Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 32/HG 64 din 2011 ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA


DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
SERVICIUL STARE CIVILĂ

Nr…………….. din……………

ADEVERINȚĂ

Adeverim prin prezenta că la data de ............................., în actul nr. ................., s-a înregistrat
decesul lui ............................................................................................., cu ultimul domiciliu în
localitatea ..............................................................., str. .................................................. nr.....
județul/sectorul ..........................................., decedat în ziua de ............................................ .
Adeverința servește numai pentru înhumare/incinerare și se reține de către administrația
cimitirului/crematoriului.

Ofițer de stare civilă delegat,


.............................................

NOTA:
1. Adeverința se întocmește într-un singur exemplar.
2. Fără prezentarea acestei adeverințe nu se poate face înhumarea sau incinerarea.

CONFIDENŢIAL. “ Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului European nr.
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie
a acestor date . ” Datele vor fi folosite numai în scopul pentru care au fost solicitate.