Sunteți pe pagina 1din 11

ARABII ŞI POPOARELE TURCICE

- Arabii
- Popoarele turcice
ARABII – CADRUL GEOGRAFIC

 În formarea popoarelor arabe,


un rol important
l – au deținut teritoriul de
formare – Peninsula Arabia și
mai ales religia – Islamul.
 Peninsula Arabia:
- lipsită de unitate geografică
reală;
- legături comerciale – drumuri
străbătute de caravane;
- în zonele apusene – orașe cu
rol meșteșugăresc și comercial;
- în sud – s-a dezvoltat o
agricultură înfloritoare.
ARABII PREISLAMICI
 Tradiția arabă afirmă existența
a două mari grupuri etnice
diferite: cei din nord și cei din
sud;
 Între acestea erau numeroase
elemente de unitate:
- relațiile comerciale;
- creațiile literare – afirmarea
unei limbi comune (secolul VI);
- scrierea – derivată din cea
armeană;
- organizarea social – politică :
tribul.
ISLAMUL ŞI ETNOGENEZA ARABILOR
 Arabii preislamici erau politeiști;
 Cu timpul s–au conturat o serie
de credințe comune din care s–a
afirmat Allah, ca zeitate supremă;
 Predicile lui Muhammad au
insuflat arabilor conștiința
apartenenței la același popor;
 În urma răspândirii Islamului și a
cuceririlor s-a produs
transformarea triburilor arabe
într - un popor, în adevăratul sens
al cuvântului.
POPOARELE TURCICE

 Origine: Asia, ocupau


teritorii din vestul
Mongoliei actuale;
 Răspândire: în Siberia, la
sud de Munții Altay, până
spre lacul Balhaș.
 Element de unitate: limba;
 De - a lungul timpului,
multe dintre populațiile
turcice au adoptat religia
islamică.
POPOARELE TURCICE

 Cele mai importante sunt:


- bulgarii
- turcii (selgiucizi, otomani etc.)
- pecenegii
- cumanii
- mongolii
BULAGARII

 Începând cu
secolul VII s-au
așezat în provinciile
bizantine de la sud
de Dunăre, unde
au fost slavizați din
punct de vedere
lingvistic.
TURCII SELGIUCIZI
 În secolul XI au
întemeiat un imperiu
ce se întindea de la
Indus până la Marea
Mediterană;
 În secolul XIII, unul
din triburile acestora
din Anatolia, sub
conducerea lui
Osman/Othman, a
pus bazele puterii
turcilor otomani
PECENEGII

 Au trecut prin teritoriul


actual al României,
conviețuind cu
populația autohtonă;
 Atacuri asupra
Imperiului Bizantin;
 Au fost instalați de
maghiari în Ungaria.
CUMANII

 Unii dintre aceștia s-au


așezat pe teritoriul de
astăzi al României;
 Au avut relații complexe
cu Imperiul Bizantin și
Ungaria;
 Așezați în Ungaria, au
fost absorbiți de masa
populației maghiare.
MONGOLII

După dispariția lui


Gingis-Han și după
fărâmițarea
imperiului său,
mongolii, care
părăsiseră locurile
de origine, au fost
asimilați de
populațiile turcice și
islamizați.