Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi Anexa 1

”Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi


FACULTATEA de LITERE APROBAT,
Faculty of Letters
Domeniul de LICENȚĂ: Limba si literatura RECTOR/ORDONATOR DE CREDITE,
Area of study: Language and Literature

Specializarea: O limba si literatura modernă A (engleză,


franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) - O limba si literatura Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI
modernă B (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)

Programme of study: Modern Language and Literature (English, French,


German, Russian, Italian, Spanish) - Modern Language and Literature (English,
French, German, Russian, Italian, Spanish

Durata programului de studiu: 3 ANI


Length of the programme of study: 3 years
Număr de credite ECTS: 180
Number of ECTS credits: 180
Forma de învăţământ: IF
Mode of study: Full time education
Seria: 2018-2021
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul de studiu I
Semestrul: I Semestrul: II
Nr. Codul Condiţionări Nr. ore/săpt. Nr. ore/săpt.
Denumirea disciplinei
crt. disciplinei (cod) FV Cr FV Cr
C S L C S L
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
Introducere în Teoria literaturii
1 F 2 E 5
Introduction to Literary Theory
Introducere în Literatură comparată
2 RR 2 E 4
Introduction to Comparative Literature
Introducere în Lingvistică
3 2 C 5
Introduction to Linguistics

Cultura, civilizatie si practica limbii /textului A (2 C - Cultura si civilizatie;


2 cp - Conversatie; 2 cp - Practica limbii; 2 cp - Practica textului)
4 2 6 E 6
Culture, civilization and language / text practice A (2 h Culture and
civilization; 2 h - Conversation; 2h - Language practice; 2 h - Text analysis)

Cultura, civilizatie si practica limbii /textului B (2 C - Cultura si civilizatie;


2 cp - Conversatie; 2 cp - Practica limbii; 2 cp - Practica textului)
5 2 6 E 6
Culture, civilization and language / text practice B (2 h Culture and
civilization; 2 h - Conversation; 2h - Language practice; 2 h - Text analysis)

Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice şi în utilizarea noilor


tehnologii informatice
6 1 1 C 4
Introduction to Scientific Research Methods and to the Use of New
Computer Technologies
Discipline facultative (Supplementary courses)
Limba / literatura chineza
1 C 2 C 3
Chinese language / literature
Limba / literatura poloneza
2 2 C 3
Polish language / literature
Limba / literatura norvegiana
3 2 C 3
Norwegian language / literature
Limba / literatura portugheza
4 2 C 3
Portuguese language / literature
Limba / literatura japoneza
5 2 C 3
Japanese language / literature
Limba / literatura italiană
6 2 C 3
Italian language / literature
Limba / literatura coreeana
7 2 C 3
Korean language / literature
Limba ebraica
8 2 C 3
Hebrew
Limba / literatura georgiană
9 2 C 3
Georgian language / literature
Limba / literatura neogreaca
10 2 C 3
Modern Greek language / literature
Elemente de istorie si civilizatie coreeana
11 2 C 3
Elements of Korean history and society

Culturi si civilizatii straine (coreeană, italiană, norvegiană, chineză,


12 poloneză) 2 C 3
Foreign cultures and civilations (Korean, Italian, Norwegian, Chinese, Polish)

Discipline obligatorii (Compulsory courses)


Limba straina A
1 F 2 2 E 6
Foreign language A
Literatura straina A
2 F 2 2 E 5
Foreign literature A
Practica limbii A (2 cp-Practica limbii; 2 cp-Practica textului);
3 F 4 EVP 4
Practice of language A: (2h-Language practice; 2 h-Text analysis)
Limba straina B
4 F 2 2 E 6
Foreign language B
Literatura straina B
5 F 2 2 E 5
Foreign literature B
Practica limbii B (2 cp-Practica limbii; 2 cp-Practica textului);
6 F 4 EVP 4
Practice of language B: (2h-Language practice; 2 h-Text analysis)
Educație fizică **
7 2 EVP 3
Physical training
Discipline facultative (Supplementary courses)
Limba / literatura chineza
1 C 2 C 3
Chinese language / literature
Limba / literatura poloneza
2 2 C 3
Polish language / literature
Limba / literatura norvegiana
3 2 C 3
Norwegian language / literature
Limba / literatura portugheza
4 2 C 3
Portuguese language / literature
Limba / literatura japoneza
5 2 C 3
Japanese language / literature
Limba / literatura italiană
6 2 C 3
Italian language / literature
Limba / literatura coreeana
7 2 C 3
Korean language / literature
Limba ebraica
8 2 C 3
Hebrew
Limba / literatura georgiană
9 2 C 3
Georgian language / literature
Limba / literatura neogreaca
10 2 C 3
Modern Greek language / literature
Elemente de istorie si civilizatie coreeana
11 2 C 3
Elements of Korean history and society

Culturi si civilizatii straine (coreeană, italiană, norvegiană, chineză,


12 poloneză) 2 C 3
Foreign cultures and civilations (Korean, Italian, Norwegian, Chinese, Polish)

Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru: 11 1 12 30 8 8 8 30

Anul de studiu II
Semestrul: III Semestrul: IV
Nr. Codul Condiţionări Nr. ore/săpt. Nr. ore/săpt.
Denumirea disciplinei
crt. disciplinei (cod) FV Cr FV Cr
C S L C S L
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
Limba straina A
1 2 2 E 6
Foreign language A
Literatura straina A
2 2 2 E 5
Foreign literature A
Practica limbii A (2 cp-Practica limbii; 2 cp-Practica textului);
3 4 EVP 4
Practice of language A: (2h-Language practice; 2 h-Text analysis)
Limba straina B
4 2 2 E 6
Foreign language B
Literatura straina B
5 2 2 E 5
Foreign literature B
Practica limbii B (2 cp-Practica limbii; 2 cp-Practica textului);
6 4 EVP 4
Practice of language B: (2h-Language practice; 2 h-Text analysis)
Discipline facultative (Supplementary courses)
Limba / literatura chineza
1 C 2 C 3
Chinese language / literature
Limba / literatura poloneza
2 2 C 3
Polish language / literature
Limba / literatura norvegiana
3 2 C 3
Norwegian language / literature
Limba / literatura portugheza
4 2 C 3
Portuguese language / literature
Limba / literatura japoneza
5 2 C 3
Japanese language / literature
Limba / literatura italiană
6 2 C 3
Italian language / literature
Limba / literatura coreeana
7 2 C 3
Korean language / literature
Limba ebraica
8 2 C 3
Hebrew
Limba / literatura georgiană
9 2 C 3
Georgian language / literature
Limba / literatura neogreaca
10 2 C 3
Modern Greek language / literature
Elemente de istorie si civilizatie coreeana
11 2 C 3
Elements of Korean history and society

Culturi si civilizatii straine (coreeană, italiană, norvegiană, chineză,


12 poloneză) 2 C 3
Foreign cultures and civilations (Korean, Italian, Norwegian, Chinese, Polish)

Discipline obligatorii (Compulsory courses)


Limba straina A
1 2 2 E 6
Foreign language A
Literatura straina A
2 2 2 E 5
Foreign literature A
Limba straina B
3 2 2 E 6
Foreign language B
Literatura straina B
4 2 2 E 5
Foreign literature B
Practica de specialitate
5 4 C 4
Practical training
Discipline opţionale: 1 din 2 (Optional courses: 1 out of 2)
Literatura si arte A1
1 2 2 C 4
Literature and arts A1
Comunicare orala si scrisa A2
2 2 2 C 4
Oral and written communication A2
Discipline facultative (Supplementary courses)
Limba / literatura chineza
1 C 2 C 3
Chinese language / literature
Limba / literatura poloneza
2 2 C 3
Polish language / literature
Limba / literatura norvegiana
3 2 C 3
Norwegian language / literature
Limba / literatura portugheza
4 2 C 3
Portuguese language / literature
Limba / literatura japoneza
5 2 C 3
Japanese language / literature
Limba / literatura italiană
6 2 C 3
Italian language / literature
Limba / literatura coreeana
7 2 C 3
Korean language / literature
Limba ebraica
8 2 C 3
Hebrew
Limba / literatura georgiană
9 2 C 3
Georgian language / literature
Limba / literatura neogreaca
10 2 C 3
Modern Greek language / literature
Elemente de istorie si civilizatie coreeana
11 2 C 3
Elements of Korean history and society

Culturi si civilizatii straine (coreeană, italiană, norvegiană, chineză,


12 poloneză) 2 C 3
Foreign cultures and civilations (Korean, Italian, Norwegian, Chinese, Polish)

Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru: 8 8 8 30 10 8 6 30

Anul de studiu III


Anul de studiu III
Semestrul: V Semestrul: VI
Nr. Codul Condiţionări Nr. ore/săpt. Nr. ore/săpt.
Denumirea disciplinei
crt. disciplinei (cod) FV Cr FV Cr
C S L C S L
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
Limba straina A
1 2 2 E 6
Foreign language A
Literatura straina A
2 2 2 E 5
Foreign literature A
Limba straina B
3 2 2 E 6
Foreign language B
Literatura straina B
4 2 2 E 5
Foreign literature B
Discipline opţionale: 2 din 4 (Optional courses: 2 out of 4)
Curs optional - Limba străină A (A1)
1 4 C 4
Optional courses: Foreing Language A (A1)
Curs optional - Literatură străină A (A2)
2 4 C 4
Optional courses: Foreing Literature A (A2)
Curs optional - Limba străină B (B1)
3 4 C 4
Optional courses: Foreing Language B (B1)
Curs optional - Literatură străină B (B2)
4 4 C 4
Optional courses: Foreing Literature B (B2)
Discipline facultative (Supplementary courses)
Limba / literatura chineza
1 C 2 C 3
Chinese language / literature
Limba / literatura poloneza
2 2 C 3
Polish language / literature
Limba / literatura norvegiana
3 2 C 3
Norwegian language / literature
Limba / literatura portugheza
4 2 C 3
Portuguese language / literature
Limba / literatura japoneza
5 2 C 3
Japanese language / literature
Limba / literatura italiană
6 2 C 3
Italian language / literature
Limba / literatura coreeana
7 2 C 3
Korean language / literature
Limba ebraica
8 2 C 3
Hebrew
Limba / literatura georgiană
9 2 C 3
Georgian language / literature
Limba / literatura neogreaca
10 2 C 3
Modern Greek language / literature
Elemente de istorie si civilizatie coreeana
11 2 C 3
Elements of Korean history and society

Culturi si civilizatii straine (coreeană, italiană, norvegiană, chineză,


12 poloneză) 2 C 3
Foreign cultures and civilations (Korean, Italian, Norwegian, Chinese, Polish)

Discipline obligatorii (Compulsory courses)


Limba straina A
1 2 2 E 6
Foreign language A
Literatura straina A
2 2 2 E 5
Foreign literature A
Limba straina B
3 2 2 E 6
Foreign language B
Literatura straina B
4 2 2 E 5
Foreign literature B
Practică pentru elaborarea lucrării de licență
5 6 EVP 4
Practice for the elaboration of the bachelor thesis
Discipline opţionale: 1 din 3 (Optional courses: 1 out of 3)
Literatură și cultură A1
1 2 C 4
Literature and Culture A1
Limbă și cultură A2
2 2 C 4
Language and Culture A2
Etică şi integritate academică
3 2 E 4
Ethics and Academic Integrity
Discipline facultative (Supplementary courses)
Limba / literatura chineza
1 C 2 C 3
Chinese language / literature
Limba / literatura poloneza
2 2 C 3
Polish language / literature
Limba / literatura norvegiana
3 2 C 3
Norwegian language / literature
Limba / literatura portugheza
4 2 C 3
Portuguese language / literature
Limba / literatura japoneza
5 2 C 3
Japanese language / literature
Limba / literatura italiană
6 2 C 3
Italian language / literature
Limba / literatura coreeana
7 2 C 3
Korean language / literature
Limba ebraica
8 2 C 3
Hebrew
Limba / literatura georgiană
9 2 C 3
Georgian language / literature
Limba / literatura neogreaca
10 2 C 3
Modern Greek language / literature
Elemente de istorie si civilizatie coreeana
11 2 C 3
Elements of Korean history and society

Culturi si civilizatii straine (coreeană, italiană, norvegiană, chineză,


12 poloneză) 2 C 3
Foreign cultures and civilations (Korean, Italian, Norwegian, Chinese, Polish)

Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru: 16 8 0 30 10 8 6 30

Examen de licenţă: 10 credite

Legendă: C - Curs; S - Seminar; L - Laborator/Lucrări practice;


Fv - Forma de verificare (E - Examen; C - Colocviu; EVP - evaluare pe parcurs);
Cr - Număr credite ECTS

DECAN, DIRECTOR DEPARTAMENT,


Conf.univ.dr. Ioan Constantin LIHACIU Prof.univ.dr. Rodica DIMITRIU