Sunteți pe pagina 1din 2

Panihida

Aliluia, aliluia, aliluia (3 ori)

Cela ce prin adîncul ințelepciunii cu iubirea de oameni pe toate le chivernisești și ceea


ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule, Făcătorule odihnește sufletele adormiților
robilor Tăi. Că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul
nostru.

Bine ești cuvîntat Doamne, învață-mă indreptările Tale.


Ceata sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului. Să aflu și eu calea spre pocăință, eu
sunt oaia cea pierdută; cheamă-mă Mîntuitorule și mă mîntuiește.
Bine ești cuvîntat Doamne, învață-mă indreptările Tale.
Odihnește Dumnezeule pe robii Tăi și-i așează în rai, unde cetele sfinților Tăi Doamne
și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormiții robii Tai îi odihnește, trecîndu-le lor
toate greșalile.
Slavă... Și acum...
Bucură-te Curată, ceea ce l-ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mîntuirea tuturor. Că
neamul omenesc a aflat mîntuire prin tine; și noi să aflăm raiul, Născătoare de
Dumnezeu, curată și binecuvîntată.
Aliluia, aliluia, aliluia Slavă Ție Dumnezeule (3 ori)
Ectenia mică

Sedealna gl. 5:
Odihnește, Mîntuitorul nostru, cu drepții pe robii Tăi, și-i sălășluiește pe dînșii în
curțile Tale precum este scris; trecînd ca un Bun greșalele lor cele de voie și cele de voie
și toate cele întru știință și întru neștiință, Iubitorule de oameni.

Stih: Odihnește Doamne sufletele adormiților robilor Tăi (2 ori)


Slavă... Și acum...

Cîntarea a 3-a:
Nu este Sfînt precum Tu, Doamne Dumnezeul meu, Cela ce ai înălțat fruntea
credincioșilor Tăi Bunule și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.

Ectenia mică
Sedealna gl. 6:
Cu adevărat deșertăciune sunt toate și viața aceasta este umbră și vis, că în deșert se
tulbură tot pămînteanul precum a zis scriptura: cînd dobîndim lumea atunci în groapă
ne sălășluim unde împreună sunt împărații și săracii, bătrînii și pruncii. Pentru aceasta
Hristoase Dumnezeule, pe robii Tăi aceștia mutați de la noi, odihnește-i ca un Iubitor
de oameni.
Slavă... Și acum...
Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu în vremea vieții mele nu mă lăsa pe mine,
ajutorului omenesc nu mă încredința, ci singură mă apară și mă mîntuiește.

Stih: Odihnește Doamne sufletele adormiților robilor Tăi (2 ori)


Slavă... Și acum...

Ectenia mică

Cu sfinții odihnește, Hristoase sufletele robilor Tăi, unde nu este durere nici scîrbă,
nici suspinare, ci viață fără de sfârșit.
Făcînd tînguirea cea de-asupra gropii cu cîntare: Aliluia, aliluia, aliluia.

Cu duhurile drepților celor ce s-au săvârșit, odihnește sufletele robilor Tăi


Mîntuitorule, păzindu-le pe dinsele întru viața cea fericită care este la tine Iubitorule
de oameni.
Întru odihna Ta Doamne, unde toți sfinții Tăi se odihnesc, odihnește și sufletele robilor
Tăi că tu singur ești Iubitorule de oameni.
Slavă...
Tu ești Dumnezeu care te-ai pogorît în iad și ai dezlegat legăturile celor ferecați; Însuși
și sufletele robilor Tăi le odihnește.
Și acum...
Una curată și preanevinovată Fecioară, ceea ce L-ai născut pe Dumnezeu mai presus
de fire, pe Acela roagă-l să mîntuiască sufletele robilor Tăi.