Sunteți pe pagina 1din 2

„Singurul mod rezonabil de a educa este

acela de a fi o pildă de urmat.”


Einstein

CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI


Sunteţi rugat să completaţi următoarele date:
1. Numele şi prenumele
copilului .................................................................................
2. Locul şi data
naşterii ...................................................................................
................
3. Numele şi prenumele
tatălui .....................................................................................
vârsta ............... profesia ................................... locul de
muncă..............................
........................................................
4. Numele şi prenumele
mamei ....................................................................................
vârsta ............... profesia ................................... locul de
muncă..............................
........................................................
5. De ce boli a suferit sau suferă
copilul?..................................................................... ..............
.................................................................................................
.............................
6. La ce vârstă a
vorbit? ....................................................................................
.............
7. Câţi copii
aveţi? ......................................................................................
.....................
8. Al câtâlea copil este elevul
meu? ..............................................................................
9. Copilul a frecventat grădiniţa? .......... La care
unitate? ..........................................
Câţi ani? .................. Continuu? ............................ Cu
întreruperi? ........................
10. Cine se ocupă mai mult de creşterea şi educarea
copilului? (tata, mama, bunicii,
fraţii) .......................................................................................
.............................
11. Obişnuiţi să-i citiţi copilului poveşti, povestiri sau din
presa ce îi este
destinată? ...............................................................................
...........................................
-foarte des .........
-uneori ................
-niciodată ...........
12. Ce religie
practicaţi? ...............................................................................
...................

Vă mulţumesc,

Învăţătoare ................................