Sunteți pe pagina 1din 1

Pagina web a instituţie este o carte de vizită electronică cu conţinut extins.

De regulă, vizitatorii
paginii fac cunoştinţă cu diverse aspecte ale vieţii şcolare: istorie, tradiţii, colectiv, activităţi curriculare
şi extracurriculare, dotări, regulamente, etc.
Materialul dat conţine recomandări privind elementele structurale a unui site a instituţiei de
învăţămînt preuniversitar. Modul de realizare paote fi selectai individual de către autori (designeri) în
dependenţă de competenţele, posibilităţile şi resursele de timp disponibile.

Structura tip a paginii WEB pentru instituţia de învăţămînt preuniversitar

Blocul static

Coordonate
 Coordonatele instituţiei (adresa, telefoanele de contact, poşta electronică, schema dislocării, etc.)

Istoric
 Istoria instituţiei (anul creării, realizările colectivului, absolvenţii de excepţie, etc.)
 Date succinte despre localitatea în care se află instituţia
 Galerie Foto

Prezent
 Performanţele instituţiei (realizările curente ale colectivului profesoral şi elevilor)
 Orar (lectii, concursuri)

Perspective
 Programul de dezvoltare al instituţiei (sarcinile puse în faţa instituţiei pentru realizare în termen
scurt, mediu, de lungă durată)

Colaborări
 Partenerii instituţiei (instituţiile de învăţămînt superior, întreprinderile şi organizaţiile cu care
colaborează instituţia, sponsorii)
 Participare în proiecte.
 Locuri vacante (posibilităţi de angajare)

Regulamente
 Statutul instituţiei (setul de documente care reglementează activitatea)
 Regulamentul de admitere
 Regulamentul intern al instituţiei
 Securitatea (modul de organizare a sistemelor de securitate, responsabilii)

Colectiv
 Administraţia instituţiei (director, directori adjuncţi, psiholog, medic – scurt CV, fotografii,
contacte)
 Profesori (scurt CV, fotografii. Poate fi realizată separarea pe treptele de studii, profesori de clase
primare, gimnaziu, liceu)

Diverse
 Pagini personale (paginile realizate de colectivele claselor de elevi, paginile personale ale elevilor,
profesorilor)

Blocul dinamic
 Noutăţi
 Tablă de anunţuri
 Forum