Sunteți pe pagina 1din 74
 
 
 
 
nr. 77, octombrie, 2021
REVISTA CULTURAL-
LITERARĂ
 îngrij
ită de
 
Federați
a EURO EDUCATION,
organizație acreditată de
COMISIA
EUROPEANĂ
 
Preşedinte de onoare
 
Petre ŢUŢEA
 
Consiliul
ştiinţific
 
Pr.Univ.Dr. Ion Popescu
Brădiceni
 Conf Univ. La
zăr 
 Popescu Prof. Dr. Mitel
Pasăre
 Dr. Albinel Firescu
Director general
 
Mihai Fandel
Preşedinte fondator
 
Ionel Cioabă
 
Director tehnic
 Claudiu Dumitrache-
Costeşti
 
Director marketing
 
Radu Buțu
 
Redactor şef
Iva Lăcrămioara
 
Secretar general
Ioan Constantinescu-Motru
 
Redactori:
Florin Dobrescu
 
Mihai Floarea
Cătălin Pleșu
 
Andrei Popete Pătrașcu
 
C
orespondenţi
 
Buciumul Glasul Moldovei
Cutezător 
 
R3Media (…)
 
Coperta/Design
 
Mihail Teodora
 
Concepţie grafică/Design
 
Daniel Murăriţa
 
 
 
nr. 77, octombrie, 2021
Magazin critic (online)
- ISSN 2360
 – 
 3321 ISSN
 – 
L 1842
 – 
 8541
EDITORIAL 04
ARTICOLE ŞI STUDII
07-74 Anul XV, Nr. 77(3), octombrie 2021
  ________________________________________________________________________
© Editura eParadigme

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505