Sunteți pe pagina 1din 25

FACULTATEA STOMATOLOGIE ANUL 2016

1)CS.Toate căile de administrare enumerate sunt parenterale, cu o singură excepţie. Marcaţi care este
această excepţie:
a) [ ] intravenoasă;
b) [ ] subcutană;
c) [] perorala;+
d) [ ] intramusculară;
e) [ ] subarahnoidiană.
2)CS.Stabiliţi care din următoarele proprietăţi fizico-chimice ale medicamentelor este esenţială pentru
filtrare:
a) [ ] solubilitate în lipide;
b) [] solubilitatea în apă;+
c) [ ] coeficient de partaj lipide / apă mare;
d) [ ] pKa mic;
e) [ ] afinitate pentru un sistem transportor.
3)CS.Toate căile de administrare enumerate sunt enterale, cu o singură excepţie. Marcaţi care este această
excepţie:
a) [ ] perorală;
b) [] intravenoasa;+
c) [ ] sublinguală;
d) [ ] rectală;
e) [ ] bucală.
4)CS.Numiţi timpul apariţiei efectului la administrarea enterală a medicamentelor:
a) [ ] 10-15 min;
b) [ ] imediat;
c) [ ] 1-3 min;
d) [x] peste 30 - 60 min;
e) [ ] 24 ore.
5)CS.Procesul de exocitoză a moleculelor de neurotransmiţător din terminaţiile presinaptice în fanta
sinaptică este dirijat de creşterea concentraţiei citoplasmatice a ionului prezentat mai jos:
a) [ ] sodiu;
b) [ ] potasiu;
c) [] calciul;+
d) [ ] magneziu;
e) [ ] clor.
6)CS.Numiţi care din următorii factori pot face dificilă absorbţia:
a) [ ] substanţă medicamentoasă sub formă de soluţie apoasă, în cazul injectării intramusculare;
b) [x] substanta medicamentoasa sub forma de suspensie apoasa, injectata intramuscular;+
c) [ ] concentraţie mare;
d) [ ] circulaţie bogată la locul absorbţiei;
e) [ ] suprafaţă mare de absorbţie.
7)CS.Prin inhalaţie se pot administra majoritatea medicamentelor enumerate, cu o singură excepţie.
Marcaţi care este această excepţie:
a) [ ] pulberi;
b) [ ] substanţe volatile;
c) [ ] aerosoli;
d) [x] tincturile;+
e) [ ] substanţe gazoase.
8)CS.Marcaţi care din următoarele afirmaţii este incorectă:
a) [ ] loc principal al absorbţiei după administrarea orală este intestinul;
b) [ ] substanţe absorbite sublingual evită primul pasaj hepatic;
1
c) [ ] particule ale aerosolilor cu dimensiunile cuprinse între 1 şi 10 microni ajung şi acţionează la nivelul
bronşiolelor;
d) [x] absorbtia cea mai rapida are loc dupa injectarea intravenoasa;+
e) [ ] administrare intrarectală (supozitoare, clistere) presupune efecte locale sau sistemice.
9)CS.Apariţia rapidă a efectului la administrarea medicamentelor prin inhalaţie este cauzată de
următoarele afirmaţii, cu excepția. Marcați această excepție:
a) [ ] suprafaţă mare de contact a substanţei medicamentoase cu alveolele pulmonare;
b) [x] metabolismul intensiv (majorat) in celulele alveolare;+
c) [ ] inhalare a lichidelor volatile şi a substanţelor gazoase;
d) [ ] vascularizare intensivă a plămânilor;
e) [ ] stimulare a beta 2-adrenoreceptorilor;
10)CS.Efectul farmacologic apare mai rapid la administrarea substanţei medicamentoase pe calea:
a) [ ] subcutană;
b) [ ] intramusculară;
c) [x] intravenoasa;+
d) [ ] perorală;
e) [ ] intranazală.
11)CS.Numiţi care din următoarele afirmaţii defineşte acţiunea de tip agonist:
a) [ ] fenomene metabolice declanşate prin activarea fosfatazelor specifice, dependente de calciu-calmodulină sau
calciu-fosfolipide;
b) [x] medicamentele care se fixeaza de receptori si ii actioneaza provocand efecte specifice;+
c) [ ] interacţiune dintre medicament şi moleculele organismului;
d) [ ] interacţiune a medicamentului cu proteinele plasmatice;
e) [ ] intensitate a efectului, exprimată prin efectul maxim.
12)CS.Numiţi mecanismul principal de absorbţie al substanţelor medicamentoase în tubul digestiv:
a) [ ] pinocitoză;
b) [ ] filtrare;
c) [x] difuziunea pasivă;+
d) [ ] transport activ;
e) [ ] difuziune facilitată.
13) CS. Particularităţile administrării parenterale a medicamentelor sunt următoarele cu excepția. Marcați
excepția:
a) [ ] efectul se dezvoltă rapid;
b) [ ] posibilitate de a folosi substanţe medicamentoase în stări de inconştiinţă;
c) [ ] posibilitate de a folosi substanţe medicamentoase ce se distrug în tubul digestiv;
d) [x] posibilitatea administrarii substanţelor medicamentoase nesterile;+
e) [ ] sterilizare obligatorie a soluţiilor.
14) CS.Acţionarea unor farmacoreceptori pot implica fenomenele de mai jos, cu o singură excepţie. Marcaţi
care este această excepţie:
a) [x] modificarea fluidităţii membranelor;+
b) [ ] modificări conformaţionale ale unor macromolecule;
c) [ ] schimbări de permeabilitate membranară;
d) [ ] modificări ale unor transportori activi;
e) [ ] influenţare a unor enzime membranare.
15) CS.Marcaţi care din următoarele substanţe nu are funcţie de mesager al informaţiei biologice:
a) [ ] serotonină;
b) [ ] morfină;
c) [x] dextranul;+
d) [ ] epinefrină;
e) [ ] AMPc.
16) CS.Precizaţi în ce limite de doză apar efectele adverse:
2
a) [] doar în doze terapeutice;
b) [ ] doar în doze toxice;
c) [ ] in toate dozele enumerate.+
d) [ ] doar în doză nictimerală;
e) [ ] doar în DL50.
17)CS.Stabiliţi prin ce termen se exprimă acţiunea medicamentelor care provoacă malformaţii congenitale
în timpul sarcinii:
a) [ ] acţiune mutagenă;
b) [ ] acţiune embriotoxică;
c) [ ] acţiune cancerigenă;
d) [x] acţiunea teratogenă;+
e) [ ] acţiune hepatotoxică.
18. CS. Factorii, care pot favoriza absorbția medicamentelor sunt următorii, cu excepția. Marcați care este
excepția:
a) soluție hidrică;
b) suprafață mare de absorbție;
c) concentrație înaltă;
d) circulație bogată la locul absorbției;
e) diluția mare. +
19. CS. Factorii, care pot împiedica absorbția sunt următorii, cu excepția. Identificați care este excepția:
a) soluția sub forma de suspensie;
b) concentratia mare;+
c) suprafața limitata de absorbție;
d) formă solidă a medicamentului;
e) diluție mare.
20. CS. Penetrarea barierelor biologice de către substanțele medicamentoase se desfășoară prin următoarele
tipuri de transfer, cu excepția. Marcați care este excepția:
a) difuziune pasivă;
b) transport activ;
c) difuziune facilitată;
d) difuziunea accelerată;+
e) endocitoză.
21. CS. Căile enterale de absorbție sunt următoarele, cu excepția. Marcați excepția:
a) sublinguală;
b) orală;
c) conjunctivala;+
d) bucală;
e) rectală.
22. CS. Căile externe de administrare sunt următoarele, cu excepția. Marcați această excepție:
a) nazală,
b) inhalatorie;
c) colonică;
d) uretrală;
e) enterala.+
23. CS. Notați care este calea de administrare a pulberilor pentru uz intern:
a) orala;+
b) intraarterială;
c) cutanată;
d) rectală;
e) vaginală.
24. CS. Marcați care este calea de administrare a pastelor:
3
a) subcutanată;
b) sublinguală;
c) cutanata;+
d) rectală;
e) inhalatorie.
25. CS. Marcați care este calea de administrare a soluțiilor buvabile:
a) orala;+
b) intraosoasă;
c) intrasternală;
d) intratecală;
e) intravenoasă.
26. CS. Pe calea inhalatorie sunt administrate următoarele substanțe, cu excepția. Marcați care este
excepția:
a) aerosoli inhalatori;
b) fumuri;
c) gaze;
d) vapori;
e) soluțiile buvabile.+
27. CS. Indicați calea de administrare, când biodisponibilitatea reprezintă 100%, adică este absolută:
a) intravenoasa;+
b) inhalatorie;
c) cutanată;
d) enterală;
e) intrasternală.
28. CS. Variantele interacțiunii medicamentelor cu nutrimentele sunt următoarele cu excepția. Marcați care
este excepția:
a) influența alimentelor asupra absorbției preparatelor farmacologice;
b) influența substanțelor medicamentoase asupra absorbției nutrimentelor din tubul digestiv;
c) influența alimentelor asupra metabolismului și efectelor farmacologice ale medicamentelor;
d) influența alimentelor asupra biodisponibilității medicamentelor;
e) influenta alimentelor asupra eliminarii renale.+
29. CS. Motivele, care contribuie la inhibiția absorbției nutrimentelor în timpul administrării
medicamentelor sunt următoarele cu excepția. Identificați care este excepția:
a) modificare a proprietăților fizico-chimice a nutrimentelor;
b) modificarea gustului nutrimentelor;+
c) lezarea directa a mucoasei intestinului subțire;
d) precipitarea de către medicamente a componentelor alimentelor;
e) inhibiția secreției enzimelor digestive.
30. CS. Absorbția vitaminelor hidro- și liposolubile este inhibată de următoarele medicamente, cu excepția.
Marcați care este această excepție:
a) chimioterapice;
b) barbiturice;
c) contraceptive perorale;
d) anticolinesterazicele;+
e) nicotină.
31. CS. Marcați cum se numesc substanțele, care sporesc activitatea enzimelor de metabolizare a
medicamentelor:
a) supresori;
b) inductori;+
c) oxidanți;
d) reducători;
4
e) metilatori.
32. CS. Marcați cum se numesc substanțele, care inhibă metabolismul medicamentelor:
a) inductori;
b) oxidanți;
c) supresori;+
d) hidrolizatori;
e) conjugatori.
33. CS. Eliminarea medicamentelor din organism se face prin următoarele căi, cu excepția. Identificați care
este excepția:
a) cutanată;
b) salivară;
c) lapte matern;
d) lacrimală;
e) lichidul cefalorahidian.+
34. CS. Parametrii farmacocinetici de bază ai biotransformării medicamentelor în organism sunt următorii,
cu excepția. Marcați, care este excepția:
a) biodisponibilitate;
b) timp de înjumătățire;
c) clearence al medicamentelor;
d) posologia;+
e) volum aparent de distributie.
35. CS. Avantajele căilor parenterale de administrare a medicamentelor sunt următoarele, cu excepția.
Marcați care este excepția:
a) respectare strictă a dozării;
b) efect lent;+
c) accesibilitate în cazul pacienților inconstienți;
d) necesită personal calificat;
e) sterilitate obligatorie.
36. CS. Dezavantajele căilor injectabile de administrare sunt următoarele, cu excepția. Marcați care este
această excepție:
a) respectare obligatorie a apirogenității;
b) pericol al introducerii infecției;
c) dureri la locul injectării;
d) respectare a sterilității;
e) manifestarea rapida a efectului farmacologic.+
37. CS. Notați care este dezavantajul căilor parenterale de administrare:
a) manifestare rapidă a efectului;
b) respectare strictă a dozei administrate;
c) administrare a medicamentelor degradate pe cale orală;
d) necesitatea unui personal calificat și a instumentarului;+
e) accesibilitate pentru bolnavii inconștienți.
38. CS. Marcați, care formă farmaceutică specifică se injectează subcutanat:
a) soluții apoase în volume mari (1000 ml și mai mult);
b) pastă;
c) cremă;
d) gel;
e) micropompele osmotice reîncarcabile.+
39. CS. Următoarele forme farmaceutice se injectează subcutanat, cu excepția. Marcați, care este această
excepție:
a) soluții apoase izotone în volum de 0,5-2 ml;
b) suspenzii foarte fine, ce se dizolvă lent;
5
c) implante sferice sau plate;
d) micropompe osmotice reîncărcabile;
e) cremele si pastele.+
40. CS. Alegeți, care este calea de administrare cea mai importantă în stomatologie:
a) internă;
b) externa;+
c) auriculară;
d) intraarterială;
e) vaginală.
41. CS. Indicați care este calea de administrare a supozitoarelor:
a) subcutanată;
b) subarahnoidiană;
c) vaginala;+
d) nazală;
e) inhalatorie.
42. CS. În funcție de efectul terapeutic se cunosc următoarele tipuri de doze, cu excepția. Identificați care
este excepția:
a) doză terapeutică minimă;
b) doză toxică;
c) doză letală;
d) doză terapeutică maximă;
e) doza intermediara.+
43. CS. Factorii care influențează absorbția și biodisponibilitatea pe cale orală sunt următorii, cu excepția.
Notați excepția:
a) motilitate gastrică și intestinală;
b) primul pasaj hepatic;
c) secreția glandelor gastrice;
d) starea de graviditate;
e) mediul.+
44. CS. Indicați medicamentul cu acțiune indirectă:
a) fentolamină;
b) atropină;
c) efedrina;+
d) dobutamină;
e) azametoniu.
45. CS. Mecanismele de acțiune ale preparatelor farmacologice se petrec la următoarele nivele, cu excepția.
Stabiliți care este excepția:
a) receptorii membranari;
b) canale ionice;
c) aparat genetic al celulei;
d) transportori autocoizi;
e) absorbtia si distributia medicamentelor.+
46. CS. Reproducerea acțiunii ligandului natural reprezintă următorul efect:
a) litic;
b) mimetic;+
c) selectiv;
d) inductor;
e) specific
47. Blocarea competitivă a acțiunii ligandului natural reprezintă unul din efectele. Stabiliți care este el:
a) mimetic;
b) neselectiv;
6
c) litic;+
d) potențator;
e) supresor.
48. În funcție de efectul advers al medicamentului asupra organului, se disting următoarele forme de acțiune
toxică a medicamentelor, cu excepția. Marcați care este excepția:
a) acțiunea neurotoxică;
b) acțiunea hepatotoxică;
c) acțiunea nefrotoxică;
d) acțiunea ulcerogenă;
e) actiunea terapeutica.+
49. CS. Stomatita aftoasă la nivelul cavității bucale poate surveni la administrarea următoarelor preparate,
cu excepția. Marcați care este excepția:
a) sulfamide;
b) penicilamină;
c) levamisol;
d) săruri de aur;
e) cărbunele activat.+
50. CS. La nivelul cavității bucale stomatita ulceroasă poate fi provocată de următoarele medicamente, cu
excepția. Notați care este excepția:
a) barbiturice;
b) izoprenalină;
c) verdele de briliant;+
d) fenilbutazonă;
e) acid acetilsalicilic.
51. CS. Marcați medicamentul cu acțiune topică:
a) papaverină;
b) morfină;
c) enalapril;
d) diazepam;
e) procaină.+
52. CS. Specificați ce indică subscripția rețetei:
a) numarul dozelor;+
b) ștampila instituției medicale;
c) corectivele;
d) data prescrierii rețetei;
e) valabilitatea rețetei.
53. CS. Alegeți doza egală cu 3 miligrame:
a) 3,0;
b) 0,3;
c) 0,03;
d) 0, 003;+
e) 0,00003.
54. CS. Determinați câtă substanță activă se va găsi în 20 grame pudră de acid salicilic de 2%:
a) 0,2;
b) 0,4;+
c) 0,6;
d) 1,0;
e) 4,0.
55. CS. Specificați ce moment include inscripția rețetei:
a) ștampilă a medicului;
b) denumirea comună internationala a medicamentului ( DCI );+
7
c) număr și serie de formular;
d) mod de preparare a medicamentului;
e) indicații
56. CS. În prescripția medicală instrucția semnifică următorul moment:
a) calea si modul de administrare;+
b) număr de doze;
c) adjuvant;
d) adresare către farmacist;
e) număr de prize administrate pe parcursul zilei.
57. CS. Formele medicamentoase solide sunt următoarele, cu excepția. Marcați care este această excepție:
a) drajeuri;
b) pulberi pentru uz intern;
c) granule;
d) emulsiile;+
e) capsule.
58. CS. Formele farmaceutice solide sunt următoarele, cu excepția. Selectați excepția:
a) trochisti;
b) brichete;
c) unguentele;+
d) pelicule;
e) drajeuri.
59. CS. Alegeți forma farmaceutică semisolidă din cele enumerate mai jos:
a) pasta stomatologica;+
b) sirop;
c) capsule;
d) pudră;
e) suspensie.
60. CS. Indicați doza corectă egală cu 15 centigrame:
a) 15,0;
b) 0,15;+
c) 0,015;
d) 0,0015;
e) 0,00015.
61. CS. Notați cantitatea substanţei active ce se va conține în 50,0 pudra de chiniofon de 10%:
a) 50,0;
b) 5,0;+
c) 0,5;
d) 10,0
e) 0,3.
62. CS. Alegeți doza egală cu 15 decimiligrame:
a) 0,0015;+
b) 15,0;
c) 0,15;
d) 0,015;
e) 0,000015.
63. CS. Stabiliți cantitatea substanţei active ce se va conține în 10 grame pudră acid boric de 5%:
a) 0,01;
b) 0,2;
c) 0,5;+
d) 0,005;
e) 5,0.
8
64. CS. Indicați care unul din momentele enumerate definește instrucția:
a) denumire a substanţei active;
b) vârstă a pacientului;
c) semnătură a medicului
d) abreviatura D.S., modul de administrare a medicamentelor;+
e) număr de doze.
65. CS. Alegeți doza corectă egală cu 10 micrograme din dozele enumerate:
a) 10,0;
b) 1,0;
c) 0,001;
d) 0,0001;
e) 0,00001.+
66. CS. Determinați cantitatea substanţei active ce se va conține în 30 g pudră de etacridină lactat de 2,5%:
a) 0,15;
b) 0,45;
c) 0,75;+
d) 2,5;
e) 2,25.
67. CS. Formele medicamentoase gazoase includ:
a) aerosolii;+
b) caramele;
c) sirop;
d) mixtură;
e) pelicule oftalmice.
68. CS. Indicați preparatul, care provoacă dependență medicamentoasă:
a) diclofenac;
b) indometazină;
c) ibuprofen;
d) fentanil;+
e) meloxicam.
69. CS. Determinați cantitatea substanței active care se va conține în 15 grame pastă cu dermatol de 10%?
a) 150,0;
b) 15,0;
c) 1,5;+
d) 0,15;
e) 0,015.
70. CS. Medicamente cu acţiune selectivă pentru un anumit subtip de receptori sunt următoarele, cu
excepția. Marcați această excepție:
a) dobutamină;
b) epinefrina;+
c) salbutamol;
d) metoprolol;
e) terbutalină.
71. CS. Stabiliți doza corectă egală cu 45 micrograme:
a) 45,0;
b) 0,45;
c) 0,045;
d) 0,000045;+
e) 0,00045.
72. CS. Pentru prepararea supozitoarelor în calitate de excipient se utilizează următoarea substanță.
Stabiliți care este această substanță:
9
a) untul de cacao;+
b) vaselină;
c) talc;
d) apă injectabilă;
e) zahăr.
73. CS. Sistemele terapeutice transdermale sunt o varietate a unei forme farmaceutice de mai jos. Marcați
care este ea:
a) emplastrele;+
b) pudre;
c) cataplasme;
d) pelicule oftalmice;
e) supozitoare.
74. CS. Determinați cantitatea substanței active care se va conține în 10 ml soluție otică uleioasă de 10%
camfor:
a) 0,5;
b) 1,0;+
c) 0,002;
d) 0,0005;
e) 2,0.
75. CS. Determinați cantitatea substanței active care se conține în 5 ml soluție otică alcoolică de 2% de
resorcină:
a) 1,0;
b) 0,5;
c) 0,1;+
d) 5,0;
e) 0,0001.
76. CS. Stabiliți preparatul care provoacă toleranță:
a) drotaverină;
b) dobutamină;
c) diazepamul;+
d) diclofenac;
e) doxiciclină.
77. CS. Stabiliți doza corectă egală cu 5 centimiligrame:
a) 5,0;
b) 0,005;
c) 0,05;
d) 0,00005;+
e) 0,000005.
78. CS. Stabiliți doza corectă egală cu 2 decimiligrame:
a) 200,0
b) 20,0
c) 0,2;
d) 0,0002;+
e) 0,000002.
79. CS. Stabiliți doza corectă egală cu 15 centimiligrame:
a) 15,0;
b) 0,15;
c) 0,015;
d) 0,0015;
e) 0,00015.+
80. CS. Marcați substanța, care se utilizează în calitate de excipient la prepararea unguentului:
10
a) glicerol;
b) ulei de piersici;
c) unt de cacao;
d) vaselina;+
e) alcool etilic.

1). CM. Determinaţi cum se numesc fenomenele adverse ce apar în urma administrării repetate a substanţei
medicamentoase:
a) [ ] sinergism;
b) [x] toleranţa;
c) [ ] indiferenţă.
d) [ ] suspendare;
e) [x] reacţiile alergice.
2). C.M. Marcaţi care căi de administrare asigură pătrunderea substanţelor medicamentoase în sânge,
ocolind ficatul:
a) [ ] perorală;
b) [ ] duodenală;
c) [x] sublinguala.
d) [x] intravenoasa;
e) [x] subarahnoidala.
3)CM. Precizaţi ce include termenul de farmacocinetică:
a) [x] absorbţia substanţelor medicamentoase;
b) [ ] tipurile acţiunii;
c) [x] distribuţia substanţelor medicamentoase în organism;
d) [x] biotransformarea lor;
e) [ ] efectele farmacologice.
4)C.M. Marcaţi ce include termenul de farmacodinamie:
a) [x] locul acţiunii substanţelor medicamentoase;
b) [x] efectele farmacologice;
c) [x] mecanismele de acţiune;
d) [ ] depozitarea substanţelor medicamentoase;
e) [ ] excreţia substanţelor medicamentoase din organism.
5)CM. Indicaţi căile enterale de administrare ale substanţelor medicamentoase:
a) [x] perorală;
b) [ ] intramusculară;
c) [ ] intravenoasă;
d) [ ] subcutană;
e) [x] rectală.
6)CM. Indicaţi căile parenterale de administrare ale substanţelor medicamentoase:
a) [ ] duodenală;
b) [x] intraperitoneală;
c) [ ] sublinguală;
d) [x] intrarahidiană;
e) [ ] intranazală.
7)CM. Determinaţi prin ce se caracterizează administrarea perorală a substanţelor medicamentoase:
a) [x] face posibila administrarea diverselor forme medicamentoase;
b) [ ] efect rapid;
c) [x] efectul relativ încet;
d) [x] dependenta absorbtiei substantelor medicamentoase in sange de pH-ul mediului, de caracterul conținutului
si motilitatea tractului gastrointestinal;
e) [ ] necesită dozarea strictă a preparatelor.
11
8)CM. Determinaţi ce este caracteristic pentru administrarea intramusculară:
a) [ ] posibilitatea injectării numai a soluţiilor apoase;
b) [x] introducerea soluţiilor uleioase şi a suspensiilor;
c) [ ] posibilitatea injectării soluţiilor hipertonice;
d) [x] acţiunea se dezvoltă mai repede decât la administrarea subcutană;
e) [ ] posibilitate de a injecta soluţii hipotonice.
9)CM. Stabiliţi ce este caracteristic pentru administrarea intravenoasă a substanţelor medicamentoase:
a) [x] efect rapid;
b) [x] necesitatea sterilizării soluţiilor injectabile şi respectarea asepticii;
c) [x] posibilitatea introducerii soluţiilor hipertonice;
d) [x ] necesită asistenţă medicală;
e) [ ] efect lent.
10)CM. Precizaţi ce este caracteristic pentru administrarea rectală a substanţelor medicamentoase:
a) [x] evitarea ficatului;
b) [ ] efect retard;
c) [x] posibilitatea absorbţiei apei, sărurilor, glucozei şi a peptidelor micromoleculare;
d) [x] absorbţia se realizează prin difuziunea simplă;
e) [ ] este posibilă absorbţia substanţelor medicamentoase proteice, lipidice şi a polizaharidelor.
11)CM. Enumeraţi avantajile administrării sublinguale:
a) [x] absorbţia rapidă;
b) [ ] asigură absorbţia moleculelor puternic ionizate;
c) [ ] posibilă administrarea de substanţe iritante;
d) [ ] absorbție lentă;
e) [x] evitarea inactivarii la primul pasaj hepatic.
12)CM. Marcaţi ce este caracteristic pentru administrarea prin inhalaţie a substanţelor medicamentoase:
a) [x] instalarea rapidă a efectului;
b) [x] efectul e uşor dirijabil;
c) [x] e calea de administrare a aerosolilor;
d) [ ] inactivare la primul pasaj hepatic;
e) [ ] asigură efect topic.
13)CM. Numiţi formele medicamentoase aplicate local pe piele şi muşchi:
a) [x] pulberi;
b) [x] paste;
c) [x] emulsii;
d) [ ] mixturi;
e) [ ] siropuri.
14)CM. Selectaţi ce fenomene pot apărea la administrarea repetată a substanţelor medicamentoase:
a) [x] toleranta;
b) [ x] idiosincrazie;
c) [x] cumularea;
d) [x] dependenta;
e) [ ] antagonism.
15)CM. Precizaţi prin ce se caracterizează dependenţa medicamentoasă fizică:
a) [x] abstinenţa;
b) [ ] toleranță;
c) [ ] tahifilaxie;
d) [ ] este o stare fiziologică;
e) [x] simptomele opuse acţiunilor substanţei respective.
16)CM. Stabiliţi cum se pot obţine efectele de tip retard:
a) [x] implantarea subcutanată de pelete;
b) [ ] administrare rectală de supozitoare;
12
c) [x] injectarea intramusculară de soluţii uleioase;
d) [x] injectarea intramusculară de suspensii microcristaline;
e) [ ] administrare prin inhalaţie de aerosoli.
17)CM. Selectaţi ce fenomene se pot observa la utilizarea asociată a substanţelor medicamentoase:
a) [x] sumarea efectelor;
b) [x] antagonismul;
c) [x] potenţierea;
d) [ ] deprindere;
e) [ ] cumulare.
18)CM. Enumeraţi care din reacţiile de biotransformare se referă la reacţii de conjugare:
a) [x] metilarea;
b) [x] glucuronconjugarea;
c) [x] acetilarea;
d) [ ] hidroliza;
e) [ ] oxidarea.
19)CM. Calea intravenoasă este utilizată la bolnavii cu:
a) [ ] rinită;
b) [x] infarct miocardic;
c) [ ] piodermite;
d) [x] hipotensiune arterială acută;
e) [ ] astm bronșic.
20)CM. Enumeraţi care grupe de preparate se utilizeză în tratamentul reacţiilor alergice medicamentoase:
a) [x] antihistaminicele;
b) [x] agoniștii adrenergici;
c) [x] glucocorticoizii;
d) [ ] antiinflamatoare nesteroidiene;
e) [ ] anticolinergice.
21)CM. Determinaţi care factori pot favoriza apariţia reacţiilor adverse de tip toxic:
a) [x] indicele terapeutic mic;
b) [x] ineficienţa funcţionării organelor de metabolizare şi eliminare;
c) [x] interacţiunile medicamentoase cu efect sinergic;
d) [ ] contact prealabil cu substanţa activă;
e) [ ] volum de distribuţie mare.
22)CM. Menţionaţi care din următoarele substanţe acţionează indirect (lipsa acțiunii cu receptorii):
a) [x] reserpina;
b) [ ] epinefrină;
c) [ ] histamină;
d) [ ] dopamină;
e) [x] efedrina.
23)CM. Stabiliţi tipurile de antagonism medicamentos:
a) [x] fiziologic;
b) [x] chimic;
c) [x] competitiv;
d) [ ] inhibitor;
e) [ ] supresor.
24)CM. Indicaţi medicamentele contraindicate în sarcină:
a) [ ] cărbune activat;
b) [x] cloramfenicolul;
c) [ ] acid ascorbic;
d) [ ] fenoterol;
e) [x] tetraciclina.
13
25)CM. Enumeraţi inductorii enzimelor hepatice:
a) [ ] metronidazol;
b) [x] fenobarbitalul;
c) [ ] acetaminofen;
d) [x] fenilbutazona;
e) [x] rifampicina.
26)CM. Enumeraţi supresorii enzimelor hepatice:
a) [x] cloramfenicolul;
b) [ ] clorpromazină;
c) [ ] glutetimidă;
d) [x] clofibratul;
e) [x] disulfiramul.
27. CM. În aspect aplicativ, ca disciplină medicală, farmacologia descrie:
a) managementul farmaceutic:
b) principiile clasificării medicamentelor;+
c) efectele principale ale remediilor medicamentoase;+
d) indicațiile și contraindicațiile pentru administrare;+
e) patogenie a dezvoltării maladiilor.
28. CM. Farmacologia se divizează în următoarele compartimente:
a) generala;+
b) farmacografia;+
c) farmaco- și fitoterapie;
d) farmacotoxicologie;
e) speciala.+
29. CM. Enumerați factorii, care pot favoriza absorbția medicamentelor:
a) soluția hidrica;+
b) suprafata mare de absorbtie;+
c) soluție uleioasă;
d) circulație săracă la locul absorbției;
e) diluție mare.
30. CM. Marcați factorii, care pot îngreuna absorbția:
a) soluția sub forma de suspensie;+
b) concentrație mare;
c) suprafața limitata de absorbție;+
d) soluție apoasă;
e) suprafață mare a intestinului.
31. CM. Penetrarea barierelor biologice de către substanțele medicamentoase se desfășoară prin
următoarele tipuri de transfer:
a) difuziunea pasiva;+
b) difuziune accelerată;
c) difuziunea facilitata;+
d) pasajul prin intermediul unui sistem transportator;+
e) scădere a pH-ului mediului.
32. CM. Marcați factorii, care influențează amplitudinea absorbției:
a) caracteristicile formei farmaceutice;+
b) biodisponibilitate a medicamentelor;
c) oxidare a medicamentelor;
d) starea funcționala a organismului;+
e) excreție renală.
33. CM. Marcați factorii, care influențează amplitudinea absorbției:
a) proprietatile fizico-chimice ale substantei medicamentoase;+
14
b) asocierea cu alte substante medicamentoase;+
c) permeabilitatea membranelor biologice;+
d) hidroliză cu formare de compuși inactivi;
e) eliminare digestivă.
34. CM. Marcați căile enterale de absorbție:
a) orala;+
b) intratecală;
c) auriculară;
d) sublinguala;+
e) rectală.+
35. CM. Notați căile externe de absorbție:
a) nazala;+
b) inhalatorie;+
c) uretrala;+
d) intramusculară;
e) sublinguală.
36. CM. Notați care sunt căile de absorbție a pudrelor și unguentelor:
a) auriculara;+
b) cutanata;+
c) orală;
d) intratecală;
e) sublinguală.
37. CM. Specificați formele farmaceutice, care pot fi administrate pe calea inhalatorie:
a) suspensii;
b) aerosolii inhalatori;+
c) gazele;+
d) vaporii;+
e) coloranți.
38. CM. Valoarea disponibilității preparatelor farmacologice este determinată de următoarele caracteristici:
a) căile de administrare;+
b) starea funcțional-biochimică a organismului;+
c) caracteristicile formei farmaceutice;+
d) particularitățile fizico-chimice ale medicamentelor;+
e) ereditate.
39. CM. Marcați afirmațiile adevărate pentru administrarea intravenoasă:
a) evită orice prim pasaj;
b) se pot administra sange si produse din sange;+
c) nu se pot administra substanțe iritante;
d) se indica in situatii de urgenta;+
e) nu permite administrarea volumelor mari de lichide.
40. CM. Marcați, căile de administare, care reprezintă biodisponibilitatea relativă (mai puțin de 100%):
a) intravenoasă;
b) vaginala;+
c) intraarteriala;+
d) intraosoasa;+
e) rectala.+
41. CM. Notați modalitățile de transportare a substanțelor medicamentoase în plasmă:
a) legate de proteinele plasmatice;+
b) libere, dizolvate in plasma;+
c) cu ajutorul elementelor figurate;+
d) cu nutrimente;
15
e) prin hidroliză enzimatică.
42. CM. Efectul primului pasaj hepatic:
a) poate limita administrarea orala a unui medicament;+
b) poate fi compensat prin cresterea dozei;+
c) poate afecta administrarea topică a unui medicament;
d) înseamnă trecerea medicamentului din ficat în intestin;
e) poate afecta administrarea intravenoasă a unui medicament.
43. CM. Stabiliți, stările patologice, care influențează concentrația albuminelor plasmatice și provoacă
hipoalbuminemie:
a) arsurile;+
b) fracturile;+
c) infarctul miocardic;+
d) mialgii;
e) schizofrenie.
44. CM. Marcați acțiunile toxice ale medicamentelor în funcție de sistemul sau organul inclus:
a) actiunea ototoxica;+
b) acțiunea selectivă;
c) actiunea nefrotoxica;+
d) acțiunea reflectorie;
e) actiunea ulcerogena.+
45. CM. Determinați tipurile reacțiilor adverse toxice:
a) reacții adverse de tip idiosincrazic;
b) reacții adverse de tip alergic;
c) reactii adverse teratogene;+
d) reactii adverse mutagene;+
e) reactii adverse cancerigene.+
46. CM. Distribuția medicamentelor în țesuturi și organe poate fi:
a) uniforma;+
b) selectiva;+
c) ireversibilă;
d) antagonistă;
e) agonistă.
47. CM. Utilizarea îndelungată a medicamentelor (persoanele în vârstă, afecțiuni cronice) poate favoriza
apariția unor efecte adverse. Marcați aceste efecte adverse:
a) dereglarea digestiei;+
b) sporirea efectului farmacologic;
c) dereglarea poftei de mâncare;+
d) sporirea rezistenței organismului;
e) dereglarea asimilării medicamentelor.+
48. CM. Marcați care sunt variantele interacțiunii medicamentelor cu nutrimentele:
a) influenta alimentelor asupra absorbtiei și biodisponibilitatii preparatelor farmacologice;+
b) influenta substantelor medicamentoase asupra absorbtiei nutrimentelor din tubul digestiv;+
c) influenta alimentelor asupra metabolismului si efectelor farmacologice ale medicamentelor;+
d) influență asupra biotransformării medicamentelor;
e) influență asupra eliminării renale.
49. CM. Enumerați căile de administrare a medicamentelor, care sunt influențate de primul pasaj hepatic:
a) orala;+
b) rectala;+
c) sublingvală;
d) intravenoasă;
e) intramusculară.
16
50. CM. Factorii, care contribuie la inhibiția absorbției nutrimentelor în timpul administrării
medicamentelor sunt următoarele:
a) modificarea proprietatilor fizico-chimice a nutrimentelor;+
b) modificare a gustului nutrimentelor;
c) lezarea directa a mucoasei intestinului subțire;+
d) precipitarea de catre medicamente a componentelor alimentelor;+
e) creștere a secreției enzimelor digestive.
51. CM. Absorbția vitaminelor hidro- și liposolubile este inhibată de către următoarele medicamente:
a) chimioterapicele;+
b) barbituricele;+
c) contraceptivele perorale;+
d) anticolinesterazice;
e) colinoblocante.
52. CM. Prima etapă de biotransformare a medicamentelor cuprinde următoarele reacții:
a) oxidarea;+
b) sulfurare;
c) reducerea;+
d) azotare;
e) hidroliza.+
53. CM. A doua etapă de biotransformare a medicamentelor cuprinde următoarele reacții:
a) metilarea;+
b) acetilarea;+
c) glucuronoconjugarea;+
d) acidificere;
e) hidroliză.
54. CM. Notați medicamentele – inductori enzimatici:
a) carbamazepina;+
b) tiroxină;
c) stricnină;
d) fenobarbitalul;+
e) rifampicina:+
55. CM. Indicați medicamentele – supresori enzimatici:
a) dopamină;
b) tiramină;
c) lidocaină;
d) disulfiramul;+
e) izoniazida.+
56. CM. Eliminarea medicamentelor din organism se face prin următoarele căi. Marcați care sunt aceste căi:
a) digestiva;+
b) renala;+
c) pulmonara;+
d) prin reabsorbție;
e) prin biotransformare.
57. CM. Eliminarea medicamentelor din organism se face prin următoarele căi. Identificați care sunt aceste
căi:
a) cutanata;+
b) salivara;+
c) laptele matern;+
d) lacrimala;+
e) venoasă.
58. CM. Indicați, care sunt parametrii farmacocinetici de bază ai biotransformării medicamentelor în
17
organism:
a) biodisponibilitatea;+
b) timpul de înjumatatire;+
c) efect mimetic;
d) efect antagonist;
e) volumul aparent de distribuție.+
59. CM. Specificați, care sunt avantajele căii orale de administrare a medicamentelor:
a) autoadministrarea comoda;+
b) doze administrate mai mari, decât cele injectabile;
c) utila in administrarea formelor farmaceutice retard și in administrarea repetata;+
d) utilă pentru bolnavi cu stare de vomă;
e) administrarea substantelor iritante ”pe stomacul plin”.+
60. CM. Menționați, care sunt dezavantajele căii orale de administrare:
a) latenta (debitul) actiunii relativ mare;+
b) este o cale pentru urgențe medicale;
c) dozele administrate per os mult mai mari, decât cele injectabile;+
d) influenta negativa a primului pasaj hepatic;+
e) este utilizabilă la pacienți în comă sau crize convulsive.
61. CM. Indicați care sunt avantajele căii sublinguale de administrare:
a) substanțe supuse primului pasaj hepatic;
b) absorbtia rapida;+
c) evitarea degradarii medicamentelor sub influenta sucurilor digestive;+
d) latență lungă;
e) calea de urgenta de administrarea medicamentelor.+
62. CM. Notați motivele pentru administrare prin injectare a medicamentelor:
a) necesitatea obtinerii unui raspuns lent;
b) medicamentul este inactivat la nivelul tractului digestiv;+
c) absorbție suficientă pe alte căi;
d) imposibilitatea administrarii medicamentului pe cale orala;+
e) asigurarea adaptarii la regimul de tratament (pacienti necooperanți, psihopați).+
63. CM. Căile parenterale de administrare se divizează în următoarele grupe. Marcați aceste grupe:
a) intravasculare;+
b) extravasculare;+
c) intraseroase;+
d) auriculară;
e) intranazală;
64. CM. Formele farmaceutice injectabile trebuie să posede următoarele caracteristici:
a) sterilitatea;+
b) apirogenitatea;+
c) pH-ul 7,4;+
d) să fie hipotone;
e) pot fi administrate sub formă de soluții uleioase.
65. CM. Avantajele căilor parenterale de administrare a medicamentelor sunt următoarele:
a) respectarea stricta a dozarii;+
b) efect lent;
c) accesibilitatea in cazul pacientilor inconștienți;+
d) nu necesită personal calificat;
e) sterilitatea obligatorie.
66. CM. Indicați procedurile stomatologice caracteristice pentru calea externă de administrare:
a) administrare de vitamine în stomatite;
b) badijonarile;+
18
c) gargarizarile;+
d) aplicatiile pe gingii si tesuturile dentare;+
e) aplicație a garoului în hemoragii.
67. CM. Notați, care sunt formele medicamentoase locale utilizate în practica stomatologică:
a) colutoriul;+
b) pastele de dinti;+
c) fibrele de uz parodontal;+
d) injectabile;
e) pulberi pentru uz inten.
68. CM. Marcați formele medicamentoase locale utilizate în practica stomatologică:
a) pudre;
b) capsule;
c) gelurile de uz parodontal;+
d) suporturile polimerice rezorbabile;+
e) pastele de dinți.+
69. CM. Marcați maladiile stomatologice pentru care se utilizează calea injectabilă de administrare a
medicamentelor:
a) stomatitele;+
b) gingivitele;+
c) osteomielitele;+
d) flegmoanele;+
e) hepatite.
70. CM. Specificați ce include termenul farmacodinamia:
a) căi de administrare a medicamentelor;
b) inducție a enzimelor de metabolizare;
c) modul de actiune a medicamentelor asupra organismului;+
d) efectele terapeutice ale medicamentelor;+
e) efectele secundare ale medicamentelor.+
71. CM. Doza este cantitatea de medicament, administrată la o singură priză și se exprimă în:
a) unități terapeutice;
b) unități profilactice;
c) unitati de volum;+
d) unitati metrice;+
e) unitati conventionale biologice de actiune.+
72. CM. Stabilirea dozei medicamentului se face în funcție de următoarele criterii:
a) varsta pacientului;+
b) masa corporala;+
c) ritmul biologic;+
d) sexul pacientului
e) rasa pacientului
73. CM. În funcție de efectul terapeutic se cunosc următoarele tipuri de doze:
a) doza terapeutica minima;+
b) doza toxica;+
c) doza letala;+
d) doză provizorie;
e) doză intermediară.
74. CM. Numiți caracteristicile referitoare la eliminarea renală a medicamentelor:
a) secretia tubulara este cel mai rapid mecanism de eliminare;+
b) se realizează doar prin mecanisme active;
c) eliminarea renala este influentata negativ de insuficienta cardiaca;+
d) medicamentele legate puternic de proteinele plasmatice se elimină rapid;
19
e) eliminarea renala este influentata negativ de insuficienta renala.+
75. CM. Stabiliți modul de selectare a căii de administrare a unui medicament:
a) în functie de starea bolnavului;+
b) în functie de unde dorim efectul;+
c) în functie de viteza cu care dorim efectul;+
d) în functie de caracteristicile medicamentului;+
e) în funcție de recptorii pe care acționază.
76. CM. Numiți căile de administrare folosite doar pentru obținerea efectelor sistemice:
a) rectală;
b) sublinguala;+
c) subcutanata;+
d) intravenoasa;+
e) cutanată.
77. CM. Numiți medicamentele care traversează placenta și trebuie evitate la gravide:
a) tetraciclina;+
b) diazepamul;+
c) ampicilină;
d) ergocalciferol;
e) fluconazolul+
78. CM. Identificați cum se numesc dozele folosite în experimentarea medicamentelor:
a) latitudine terapeutică:
b) doza eficace medie;+
c) doza letala medie;+
d) doză inductoare;
e) indicele terapeutic.+
79. CM. Mecanismele de acțiune ale preparatelor farmacologice se petrec la nivel de:
a) insule Langherhans;
b) aparat Goldji;
c) asupra receptorilor membranari;+
d) asupra canalelor ionice;+
e)asupra aparatului genetic al celulei.+
80. CM. Mecanismele de acțiune ale preparatelor farmacologice se petrec la nivel de:
a) transportori al substantelor endogene active;+
b) eliberare a substantelor endogene active (autocoizilor);+
c) absorbție și distribuție a medicamentelor;
d) biotransformare și metabolizare a remediilor farmacologice;
e) excreție a medicamentelor.
81. CM. Modificarea funcțiilor sistemelor transportoare și permeabilității membranelor celulare și
organitelor poate avea următoarele rezultate:
a) inhibarea enzimelor metabolismului celular;+
b) inhibarea sistemelor transportatoare;+
c) stabilizarea membranelor celulare si subcelulare;+
d) reproducerea efectului mimetic;
e) reproducerea efectului litic.
82. CM. Indicați proteinele reglatoare, care pot fi folosite în calitate de receptori de către medicamente:
a) enzimele;+
b) hormonii;+
c) autocoizii;+
d) organitele celulare;+
e) eritrocite.
83. CM. După caracterul interacțiunii medicamentului cu receptorii se disting următoarele tipuri de
20
substanțe:
a) agoniste;+
b) antagoniste;+
c) transportoare;
d) active;
e) pasive.
84. CM. Marcați care medicamente pot provoca stomatita aftoasă la nivelul cavității bucale:
a) sulfamidele;+
b) penicilamina;+
c) levamisolul;+
d) fentanil;
e) cărbune activat.
85. CM. La nivelul cavității bucale stomatita ulceroasă poate fi provocată de un șir de medicamente. Notați
care sunt ele:
a) barbituricele;+
b) fixatori dentari;
c) gume;
d) fenilbutazona;+
e) acidul acetilsalicilic.
86. CM. Indicați medicamentele, care pot provoca stomatita de contact la nivelul cavității bucale:
a) apele de gură;+
b) pastele de dinți;+
c) anestezicele topice;+
d) citotoxice;
e) labetalol.
87. CM. Marcați etapele circuitului entero-hepatic:
a) intestin-circulație sistemică;
b) ficat-circulație sistemică;
c) bilă-stomac;
d) intestin – vena porta;+
e) ficat - bila.+
88. CM. Marcați, care din medicamentele, frecvent utilizate, pot provoca eritemul multiform (sindromul
Stevens Johnson) la nivelul cavității bucale:
a) barbituricele;+
b) preparate de fier;
c) sulindacul;+
d) salicilații;+
e) violet de gențiană.
89. CM. Stabiliți care medicamente pot provoca lupusul eritematos cu manifestări orale la nivelul cavității
bucale:
a) fenitoina;+
b) atropină sulfat;
c) hidralazina;+
d) tetraciclinele;+
e) albastru de metilen.
90. CM. Notați care din remediile antihipertenzive pot provoca erupții lichenoide la nivelul cavității bucale:
a) blocantele beta-adrenergice;+
b) metildopa;+
c) captoprilul;+
d) diureticele tiazidice;+
e) clonidină.
21
91. CM. Pigmentarea mucoasei bucale este determinată de următoarele medicamente:
a) verde de briliant;
b) albastru de metilen;
c) apa oxigenata;+
d) contraceptivele orale;+
e) preparatele ce conțin cupru, aur, zinc.+
92. CM. Stabiliți care din remediile medicamentoase enumerate pot provoca hiperplazie gingivală:
a) contraceptivele orale;+
b) vitamine;
c) blocantele de calciu dihidropiridinice;+
d) antihistaminice;
e) beta-blocante.
93. CM. Determinați care din medicamentele enumerate pot provoca sângerări gingivale:
a) colinomimetice;
b) anticoagulantele;+
c) acidul acetilsalicilic;+
d) salbutamol;
e) captopril.
94. CM. Notați care din chimioterapicele enumerate pot provoca diminuarea senzației gustative:
a) rifampicina;+
b) griseofulvina;+
c) cloramfenicol;
d) metronidazolul;+
e) co-trimoxazol.
95. CM. Stabiliți care preparate pot provoca senzație de arsură bucală:
a) vitamine;
b) enzime;
c) preparatele de fier;+
d) captoprilul;+
e) anestezice.
96. CM. Marcați tipurile farmacodependenței în funcție de particularitățile sale:
a) toleranță;
b) fenomen ”rebound”;
c) psihica;+
d) fizica;+
e) idiosincrazie.
97. CM. Determinați tipurile acțiunii resorbtive a medicamentelor:
a) directa;+
b) locală;
c) selectiva;+
d) reflectorie;
e) principala.+
98. CM. În funcție de mecanismul de producere și manifestările clinice caracteristice se disting următoarele
tipuri de reacții alergice:
a) tip I;+
b) tip II;+
c) tip III;+
d) tip IV;+
e) tip V.
99. CM. Marcați grupurile de preparate, care pot provoca cheilite:
a) antiinflamatoare steroidiene;
22
b) adrenoblocante;
c) antiinflamatoarele nesteroidiene;+
d) polimixinele;+
e) colinomimetice.
100. CM. Notați grupele de preparate la administrarea cărora se produce diminuarea secreției salivare:
a) anticolinergicele;+
b) antiparkinsonienele;+
c) antiemeticele;+
d) hipolipidemiante;
e) dezinfectante.
101. CM. Notați remediile antihipertensive, care pot provoca diminuarea secreției salivare:
a) etilefrină;
b) metildopa;+
c) reserpina;+
d) epinefrină;
e) clonidina.+
102. CM. Selectați grupele de preparate psihotrope, care pot provoca diminuarea secreției salivare:
a) neurolepticele;+
b) antiinflamatoare steroidiene;
c) tranchilizantele;+
d) hormoni;
e) colinomimetice.
103. CM. Intensificarea acțiunii preparatelor la administrarea repetată a medicamentelor poate surveni ca
rezultat al:
a) cumularii;+
b) toleranței;
c) sensibilizarii;+
d) fenomenului ”rebound”;+
e) desensibilizării.
104. CM. Diminuarea efectelor farmacologice la administrarea repetată se manifestă prin următoarele
acțiuni:
a) tahifilaxia;+
b) dependență;
c) toleranta;+
d) cumulare;
e) fenomen de suspendare.
105. CM. Distingem următoarele tipuri de toleranță:
a) dobandita;+
b) înnascuta;+
c) fizică;
d) psihică;
e) sensibilizare.
106. CM. Selectați medicamentele utilizate sublingual:
a) nitroglicerina;+
b) propranolol;
c) captoprilul;+
d) benzocaină;
e) labetalol.
107. CM. Marcați caracteristicile soluțiilor pentru uz intern:
a) sunt dozate;+
b) se prepara pe baza de apa purificata;+
23
c) se administreaza cu dozatoare speciale sau lingura (de masa, de desert, de ceai);+
d) sunt nedozate;
e) se prepara pe bază de apă injectabilă.
108. CM. Notați caracteristicile colirelor:
a) sunt sterile;+
b) sunt nesterile;
c) in calitate de vehicul se utilizeaza apa injectabila ;+
d) sunt destinate pentru tratamentul, profilaxia sau diagnosticul patologiilor oftalmice;+
e) se prepară pe bază de apă purificată.
109. CM. La administrarea următoarelor preparate se pot produce modificări de culoare și formă a dinților.
Marcați care sunt aceste preparate:
a) acid ascorbic;
b) ketamină;
c) procaină;
d) tetraciclinele;+
e) clorhexidina.+
110. CM. Formele farmaceutice parenterale se clasifică în:
a) pudre;
b) soluții buvabile;
c) pulberi parenterale;+
d) injectii;+
e) perfuzii.+
111. CM. Numiți preparatele care pot provoca modificări de rezistență a dinților cu apariția cariei:
a) tetraciclinele;+
b) morfina;+
c) antineoplazicele;+
d) vitamine;
e) enzime.
112. CM. Selectați caracteristicile formelor farmaceutice parenterale:
a) solvent nesteril;
b) se administrează pe cale topică;
c) se introduc cu seringi gradate sterile;+
d) administrarea se face pe cale intramusculara, venoasa sau subcutanata;+
e) necesita personal medical instruit.+
113. CM. La administrarea următoarelor remedii medicamentoase pot surveni reacții alergice:
a) benzilpenicilina;+
b) procaina;+
c) indometacina;+
d) cloropiramină;
e) dexametazonă.
114. CM. Selectați grupele de preparate, care provoacă hepatotoxicitate:
a) antihistaminice;
b) analgezice opiacee;
c) barbituricele;+
d) antiinflamatoarele nesteroidiene;+
e) benzodiazepine.
115. CM. Numiți formele farmaceutice solide:
a) drajeuri;+
b) comprimate;+
c) capsule;+
d) supozitoare;
24
e) emplastre.
116. CM. Potențial mare de a dezvolta toleranță și dependență fizică posedă:
a) morfina;+
b) cocaina;+
c) fentanilul;+
d) ketamină;
e) ketorolac.
117. CM. Marcați grupele de preparate utilizate în tratamentul reacțiilor alergice medicamentoase:
a) antihistaminicele;+
b) epinefrina;+
c) glucocorticoizii;+
d) antiinflamatoare nesteroidiene;
e) aceclidină.
118. CM. Selectați preparatele, la administrarea cărora pot surveni micozele orofaringiene:
a) benzocaină;
b) cloramfenicolul;+
c) tetraciclinele;+
d) nitrofural;
e) peroxid de hidrogen.
119. CM. Efecte de tip retard se pot obține prin:
a) implantarea subcutanata de pelete;+
b) injectarea intramusculara de solutii uleioase;+
c) injectarea intramusculara de suspensii microcristaline;+
d) administrarea inhalatorie a aerosolilor;
e) administrarea rectală de supozitoare.
120. CM. Marcați pentru care pereche de medicamente există un antagonism competitiv la nivel de
receptori:
a) naloxona - morfina;+
b) diazepam - flumazenil;+
c) tubocurarina - neostigmina;+
d) acid ascorbic-pilocarpină;
e) aceclidină-fizostigmină.

25