Sunteți pe pagina 1din 3

Participă

 la  marșul  de  protest  


"STOP  5G  -­‐  Viața  și  proprietatea  noastră  sunt  mai  importante  decât  interesele  voastre!"  
București,  DUMINICĂ  20  OCTOMBRIE,  începând  cu  ora  16:30  
Pe  traseul:  Ministerul  Comunicațiilor  -­‐  Ministerul  Justiției  -­‐  Ministerul  Sănătății  –  Guvern  
 
ORGANIZATORI:  Grupul  STOP  5G  și  Asociația  Pro  Consumatori  
 
Solicităm  Guvernului  României  să  renunțe  la  proiectul  de  OUG  pro-­‐5G  prin  care  se  
urmărește  amplasarea  unui  număr  foarte  mare  de  antene  5G  pe  blocurile  de  locuințe,  în  
locuri  publice,  în  parcuri,  pe  terenuri  agricole,  în  păduri,  pe  pajiști  și  în  arii  protejate,  fără  
autorizație  de  construcție  și  fără  acordul  proprietarilor.  
 
Până  în  prezent,  75  de  organizații  și-­‐au  exprimat  adeziunea  și  au  semnat  Memoriul  Stop  5G  
adresat  Ministerului  Comunicațiilor  și  Guvernului.  
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=984021265285039&id=2064827763
72229  
 
 
Protestul  de  DUMINICĂ,  20  OCTOMBRIE  din  BUCUREȘTI  are  scopul  de  a  obliga  Guvernul  să  
renunțe  la  Proiectul  de  Ordonanță  de  Urgență  pentru  simplificarea  procedurii  de  autorizare  a  
executării  lucrărilor  de  construcții  cu  privire  la  infrastructura  fizică  necesară  susținerii  
rețelelor  de  comunicații  electronice,  precum  și  pentru  modificarea  și  completarea  unor  acte  
normative.  
 
Proiectul  de  OUG  pro-­‐5G  încalcă  în  mod  flagrant  atât  Legea  fundamentală  a  țării  –  
Constituția  României,  precum  și  legile  subsecvente  care  reglementează  în  mod  imperativ  
exercitarea  dreptului  de  proprietate  precum  și  alte  drepturi  cetățenești.  
 
La  Referendumul  din  luna  mai  2019  marea  majoritate  a  românilor  care  au  participat  la  vot  
și-­‐au  exprimat  voința  în  sensul  că  NU  mai  vor  ca  legile  importante  să  fie  modificate  prin  
ordonanțe  de  urgență.    
 
Faptul  că  reprezentanții  guvernului  încearcă  să  modifice  prin  acest  OUG  pro-­‐5G  nu  mai  puțin  
de  nouă  legi,  dintre  care  unele  foarte  importante,  reprezintă  o  sfidare  fără  precedent  și  
inadmisibilă  a  voinței  suverane  a  poporului  român.    
 
Cele  nouă  legi  modificate  de  OUG-­‐ul  pro-­‐5G  în  discuție  sunt:  Legea  fondului  funciar,  Legea  
cadastrului,  Legea  de  protecție  a  mediului,  Legea  asociațiilor  de  proprietari,  Legea  autorizării  
lucrărilor  de  construcții,  Regulamentul  general  de  urbanism,  
 
 
 
Motivele  pentru  care  protestăm  sunt:  
 
1) Proiectul  de  OUG  pro-­‐5G  introduce  forțat  multiple  proceduri  ilicite  pentru  profitul  
corporațiilor,  dar  care  sunt  în  detrimentul  sănătății  publice  generale.  
 
2) Se  încalcă  drepturile  fundamentale  ale  cetățenilor,  care  sunt  protejate  de  Constituție  
și  prin  Carta  Internațională  a  Drepturilor  Omului.  
 
3) Se  încalcă  legislația  în  vigoare,  precum  și  multiple  tratate  internaționale;  
 
4) Radiațiile  generate  de  tehnologia  5G  au  efecte  nocive  asupra  sănătății  oamenilor,  
florei  și  faunei.  
 
5) Tehnologiile  invazive  5G,  atât  de  pe  Pământ  cât  și  din  Spațiu,  au  impact  negativ  
asupra  echilibrului  întregului  ecosistem,  prin  radiațiile  emise  de  rețelele  de  
telecomunicații.  
 
6) Nu  este  respectat  Principiului  Precauției  stipulat  de  legislația  internațională  pentru  
orice  produs  destinat  consumatorilor.    
 
Mii  de  cetățeni  români  au  protestat  deja  împotriva  acestui  abuz  și  au  semnat  petiții  
prin  Apelul  Internațional  împotriva  tehnologiilor  5G,  în  care  se  dovedește  cu  
argumente  științifice  că  această  tehnologie  este  nocivă.    
 
Principiul  Precauției  este  o  necesitate  în  cazul  5G,  deoarece  s-­‐a  dovedit  prin  mii  de  
studii  și  prin  numeroase  cazuri  de  îmbolnăvire  apărute,  că  tehnologiile  5G  afectează  
grav  sănătatea.    
 
Nocivitatea  este  cauzată  în  principal  de  poluarea  generată  prin  câmpul  
electromagnetic  emis  de  aceste  tehnologii  5G,  de  densitatea  sporită  a  
echipamentelor  radiative  și  de  spectrul  mărit  de  frecvențe  cu  care  operează  aceste  
dispozitive.  
 
7) Graba  forțată  și  nejustificată  cu  care  guvernele  și  corporațiile  urmăresc  
implementarea  tehnologiilor  5G,  fără  a  prioritiza  siguranța  populației  și  a  mediului,  
nu  reprezintă  o  dezvoltare  tehnologică  sustenabilă,  ci  o  crimă  împotriva  umanității  și  
a  mediului  înconjurător.  
 
8) Este  sfidată  voința  suverană  a  poporului  român.  
 
 
Semnat:  Grupul  STOP  5G  
 

 
 
Aici  este  textul  proiectului  de  OUG  pro-­‐5G  aflat  în  consultare  publică  până  pe  25  octombrie.  
Veți  putea  înțelege  mai  bine  ce  vor  să  facă,  împotriva  noastră,  a  tuturor,  pentru  bani!  
 
https://www.comunicatii.gov.ro/wp-­‐content/uploads/2019/09/Proiect-­‐OUG-­‐simplificare-­‐
procedura-­‐autorizare-­‐lucrari-­‐infrastructura-­‐sep-­‐
2019.pdf?fbclid=IwAR0UTm176j85FNXFSyBPvgXXp7spM01IaOw6qgRefajEN_Kl7izJkJEE6AI  
 
 
Veniți  la  marșul  de  protest!    
Acționăm  pentru  binele  nostru,  al  tuturor!    
Pentru  binele  și  viitorul  copiilor  noștri!  

S-ar putea să vă placă și