prostul obicei să – Ești foarte frumoasă. Eram sigur că o
bage lingurița udă de cafea în zahăr și să lase persoană cu o voce atât de plăcută, trebuie să aibă
apoi, tacâmul aruncat pe masă sau în chiuvetă. El și un chip frumos. Și uite că nu m-am înșelat.
se scuzase mereu că ar fi fost grăbit, dar ea nu-și El se amuză. Ea îl privi uimită, nu și l-ar
amintea să fi spălat vreodată lingurița sau să închipuit așa de copilăros, de deschis, mai ales că
așeze zahărul înapoi pe raftul său. era undeva între adolescent și bărbat tânăr.
În același sertar, ea observă câteva CD-uri. Le – Îmi auzeai vocea?...
scoase și se uită la fiecare dintre ele, cu un surâs – Și cafeaua miroase apetisant. Mai că aș vrea
fin. Majoritatea erau de muzică clasică, care era să gust și eu, zâmbi el. – Păi... Nu-i veni nimic
și preferata ei. Se întrebă dacă ar fi fost vreo clar în minte să răspundă, deci se opri. Nu trebuie
imprudență să asculte puțin Vivaldi, în surdină. să pleci, doar e casa ta.
Avea nevoie de un strop de relaxare, cât să se mai – Ah, da! pufni el prefăcându-se surprins. Ai
adune un pic. dreptate. Deci, pot să mai rămân?
Despărțirea de Virgil o lăsase goală pe interior. Mălina încuviință și-și simți ochii umezindu-
Nu știa ce trebuia să facă și nici de unde să se.
înceapă. Dar acolo era bine, avea liniștea pe care Se așeză pe un taburet și-i făcu semn să vină
o necesita ca să-și pună ordine în gânduri. Nu știa lângă ea. El se apropie, cu aceeași stânjeneală.
nici cât va sta în casa lui, fiindcă totul depindea – Și, totuși, cum de ești aici?...
de el. El tăcu. Mălina știa că nu întrebarea ei îi
Apăsă play și lăsă sonorul aproape de minim, risipise buna-dispoziție.
fredonând Primăvara. Apoi, se întoarse la masă, – Nu voi sta mult...
unde își turnă cafea într-o cană portocalie, puse Nu era o scuză. Un amestec de frustrare și
zahăr și amestecă. Oftă adânc și se răsuci spre furie se citea în vorbele sale. Era tânăr, prea tânăr
bufet ca să asculte muzica. Dar în clipa aceea, ca să se limiteze la ce i se oferea atunci. Ea își
îngheță. În cadrul ușii deschise a bucătăriei era un mușcă buzele și-și trase nasul ca un copil. Ar fi

67
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

vrut să-l îmbrățișeze. Sufletele rănite se pot la domiciliu. Pe urmă, începu să-și strângă
vindeca împreună. aparatele de care nu mai avea nevoie de atunci.
– Spune-mi despre tine. El o privi sceptic. Te Se așeză pe un fotoliu, așteptând. Colegii ei
rog. aveau să vină curând.
– Vrei să rămâi cu o amintire drăguță, nu? Știi Oftă gândindu-se că trebuia să se plece acasă.
deja tot e nevoie de știut. Și acum nici nu mai Șederea ei acolo depinsese de viața lui, iar el nu
contează. mai era.
– Eu... Te înțeleg că ești supărat și vrei să I se părea ciudat că-i vorbise în stadiul acela,
găsești un vinovat... dar o bucura că se întâmplase asta. Lucian fusese
– Nu dau vina pe nimeni. Bine, dacă tot e un un băiat bun, poate că s-ar fi înțeles de minune,
soi de one life time meeting, să ne cunoaștem dacă l-ar fi cunoscut înainte de accident.
cum se cade. Lucian Popa, zise și-i întinse mâna. Dar, cum îi spusese și lui, ea nu avea noroc la
Ea ezită. Ridică o mână într-o imitație bărbați.
stânjenitoare de salut. Bărbatul încuviință. Își
încrucișă brațele pe piept și se rezemă de
chiuvetă.
– Mălina Moldoveanu. Poezii pentru copii
– Da, i-am auzit pe colegii tăi numindu-te
astfel. Probabil vrei să afli cum s-a întâmplat, Maria PETRESCU
continuă după o pauză. Nu e nimic super mega
extra, să știi. Un banal accident de motor cum ai
văzut prin filme, ai citit prin cărți și altele de
genul. Sunt în anul trei... Eram în anul trei, de
fapt, la Facultatea de Arte și Design; cred că ai
văzut deja caietele mele cu desene de pe biroul
din dormitor. Ce să zic? M-am grăbit, am pierdut
controlul motocicletei și aia a fost. Puteam să
văd, să aud, dar nu și să comunic. Îți mulțumesc
pentru săptămâna aceasta, spuse el cu zâmbet GRĂDINA MAMEI
vag, a fost plăcut să te știu lângă mine. Oricum,
îmi pare rău că încheiem în felul acesta... Acolo sus, pe culmea unui deal,
Mălina tăcu. Orice ar fi spus era de prisos. El Se-nalță falnic, casa mamei
avusese dreptate, nimic nu mai conta acum. Bătrânul gard aproape-i ireal
– Cu plăcere, răspunse într-un târziu. Și poarta veche de culoarea toamnei…
– Tu? Te-ai despărțit de tipul acela...
– Da. Asta e. N-am noroc la bărbați. De la intrare saltă trandafirii,
Un timp tăcură amândoi privind pe geam. Iar după ei, zambilele surate.
Începuse să ningă cu fulgi mici. Văd lămâița, floare a iubirii
– Trebuie să plec, spuse Lucian, cu o urmă de Și garofițe multe, parfumate!
regret.
– Da, și eu, tresări femeia. Să mă întorc la Iar după flori, ivite-s cu-ndrăzneală,
treburi. Pe rânduri cu migală așezate,
El ieși în hol. Ea se ridică, puse cana goală în Niște legume ce-și fac mare fală
chiuvetă și ieși după el. Se opri o clipă în fața lui, Că-s mult de soare, răsfățate…
îl privi cu drag și-i zâmbi. După asta, intră în
dormitor. În spate, lângă gardul cu pricina
Suspină ușor, uitându-se spre patul lui, apoi Copacii înverziți și-n plină semeție
își scoase mobilul din buzunarul halatului alb ca Cu rodu-n flori, ei străjuiesc grădina;
să-și apeleze colegii de la fundația pentru îngrijiri E așa frumos; câtă minunăție!

68
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Mai jos, chiar peste-o umbră rătăcește În ținte prins de-un vechi și trist ecou,
O boare blândă ce-și căuta loc, „A fost cândva… bucătăria mamei de la țară…”
Printre dovleci abil se cuibărește,
Aripa își întinde pe-un fir busuioc.
SATU-MI DRAG, DULCE COMOARĂ!
De-o vreme-ncoace totul e pustiu;
Gardu’ a-nvechit, aproape nu mai este. Un vis frumos!
Drumu-i tăcut și tot mai vinețiu, Copil, la țară…
Iar casa, a rămas doar o poveste… Prin lanuri galbene alergam,
Copil frumos cu păr bălai
De strajă și rămași întru credință Și-n fiecare vară, eu aflam
Sunt doar salcâmii; paznicii grădinii, Că pe Pământ există Rai.
Tufe de mure-și fac nouă velință
De parcă ar aștepta iar musafirii. Un vis frumos!
Copil, la țară…
Privesc cu dor de atunci și-acuma Priveam în noapte, stelele arzând
Și-oftez: Măicuța, nu mai e; s-a dus… Și greierii ascultam-n a lor cântare,
Pe treptele de Ceruri buna Mă bucuram de lună strălucind,
,,C-așa voit-a, Cel de Sus”. Dar mă-ntristam de stele căzătoare…

Un vis frumos!
BUCĂTĂRIA MAMEI Copil, la țară…
Mergeam la secerat de grâu
Clădirea mică cu acoperiș, Strângeam cu zor noua recoltă
Din fundul curții de la țară, Iar vitele-adăpam la râu,
Rămâne neschimbatul ascunziș Pân’ luna s-aprindea pe boltă,
Pentru copiii veniți, peste vară.
Un vis frumos!
Din lemnul vechi, fără model, Copil, la țară…
Și fără margini finisate, În albie de râu eu mă scăldam,
Mai stă și-acum ca un castel, Cu bucurie aproape-n orice seară
Bucătăria mamei cu de toate. Mai toate grijile acolo le lăsam,
În mijloc, ca un ,,edificiu”, Deși puține aveam, pe-atunci la țară…
Stă sprijinit de ziduri un cuptor
Făcut din apă, lut și sacrificiu Un vis frumos!
Prin ani trecut-a răbdător… Copil, la țară…
Prin verdele câmpiei alergam
Cu coșul ei dărăpănat Mă bucuram în fiecare vară
Din cărămidă veche, arsă, Pe pat de iarbă fin, mă odihneam.
Și martor al poveștilor din sat, ,,Ce liniște deplină aveam la țară”!
E fabrica plăcintelor de casă.
Un vis frumos!
Nimic de-atunci nu s-a schimbat, Copil, la țară…
Același lanț ce-atârnă-n grindă Când vitele aduceam de la păscut
Mi-aminte de-obiceiurile din sat, Mă bucuram că-n serile târzii,
Când oamenii cântau în cor, colindă. Eu m-așezam cu mama la cusut
Și-mpodobeam cu flori, mândrele ii.
O amintire-i tot acest tablou
Desprins dintr-o poveste ireală Un vis frumos!

69
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Copil, la țară… își pregăteau momeala care urma să o arunce în


Mă-ntorn în amintiri de neuitat apă.
Și iar mă bucur, ca odinioară, Văzând atâta entuziasm la fratele meu, vroiam să
De frumusețea verii de altădat’ merg și eu, dar nu știam cum să-l întreb. Credeam
Și satu-mi drag; dulce comoară! că pescuitul este pentru oameni mari.
Mi-am făcut curaj și l-am întrebat dacă pot merge
și eu cu ei. Au început să râdă, dar nu au zis nu.
M-am bucurat foarte mult. Ajunși în mijlocul
Elena TUDOSE naturii, cu o liniște deplină, stăteam nerăbdătoare
cu undița în mână și așteptam momentul mult
Miresme adunate dorit: să prind peștele.
Tata, fratele și bunicul își mai aruncau câte o
Din tei acum pătrunde privire și la mine. La un moment dat, undița mea
Mireasmă adunată, începea să se miște. Fratele îmi sări în ajutor și
De cum coboară-n unde, împreună cu el am ridicat-o. Era un pește mic,
Şi-acum, ca altădată. dar era primul pește prins de mine.
Seara când am ajuns acasă, bucuroasă i-am
Ca boarea dinspre sate povestit mamei tot ce s-a întâmplat la pescuit. A
Un cântec de Enescu fost o zi fantastică.
Prin minte ne străbate,
c-un vers de Eminescu…
Prietenul meu jucăuș
Ce sunt acestea oare, Prietenul meu jucăuș și cu blăniță este un cățel
De-aşa duios alină? și se numește Aki. El face parte din rasa akita. L-
Comori nepieritoare am primit când avea doar două luni și este de
Ca o lumină lină… culoare roșiatică. Era foarte mic și năzdrăvan.
Când te privește cu ochii lui căprui rotunzi parcă
vrea să-ți ceară să te joci cu el. Cât era mic a stat
la bunica. Seara dormea în bucătăria de vară.
Într-o seară el a făcut o poznă. A luat pătura după
canapea și a rupt-o. Dimineața bunica l-a certat.
Când am venit de la școală m-am dus să îl salut
pe Aki, dar el era foarte trist. Nu știam ce s-a
întâmplat. Bunica mi-a povestit totul, dar am
rugat-o să-l ierte. Când am început să-l mângâi și
Poveşti scrise de elevi de şcoală gimnazială să mă joc cu el, Aki și-a schimbat compor-
tamentul. Era același cățel vesel și jucăuș.
Eleva Lazăr Ştefania, clasa a III-a, Şcoala
Gimnazială nr.1, Bilieşti, judeţul Vrancea -
Premiul I la Concursul de creaţie pentru elevi
Bogdania, ediţia II-a, 2020 Eleva Alexia Maria MIRITESCU, clasa a
VIII-a, Școala Gimnazială Herăstrău din
La pescuit Bucureşti - Premiul I la Concursul de creaţie
Era o zi frumoasă de duminică. Afară era pentru elevi Bogdania, secţiunea elevi cls. V-
liniște și un soare puternic. Razele lui te atingeau VIII, ediţia II-a, 2020
cu blândețe. Natura prinseseră viață după o
perioadă de hibernare.Tata, împreună cu fratele Nemaivăzutul Peleș
meu și bunicul se pregăteu să plece la pescuit. Anton nu vede, își trăiește viața fără
Erau foarte agitați. Fiecare își pregăteau undițele, culori și imagini, doar din imaginație, emoții și

70
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

sentimente. Nu a văzut niciodată culoarea florilor Vizitatorii au urcat niște scări și s-au îndreptat
și a pomilor înfloriți, pământul îmbrăcat în alb, către Biblioteca Regală. Au pășit după colț spre
apusul sau răsăritul de soare, oamenii și stânga. Anton auzea doar șoaptele și mirările
animalele. celorlalți vizitatori „Ce frumos!” exclamă o fetiță
Anton este un puști de 15 ani, dintr-un orășel de din spatele lui’, „Privește toate cărțile acestea cu
pe malul Dunării, din sudul Germaniei. coperți din piele și gravate cu litere de aur!”
De când era mic, mama lui îi povestea despre spuse un bărbat fascinat de peisaj. Anton nu știa
castelele din toata lumea, dar cel mai mult îl cum arată o carte, nu avusese niciodată șansa să
fascinau cele din România, în special Castelul citească o carte normală, doar mirosul de
Peleș, pentru care nutrea o adevărată pasiune. pergament ronțăit de timp îl îndruma oarecum
Zilele au trecut, anii s-au scurs, iar Anton spre carte.
nu a vizitat vreodată vreun castel, până când, într- Au mers din cameră în cameră timp de două ore.
o zi de iunie, familia sa a decis să-l ducă în vizită Pe parcursul drumului Anton era puțin întristat de
la Castelul Peleș. exclamațiile fascinante ale vizitatorilor la adresa
Traumele sale îl apăsau tot mai mult, iar gândul castelului. El nu putea să se bucure pe deplin de
că nu va putea niciodată să vadă cu adevărat această vizită.
Castelul Peleș îl frământa pe parcursului Peleșul era un castel aparte pentru el, îl făcea să
drumului spre Sinaia. se simtă precum regele Carol I plimbându-se pe
Odată ajuns în curtea castelului, ciripitul coridoarele lungi și prin camerele largi,
păsărilor parcă-l chema să cânte cu ele, iar îmbogățite cu obiecte vechi, dar atât de frumoase,
sunetul ierbii fremătând în vânt îi răsuna puternic parcă smulse dintr-un rai regal.
în urechi de parcă era o furnică în mijlocul unei Își dorea și el măcar pentru o secundă să se
păduri seculare. bucure deplin de splendoarea Castelului Peleș, o
În castel, ghidul le descrie caracterele stilistice bijuterie regală românească.
fascinante ale arhitecturii Peleşului. Pentru Ultima oprire a fost Sala de Concerte. Ghidul le-a
Anton, acestea nu erau fascinante, erau simple descris Pianul „Girafă”, confecționat din lemn, cu
vorbe goale care vibrau în urechile lui. coardele fixate pe o placă din bronz, în formă de
Umblând pe coridoarele castelului a încercat să-și liră, tot ansamblul fiind aurit.
imagineze pentru câteva secunde vorbele - Și acum v-am pregătit o frumoasă
ghidului: “Castelul are 160 de camere... (Dar cum surpriză, un concert de pian, spune ghidul
arată o cameră? se întreabă retoric băiatul), cu emoție în glas.
împodobite cu lambriuri sculptate din lemn de Corpul lui Anton vibra de o emoție profundă.
nuc și frasin creț, picturi cu personaje alegorice, “LA-ul, prima notă care se auzea în sală, îi
vitralii policrome și ornamente aurite, parcă inunda complet creierul cu o vibrație ușoară a
pictate de soare. Băiatul încerca să-și imagineze muzicii clasice, care-l purta lin prin universul
culoarea soarelui. Un val de bucurie îi traversa imaginației și sentimentelor profunde, și-i dădea
pieptul. El nu putea să vadă culorile, dar putea să o stare mistică, purtându-l aproape de ce-i era
le simtă ca emoții. mai drag, sunetul muzicii.
Ghidul tot povestea despre arhitectura castelului, Pianul regal se juca liniștit, împărțind emoții în
despre Holul de Onoare care era grandios, având toată sala. Emoția lui îl întrebă dacă mai e un loc
lambriuri din lemn de nuc, tapetate cu și pentru ea în peisajul acesta artistic, o călătorie
basoreliefuri și statuete. Luxul și bogăția îl care-i aduce aminte de o metaforă de
învăluiau pe băiat într-un aer confident și o neîndeplinit, un epitet al muzicii vechi, care-l
fericire paroxistică îi traversa sufletul odată cu însoțea în viață.
trecerea prin Dormitorul Regal luminat de un În întunericul adânc, melodia devenea tot mai
candelabru din cristal de Bohemia. Simțea lentă, se pierdea în particulele oxigenului pe care-
degetele de la picioare cum se înmuiau în covorul l respira odată cu muzica, se combina cu
roșu aprins care pentru el era doar un material eternitatea “eternă” și se termina cu un sunet
moale care-i făcea vizita mai plăcută. grav, totul.

71
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Cronici literare, recenzii, comentarii depăși acest stadiu de autoizolare și, cu trecerea
timpului, chiar află de unde trebuie să pornească
Prof. Geo Călugăru despre vol. ,,Numele meu spre a merge mai departe, pentru a se adapta
este Marieta’’, autoare Luca Cleopatra oricăror condiții, fără a renunța la valorile
asimilate în familie. Din păcate, ceea ce
constatase „pe materialul oferit de viață” o
dezamăgise. N-o ajutase să iasă din sine pentru a
înfrunta sinele celorlalți și a găsi o cale care să n-
o facă să se simtă străină, mereu suspicioasă și
într-o îngrijorătoare stare de veghe, convinsă că
pericolul pândește peste tot. Prezența acestui
neajuns este simțită și de părinții ei. Soarta
nemiloasă îi răpește prematur tatăl,
descumpănind-o, mai ales că-l iubea mult pentru
înțelegerea pe care i-o arăta, aspect esențial în
privința relației cu semenii săi. Marieta rămâne
doar cu mama, o fire mai voluntară. Încercată de
asprimile vieții, aceasta găsește o soluție, chiar
dacă, în calitate de părinte suferă, despărțindu-se
pentru un timp de singurul ei copil. Prin fratele
său, Ilinca Vinea își trimite fiica să muncească în
De la „Numele meu este Marieta” la... Italia pentru o perioadă nedefinită. N-a făcut
„Marieta sunt eu” acest gest la întâmplare, ci în urma sfatului primit
De câte ori n-am auzit expresia „simt că mi se de la soțul ei, înainte ca acesta să treacă în lumea
face pielea de găină”, când o persoană își celor drepți. Poate că acolo fata își va găsi un
amintește de ceva care l-a înspăimântat și rost, își va câștiga un statut potrivit cu pregătirea
retrăiește acest lucru pentru o clipă? ei intelectuală și cu multiplele ei calități morale.
De câte ori n-am auzit în mediul scriitoricesc Va realiza noi contacte. Tânăra era absolventa
spunându-se că, pentru a fi crezut ca scriitor , unei facultăți particulare de contabilitate. Nu era
trebuie să intri în pielea personajului / pentru ea o pasiune, dar s-a descurcat. Nimic nu
personajelor? Nu dezvolt această idee, că nu este este întâmplător în viață, cunoștințele acumulate
cazul. A intra în pielea cuiva, a unui personaj, până atunci îi vor fi de folos în țara unde-și va
înseamnă că trebuie să-i trăiești stările prin care căuta un rost, încet, neforțând nimic.
se definește de parcă ar fi ale tale. Pornind de În Italia, gazda, Giulia Pavese, este o bătrână de o
aici, voi încerca și sper să și demonstrez că de la calitate umană deosebită. Aceasta acționează cu
„Numele meu este Marieta” la „Marieta sunt mult tact care o uimea chiar și pe pupila ei, care,
eu” nu este decât un pas, pe care vă provoc să-l la rându-i, o percepea mai mult ca pe o mamă, nu
facem împreună. ca pe o stăpână. Treptat, ea se va desprinde de
”Cine sunt eu?” este ceea ce-și dorește să afle munca de uzură din casa signorei Giulia,
Marieta Vinea, personajul-cheie al acestui roman începând să-și folosească suficient cunoștințele
al scriitoarei Cleopatra Luca, apărut la Editura căpătate în facultate. Patronul hotelului la care va
„Astralis” în februarie 2020, cu titlul „Numele lucra, tot un român, de înaltă clasă, corespunde
meu este Marieta”. Tânăra trăiește într-o lume pe întrutotul exigențelor Marietei. Acesta va deveni
care o simte străină. În raport cu aceasta, vrea să- leacul miraculos pentru tânăra dezorientată,
și afle propria identitate. Și o va afla. Punctul de căzută pradă unui viol, nu cu mult timp în urmă,
plecare în această aventură este bine în țară, fapt care a dus în mod esențial la
conștientizat. Marieta spune despre sine că este depersonalizarea ei.
„Cineva care se exprimă în gând sau chiar sonor, Pentru Marieta a existat Dumnezeu, făcându-și
dar cu un firicel de voce.”Consideră că ar putea simțită prezența într-un moment de cumpănă

72
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

pentru ea. Se va îndrăgosti de Andrei Bianu, convinge că a intrat în pielea Marietei, scriitoarea
tocmai atunci când credea că este părăsită de Cleopatra Luca folosește persoana întâi. Iată cum
toate forțele binelui. Tânărului bărbat i se alătură ni-l prezintă protagonista pe tatăl său: „ El era
fiul acestuia, Paolo, un copil căruia, de curând, îi mândru de mine. Eu aș fi vrut să fiu mai
murise mama într-un accident. Sfârșitul inteligentă, mai îndrăzneață, mai întreprinzătoare,
romanului este fericit, dorit și de cititori, fără a mai descurcăreață, mai pragmatică, așa cum se
finaliza acțiunea în acest fel, ci este lăsat deschis arătau unele colege. Să nu las să se atingă nimeni
ca al oricărei proze moderne. Prezența savantului nici cu o vorbă de mine, însă așa sunt eu: tăcută,
român, care primise prin testament hotelul, este delicată în acțiuni, supusă, cu o imaginație
benefică pentru timida, dar perseverenta Marieta, bogată, dar neproductivă (...) așa mă manifestam
în muncă, în studiu, în cizelarea calităților ei. În eu: neîncrezătoare, tristă, singuratică, nesigură pe
cele din urmă va fi o învingătoare. forțele mele, (...) aveam însă îndrăzneala să plec
Dar, până să ajungă aici, „ce mai framăt, ce mai în lume să-mi înfrunt soarta, ba chiar s-o întorc în
zbucium” ( Eminescu) în sufletul Marietei, o favoarea mea...”
ființă introvertită, care privește cu luneta în Prețuind personalitățile neamului românesc și
interiorul sufletului său și, nu de puține ori, se realizările lui, în timp ce se afla în avion, zburând
îngrozește de ceea ce descoperă: inadaptarea la spre Italia, Marieta dă glas gândurilor ce-i treceau
această lume „calpă de la creștet până-n talpă”, și prin minte, participând și cu sufletul: „Eu mă
conectarea la o altă lume ce gândea în basme și bucur de tot ce se realizează bun în țara mea (...)
vorbea în poezii.” ( Eminescu ) Mișcările piloților realizate azi cu dezinvoltură n-
Aflăm chiar de la Marieta atunci când amintește ar fi fost posibile, dacă temerari precum Traian
de „niște rude din partea tatălui (care) nu se simt Vuia ori alt român, Aurel Vlaicu, n-ar fi încercat,
bine dacă nu mă bârfesc. Nimic din ceea ce fac în faza de pionierat, cu aproximativ un secol în
nu le mulțumește. Direct, se manifestă numai urmă, să se desprindă de la sol, experimentând
lapte și miere, dar, în spate, mă vorbesc de rău. imposibilul, când cei mai mulți contemporani ai
Au și ele copii și nepoți...” Reacția Marietei este lor nu ajungeau nici cu gândul să se ridice pe
așa cum dorim noi să i se întâmple: să aibă fața traseele vulturilor.” Primul gând care a îngrijorat-
întoarsă spre speranță, în sensul că nu oferă și o, dar a și încurajat-o, ajunsă în Italia pe
celălalt obraz spre a-i fi pălmuit, după ce i-a mai aeroportul din Milano, este exprimat astfel: „De
fost lovit celălalt. Ea are simțul realității. Iată ce acum încolo voi mânca din portmoneu. Puteam
gândește despre verișorii ei: „Niște neisprăviți! să dau vina pe mama pentru hotărârea ei destul de
Proptesc zidurile cârciumilor și joacă la pripită? Nu trebuia să fiu o povară pentru nimeni,
păcănele.”Adică nu se resemnează, ci luptă cu nici pentru mine însămi. Să văd ce-mi va rezerva
credință în Dumnezeu și izbândește. Finalul viitorul...”„Treburile s-au precipitat și iată-mă
romanului este mai mult decât edificator. Matură acționând fără vreun gând prealabil: – Buona
în gândire, Marieta știe ce are de făcut, când va sera, signora! Buona sera, signore! m-am trezit
ajunge în Italia: „Va munci, asta va face! Poate salutând în limba italiană, când am dat ochii cu
acolo îi va surâde soarta... Aici nu are la ce să se gazdele, și m-am prezentat: Sono Marieta,
întoarcă, decât la bârfă, dușmănie, furt (...) , ( la Marieta Vinea (...) Aceasta a fost prima mea
oameni ) fără respect, fără verticalitate.” conversație cu gazda la care voi sta și voi munci.
Prin calitățile pe care le are și le va valorifica, Prin intermediul Petricăi și al lui Marius, stabiliți
Marieta știa că va demola niște prejudecăți în de mult în orașul Como, află Marieta ce are de
legătură cu modul în care sunt priviți românii în făcut în casa Pavese.
străinătate: „ – Mamă, crezi că pe mine mă vor Autoarea posedă arta de a descrie locuințele,
primi dincolo de granițe ca pe o savantă? Ca pe mobilierul, exteriorul, lacul, străzile ...
vreo vedetă? Italienii nu ne adoptă ușor (...) Ne Apropierea dintre tânăra româncă și doamna
consideră oameni inferiori, deși ne folosesc atât Giulia, bătrâna gazdă, se va face foarte repede.
la munci nobile, pentru că suntem capabili, cât și Aceasta din urmă își dă seama de orizontul de
la munci foarte simple.” Parcă pentru a ne cultură al tinerei și observă că este sinceră și

73
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

harnică, astfel că-i promite: „ – Când vei putea de soțul ei, un inginer petrolist care funcționase
citi cu ușurință în limba italiană, vei avea acces la într-o perioadă pe Valea Prahovei. Dintr-o
biblioteca fiului meu... – Mulțumesc, signora. mulțime de situații, Marieta constată că signora
Numele dumneavoastră de familie este precum Giulia îi este un exemplu și că are cele mai bune
cel al scriitorului Cesare Pavese.”Iată și reacția intenții s-o canalizeze spre o viață pașnică.
gestică a Giuliei: – S-a uitat la mine uimită că am Treptat, o va înțelege pe mama ei în demersul de
asemenea cunoștințe. Nu erau multe, dar mă a-și trimite copila în necunoscut, în scopul să o
ajutau în drumul spre rezolvarea noii mele formeze ca om. Și chiar își descoperă identitatea,
„meserii.” nedeviind de la drumul cel drept. Încearcă să
Ceea ce începe să-i fie dat Marietei să trăiască în judece corect realitatea înconjurătoare. Face
familia Giuliei începe să semene cu lumea în care reflecții relativ la comportamentul uman, în
ar fi meritat și i-ar fi plăcut să trăiască. Reacția sa general. În lăcomia lor, unii semeni, mulți, din
este cea a omului cinstit, fără gânduri ascunse și păcate, socotesc greșit că ar fi stăpâni absoluți, nu
o exprimă ca atare: „ Faptul că nu se punea părticele ale naturii pe care o distrug fără milă,
distanță prea vizibilă între noi însemna mare punând în pericol propria lor viață, alături de a
lucru pentru mine, mai cu seamă că auzisem altora. Citind cartea Cleopatrei Luca, aflați
despre comportamente abominabile ale unor amănunte și constatați maniera de lucru a
beneficiari ai serviciilor românilor și româncelor autoarei, aceea de a se transpune în situația
noastre, mai ales în Germania. Dar promisiunile diferitelor personaje pentru a le creiona cât mai
ce mi se făceau mie erau de domeniul basmelor. aproape de realitate. În final, veți exclama: Oare
Nu-mi venea să cred.”Relația caldă dintre stăpână nu v-ați dat seama că Marieta sunt chiar eu?! În
și tânăra care o servea era benefică pentru calitate de cititor am înțeles acest lucru și o felicit
amândouă și autoarea posedă „cuvintele pe creatoarea unui personaj feminin minunat
potrivite” a o exprima convingător: „Bătrâna susținut pe tot parcursul romanului. Această
râdea, vorbea tare... Se simțea altfel decât cu ceva proză este de o foarte înaltă calitate, îți face multă
timp în urmă. Dar eu? Da, și eu mă gândeam în plăcere și-i reiei lectura.
alt mod la viitor, adică nu mai aveam temerile
cronice cu care venisem în Como, dar nu
scăpasem definitiv de ele.”
O plimbare prin preajmă, într-o zi însorită Prof. Geo Călugăru despre vol. ,,Blestem
împreună cu gazda ei, îi oferă Marietei prilejul străbun’’, autor Virgil CIUCĂ
unei duble evocări, a pitorescului locului dar și a
unor români celebri care au trecut pe acolo:
„Constat că mă sărută soarele. Oare eu am venit
pentru bătrâna Giulia sau pentru mine, care
aveam nevoie de o anumită terapie pentru a mă
redresa? Mai degrabă , așa sau pentru
amândouă... Poate nici nu este adevărat ce-mi
prilejuiește viața!...Mulți români își căutaseră
vindecarea sub razele soarelui italian. Unii au
găsit-o, alții, nu, vezi Nicolae Bălcescu, Elena
Negri... Se pare că dacă ajungi aici sănătos așa
pleci, altfel, nu se știe... dar n-aveam timp de
meditație. Îmi permiteam un gând și atât.”
Giulia încearcă, pe ocolite, să afle mai multe
despre viața tinerei, însă fără să insiste, ceea ce o DE LUAT AMINTE LA…
liniștește pe aceasta, ba chiar bătrâna îi ”BLESTEMUL STRĂBUN”
povestește din propria sa viață, despre tinerețea Am avut privilegiul, oferit de cunoscutul poet
de mult trecută. Era tot o româncă adusă cândva luptător Virgil Ciucă, parcurgându-i poeziile şi

74
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

prozele, ultima parte, cu care îşi încheie truda chiar dacă postum, admiţând că există şi “o altă
sisifică pentru a ne oferi ediţia a doua, revizuită lume” în care aţi plecat şi, astfel să vă bucuraţi
şi adăugită a volumului său “Blestem acolo, de tot ceea ce nu s-a întâmplat – acum – în
străbun”, satisfacţia de a fi intuit, anterior, din această viaţă şi lume care v-a fost interzisă.
volumul “Salvaţi Ţara”, liniile de forţă ale Poezia se încheie cu părerea de rău a poetului că
mesajului operei sale poetice. O poezie care voi – adică plecaţii dintre noi – nici nu ştiţi încă
strigă după ajutor, convingându-mă că, aşa cum (sperarea autorului că, odată şi odată vor trăi în
cele mai frumoase cântece sunt cele de timpul vieţii terestre ceea ce li s-a refuzat) dacă
revendicare, acelaşi adevăr îl dovedesc şi veţi avea linişte în somnul de veci.
poeziile din această arie tematică. Cât de vie este exprimarea îndoielii în existenţa
Creaţia poetului Virgil Ciucă este un manifest de unei alte lumi care să repare, să recompenseze,
sperare cu disperarea soră, care deschide porţile ce le-a fost interzis!
fraternităţii umane, un surâs de umbră de Iată expresia axiomatică din final ”voi nu ştiţi
lacrimă pe chipul lumii, o conştiinţă care încă / dacă veţi avea linişte în somnul de veci”
transformă violenţa în cânt. Recunoaştem sau nu, în forul nostru interior, ne
îndoim de ceea ce spun preoţii despre existenţa
Volumul ,,Blestem străbun” se deschide cu acelui loc, de verdeaţă, unde nu e nici întristare
poezia “Părinţilor mei plecaţi într-o altă lume”, şi nici suspin!
veriga cea mai apropiată în timp de autor, dintr- Din nefericire, întreaga istorie a omenirii este
un lanţ venind din trecut, de fiinţe dragi poetului. una continuă a suferinţei omenirii, de diferite
Acesta se întinde în timp până la străbuni, intensităti şi forme de manifestare.
îndurând aceleaşi privaţiuni şi suferinţe care au De ce istoria s-a desfăşurat astfel şi cu ce
generat cumplita reacţie, cu un potențial consecinţe pentru om şi omenire, precum şi care
devastator când a devenit realitate “Blestemul ar fi fost şi ar trebui să fie reacţia conştientă a
străbun”. oamenilor pentru a nu mai fi îngăduite victime
Toţi cei alcătuind acest lanţ au avut aceeaşi perpetui ale suferinţei, o spune poetul nostru,
soartă, pe care poetul nostru o exprimă convins că, la şcoala poeziei nu se învaţă, se
cutremurător de viu: “Când n-aţi avut pâine aţi luptă:
mâncat pământ, / când n-aţi avut apă v-aţi băut “războiul şi restriştea ades ne-au despărţit (e ste
lacrimile izvorâte din sufletele voastre / urgisite o realitate de netăgăduit) Preocupat, făcând din
de vreme şi de pământul care v-a sângerat tălpile această preocupare însăşi raţiunea vieţii sale,
şi palmele trudite de muncă”. Marele şi asprul poetul ne împărtăşeşte în cuvinte convingătoare
judecător “Timpul a cernut peste voi anii (durata ceea ce a constatat ca adevăr şi i-a dat viaţă, nu
măsurată în unităţile sale specifice) transformaţi numai în poezie, dar şi în viaţa sa de zi cu
într-o lespedă de piatră” (consecinţa întregului zi: “Ne-au reunit speranţa, copiii şi durerea / La
TIMP asupra părţilor care-l alcătuiesc), din nedreptatea vremii ce crunt ne-a urgisit, / Nu ne-
fericire perenă, aducătoare aminte pentru cei ce am plecat grumazul când ni s-a poruncit, / Şi ne-
se succed în permanenţă, unii după alţii. am băut paharul cu vinul cum e fierea, / Pe care
O personificare, cu o forţă inimaginabilă, ca l-am umplut cu lacrimile noastre”, ( Părinţilor
durată în timp (sunt imaginate de poet ca fiinţe, mei plecaţi într-o altă lume – pag 2)
cunoscându-şi menirea). Este vorba de elemente Volumul poetului Virgil Ciucă m-a determinat să
cosmice (aştrii). “Soarele, luna şi stelele (ce) vă conştientizez cum împlinesc eu, în lumea
vor veghea somnul, (inducând, cumva, trezirea, mea, blestemul străbun.
revenirea la viaţă – speranţa), lor li se vor Pentru mine, aceasta înseamnă despicarea firului
alătura, în veghe, iarba, vântul, pomii şi păsările în patru; adică, a scoate dintr-un mesaj, mai
cerului (care) vor povesti despre necazurile şi exact, din ce exprimă acesta, tot ce se poate
puţinele voastre bucurii”. – (pe care le vor omeneşte explica.
auzi şi asculta urmaşii, ca apoi să vă facă Procedând astfel, a comenta o carte ar însemna
dreptate şi să-şi facă dreptate, făcând reală, a da viaţă unei alte cărţi, despre aceasta şi

75
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

autor, scotocind, cu aplecare înnăscută, fiecare natural, precum curgerea unui râu învolburat, de
text şi a decripta tot ce poate spune autorul. la izvoare, până la mare. Poezia, însă, este strict
E aproape o imposibilitate. De aceea nu mă las conectată la poet, la creatorul său, cel care îi
până nu găsesc acea poezie în care se dezvăluie, cunoaște cele mai ascunse sensuri, îi aprinde
până la un punct, în întregul său, mesajul strălucirile metaforei, îi este ochi lăuntric întru
poetului. desăvârșire. Dacă Nichita Stănescu spunea că
Aşa am procedat şi aici şi cred că nu m-am „Poezia nu este numai artă: ea este însăşi viaţa,
înşelat în privinţa constatărilor mele. însuşi sufletul vieţii. Fără poezie omul nu s-ar
Partea de final a volumului, de proză, în care distinge de neant”2, atunci să ne reamintim o
domină verva jurnalistului cu experienţă, definiție clasică a poetului: „Poetul este delegatul
neobosit de trecerea anilor, îndrăzneala de a veșnic al sufletului omenesc în simfonia spiritului
aborda pieptiş probleme, care, în general, sunt universal”.3 Pornind de la ideea că poetul și
ocolite, de a se adresa, până la cel mai înalt nivel poezia sunt un tot unitar, indivizibil și inalienabil,
de competenţă (presupusă sau reală) de a vom putea afirma cu certitudine că literele,
descoperi soluţii şi de a reda adevărat viaţa în silabele, cuvintele, versurile, poemele, așternute
chestiuni ce nu suportă amânare arată într-o carte, sunt, de fapt, parcursurile acestui
preocupările sale (nu doar) poetice. sinuos râu ce izvorăște din sufletul poetului,
lăsând poezia să se reverse pe țărmurile însetate
ale inimii cititorului său. Un astfel de poet
contemporan, cu o activitate literară meritorie, cu
Gheorghe A. STROIA mai multe volume de poezie publicate, un
Lirica lui Nicolae Vălăreanu Sârbu trubadur al iubirii nuanțate,1 Voltaire; 2 N.
Sau Atributele unui titlu de noblețe literară, Stănescu, în Fiziologia poeziei; 3 George
din volumul ,,Pe acoperișul unui veac” Călinescu în Istoria literaturii române; plină de
esențe și culoare, este și poetul sibian cu origini
gorjene Nicolae Vălăreanu Sârbu. Pentru mine,
ca și editor,plăcerea de a scrie despre lirica unui
poet atât de valoros este cu atât mai mare cu cât
poezia sa învăluie cu arome ușor florale, atinge
precum spuma învolburatelor țărmuri, desenează
pe cerurile inimii dâre imense de pescăruși,
clocotește simțurile precum lava incandescentă a
unui vulcan saturnian. Lirica lui Nicolae
Vălăreanu Sârbu este una a naturaleței,a supleței
versurilor conectate cu iubirea, mai albă, mai
luminoasă, mai astrală, precum nopțile de vară
sub ploile cepheidelor. Din însuși actul creator,
prin care se produce iluminarea, se naște ideea
„Poezia este muzica sufletului, și, mai presus de din care țâșnește poezia - o lăuntrică luptă a
toate a sufletelor mari și sensibile”, spunea contrariilor, însă o fericită împerechere între
luministul, referindu-se la poezie, ca la una dintre teluric și celest, în egală măsură. Metaforele au o
exigențele spirituale pe care omul le-a descoperit strălucire aparte, sensurile sunt profund-retorice,
încă de la crearea sa pe pământ, purtând-o cu sine vorbele meșteșugite au menirea de a pătrunde
în cele mai importante momente ale viețuirii. adânc, însă fără a răni, ci mângâind prin tandrețea
Oamenii își cântă nașterea, iubirea, împlinirea, lor: „... ce nu vor ajunge în piața trandafirilor/
viața dar și neîmplinirea, frustrarea, dezamăgirea, unde a fost răstignit adevărul// Cuvintele n-au loc
anticipează moartea, legând cuvintele cu funii de în fapte/ nu mai încap în vorbe și se vor scrie cu
aur, îmbrăcându-le rosturile în fire de mătase, sânge”4 Tema centrală a poeziei prezentului
pentru ca rezultatul să devină la fel de frumos și volum este dragostea, iubirea trecând de la stadiu

76
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

de idee 5(insinuare), noapte ascunsă în castele de sentimente. Vârstele eului sunt variate, omul
nisip 6, surâsul (tău) forțat 7, până la curgerea matur lăsând deschisă poarta prin care năvălesc
care îngăduie finitului includerea în infinit amintirile, sufletul de copil recuzând instanța
8.Conștient de puterea și energia pe care uitării, lăsând să-și facă apariția „mușcatele-n
cuvintele sale o au,poetul aruncă săgeți de lumină ferestre”ce se văd din „drumul mare... pân’la casa
spre inima cititorului, pe care îl face dependent de chirpici/ cu-ntâmplări rămase vraf”12.
de versurile sale. El știe că este „ce nu vreți voi Exemple de idei și metafore surprinzătoare,
să fiu”, o definiție aproape exhaustivă a veritabile bijuterii, sunt extrem de multe în cele
semnificațiilor eului liric, o veritabilă scară cu peste două sute de pagini de poezie, de aceea
picioarele înfipte în zgura pământului, cu fiecare lăsăm cititorului plăcerea de a le descoperi,pentru
treaptă construită urcând spre albăstrimile a le accesa frumusețea și a le atribui valoarea
cerului, spre care se tinde. binemeritată. Poemele cărții sunt variate, cu teme
....................................................... și motive diverse, ce formează un univers liric,
1Voltaire; dar și existențial, unic,purtând o puternică
2 N. Stănescu, În fiziologia poeziei; amprentă personală. Stările pe care poetul
3 George Călinescu , În istoria literaturii române: reușește să le transmită sunt la fel de variate, ele
4 Cuvintele n-au loc în fapte, op. cit.; probând nostalgia, tristețea, dar și emoția trăirii,
5 Am risipit petale, op. cit.; bucuria, dar și iubirea care le adună pe toate. Pe
6 Am înnoptat în castele de nisip, op. cit.; parcursul poemelor, probabil că publicul său
7 La cina cea de taină, op. cit.; cititor nu va descoperi un alt Nicolae Vălăreanu
8 Cu așteptarea topită-n cuvinte, op. cit.;7 Sârbu decât cel pe care-l recunoaște deja, ci un
Poetul este partea lipsă a fiecărui lucru 9, același poet plin de vervă, pasiune,dragoste
devenindu-i perpetuă completare în febrilul pentru tot ceea ce face, un inițiat în tainele
proces al creației: „plinul din scorbura timpului”, adevărului și ale vieții, un poet disciplinat, ce își
„plânsul din lacrima nuntirii”, „botezul apei așează inventarul liric după reguli prestabilite,
prefăcute-n vin”, „curgerea dintre noapte și zi”, minuțios gândite și atent aplicate. PE
„murirea înviată de nemurirea sufletului”,„coapsa ACOPERIȘUL UNUI VEAC nu reprezintă
iubirii de pe drumul șarpelui”, „memoria din altceva decât o carte eveniment, a unui poet
lucrurile căutate”,„oglinzile trecutului”, „ochi de eveniment: NICOLAE VĂLĂREANU SÂRBU.
lună subsuoară”,„viitorul zbor spre alte lumi”, iar O lectură plăcută, cu parfum de romantism, dar și
stările eului continuă a fi definite cu persuasiune de ideal-divinatoriu, cu o poezie de esență
pe parcursul cărții. Pentru cine scrie poetul, cui filosofic-existențială ce poartă marca de
dedică versurile sale îmbrăcate în patos, „ascunse originalitate a omului modern, care nu trăiește
sub cerceafurile vremii”?...„Pentru cine nu m-a pentru sine, ci pentru a dărui altora fărâme din
iubit/ am lăsat ușile deschise/ și câteva capcane arta sa fără de pereche, pentru a face din fiecare
ademenitoare/ pe la colțurile vieții” 10. Deși vers un crez de la care nu va putea abdica
tonul poeziilor este profund meditativ, el îmbracă niciodată. Trebuie să recunoaștem că „adevărata
uneori și fervoarea și simplitatea unei rugăciuni, noblețe nu e a titlului, ci a inimii”13,însă putem
pe parcursul cărții, cuvintele „rugă”, „rugăciune”, afirma cu certitudine că Nicolae Vălăreanu Sârbu
„Dumnezeu”,„înger/i” fiind întâlnite de mai merită un titlu de noblețe literară.
multe ori, ceea ce denotă starea de maturitate atât
umană, cât și lirică a poetului. Un melanj PE ACOPERIȘUL UNUI VEAC nu reprezintă
cuceritor de teluric și divin în pânza poeziilor altceva decât o carte eveniment, a unui poet
întrețesută de cuvinte, în care iubita apare tânără, eveniment:
suavă, o dorință „în balconul trăirii depline”11. ...........................................................................
Poeziile sale au ceva astral, o lumină aparte, la 9 Eu sunt ce nu vreți voi să fiu, op. cit.;
atingerea căldurii căreia inima simte mereu 10 Pentru cine nu m-a iubit, op.cit.
altceva. Un cumuluum de sinestezii în care 11 Te văd tânără cum urci, op. cit.;
simțurile își împletesc senzațiile în tornade de 12 Bunicii op. cit.;208

77
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

NICOLAE VĂLĂREANU SÂRBU. O lectură din dinastia Song, de a fi descoperit şi aplicat, cu


plăcută, cu parfum de romantism, dar și de ideal- înţelepciune, factorii fundamentali, înţeleşi în
divinatoriu, cu o poezie de esență filosofic- relaţia lor de complementaritate – CULTURĂ ŞI
existențială ce poartă marca de originalitate a GUVERNARE - a cărei urmare miraculoasă a
omului modern, care nu trăiește pentru sine, ci fost RENAŞTEREA UNUI IMPERIU, după un
pentru a dărui altora fărâme din arta sa fără de haos de 83 de ani, de la sfârşitul perioadei
pereche, pentru a face din fiecare vers un crez de dinastiei Tang, curs reluat, cu şi mai mare
la care nu va putea abdica niciodată. Trebuie să strălucire „în perioada dinastiei Song (960-1279)
recunoaștem că „adevărata noblețe nu e a titlului, care a durat 319 ani.“
ci a inimii”13, însă putem afirma cu certitudine Revin şi amintesc faptul că, foarte impresionat de
că Nicolae Vălăreanu Sârbu merită un titlu de realizarea de excepţie a autoarei, m-am încumetat
noblețe literară. să alcătuiesc un comentariu liric, pe care vă cer
îngăduinţa să vi-l expun.

Prof. Geo CĂLUGĂRU despre vol. ASTFEL ARATĂ DINASTIA SONG PRIVITĂ
„Renaşterea unui imperiu: cultură şi CU OCHII DE ASIATĂ A UNEI SCRIITOARE,
guvernare în perioada dinastiei chineze Song“, NUMITĂ CAMELIA PANTAZI TUDOR
autoare Camelia Pantazi Tudor,
Editura Astralis, 2019 Te simţi, Camelia, între împăraţi
De pari-aceştia ţi-ar fi fraţi;
De-mi amintesc, ţi-am spus odată,
Că ochii tăi sunt ochi de asiată.

Doar astfel, pot să îmi explic,


Ce-am descoperit şi am să-ţi zic,
Crede-mă, nu-mi pare de mirare
A ta-nţeleaptă şi profundă constatare.
Prin ce aveai, Camelia, de asiată
Te-ai simţit de taina lor legată
Şi ai pătruns în ea, cu încântare,
Dovedindu-ne, ce eşti... în stare.

„Renaşterea unui imperiu: cultură şi guvernare în Am să spun şi, vreau să se auză,


perioada dinastiei chineze Song“ Că l-ai avut pe Eminescu călăuză
Editura Astralis, 2019 În sfatul, pe care, poetul ţi l-a dat
M-a impresionat atât de mult, conţinutul şi, mai Tu ai descifrat, însăși calea de urmat.
cu seamă, modul, cum şi-a conceput şi realizat
scriitoarea Camelia Pantazi Tudor, acest volum, Pe imensa şi neştiuta timpului cărare,
al cărui titlu „Renaşterea unui imperiu: cultură şi Pornita-i, în aventuroasa-ţi, căutare
guvernare în perioada dinastiei chineze Song“, A măreţei Dinastii Song şi ai ei împăraţi
constituie însăşi miza acestui demers scriitoricesc Între care, să te simţi ca-ntre fraţi.
de excepţie. Autoarea ne convinge asupra unui
adevăr incontestabil, admirabil susţinut de „Viitorul şi trecutul
argumente, a cărui perenitate, nu poate fi pusă la Sunt a filei două feţe
îndoială, validată fiind de însăşi realitatea vieţii, Vede-n capăt începutul
istoriei omenirii. Cine ştie să le-nveţe“.
Adevărul, la care mă refer şi care e demonstrat,
fără dubii, în conţinutul acestei cărţi, e explicit Citindu-ţi cartea, eu am perceput
menţionat în titlul şi anume, meritul împăraţilor Că spusa lui Eminescu ai ştiut

78
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Iar Eminescu, din inimă, eu sper mijlocul anului}, așa că, orice carte cu
S-a bucurat, în locul lui din cer. inscripționarea aferentă capătă o adnotare în
plus. Este și cazul proaspătului volum semnat de
Ca mamă, al naşterii miracol, îl ştiai Preotul Marcel Miron și intitulat, Poeme din
Pe al Renaşterii abia-l întrezăreai. anticamera vieții, apărut la Iași, Editura
Pe-al firului timp a la long Timpul, cu o prefață semnată de Mircea Platon,
Te-ai oprit din cale, la dinastia Song. iar pe coperți, alte nume grele din literatura
contemporană, Gellu Dorian, pe prima clapetă și
Şi fiindcă aşa hotărâse ceriu Cassian Maria Spiridon pe ultima copertă.
Descoperişi enigma renaşterii-n imperiu Cu asemenea recomandări, este cam greu să te
Aflând acolo multe şi de toate hazardezi în a spune ceva nou și pertinent
Peste ce o minte a cuprinde poate. referitor la cele 83 de pagini câte însumează
excursul liric. Înainte de-a porni la un periplu de
Datorită cărţii tale, am înţeles şi noi lectură, se cuvine a menționa excelenta condiție
De ce te-ai oprit şi nu din întâmplare grafică a cărții reprezentând Curtea Mânăstirii
La cultură şi la guvernare-n pace, nu-n război; Golia, într-o viziune fotografică aparținând lui
Ele generează echilibru, firesc şi bună stare. Dan Mititelu.
Autorul înscrie în palmaresul său al cincilea
Cele peste trei secole, de-n pace-ngăduire volum de versuri, debutul fiind în 2015, Versuri
Asigurate de-mpăraţii Dinastiei Song albastre și aurii, Editura Junimea, Iași,2015 iar
Ne-ndeamnă la dragoste de-aproape şi unire precedentul,adică al patrulea, în 2018, sub titlul,
Să nu fim în roata vieţii, o minge de ping pong. Șarpele de pe balustradă, Editura 24 -Ore, Iași,
2018. Am putea spune că este un poet prolific,
anul și volumul trimis către public.
Poeme din anticamera vieții, la care vom face o
Veronica Balaj despre vol. Poeme din scurtă referire în cele ce urmează este o treaptă în
anticamera vieții, autor Marcel Miron, structurarea lirică a poetului, în sensul că,
Editura Timpul, Iaşi, 2020 frazarea lirică, chiar amplasarea în spațiu a
versurilor se diferențiază de celelalte publicații
lirice ale sale. Oricât de mică ar fi noutatea, într-
un traseu creativ, aceasta este bine venită. De
cele mai multe ori.
Pornind de la titlu, înțelegem fără a fi nevoie de
descifrări speciale, că vom avea de-a face cu
poeme scrise în tonalitate meditativă.
Cu nuanțare filozofică explicită. Se înțelege că
anticamera vieții, a celei pământene desigur,
precede viața de dincolo. Eternitatea. Așadar,
ne-am putea aștepta la o tematică a angoasei, a
spaimei de necunoscut, sau, la apăsătoarele
întrebări existențiale care au fost spuse și puse în
variate formulări de omenirea întreagă. Nu este
însă chiar așa. Marcel Miron ,cunoscător al
convențiilor teologice și a perceptelor acesteia,
POEME DIN ANTICAMERA VIEȚII preot fiind, alege calea înțelepciunii. Așa cum de
altfel remarcă și Mircea Platon în prefața cărții.
A fost să fie ca în acest 2020, din pricina Poemul care deschide excursul liric, intitulat
pandemiei, să ne întâlnim mai rar cu noi apariții Cateheză, are subtile trimiteri spre ceea ce,
editoriale, {cel puțin până acum, la aproape fiecare om gândește, simte încercând să ajungă

79
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

la un consens cu sine însuși raportat la misterul /care creștea pădurea de apă/cânta în zgomot
universului .Și la marea taină a vieții veșnice asurzitor/….toate cuiburile din pădurea de
dezvăluită nouă în etape, începând cu miracolul apă/Erau legate strâns/de apele de sus/cu
nașterii din Betleem: frânghii de curcubeu/….pag.71, Vis cu apă și
Vă aștept/ca pe apostoli /să mă învățați păsări.
învierea/și clătinarea potirului/așezat pe pupa Cât despre lumină, aceasta are rolul ei de
corăbiei/bătută de vânurile Mării Roșii/pag.13. semnificant în creația dăruită nouă pe pământ.
Evident că se operează cu simboluri, vânturile Lumina ceste pilon care ,atât în realitate cât și
corăbiei fiind greutățile vieții, iar așteptarea este simbolic susține viața:
de fapt, chemarea lui Isus formulată metaforic,a Înflorește lumina/în lampadarul din mijlocul
învăța învierea, ne putem imagina că înseamnă grădinii/Fluturele și lumina, pag 51,
a învăța să devenim veșnici, a ne obișnui cu Ar trebui să ne vedem cu ochi buni/sau măcar să
misterul de dincolo de viața terestră. Aceasta ne trimitem bezele luminoase/precum
fiind, o anticameră a celei veșnice. astrele/…..După care urmează un vers
Din acest punct, volumul ne deschide calea unei fermecător.
dualități permanente: viața de aici și cea promisă, Când se va sfârși lumea?Când va muri
eternă, binele de aici și calea spre binele veșnic. cărarea/de dorul trecătorilor/.Pag. 25,Cărarea
De remarcat că această dualitate,repetabilă în
existența umană de altfel,este identificabilă în Întrucât am mers pe ideea dualității ca expresie
lupta cu sinele. Mereu căutarea, în care sinele are artistică,poetul nu ezită în a extrapola oferind
un rol imperios necesar .Poetul , precum imaginea duală, Om –Dumnezeu.
călugărul Mina pe care-l acceptă ca pe o altă Dumnezeu, omniprezent,pentru iubirea căruia,
imagine a propriului eu, nu aduce în discursul său păcatul trebuie sacrificat pe altarul renunțării. Al
angoase, așa cum am mai spus, mai degrabă se ispășirii. De asemeni, dualitatea rai –iad, nu
erijeză în omul care cumpănește între două poate lipsi din întregul acestui demers poetico-
existențe. Un pelerin înțelept pare a fi și el filozofic. Raiul are în volumul de față o definire
deopotrivă și călugărul în zeghe pedepsit: poetică splendidă:
Printre martiri și sfinți/un călugăr îmbrăcat în Acolo te ții de flacără/și treci pe o ușă de rouă/,
zeghe/scoate din inimă/firimituri de Jertfă, pag.59
lumină/semne vizibile/pe cărarea lui Cartea este un excurs despre viață, în care s-ar
Hristos/pag.40 . potrivi să nu cheltuim nesăbuit pe argint și stele
Se poate sesiza în subtext sau, chiar explicit, acel cum spune autorul la pagina 74, dacă vrem să
Aici și aspirația secretă spre Dincolo. Spre aflăm calea de dincolo de anticameră…Viețuind
eternitate. în miezul creației ctitorită din cuvinte , noi,
Aici potirul/sângeră speranță/cu apă și vin Adami și Eve, să nu uităm că prin cuvânt ne
/pentru grădina/de pe tărâmul celălat/.pag. 13 definim conștiința, ființa…
Vorbind despre calea căutată, poetul, desigur, La început /Cuvântul/s-a scris singur/de către
vizeză adevărul. Căutarea implică sinele în sine/pe sine/cu cerneală de foc/.
raportarea , din nou duală. Raportarea la Când oamenii au învățat să scrie /
elementele definitorii din lumea reală și lumea Cuvintele s-au îmbrăcat/
visată, misterioasă, a veșniciei. Pentru Cu cerneală de foc/și ne regăsim/în lectură
cunoașterea lumii văzute, reale, poetul alege sacră/din Cartea vieții/Pag.49, De ziua
atitudinea calmă,nu extaz dar nici încrâncenare. Cuvântului.
Dimpotrivă,în lumea reală, în anticameră dacă
parafrazăm titlul, există frumuseți, păduri, ape , Volumul în atenție poate fi considerat o
fluturi și iubiri. Citez dintr-un poem admirabil pledoarie pentru credință în cele veșnice și o
care poate fi suspus multiplelor interpretări pe cumpănită căutare a cărării potrivite spre viața de
care le sugerează: Era ca o pădure de apă/în dincolo de anticamera sa terestră. Poemul poate
mijlocul mării/copacii/jeturi de apă/…..și marea sluji acestora…

80
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

Ion C. ȘTEFAN despre volumul Între stabilit de el, Caznele vieții, care mi se părea cu
realitate și vis, de Nicolae Buzoiu-Arefu, totul nepotrivit, prin utilizarea cuvântului cazne,
Editura Arefeana, 2019 de slabă rezonanță – și datorită faptului că
evenimentele înfățișate de autor nu sunt niște
cazne (chinuri), ci adevărate victorii asupra
vicisitudinilor vieții.
Răzghin Victor, un economist priceput din
Galați și un pasionat cititor, se îndrăgostește de
Mirela, o preafrumoasă moldoveancă, dar care,
din motive personale, se căsătorește cu un altul,
mai bine situat, dar dorește, în același timp, să
procreeze o fetiță cu Victor.
Deviat de la idealul său inițial, Victor se
căsătorește cu Mioara, o fostă colegă de facultate
și, acum, secretara unui ștab din minister, care-i
dăruiește un băiat.
Dar valurile vieții sunt prea zbuciumate, în
perioada evenimentelor de la 1989 și după:
Mioara fusese ofițer de securitate și fugise în
Anglia, după un alt securist, lăsându-i lui Victor
(plocon) băiețelul.
Un prozator talentat și perseverent Acesta se reîntoarce la Mirela, își redescoperă
fetița, sora de tată a băiatului părăsit de mama sa
Consăteanul meu, Nicolae Buzoiu-Arefu, adevărată. Sentimentele lor inițiale revin la
pentru editarea operei căruia mi-am sacrificat o normalitate, reintegrarea celor doi într-o familie
bună parte a activității mele creatoare – sau chiar fiind previzibilă.
mi-am amânat câteva proiecte, aflate în lucru, la Ceea ce m-a derutat însă, pe parcursul lecturii,
care însă sper să revin, este un prozator talent, a unui roman de dragoste și aventuri, este faptul
format printr-o îndelungată îndeletnicire în ale că autorul, în partea a doua a narațiunii, face o
scrisului, cult și pasionat cititor – până la lungă incursiune prin trecutul fiecărui personaj
saturație… un fel de autodidact modern. principal.
Amintesc doar câteva dintre volumele sale, În mod firesc, ar fi trebuit ca faptele să fie
tipărite la Editura Arefeana: Plantația de măceși, înfățișate cronologic. Dar nu! Nicolae Buzoiu-
Frisoanele iubirii, Rătăcitor pe drumurile vieții și Arefu procedează în felul său, ca o particularitate
Mitologia suferinței – și care acum circulă de la a scrierilor sale.
Cluj-Napoca, sub privirile de exigent lector ale Eram gata să mă revolt, când, deodată, constat
lui Hora Bădescu, la București, lecturate cu nesaț că această lungă buclă peste timp nu avea alt scop
de scriitorul Victor Gh. Stan, președintele Filialei decât să mărească intensitatea întâlnirii (post)
pentru copii și tineret a Uniunii Scriitorilor, la dintre Victor și Mirela. M-am bucura nespus și
Arefu, unde prietenul nostru, profesorul Cezar imediat am sunat la Galați să-i spun autorului
Bădescu abia le așteaptă. (poate autobiografic) că m-am prins de
Motivația preocupărilor mele speciale pentru subterfugiul său. Mai mult încă: personajul
editarea acestor volume se referă la ineditul lor, narator (aventurierul) își recuperează acum,
la tonul specific de exprimare al autorului și la victorios, amândoi copiii. Strașnică imagine: o
faptul că fiecare dintre ele mă surprinde prin construcție arhitectonică reușită!
talent, inedit și viziune artistică. Astfel am ales titlul Între realitate și vis,
Acest volum, Între realitate și vis, poartă un fiindcă un alt procedeu inedit al autorului a fost
titlu pe care m-am străduit să-l conving pe acela că, după prezentarea amănunțită a unor
talentatul prozator arefean să-l accepte, față de cel evenimente reale (posibil reale și astfel

81
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

acceptate), aflat într-o situație dificilă, personajul Premiul "Ioan Arcaș" la Festivalul
său se culcă și visează, reglementând dificultățile Internațional Literar Voz Napocensis, 2019,
vieții. Astfel, pentru el, visul devine un secțiunea poezie.
medicament recuperator, care-l scoate din Premiul „Saloanelor Livu Rebreanu”,
tumultul unor mari dileme. 2019, secțiunea proză scurtă.
Încă un succes al scriitorului Nicolae Buzoiu- Trrofeul (Marele Premiu) la Festivalul-
Arefu, pentru care îl felicit! concurs internaţional de creaţie literară
A fi altfel decât alții și a soluționa dilemele Bogdania, ediţia a IX-a, iulie 2020.
vieții prin pendularea dintre realitate și vis: iată
adevăratul său succes, care-l situează cu mult
deasupra altor condeieri. Radu
E un soare cu dinți, care permite celor din
parc să-și mai dea jos câte o mănușă, să-și arunce
neglijent plasele de un leu pe bănci și să inspire
DIN CREAŢIILE TINERILOR CREATORI aerul jilav cu mai mult entuziasm decât în zilele
PREMIAŢI LA FESTIVALUL - CONCURS trecute. Câteva pensionare, cu nepoții lăsați din
DE CREAŢIE LITERARĂ BOGDANIA. mână, pălăvrăgesc, aruncând priviri atente
mamelor care își ceartă copiii, trimițându-i la
joacă ca la pedeapsă. Miroase a ceapă prăjită de
la o bucătărioară din blocul de deasupra.
Groapa de nisip, improvizată de niște
cetățeni harnici și pricepuți la toate, e
neîncăpătoare pentru vocile colorate și privirile
gălăgioase ale copiilor. În jurul lor, în și în afara
ramei de lemn, e plin de jucării, majoritatea în
mai multe exemplare identice: bărcuțe albastre,
greble galbene cu dinții flenduriți și săpăligi roșu
decolorat, forme de prăjituri minuscule, din
același plastic dur. Câte un Donald Duck de
cauciuc, cu pliscul galben, ros de atâta joacă, cu
pălărie de marinar albă cu albastru și nelipsitele
SFÂRLEA MONICA ELENA trese galbene pe umerii murdari. Doi băieței se
ceartă și trag din două părți de camionul roșu cu
remorcă albastru închis. Nimeni nu se miră,
nimeni nu intervine, nici măcar când amândoi
cad în fund. E doar o zi ca toate celelalte.
-Mamiiii! Rareș mi-a murdărit bentița,
plânge o fetiță cu muci la nas, ridicând ochii
negri înspre cercul gospodinelor.
-O spală mama, și femeia se întoarce la
discuția ei despre ce s-a mai dat pe sub mână la
Vârsta: 39 ani băcănia de pe colț.
Studii: Facultatea de Litere, UBB, Cluj-Napoca -Da! A fost mânzat, dar nimeni nu l-a
Profesia: Profesor de limba și literatura română văzut în vitrină. Noroc cu vecinul de la trei,
Premii: Mențiune la Concursul Național de profesorul. Mi-a spus să cer în numele lui. Am
Poezie "Octavian Goga", 2018. făcut și supă, și felul doi, și o salata de boeuf. În
Mențiune specială la Festivalul două ore le-am dovedit. Că doar mânzat era, râde
Internațional Literar Vox Napocensis 2019, doamna cu dantura încălecată și îngălbenită de
secțiunea proză. cafea și țigări proaste.

82
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

-Și vată! A fost vată la farmacia de pe bine. Acolo nu sunt galduli vii cale mușcă din
Muncitorilor. Două ore am stat la coadă. oblaz, și nici noloi sau jucălii stlicate. Iepulilă
-Ai cumpărat? mă așteaptă pe pat și mama o să-l îmblace cu
-Da. După mine, doar o doamnă a mai haina poltocalie pe cale i-a cusut-o tanti Lodica
prins. la mașina de cusut.
-Vine iarna, se bagă în discuție tânăra în Unde-i mama mea?, mai suspină Radu o
combinezon vișiniu pe care nimeni, niciodată, n- data și adoarme epuizat.
o bagă în seamă. Mama, în schimb, nu e obosită deloc. E
-Mi-a spus profesorul că data trecută când speriată. Nu e prima oară când îl pierde. Trebuie
au adus carne, a prins salam de Sibiu, oftează să se grăbească. Deja se înserează. Mai e până
mama fetiței cu ochii plângăcioși. dau drumul la felinare, dar… Nu e prima oară
-Pune-ți căciula! O să te doară capul. când îl pierde. Nimeni din cei pe care i-a întrebat,
Două mâini grăsune apucă rățoiul de din toți care i-au ieșit în cale, nimeni n-a văzut un
cauciuc, căutând febril prin nisipul umed și aspru. copil blond cu salopetă albastră și ghetuțe albe.
Aruncă rățoiul, prinde păpușa de păr, o dă la o Plânge. Săracul Radu, trebuie să fie tare
parte și-și șterge nasul cu mâneca bluzei. speriat. Nu e prima oară când îl pierde. Nu mai
Salopeta albastră de tricot, cu steluțe albe vede nimic, i s-au aburit ochelarii. Se împiedică
brodate, s-a murdărit în genunchi, iar ghetuțele de bordură și cade. Izbucnește într-un plâns
umede se împiedică de bordură. Cade. Plânge. Se isteric și hohotit. Ce să facă? Unde să-l mai
ridică. Fuge și cade din nou, de data asta caute? E ceață.
înfigându-și obrazul stâng în gardul viu, proaspăt -Doamnă. Vă ajut?
tuns. Miroase a ceapă tot mai tare, iar sângele îi Își ridică privirea, dar nu distinge
curge pe obraz, amestecându-se cu lacrimile și cu trăsăturile omului care s-a oprit deasupra ei.
noroiul deja întărit. Îl doare. Întinde mâna julită, îngânând o mulțumire înspre
Nimeni nu-și dă seama că nicio mamă din mănușa lui de piele.
multele de acolo nu-și revendică copilul blond. -L-am pierdut, îngaimă. Și nu mai știu
Nimeni nu-și murdărește batista ca să-i șteargă unde să-l caut.
obrazul și nimeni nu vede că se înserează. E prea -Pe cine ați pierdut, doamnă?
interesant ce și cum se dă pe cartelă, câte -Băiatul meu. Eram în parc și, dintr-o
săptămâni mai sunt până în noiembrie și cum se dată, a dispărut. Nu înțeleg, continuă ea să
croșetează de două ori pe față, o dată pe dos. plângă. Nu e prima oară.
Tânăra în combinezon vișiniu anunță: I s-au dezaburit ochelarii. Domnul o
-Vine noaptea! privește ciudat, pare s-o cunoască. Ea nu l-a mai
Nimeni nu pare s-o audă…. văzut în viața ei. Și totuși, privirea…
Radu stă pleoștit în fund, lângă o bancă pe -Vă conduc.
care cineva și-a uitat umbrela. Nu mai plânge. E -Nu, mulțumesc.
prea obosit. De câteva ore bune se tot învârte în -Insist. Semănați cu mama mea.
parcul acela străin ochilor săi. Știe că aici trebuie Are vocea blândă. Calmă. Trebuie să fie
s-o aștepte pe mami. Cu siguranță luase la rând om de treabă. E îmbrăcat foarte elegant, cu un
toate parcurile din cartier, dacă nu din întreg palton negru din lână englezească de bună
orașul, în căutarea lui. calitate. Eșarfa mov de mătase e aruncată
Sângele i s-a închegat deja pe obraz. neglijent-studiat în jurul gâtului. Își stinge țigara
Lacrimile s-au zvântat, iar el îngână cântecelul pe de marginea coșului de gunoi și o privește serios
care-l va cânta împreună cu ceilalți copii la de după ochelarii cu ramă subțire:
serbare: Șoimii patliei… Vine mama, mă găsește -Să mergem, doamnă.
ea. Nici nu mai sunt supălat pe ea. O să vină în Au trecut ani de-atunci. Mama continuă
glabă, melgem apoi la falmacie să ia lapte plaf și să-și caute copilul, escortată de domnul amabil cu
o să-mi facă ciocolată de casă. Uite-o! Nu e ea… privire familiară. Parcurile sunt altfel pentru el,
e doal o bătlânică. Acasă miloase a lapte, știu eu au apărut tobogane noi, labirinturi de plastic

83
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

tricolore, aparate de fitness pentru copii sau „Festivalul BOGDANIA deşi iniţiat în judeţul
pensionari. Parcurile sunt la fel pentru ea, dar nici Vrancea, la FOCŞANI de poetul Ionel MARIN,
un băiat în salopetă albastră nu e în ele. Nicăieri. constituie ecoul naţional, adună sub faldurile
Le epuizează, apoi le ia din nou la rând. Radu sale, condeie din ţară şi străinătate, într-o cunună
încă o așteaptă, e speriat iar ea îl va găsi curând. a valorilor româneşti”. Toate festivităţile de
Iar domnul elegant o însoțește peste tot, premiere, fie la Focşani ori Bucureşti, au
pentru că seara se vor întoarce în locuința lor de constituit adevărate sărbători ale literaturii
la etajul 10, unde ea va face ciocolată de casă și-i române, participând, cu bucurie, tinerii premiaţi,
va vorbi ca unui copil. Iar el își va pipăi absent rude ale acestora dar şi personalități marcante ale
cicatricea veche de pe obrazul stâng, gândindu-se culturii, numeroși scriitori, artiști şi cititori ai
la ziua de mâine la fel ca la cea de ieri. revistei Bogdania. La fiecare ediţie Asociaţia
cultural-umanitară Bogdania, revista Bogdania,
prin scriitorul Ionel MARIN, a înmânat premii
concurenţilor şi de asemenea Diplome de
excelenţă şi premii membrilor juriului,
Evenimente culturale partenerilor şi celor mai merituoşi colaboratori
din ţară şi din diaspora românească. În acest an
Festivalul-concurs internaţional de avem multe învăţăminte de tras din pandemia
creaţie literară Bogdania, ediţia a IX-a, COVID-19 şi dacă vom renunţa la libertate
înseamnă că renunţăm de bună voie la viaţă şi în
2020
fiecare zi murim câte puţin sub cupola fricii, a
*Lista cu premianţii neimplicării şi a lipsei de iubire firească faţă de
semeni. Consider că este inutilă văicăreala şi că
trebuie să muncim, să producem bunuri materiale
dar şi spirituale pentru hrana sufletească. Încă
sper la o minune, să ne putem întâlni şi desfăşura
festivitatea de premiere în luna iulie 2020.
Tradiţia continuă cu succes şi în anul 2020, la
Festivalul-concurs Bogdania s-au înscris în
competiţie concurenţi din majoritatea județelor
țării, din București, Republica Moldova, Italia și
Spania. Cea mai consistent reprezentată, secţiune,
secţiunea poezie, cu 43 de participanţi, apoi
secţiunea proză scurtă cu 17 participanţi şi 9
participanţi la secţiunea eseu.
ASOCIAŢIA CULTURAL-UMANITARĂ
„BOGDANIA”, fondată și condusă de către Membrii Juriului Festivalului BOGDANIA,
poetul Ionel MARIN din Focșani, județul pentru ediţia a IX-a format din personalităţi ale
Vrancea, organizează anual Festivalul-concurs culturii şi literaturii: Prof. univ. Nicolae VASILE,
internaţional de creaţie literară „Bogdania” ajuns, preşedintele Cenaclului „Literar Ing.” şi al
în acest an, la ediţia a IX-a. Parteneri la această juriului; Ionel MARIN, preşedintele Asociaţiei
ediţie sunt: Cenaclul ,,Literar Ing.” din Bucureşti cultural-umanitare Bogdania și redactor șef al
condus de către Prof. univ. dr. ing. Nicolae revistei de creaţie şi cultură Bogdania, domnul
Vasile şi Societatea pentru Cultura şi Literatura Lucian GRUIA, critic literar, poet, prozator,
Română în Bucovina, preşedinte Prof. Gheorghe membru USR; poetul, prozatorul Geo
DOLINSCKI. CĂLUGĂRU, membru USR; Vasile GROZA,
Distinsa doamnă Dr. Michaela Orescu din poet, prozator, dramaturg, membru USR - au
București preciza, la Gala premiilor Bogdania apreciat obiectiv, cu multă exigență fiecare
(ediția a IV-a, anul 2015): creație literară (poezie, proză scurtă sau eseu) și

84
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

în urma evaluărilor au fost declarați premianţi adresat tinerilor, este normal să găsim subiecte
următorii concurenți: despre iubire (exemple de titluri: Iubirea-poruncă
Secţiunea Poezie Dumnezeiască, Iubirea integratoare), dar,
1. Premiul I –Panait Raluca Maria probabil, ca efect al stării de izolare cauzată de
2. Premiul II –Gheorghe Ana Larisa perioada pandemiei de coronavirus, ediția din
Premiul II – Neguran Alex acest an este, la toate secțiunile, ca fond, mai
3. Premiul III – Chiţescu Camelia orientată spre subiecte filozofice, existențialiste.
Premiul III – Sîsîiac Ionela Este suficient să cităm câteva titluri: Privire în
4. Menţiuni: – Cracea Cristina; Grigore interiorul unei minți, Foamea, Nu e ușor să fii
Adriana-Cătălina; Ţepelea Ioana- adolescent!, Remediu pentru suflet.
Monica; Ţurcanu Ludmila Sperăm ca și concurenții din acest an să continue
Secţiunea Proză scurtă și, la fel ca mulți din edițiile precedente, să intre
1. Premiul I – Scorţaru Adela-Adriana în vâltoarea mișcării literare contemporane și, de
2. Premiul II –Simion Elena Cristina ce nu, să devină adevărate personalități ale
3. Premiul III –Ţibuleac Violeta Alina viitorului”.
4. Menţiuni: – Bobric Casiana Elena; Domnul Geo CĂLUGĂRU referitor la
Traşcă Raluca Ştefania concurenţi afirmă: ,,Impresionant nivelul înalt de
Secţiunea Eseu cunoştinţe şi capacitatea de a-l exprima într-o
1. Premiul I –Prodescu Vasile-Rareş formulare, cât mai expresivă şi accesibilă,
2. Premiul II – Roman Andreea Maria totodată. O preocupare evidentă pentru
3. Premiul III –Şerban Cosmina- descoperirea sinelui, a acelui ceva, care îţi pune
Andreea în relief propria individualitate, capacitatea de
4. Menţiuni: – Bălăbuc Ozana; Tiron selecţie a valorilor şi a măiestriei de a le face, cât
Laura mai limpezi prin forţa şi noutatea exprimării.
Trofeul Bogdania (Marele Premiu) D-na Indiferent de secţiunile (poezie, proză scurtă,
SFÂRLEA Monica Elena din Cluj-Napoca, eseu), reprezentate în concurs, gradul de
judeţul Cluj. apreciere, cu onestitate aplicat, s-a situat între, 7-
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în 10. Este evidentă o caracteristică generală a
Bucovina, preşedinte Gheorghe Dolinscki oferă, concurenţilor de a pune în prim plan, ceea ce-i
în cadrul Festivalului Bogdania, două Diplome, defines, în raportarea la valorile, ce structurează
la secţiunea Poezie, tinerilor: Studentă Crudu caracterele umane, parcursul constituirii şi
Cristina-Maria şi elevului Boca Ioan Antonio, impunerii lor, având ca nucleu adevărul. Am
amândoi din Suceava. descoperit o mai deplină înţelegere a
mecanismului metamorfozei, care are ca bază
Preşedintele juriului, domnul Nicolae aceeaşi materie primă, cunoaşterea – în ipostaza
VASILE, ne transmite următoarele aprecierile: de acumulare de cunoştinţe care înseamnă
,,Într-un climat socio-economic tot mai puțin instruire şi valorificarea acesteia prin educaţie, în
propice activităților culturale de orice fel, agravat virtuţi morale, ce structurează caracterul, trăsături
în aceasta perioadă de condițiile medicale ce conferă demnitatea, adevărata temelie,
specifice unei pandemii, Asociația culturală statutul, pe care să şi-l dorească şi să se
Bogdania, condusă cu mari eforturi de către străduiască să-l dobândească orice om.
scriitorul Ionel MARIN, reușește și în acest an să Este marele câştig al acestei ediţii,
organizeze Festivalul de literatură devenit conştientizarea de către aproape toţi participanţii
tradițional. Ca o răsplată a acestor eforturi ediția la concurs, a necesităţii respiritualizării morale şi
din acest an este mai amplă decât cea precedentă. a faptului că arta în general şi literatura în
Tinerii, conectați la problemele vremurilor prin special, conţin organic valenţe în acest sens care
evenimentele cu totul deosebite trăite în familiile pot şi trebuie, valorificate.” Şi în acest an au
și școlile lor, au ținut să compenseze prin trimis texte, creatori cu vârsta mai mare de 40 de
rezultatele lor în creația literară. Fiind un festival ani şi regret că nu i-am putut cuprinde în

85
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 73-74/2020

competiţie. În anul 2021, la următoarea ediţie, Desigur o bună parte din textele primite la
ediţia a X-a voi ţine seama de aceste dorinţe. concurs vor fi înserate şi în revista de creaţie şi
cultură Bogdania, care în luna mai 2020 a
Toţi concurenţii (16-40 de ani) au trimis creaţii împlinit opt ani de existenţă tipărită şi constitue,
literare de calitate, folosit un limbaj frumos, cum aprecia domnul Nicolae Vasile o adevărată
plăcut, sincer, fapt pentru care merită aprecierea „făclie a creației literare și culturii românești”.
pozitivă a criticilor literari şi a tuturor cititorilor. Sunt de apreciat eforturile susţinute ale
Criticul literar Lucian GRUIA afirmă că a citit şi scriitorului Ionel Marin pentru promovarea
notat corespunzător fiecare creaţie şi că este tinerelor talente prin Festivalul-concurs
convins că ,,despre premianţii acestui concurs internaţional Bogdania, cât şi prin Concursul
vom mai auzi în viitor”. literar pentru elevi de şcoală gimnazială, ediţia a
Domnul Vasile GROZA ne transmite: II-a finalizat la 01 iunie 2020.
,,Ani de-a rândul făcând parte din juriul Asociaţia şi revista Bogdania vor trimite online
acestui Festival-concurs internaţional literar Diplome de merit, premii de excelenţă, diplome
Bogdania, aduc mulțumiri şi felicitări, de excelenţă tuturor membrilor juriului de la
Președintelui Asociației Cultural-Umanitare această ediţie dar şi altor scriitori şi colaboratori
,,BOGDANIA”, scriitorului IONEL N. MARIN, care sprijină proiectele cultural-umanitare ale
pentru efortul depus în realizarea acestui festival Asociaţiei.
şi pentru permanenta apariție a Revistei Felicit pe tinerii premianți și pe ceilalți
,,BOGDANIA”, în condiții mai ales materiale, concurenți și îi îndemn să continue munca de
dificile. Oameni cu astfel de suflet ar trebui, creaţie pentru că au talent și doar prin muncă și
uneori şi ajutaţi. creație matură, ne realizăm visele și ajutăm la
Privitor la prezența și creațiile concurenților creşterea prestigiului literaturii și culturii române
la acest festival față de anii precedenți, am în lume și putem înălța templul spiritual al
constatat prin parcurgerea materialului existent, omului contemporan. Toate creațiile literare
la cele trei probe; poezie, proză și eseu, un nivel premiate şi celelalte, la dorinţa participanţilor,
de calitate mai bun. vor fi trecute în volumul ”Aripi spre zbor”.
SECȚIUNEA POEZIE – unde au fost Antologia literară Bogdania vol. IV şi care v-a fi
prezenți cei mai mulți participanți, au venit cu editat cel târziu până la sfârşitul acestui an şi v-a
multe calități de gândeai că sunt poeți consacrați. cuprinde concurenţii din anii 2019 şi 2020.
Nu o să exemplific deoarece aș face o nedreptate, Textele trimise la concurs, poezii, eseuri, poveşti,
dar concursul e concurs și cineva trebuie să fie povestiri, scânteieri ale sufletului lor, frumos și
câștigător. bogat, vor influenţa schimbarea în bine și făurirea
La SECȚIUNEA PROZĂ – Românul e unei lumi mai bune și mai sigure. Dânşii vor duce
mare meșteșugar în a descoperi aspecte din viața mai departe flacăra literaturii și culturii
cotidiană și nu numai mergând până în românești. Desigur numai prin iubire, cultură şi
fundăturile Universului și plimbându-ne prin credință vom înălța statui de lumină, vom asigura
lumea basmelor tămăduitoare sufletului care o societate normală şi înfloritoare. Și cu acest
caută mereu noutatea și neprevăzutul. Așadar, prilej exprim mulțumirile mele, ale Asociației
felicitări acestor navigatori în sufletele cititorilor Cultural-umanitare Bogdania, membrilor juriului,
noștri! în mod special domnului Nicolae Vasile,
ESEUL – fiind piatra de încercare a creației preşedinte al juriului (ultimele cinci ediţii),
în lumea scrisului și care necesită o muncă tinerilor concurenți, Dr. Adrian Nicolae Popescu
amplă; documentație, bibliografie, analize, etc. și tuturor celor care sunt aproape și iubesc limba
Plus valoarea ta creativă. Ori pentru tinerii și neamul românesc.
concurenți prezenți la această secțiune, am Tuturor un călduros LA MULŢI ANI!
remarcat un anumit simț de răspundere și de ce
nu un talent însoțit de multă transpirație. Scriitor Ionel MARIN, preşedintele Asociaţiei
Felicitări!” Cultural-umanitare Bogdania

86
Semnal editorial
I
SSN2343-
8061

S-ar putea să vă placă și