Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEORETIC „I.

AGÂRBICEANU”
Loc. Jibou, jud. Sălaj
Str. T. Vladimirescu, nr. 7
Telefon/Fax: 0260644569
e-mail: ltjibou@yahoo.com
agarbiceanujibou.ro

FIȘĂ DE CARACTERIZARE
PRIVIND PE ELEVUL BLIDAR GABRIEL
DIN CADRUL LICEULUI TEORETIC „ION AGÂRBICEANU” JIBOU

DE ACORD
DIRECTOR,

Subsemnatul Chiș-Dan Liviu, domiciliat în orașul Jibou, județul Sălaj, str. 1 Mai, nr.
16, bl. M32, ap. 7, profesor de limba și literatura română la Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu”
Jibou, dirigintele elevului Blidar Gabriel, domiciliat în orașul Jibou, str. 1 Decembrie, bl. S4,
nr. 11, am avut prilejul de a-l cunoaște pe acesta timp de patru ani.
În calitate de diriginte, am avut ocazia să îi cunosc părinții, pe Vasile și pe Maria-
Felicia, iar din discuțiile avute cu domnia lor și din cele observate la clasă, am realizat că elevul
a beneficiat de condiții materiale și atmosferă familială potrivită studiului și dezvoltării
individuale. Am avut o relație foarte bună și deschisă cu părinții elevului, aceștia au participat
la toate ședințele cu părinții pe care le-am organizat. Nu au existat evenimente majore care să
perturbe viața privată a familiei.
În ceea ce privește activitatea elevului Blidar Gabriel, acesta s-a comportat exemplar în
toți cei patru ani de liceu, drept urmare a avut media maximă la rubrica Purtare, 10(zece), în
fiecare semestru. Elevul s-a manifestat responsabil, având o atitudine potrivită atât în relație cu
dirigintele, cu celelalte cadre didactice, cu cele nedidactice, cât și cu colegii de clasă și din
instituția noastră. Am apreciat sinceritatea, devotamentul și seriozitatea de care a dat dovadă
de fiecare dată când a fost nevoie. Fire sociabilă, altruistă, a reprezentat, în multe ocazii, un
sprijin pentru colegi, nefiind nevoie de persuasiune din partea cadrelor didactice pentru a
participa la activitățile propuse.
Temperamentul său reprezintă o combinație de caracter sangvinic, cu o vioiciune
exprimată din plin în cadrul activităților ce presupun mișcare fizică (este un recunoscut atlet
LICEUL TEORETIC „I. AGÂRBICEANU”
Loc. Jibou, jud. Sălaj
Str. T. Vladimirescu, nr. 7
Telefon/Fax: 0260644569
e-mail: ltjibou@yahoo.com
agarbiceanujibou.ro

pasionat de fotbal, făcând parte și din echipa de fotbal a liceului) și flegmatic, caracterizat prin
seriozitatea posturii fizice și a actului comunicării. Aflat în cadru formal, elevul respectă
regulile unei bune comunicări, dând dovadă de seriozitate, simț al responsabilității, dar și spirit
autocritic. Modestia sa reprezintă un atu în abordarea interpersonală. În cadru colocvial, este o
persoană jovială, însă temperată în manifestări. Este o persoană agreabilă care se știe adapta
contextului comunicării.
Toate aceste atribute reprezintă o bază solidă și îl recomandă pe elevul Blidar Gabriel
pentru o carieră în Poliție așa cum își dorește susnumitul.

Data, Semnătura,

____________________ _____________________