Sunteți pe pagina 1din 16

Martie 2019

PLAN DE AFACERI
al I.I,,Lăzi"
privind iniţierea afacerii

,, Producerea lăzilor din lemn ’’

Administrator: Copița Carolin

Adresa juridică: Satul Pîrîta r.Dubăsari

Tel. de contact:060730538

E-mail: CopițaCarolin@mail.md

Cuprinsul Cuprinsul planului de afaceri


1. Descrierea ideii de afaceri
1.1. Descrierea întreprinderii şi a activităţii desfşurate
1.2. Scopul şi obiectivele afacerii
1.3. Analiza SWOT
1.4. Strategia afacerii
1.5. Descrierea produsului/ serviciului
2. Planul de marketing
2.1. Piaţa şi consumatorii
2.1. Concurenţii
2.3. Plasamentul şi distribuţia
2.4. Politica de preţ
2.5. Promovarea
3 Planul operaţional
3.1. Descrierea procesului tehnologic(schema
operaţională)
3.2. Schema fizică
3.3. Necesarul de spaţiu,echipament,consumabile şi
costurile acestora
3.4. Furnizori
4 Necesarul de resurse umane
4.1. Structura organizatorică
4.2. Necesarul de resurse şi remunerarea lor
5. Planul de finanţare
5.1. Cheltuieli de lansare a afacerii
5.2. Bilanţul contabil
5.3. Prognoza veniturilor si cheltuielilor
5.4. Fluxul de numerar
5.5. Raportul privind rezultatul financiar

Sumarul

1.2.Informaţii generale privind afacerea


Fondatorul Copița Carolin
Forma organizatorico- Întreprindere Individuală
juridică
Genul de activitate al Producere/comercializare
afacerii
Producerea/ perestarea Satul Pîrîta r.Dubăsari
serviciilor va fi plasată în
localitatea:
Implementarea ideii Realizarea propriei ideii de afaceri de la " zero"
afacerii prin:
Produc lăzi din lemn pentru agricultorii din oraş si
Mărfuri/servicii prestate pentru cei din satele vecine.
1.3. Informaţii generale privind piaţa şi consumatorii
Destinatarul Locatarii din Raionul Dubaă sari.
produsele /serviciile
Cererea pentru Este un produs care lipseşte pe piață din
produsul/serviciul zonă deaceea el este solicitat.
propus
1.4 Analiza Afacerii
Puncte tari Produsul este unic pe piaţă din zonă la un
preț rezonabil, ce ii va favoriza pe toţi
clienţii.
Puncte slabe Instabilitate poloticaă ,surse puţine de finanţare.

4. Necesarul de personal
Antreprenor,3 muncitori,1 sofer,1 contabil.

5. Mijloacele financiare
Suma mijloacelor financiare 1336398lei
necesare pentru
lansarea/succesul ideii de afaceri
Tipul de finanţare va este necesar Credit lei=1336398
Cheltuieli anuale prognozate 4867305lei
Venituri anuale prognozate 18744000 lei
Profitul anual 13876695.84 lei
1.1 Descrierea întreprinderii şi a activităţii desfăşurate
Activitatea principalaă pe care o desfaşuraă m se ocupa cu producerea laă zilor
din lemn si comercializarea acestora .IÎnterprinderea se aflaă in centru lingaă
straă zile centrale.Aici este un loc des populat de agenti economici.Succesul
afacerii va fi recunoscut prin calitatea produselor,a preturilor avantajoase si
serviciilor de care vor beneficia clienţii.Principalele avantaje ale folosirii
lemnului pentru confecţionarea ambalajelor sunt protecţia ridicataă ce o
asiguraă produselor din interior şi faptul caă ambalajele din lemn sunt
refolosibile.

1.2 Scopul şi obiectivele afacerii


Scopul afacerii:
Scopul afacerii este de a găsi cat mai multe braţe de muncă cît
şi dezvoltare pe plan profesional,atît pe teritoriul R.M cît şi
peste hotarele ţării.

Obiectivele afacerii:
1.Muncitori calificaţi
2.Resurse financiare destule
3.Instrumente de ultima generaţie

1.3.Analiza SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
-Situarea geografică -Împrumuturi
-Utilaj performant -Resurse financiare limitate
-Personal calificat -Lipsa experienţei in conducere si
-Standarte variate în bussines
OPORTUNITĂŢI RISCURI
-Clienţi fideli -Impozite mari
-Participarea la programe de
susţinere a IIM -Scumpirea materiei prime

-Încheierea contractelor de -Apariția unor concurenţi


parteneriat cu alţi agenţi economici
1.4 Strategia afacerii
Pentru diminuarea punctelor -Practicarea unor cursuri de calificare
slabe se vor intreprinde -Apelind la programul RISDII
urmatoarele masuri: -Cercetarea pietei
Pentru diminuarea riscurilor -Ne informam pentru scutiri despre
se vor intreprinde impozite pentru incepatori
urmatoarerle masuri: -Cooperarea si cu alte intreprinderi de
peste hotare
-Ne von informa despre pret cum trebuie
de format

1.5 Descrierea produsului/ serviciului


Caracteristicile
tehnologice şi Produsele se fac la comandaă cu folosirea
calitative ale materiei prime din buşteni ,utilaje
serviciului performante si modele variate
Asortimentul şi Denumirea Cantitatea anuala (buc)
nomenclatura, cu produsului
precizarea cantităţilor Lăzi din lemn 1812000 bucăţi
anuale exprimate în
unităţi fizice
Necesitaţile pe care le Produsul dat permite consumatorului o
satisfice serviciul ambalare sigura pentru produsele sale,cum ar
fi fructe si legume.
Ambalajul desugn-ul Nu necesita ambalaj
produsului
Deservirea clienţilor La locul potrivit la timpul potrivit...
2.1 Piata şi consumatorii
Piata afacerii o va constitui
Caracteristicile pieţei ‘’Gospodariile Ţăranesti’’ din
or.Chisinău dar si locuitorii din
satele vecine.
Consumatorii şi potenţialii clienţi Orice persoana atit fizică cit si
juridică.
Tendinţele de dezvoltare a pieţii Piata este in crestere deoarece
afacerea mea se
dezvoltă,acumulează experientă
in domeniu isi crează reputaţie
pozitivă si tot mai multi clienţi
vor apela la înterprinderea mea
Concurenţii
Denumirea Produsul/serviciu Avantaje Dezavantaje
firmei l oferit
I.I ,,Laă zi” Lăzi pentru fructe; Forţe de Muncitori
cireşi, vişini si muncă mai necalificatţi
zmeură multe
500x300x140
I.I,,Laă zi” Lăzi pentru Instrumente Locul
legume; cartofi, mai noi exportarii la o
roşii castraveţi distantaă mare
etc.
500x300x300

2.3 Plasamentul şi distribuţia


Avantajele amplasării Dezavantajele amplasării
Oficiul este amplasat in Piata angro este amplasat prin
Mun.Chişinaă u in sectorul Ciocana,in apropiere
fata oficiului este spatiu pentru
parcare de 60 mp.

2.4 Politica de pret


Denumirea serviciului Preţ lunar(lei)
Lazi din lemn +/- 6000

2.5 Promovarea
Metoda de Costul(lei) Eficienţa( rezultatul
promovare aşteptat)
Panou publicitar in faţa 700 Va atrage atenţia persoanelor
atelierului care locuiesc in acest sector.
Cărţi de vizita 700 Va informa consumatori
despre serviciile oferite de
noi.
3.1 Descrierea procesului tehnologic(schema
operaţională)
1.Primirea clientului,
2.Determinarea numarului de lazi necesare,
3.Procurarea materiei prime,
4.Verificarea daca totul coincide conform standartelor
europene,
5.Confectionarea lazilor din lemn
3.2 Schema fizică
Numărul Descifrarea
A Materia prima

Legenda: B Utilaj de debitat spintecat


side retezat

C Utilaj pentru producerea


scindurelei (ghilontina)
D Utilaj pentru linie de
producere a lazilor din
lemn

E Uşi de intrare si eşire

3.3 Necesarul de spaţiu,echipament,consumabile şi


costul acestora
Materiale Numarul Costul Suma totală , lei
necesare de unităţii ,
unităţi lei
Utilaj pentru linia de 1 540000 540000
producere a laă zilor
din lemn
Utilaj de debitat 1 45000 45000
spintecat side
retezat
Automobil 1 50000 50000
Aparat de casaă 1 1000 1000
portabil
Total 636000 636000

3.4 Furnizorii
Denumirea Materiale furnizate Nr. Pret Suma
furnizorulu unităţi unitate totală
i
Padurarul Busteni 60m3 650 39000
Magazin de Scoabe 3kg 100 300
constructie
Statia de Motorina 25litri 18(lei)l 450
alimentare

4.1 Structura organizatorică


4.2 Necesarul de resurse umane şi remunerarea lor
Nr. Funcţia Nr. de Salariul lunar,lei
persoane
1 Antreprenor 1 6000
2 Muncitori 3 10500
3 Sţ ofer 1 2300

4 Contabil 1 1200
Total 6 20000
5.1.Cheltuieli de lansare a afacerii
Cheltuieli Suma totalaă ,lei Surse
proprii, lei
IÎnregistrare 2350 2350
a
Consructţia 20000 20000
Utilaj 585000 585000
Materia 468000 468000
primaă (annu
al)
Fond de 240048 240048
Salarizare(a
nnual)
Aparat de 4500 0 4500
casaă
,telefon
Cheltuieli 120000 0 120000
Energia
electricaă

Deschidere 2500 0 2500


a afacerii
Alte 2000 0 2000
cheltuieli
Total 1336398 0 1336398
investitţii(lei
)
5.2.Bilanţ contabil
Active Suma Pasive Suma
Active pe termen
lung
Active current 120000 Capital propriu 13876695
Active utilaj 585000 Datorii 1487918
Active local 20000 Materia prima 468000
Aparat de 4500 Fond de salarizare 240048
casa,telefon
Total active 729500 Total pasive 140962561
5.3.Prognozarea veniturilor şi cheltuielilor
Prognozarea veniturilor
Produsu I F M A M I I A S O N D To
l/ tal
serviciul
L Can 138 144 15 15 1560 15 156 150 1560 16 15 14 181
000 000 60 00 00 00 000 000 00 20 00 40 200
az titat 00 00 00 00 00 00 0
i e
di Buc
n .
le Pret 10 10 10 11 11 10 10 10 11 11 10 10
m lei
n Su 138 144 15 16 1716 15 156 150 1716 17 15 14 187
000 000 60 50 000 00 000 000 000 82 00 40 440
ma 0 0 00 00 00 0 0 00 00 00 00
lei 0 0 0 0 0 0
Prognozarea cheltuielilor
. dec ian feb ma apr mai iuni iuli aug sep oct noie Total
Cheltui r rt il e e ust t om mb
eli
Inregist 2300 - - - - - - - - - - - 2300
rarea
afacerii
Cautare 2000 - - - - - - - - - - - 2000
a si 0 0
pregatir
ea
incaperi
i
Procura 5850 - - - - - - - - - - - 5850
rea 00 00
Utilajul
ui
Deschid 5000 - - - - - - - - - - - 5000
erea
afacerii
Materia 3900 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 3900 4680
Prima 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00
Cheltui - - - - - - - - - - - - -
eli
salariza
re
Fond de 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2000 2400
salariza 4 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 4 48
re
curnt 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 1200
electric 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00
Cheltui 2000 150 150 200 220 158 150 200 300 150 240 2400 2358
eli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nepreva
zute
Alte 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2000 2400
cheltuie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
li
Total 6853 725 725 730 732 725 725 730 740 725 734 7340 1487
04 04 04 04 04 84 04 04 04 04 04 4 928

5.4 Prognoza privind rezultatul financiar


Rezult Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iulie Aug. Sept Oct. Noi. Dec. Total
atul . .
financ
iar
1.Veni 138 144 156 165 171 150 156 150 171 178 150 144 1874
t 000 000 000 000 600 000 000 000 600 200 000 000 4000
vinzar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i
2.Cos 138 144 156 150 156 150 156 150 156 162 150 144 1812
tul 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
vinzar
i
3.Pro 124 1296 1404 1500 1560 1350 1404 1350 1560 1620 1350 1296 1693
fit din 200 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 2000
vinzar 0
i(3=1-
2)
4.chel 313 3500 3500 4000 4200 3580 3500 4000 5000 3500 4400 4400 7488
tueli 00 0
gener
al-
admi
nistra
tive
5.Pro 121 1292 1400 1496 1555 1346 1400 1346 1555 1616 1345 1291 1685
fit 070 500 500 000 800 420 500 000 000 500 600 600 7120
pina 0
la
impoz
itare
(5=3-
4)
6.Imp 214 2295 2490 2490 2769 2392 2490 2392 2768 2879 2391 2294 3210
ozit 862, 86,2 26,2 26,2 80.2 91,8 26,2 16,2 36.2 06,2 92,8 72,8 010.
pe 28 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 44
venit

7.pro 995 1062 1151 1246 1278 1107 1151 1106 1278 1328 1106 1062 1387
fit net 837. 913. 473, 973. 819, 128, 473. 783. 163, 593, 407, 127, 6695
(7=5- 72 72 72 72 72 12 72 72 72 72 12 12 .84
6)
Concluzie:
In urma realizarii propriului plan de afacere voi investi

bani luati in credit aproximativ o suma de 1487928leii.Ma voi astepta la un


venit lunar de 1380000 lei cu cheltuieli lunare de 138000 lei,iar profitul va fi
de 1062913lei.Acest plan a fost realizat de mine insumini,ideea fiind dupa
bunul meu plac,si ma astept ca aceasta afacere sa aiba succes in viitorul
apropiat

Anexa
Lemnul este unul din cele mai vechi materiale folosite pentru ambalare. IÎn
ultimii ani îînsaă , din cauza reducerii exploataă rii masei lemnoase la nivel
mondial, ponderea utilizaă rii sale îîn industria ambalajelor a scaă zut considerabil
(la 3-8% din total), fiind substituit din ce îîn ce mai mult cu materialele plastice
şi cartonul ondulat.
Utilizarea lemnului ca material de ambalare este redusaă la ambalaje
exterioare de mari dimensiuni. Principalele avantaje ale folosirii lemnului
pentru confecţionarea ambalajelor sunt protecţia ridicataă ce o asiguraă
produselor din interior şi faptul caă ambalajele din lemn sunt refolosibile.
Principalele caracteristici ale ambalajelor din lemn sunt:
• rezistenţaă bunaă la solicitaă ri mecanice;
• rezistenţaă bunaă la uzuraă ;
• conductibilitate electricaă foarte micaă ;
• sunt ecologice.
Printre dezavantaje ambalajelor din lemn enumeraă m:
• spaţiul mare ocupat de ambalaje atunci caî nd nu sunt folosite,
• domeniul restraî ns de utilizare, şi
• cantitaă ţile tot mai reduse de lemn disponibile pentru ambalaje
Laă zile din lemn se confectioneazaă din şipci de lemn, din placaj sau din plaă ci
fibrolemnoase. Se folososc ca ambalaje secundare (laă zile compartimentate
pentru sticle, numite şi navete), sau ca ambalaje primare (laă zi pentru legume
şi fructe, laă zi pentru produse grase-unt, margarinaă , unturaã ).

IÎn prezent, îîn Moldova activeazaă circa 20 de producaă tori de ambalaj de lemn.
IÎn majoritatea cazurilor, lantţurile produselor horticole îîn Republica Moldova
functţioneazaă dupaă urmaă torul model: gospodaă riile agricole produc materia
primaă sţ i o comercializeazaă fie direct din cîîmp caă tre comerciantţi, sau caă tre
frigiderele sţ i casele de ambalare. Atîît îîn cazul comercializaă rii din cîîmp, cîît sţ i
pentru paă strarea ulterioaraă a fructelor sţ i legumelor, ambalajul cel mai frecvent
utilizat sîînt laă zile din lemn datoritaă durabilitaă tţii lor sţ i stabilitaă tţii la conditţii de
umezealaă sţ i temperaturi îînalte. Gratţie oportunitaă tţilor oferite de Programul de
credite pentru investitţii îîn infrastructura in satul hirtopul Mare voi initţia o
afacere de producere a trei tipuri de laă zi de lemn pentru mere, struguri sţ i
persice, cartofi,rosii,castraveti etc.. Astfel, din creditul obtţinut voi achizitţionat
echipamente performante pentru producerea a circa 1000 de laă ditţe pe oraă (îîn
functţie de modelul laă zii), devenind unicul producaă tor de acest tip de ambalaj
îîn zonaă . Afacerea dataă prezintaă Creditele Compact au favorizat investitţiile îîn
producerea ambalajului pentru paă strarea fructelor sţ i strugurilor , mai multe
avantaje pentru producaă torii locali de fructe sţ i struguri. .

Prin urmare, producaă torii agricoli vor putea procura laă zi confectţionate
conform standardelor internatţionale, la pretţuri mai mici, gratţie faptului caă vor
economisi timp sţ i carburantţi, nefiind nevoitţi saă le procure de la distantţe mai
mari. Mai mult ca interprinderea are o politicaă flexibilaă îîn raport cu clientţii
care vor solicita volume mari de laă zi.

”IÎnainte de a se lansa îîntr-o asemenea afacere, interprinderea a faă cut o analizaă


a cererii pentru un asemenea tip de ambalaj îîn aceastaă zonaă ”. Din discutţiile cu
principalii producaă tori agricoli din Ungheni s-a determinat caă ei îîntîîlnesc
dificultaă tţi îîn asigurarea la timp sţ i la pretţ rezonabil a necesarului de laă zi de
lemn, deoarece distantţa pîînaă la cel mai apropiat producaă tor este de peste
Ratele dobîînzi. Odataă cu lansarea producerii de laă zi la Ungheni sau create sţ i 6
locuri de muncaă noi pentru locuitorii , dintre care 3 sîînt ocupate de caă tre
femei. La îîntrebarea dacaă aceste munci nu depaă sţ esc capacitaă tţile femeilor,
directorul interprinderii va prezenta îîntregul proces tehnologic, îîn care
munca fizicaă este substituitaă la maxim de echipamentele moderne de
producere.