Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa A

(normativă)

Forma de prezentare a Registrului de stat

MIJLOACELE DE MĂSURARE INCLUSE ÎN


“REGISTRUL DE STAT AL MIJLOACELOR DE MĂSURARE
CARE DEȚINE CERTIFICAT DE APROBARE DE MODEL”
(partea I)
Remarcă
Nr. Denumirea Tipul Producăt Solicitantul Nr. de Nr. Perioada Termenul de Anularea
Crt. mijlocului MM orul, ţara (Importatorul/ înregistrare hotărârii, de valabilitate /prelungirea
de măsurare unde se Distribuitorul) în Registrul certificatul verificare a certificatului şi
(MM) produce de stat şi data certificatului cauza anulării/
MM eliberării prelungirii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MATERIALELE DE REFERINŢĂ CERTIFICATE INCLUSE ÎN


“REGISTRUL DE STAT AL MIJLOACELOR DE MĂSURARE
CARE DEȚINE CERTIFICAT DE APROBARE DE MODEL”
(partea II)

Nr. Denumirea Tipul Producătorul, Solicitantul Nr. de Nr. Perioada de Remarcă


Crt. materialului MRC ţara unde se (Importatorul/ înregistrare în hotărârii, verificare sau
de referinţă produce MRC Distribuitorul) Registrul de certificatul etalonare
certificate stat şi data
(MRC) eliberării
1 2 3 4 5 6 7 8 9

MIJLOACELE DE MĂSURARE IMPORTATE ÎN LOTURI MICI SAU EXEMPLARE UNICE, INCLUSE ÎN


“REGISTRUL DE STAT AL MIJLOACELOR DE MĂSURARE CARE DEȚINE CERTIFICAT DE APROBARE DE MODEL”
(partea III)

Remarcă
Nr. Denumirea Tipul Numărul Producătorul, Solicitantul Nr. de Nr. hotărârii, Perioada
Crt. mijlocului MM de ţara unde se (Importatorul/ înregistrare în certificatul şi de
de măsurare fabricaţie produce MM Distribuitorul) Registrul de data eliberării verificare
(MM) stat sau
etalonare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10