Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA NR. 1 (la Anexa Hotărârii Consiliului Uniunii nr. 53/23.06.

2017)

Se completează de către client

FIŞĂ DE CUNOAŞTERE A CLIENTULUI


• pentru persoane fizice •

1. Informaţii generale:

1.1. Data întocmirii

1.2. Numărul şi tipul actului sau procedurii


notariale (această rubrică se completează de către
notarul public/persoana desemnată)

2. Date de identificare ale clientului:


2.1 Nume

2.2 Prenume

2.3 Pseudonim

2.4 Data naşterii

2.5 Locul naşterii (localitate, ţară)

2.6 Cetăţenie (se menţionează toate cetăţeniile


deţinute)

2.7 Rezident/nerezident în România

2.8 CNP/NIF sau alt număr de identificare personal


eliberat de autorităţile române ori alt emitent unic
de identificare similar

2.9 Număr de identificare personală eliberat de


autorităţi străine, dacă este cazul

3. Domiciliul şi rezidenţa:
3.1 Domiciliul1

1
Se va trece adresa completă (ţara, localitatea, stradă, număr etc) aşa cum apare în actul de identitate şi cum va fi trecută în actul îndeplinit de
notarul public dacă este cazul. În cazul în care actul de identitate nu prevede adresa completă menţionând doar statul de domiciliu sau statul şi
localitatea, rubrica se va completa în funcţie de alte acte prezentate de client, sau în baza simplei declaraţii a acestuia.

1
3.2 Rezidenţa

3.3 Rezidenţa (numai dacă este diferită de domiciliu/


rezidenţă)

4. Alte informaţii:
4.1 Ţara de origine/rezidenţă

4.2 Stare civilă

4.3 Ocupaţie

4.4 Sursa fondurilor

5. Date de contact:
5.1 Număr de telefon

5.2 Număr de fax

5.3 Adresă poştală electronică

6. Altele:
Deţin o funcţie politică DA NU
Sunt o personă expusă politic

Deţin o funcţie publică

Soţul meu / Soţia mea


Părinţii mei
Copiii mei / Soţiile lor
- se află într-una dintre situaţiile de mai sus

Numele beneficiarului real, dacă este cazul

Semnătură client

________________________

S-ar putea să vă placă și