Sunteți pe pagina 1din 1

Curs de schimb 31.12.

2019 Se utilizează cursul COMUNICAT în


Microintreprinderi 1.000.000 € 4.779.300 lei
4,7793 lei/€ ultima zi a anului precedent.

Se utilizează cursul BNR de la data


Trecere de la neplătitor la plătitor de TVA 88.500 € 3,3817 lei/€ 300.000 lei aderării şi se rotunjeşte la următoarea
mie.

Trecerea de la TVA încasare la TVA normal - - 2.250.000 lei -

Se utilizează cursul BNR de la data


Plafon achiziții intracomunitare de
10.000 € 3,3817 lei/€ 34.000 lei aderării şi se rotunjeşte la următoarea
bunuri pentru neplătitorii de TVA
mie.
Cursul de schimb 30.12.2019
Plafonul trebuie verificat și pentru
valabil ptr 31.12.2019
Perioada fiscală TVA (luna sau trimestru) 100.000 € 477.850 lei trecerea de la lună la trimestru și
4,7785 lei/€
invers, de la trimestru la lună
Se utilizeaza cursul de Dacă în anul 2019 venitul brut anual
schimb mediu anual BNR, la este mai mare decât echivalentul în lei
Plafon activități independente - norme de venit 100.000 € 477.730 lei
sfârșitul anului 2019 al sumei de 100.000 euro, începând cu
4,7773lei/€ anul 2020, venitul net se determină în
sistem real.
Se utilizează cursul BNR de la data
aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor.
3,3817 lei/€
Plafon vânzări la distanță 35.000 € 118.000 lei Rotunjirea se face prin majorare (cifra
sutelor ≥ 5) şi prin reducere (cifra
sutelor < 5).
Contravaloarea în lei se calculează prin
Se utilizeaza cursul de aplicarea ratei de schimb publicate de
schimb 05.12.2017 publicat Banca Central Europeană la data
Plafon pentru servicii electronice 10.000 € de Banca Central Europeană, 46.337 lei aderării în ceia ce privește anumite
la data aderării obligații privind TVA – ul pentru
4,6337 lei/€ prestări servicii ți vânzările de bunuri
la distanță).