Sunteți pe pagina 1din 6

FISE POST

Instalator Instalaţii Tehnico-Sanitare şi de Gaze


Cod C.O.R.: 713609

Data primei întocmiri - 18 /02 /2008


Motivul actualizării - întocmire
Titularul postului :
1 – Descrierea postului
1.1 – Identificarea postului
1.1.1 - Denumire post: Instalator Instalaţii Tehnico-Sanitare şi de Gaze
1.1.2 - Cod C.O.R.: 713609;
1.1.3. - Nivelul de instruire: 2 (medie)
1.1.4 - Departamentul: Construcţii / Instalaţii / Lucrări publice etc.;
1.1.5 - Obiectivele postului: Instalatorul de Instalaţii Tehnico-Sanitare şi de Gaze se ocupă în
principal cu montarea instalaţiilor de apă, canal, de ridicare a presiunii apei, precum şi cu montarea
instalaţiilor interioare de gaze naturale combustibile.
1.2–Sarcinile postului
1. Montajul instalaţiilor de canalizare
1.1. Pregăteşte operaţiile de montaj
Standarde de performanţă:
1.1.1. Componentele instalaţiilor ce urmează a fi montate sunt identificate, verificate şi inventariate
pentru conformitate cu specificaţiile tehnice;
1.1.2. Materialele, piesele, subansamblele şi obiectele sanitare sunt depozitate cu grijă lângă locul
de montaj evitându-se deteriorarea acestora;
1.1.3. AMC-urile şi SDV-urile sunt alese corespunzător cu natura lucrărilor de efectuat;
1.1.4. Măsurile de securitatea şi sănătatea muncii şi PSI sunt identificate şi aplicate în concordanţă
cu lucrările prevăzute;
1.2. Identifică şi amenajează traseele conductelor de canalizare
Standarde de performanţă:
1.2.1. Traseele conductelor (colectoare, de scurgere, de derivaţie, de legătură la obiectele sanitare,
de ventilaţie, de ape pluviale, de condens) sunt identificate conform planurilor şi marcate
corespunzător;
1.2.2. Execută trecerile prin planşee şi ziduri pentru instalaţiile de canalizare, respectând normele de
securitate şi rezistenţă ale construcţiilor;
1.2.3. Amenajează şi montează sifoanele de pardoseală în locurile indicate de documentaţia de
montaj;
1.2.4. Amenajează şi montează sifoanele de pardoseală în locurile indicate de documentaţia de
montaj;
1.2.5. Confecţionează şi montează pe traseul conductelor bride, suporţi, console etc. în locurile
indicate de documentaţia de montaj;
1.3. Montează reţelele de canalizare interioară
Standarde de performanţă:
1.3.1. Coloanele verticale şi orizontale de canalizare, coloanele de ventilaţie şi scurgere ape pluviale
sunt pozate şi fixate cu piese de prindere pe traseele marcate şi în ordinea indicată în proiectul de
montaj;
1.3.2. Trecerea coloanelor de scurgere prin planşee şi ziduri, se efectuează prin orificiile (golurile)
executate în acest scop. În locurile de trecere, coloanele sunt izolate cu frânghie gudronată şi mastic
hidrofug;
1.3.3. Execută operaţia de montaj a tuburilor, coturilor, elementelor de ramificaţie, pieselor de
curăţire, prin mufare sau flanşare şi le etanşează la îmbinări cu materiale compozite speciale
indicate în proiectul de execuţie sau fişa tehnologică;
1.3.4. Legătura între coloanele de scurgere şi locul de montaj al obiectelor sanitare este executată
cu conducte din materialele recomandate în proiect folosind piese de legătura (mufe, coturi,
ramificaţii) sau prin deformare la cald;
1.3.5. Conductele de scurgere şi ramificaţiile sunt fixate şi rigidizate cu elemente de prindere (bride,
suporţi, console etc.) în locurile şi pe traseele indicate;
1.4. Amenajează locul de montaj şi montează obiectele sanitare
Standarde de performanţă:
1.4.1. Locurile de montaj ale obiectelor sanitare sunt identificate şi comparate cu distanţele minime
de montaj între obiectele sanitare şi alte elemente de construcţie recomandate de normativele de
specialitate;
1.4.2. Amenajează locul de montaj al obiectelor de sanitare (dibluri, suporţi, console) conform cu
forma, dimensiunea şi dispozitivele de prindere / susţinere ale acestora;
1.4.3. Montează cu atenţie pe obiectele sanitare robinete, baterii amestecătoare, ventile de
scurgere, sifoane etc. conform instrucţiunilor tehnice de produs;
1.4.4. Obiectele sanitare sunt fixate pe poziţiile amenajate, printr-o manipulare atentă, evitându-se
deteriorarea acestora;
1.4.5. Obiectele sanitare sunt racordate şi etanşate corespunzător la conductele de alimentare cu
apă şi la conducta de scurgere;
1.5. Verifică şi probează montajul executat
Standarde de performanţă:
1.5.1. Efectuează spălarea conductelor prin umplerea cu apă a sistemului şi evacuarea rapidă a
acesteia;
1.5.2. Verifică cu atenţie etanşeitatea la îmbinările între conducte (tuburi), ramificaţii, obiecte
sanitare;
1.5.3. Măsoară şi verifică pantele conductelor de legătură pentru o scurgere corespunzătoare a
apelor uzate;
1.5.4. Abaterile mecanice şi neetanşeităţile constatate sunt remediate cu promptitudine pe poziţie;
1.5.5. Deficienţele ce nu pot fi rezolvate sunt raportate ierarhic în mod prompt şi corect;
(alte sarcini stabilite prin lege, acte statutare, sau regulamente; eliminaţi părţile care nu sunt
relevante în totalitate pentru specificul postului)
1.4 – Recompensarea muncii
1.4.1 – Recompensarea directă
1.4.1.1 – Salariul
Forma de salarizare: în acord progresiv;
Salariul de bază:500RON

1.4.2 – Recompensarea indirectă


Concedii cu plată:
pentru perioada concediului de odihnă angajatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu
poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite
pentru perioada respectivă, indemnizaţie care reprezintă media zilnică a drepturilor salariale
menţionate din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul multiplicat cu numărul
de zile de concediu; indemnizaţia se plăteşte cu 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu; în
cazul rechemării din concediu, organizaţia are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi
ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii
suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă;
concedii medicale, de maternitate şi de paternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav;
concedii cu plată pentru formarea profesională;
Concedii fără plată:
30 de zile de concediu fără plată, acordat o singură dată, pentru pregătirea şi susţinerea lucrării de
diplomă în învăţământul superior;
concediu fără plată pentru rezolvarea unor situaţii personale;
1.5 – Condiţiile de muncă
1.5.1 - Statutul angajatului: (X) Permanent ( ) Temporar
1.5.2 - Locul desfăşurării muncii: în funcţie de necesităţile clientului;
1.5.3 - Resurse disponibile
Spaţiul disponibil:
Dotarea materială (detaliaţi cât mai mult, fără denumirea efectivă a produselor):
Dotarea diferă în funcţie de proiectele executate.
Materialele pentru instalaţiile de canalizare: tuburi (fontă de scurgere, gresie antiacidă, PVC,
polipropilenă ignifugată), mufe, coturi, ramificaţii, frânghie gudronată, plumb, garnituri, mastic
bituminos, pastă antiacidă, adeziv etc.;
Materiale pentru instalaţiile de apă rece şi caldă pentru consum menajer: ţevi (din oţel zincat, PVC
de presiune, cupru, PEHD, plumb de presiune, fontă de presiune, pexal, coprax), table, profile
metalice, fitinguri diverse, cânepă, grund etc.;
Obiectele sanitare: lavoare, bideuri, closete, cazi de baie, spălătoare etc.;
Accesoriile sanitare: port-prosoape, port-hârtii, oglinzi sanitare, cuiere etc.;
Utilajele şi accesoriile diverse: hidrofoare, vase tampon, pompe, rezervoare, compresoare, boilere,
armături, apometre, debitmetre etc.;
Tipuri de AMC-uri şi SDV-uri: şubler, ruleta, ciocan, patent, şurubelniţă, chei simple şi reglabile, lere,
chei dinamometrice etc.;
Mijloace şi materiale de securitatea şi sănătatea muncii: mănuşi de protecţie, încălţăminte de
protecţie, ochelari de protecţie etc.;
Mijloace de prima intervenţie pentru PSI: stingătoare cu CO2, stingătoare cu praf şi CO2;
Accesul la informaţii confidenţiale: are acces nelimitat la documentele care ţin de sarcinile de servici;
restricţiile de manevrare se aplică doar în cazul secretelor de serviciu aşa cum au fost reglementate
de lege; în cazul altor informaţii accesul se realizează cu acordul personalului responsabil cu paza şi
protecţia informaţiilor respective, sau conform regulamentelor organizaţiei.
1.5.4 - Timpul de muncă:
Tipul de normă: (X) Normă întreagă ( ) Normă redusă
Nr. ore muncă / zi: 8;
Nr. ore muncă suplimentară / zi: 2-4 (în funcţie de necesităţi);
Tipul programului de lucru: program normal;
Programul de lucru: 8:30 – 16:30;
Pauze: 15 minute o dată la trei ore;
Zilele lucrătoare: Luni – Vineri;
Zilele libere plătite:-
Sâmbătă şi Duminică,
Sărbătorile legale (1 şi 2 ianuarie, prima şi a doua zi de Paşti, 1 mai, 1 decembrie, prima şi a doua zi
de Crăciun, sau 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de
cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora); în cazul
în care angajatul lucrează în timpul sărbătorilor legale, i se va oferi compensarea cu timp liber
corespunzător în următoarele 30 de zile, sau un spor la salariul de bază de ___% (100%?) din
salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru;
Căsătoria angajatului – cinci zile;
Concedii: concediul de odihnă de bază plătit este de 21 De zile lucrătoare, în afara sărbătorilor
legale şi a celorlalte zile libere plătite;
Materiale pentru instalaţiile de apă rece şi caldă pentru consum menajer: ţevi (din oţel zincat, PVC
de presiune, cupru, PEHD, plumb de presiune, fontă de presiune, pexal, coprax), table, profile
metalice, fitinguri diverse, cânepă, grund etc.;
Obiectele sanitare: lavoare, bideuri, closete, cazi de baie, spălătoare etc.;
Accesoriile sanitare: port-prosoape, port-hârtii, oglinzi sanitare, cuiere etc.;
Utilajele şi accesoriile diverse: hidrofoare, vase tampon, pompe, rezervoare, compresoare, boilere,
armături, apometre, debitmetre etc.;
Tipuri de AMC-uri şi SDV-uri: şubler, ruleta, ciocan, patent, şurubelniţă, chei simple şi reglabile, lere,
chei dinamometrice etc.;
Mijloace şi materiale de securitatea şi sănătatea muncii: mănuşi de protecţie, încălţăminte de
protecţie, ochelari de protecţie etc.;
2 – Specificaţiile (cerinţele) postului
2.1 – Studii
2.1.1 – Pregătirea profesională de specialitate (PPS – SVP): 6-7 (Este necesară o pregătire între un
an şi doi ani inclusiv, dar este posibil să fie necesară şi o pregătire între 2 ani şi 4 ani inclusiv);
2.1.2 - Studii superioare: conform codificării COR, nu sunt necesare;
2.1.3 - Studii medii / postliceale: şcoala profesională, profilul Construcţii, Montaj, Lucrări Publice;
2.1.4 - Studii generale: şcoala generală, indiferent de profil;
2.1.5 - Alte studii, cursuri şi specializări: absolvirea unui curs de calificare în meseria „Instalator
Instalaţii Tehnico-Sanitare şi de Gaze”;

FISA DE POST MUNCITOR NECALIFICAT

FISA POSTULUI Nr.


Organizatia: SC ------------------------------------------ SRL
Denumirea postului: muncitor necalificat
Codul COR: 913201
Titularul postului: -------------------------------------------------------
DESCRIEREA POSTULUI :INDATORIRI / RESPONSABILITATI :
Are urmatoarele indatoriri si responsabilitati :
- Sa transporte in cadrul santierului materialele necesare procesului de munca
- Sa asigure pastrarea ordinii si curateniei la locul de munca
- Sa prepare mortar sau beton , respectand reteta
- Sa execute sapaturi manuale, conform proiectului de executie
- Raspunde de integritatea materialelor pe care le transporta
- Indeplineste orice dispozitie data de seful ierarhic superior .
- Executa lucrări suplimentare stabilite de seful ierarhic superior
COMPETENTE PERSONALE:
-sa aibă însuşiri de personalitate: seriozitate / responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate,
autocontrol, atitudine pozitiva, sa aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteza
de reacţie, capacitate de orientare in spaţiu, capacitate de comunicare, etc.);
-sa nu aibă antecedente penale .
POZIŢIA IN ORGANIGRAMA SI RELAŢII ORGANIZAŢIONALE :
-se subordonează administratorului
SFERA DE RASPUNDERE SI COMPETENTA:
-este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu
stabilite in prezenta fisa
-este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in
gestiune;
ATRIBUTII:
-sa menţină curăţenia;
-sa anunţe de îndată administratorul orice neregula constatată ;
-sa ia in primire toate materialele necesare asigurării realizarii lucrarilor stabilite, având obligaţia sa
asigure păstrarea si utilizarea acestora in bune condiţiuni;
-să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact in relaţiile de serviciu;
-sa răspundă la toate solicitările venite din partea administratorului pentru îndeplinirea unor sarcini
conforme fisei postului;
-sa manifeste grijă deosebită in mânuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are
in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
-sa fie cinstit, loial si disciplinat dând dovada in toate împrejurările de o atitudine civilizata si corecta
fata de toate persoanele cu care vine in contact; si P.S.I. din obiectivul unde desfăşoară serviciul;
-angajatul trebuie sa utilizeze, potrivit instrucţiunilor de utilizare a substanţele periculoase,
instalaţiilor ,utilajele, maşinile, aparatura si echipamentele de lucru.;
-sa acorde ajutor, atât cat este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat intr-o situaţie de pericol.
-angajaţul va desfăşura activitatea in aşa fel încât sa nu expună la pericole de accidentare sau
îmbolnăvire profesionala persoana proprie sau alţi angajaţi, in conformitate cu pregătirea si
instruirea in domeniul protecţiei muncii primita de la angajatorul sau;
In acest scop angajatul are următoarele obligaţii :
-sa-si însuşească si sa respecte normele si instrucţiunile de protecţie a muncii si masurile de
aplicare a acestora;
-sa aducă la cunoştinţa de îndată administratorului accidentele de munca suferite de propria
persoana sau de alţi angajaţi;
-sa coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice in domeniul securităţii si sănătăţii in munca, atât
timp cat este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritate competenta
pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
-sa refuze întemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de
îmbolnăvire profesionala persoana sa sau a celorlalţi participanţi.
-sa informeze de îndată administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut ;
-sa execute alte activităţi in legătura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele
care au acest drept.
RESTRICTII :
-nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decât daca ea vine de la persoanele
autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se încadrează in prevederile legale; -sa asigure păstrarea
secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară in cadrul spatiului de lucru ;
-este strict interzisa consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea in serviciu sau pe timpul
serviciului ;
-la plecarea de la locul de munca, indiferent de motiv, trebuie sa lase echipamentul curat iar celelalte
mijloace pe care le-a folosit in buna stare.
Alte responsabilităţi:
-Respectarea programului de lucru

ADMINISTRATOR TITULARUL POSTULUI


Data

S-ar putea să vă placă și