Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

CONTESTAȚIE LA STAREA DE
INSOLVENȚĂ

Studente:
Bradu Roxana-Andreea
Covaliu Mădălina
Gherguț Ioana
Rusu Georgiana
ROLLDESIGN S.R.L

 a fost înființată în anul 2000;


 specializată în fabricarea și comercializarea de uși de garaj, rulouri
pentru căi de acces industrial și sisteme de umbrire-jaluzele,rolete,
rulouri exterioarea din aluminiu și PVC, perdele și parasolare;
 colaboarează cu furnizori din România, dar și cu alți furnizori de
prestigiu din Belgia, Italia, Marea Britanie și Spania.
GETIC GRUP S.R.L

 a luat naștere în anul 1996;


 obiect de activitate: lucrări de vopsitorie, zugrăveli, montări geamuri,
dar și amenajări interioare și exterioare.
Prezentarea situaţiei de fapt

 la data de 30.11.2006 ROLLDESIGN S.R.L depune la Tribunalul


București o cerere de deschidere a procedurii de insolvență împotriva
societății GETIC GRUP EXPERT S.R.L;
 cererea a fost întemeiată pe motivul neachitării sumei de 239.417,13
LEI reprezentând contravaloarea unor facturi neachitate;
 societatea debitoare a emis un număr de 98 de bilete la ordin către
societatea creditoare, însă acestea au fost refuzate;
 totodată, acesta menționează că la data de 21 aprilie 2006 a confirmat
soldul debitor în valoare de 221.206,33 LEI, luându-și angajamentul de
a-l achita ulterior.
Argumentele societății
”S.C. ROLLDESIGN S.R.L.”

 respectiva creanță este certă, lichidă și exigibilă, mai veche de 30 de


zile;
 debitoarea se află în imposibilitatea plății;
 cererea de deschidere a procedurii de insolvență cuprinde la dosar
facturile restante de mai mult de 60 de zile, biletele la ordin,
angajamentul de plată și fișa de cont;
 înscrisurile depuse de debitoare evidențiază plăți avute în vedere de
societatea creditoare la data formulării cererii de deschidere a
procedurii;
 facturile contestate au fost implicit recunoscute prin angajamentul de
plată încheiat la data de 21 aprilie 2006;
Argumentele societății
,,S.C GETIC GRUP EXPERT S.R.L”

 societatea creditoare a livrat în perioada 17 martie 2005 – 30


noiembrie 2006 societății debitoare marfă, pentru care au fost emise
mai multe facturi fiscale;
 debitoarea a invocat lipsa calității de reprezentant legal al persoanei
care a semnat cererea de chemare în judecată;
 societatea debitoare susține că nu este în stare de insolvență având
fonduri suficiente pentru a-și plăti datoriile sale comerciale;
 menționează că facturile fiscale nu poartă semnătura
reprezentantului legal al societătii și nici ștampila;
Hotărârea finală a instanței

 titlul constatator îl reprezintă facturile fiscale;


 instanța a reținut existența unei creanțe certe, lichide și exigibilă;
 soldul disponibil al societății S.C. GETIC GRUP EXPERT S.R.L la
data de 31.01.2007 se situează sub nivelul creanței pentru care s-a
solicitat deschiderea procedurii;
 instanța a respins contestația și a dispus deschiderea procedurii de
insolvență generală împotriva S.C GETIC GRUP S.R.L;
 societatea este nevoită să depună în termen de 10 zile documentele în
vederea stabilirii cauzelor stării de insolvență, a creanțelor, debitelor
și a bunurilor aflate în patrimoniu.
VĂ MULȚUMIM!

S-ar putea să vă placă și