Sunteți pe pagina 1din 8

Frasineanu Patricia-Teodora

322 CB

PROIECT DE LECŢIE
A. DATE GENERALE
Disciplina: Informatica si TIC
Clasa: V
Unitatea de învățare: Sisteme de operare. Internet
Titlul lecţiei: Organizarea datelor pe suport extern. Operații cu fișiere și
directoare
Scopul lecţiei: Sa opereze corect cu foldere si fisiere
Tipul lecţiei: Lectie mixta
Locul de desfăşurare: Laborator
Durata: 50 minute

1. Competente specifice:
 Utilizarea eficienta a unor componente software
 Descrierea modului de organizare a informațiilor pe suport extern și
exersarea modalităților de lucru cu fișiere și directoare
 Realizarea într-o aplicație specifică sistemului de operare sau într-un
utilitar specializat a principalelor operații cu fișiere și directoare (creare,
ștergere, redenumire, copiere, mutare, căutare) în vederea organizării
resurselor digitale personale
2. Obiectivele pedagogice operaţionale
Cod
O1 Să definească directorul și fișierul
O2 Să recunoască un director şi un fişier
O3 Să creeze, copieze, să mute şi să şteargă un fişier/ director
O4 Să redenumească un director/fișier
O5 Să realizeze o structură arborescentă de directoare
O6 Să utilizeze corect noţiunile teoretice şi practice însuşite

3. Conţinutul activităţii de instruire


Cod Arii de conţinut Subarii de conţinut
Organizarea datelor  Notiuni despre fisiere. Numele
C1
pe suport extern fisierelor
 Crearea unui director sau fisier
 Redenumirea unui director sau
fisier
 Copierea unui director sau
Operatii cu fisiere si fisier
C2
directoare  Mutarea unui director sau fisier
 Stergerea unui director sau
fisier
 Cautarea unui director sau
fisier
Frasineanu Patricia-Teodora
322 CB

4. Organigrama continutului de instruire


Arii de continut Subarii de continut Codul Obiectivului
1. Organizarea datelor 1.1 Notiuni despre O1, O2
pe suport extern fisiere. Numele fisierelor
2. Operatii cu fisiere si 2.1 Crearea unui director O3, O4, O5, O6
directoare sau fisier
2.2 Redenumirea unui
director sau fisier
2.3 Copierea unui
director sau fisier
2.4 Mutarea unui director
sau fisier
2.5 Stergerea unui
director sau fisier
2.6 Cautarea unui
director sau fisier

5. Diagrama obiective-conţinut
Cod Succesiunea de parcurgere a continutului de instruire
O1 1->1.1
O2 1->1.1
O3 2->2.1->2.3->2.4->2.5
O4 2->2.2
O5 2->2.1->2.2
O6 2->2.6

6. Setul de probleme, exercitii, aplicatii (situatii de invatare)


Cod Enunt
P1 Creati un folder. Deschideți folderul fie prin dublu-click pe acesta, fie
selectându-l cu un click stânga, după care apăsați tasta "Enter".
Creați, două subfoldere în interiorul lui, numite "Exercițiu" și "Test".
Intrați în folderul „Exercițiu” și creați un fișier cu numele
"Exemplu.txt". Modificaţi numele noului document.
P2 În mod asemănător, creați încă trei fișiere:
-un fișier Word (Microsoft Word Document), numit "Document.docx"
-un fișier Excel (Microsoft Excel Worksheet), numit "Tabel.xlsx"
-un fișier PowerPoint (Microsoft PowerPoint Presentation), numit
"Prezentare.pptx"
P3 Copiați fișierul „Exemplu.txt” din folderul „Exercițiu” în folderul „Test”.
P4 Faceti o altă copie a fişierului "Document.docx", în folderul
"Exercițiu", cu ajutorul mouse-ului și al tastei "Control".
P5 Folosind tasta “Control” puteți realiza copii ale unor fișiere şi în alte
foldere, de exemplu trăgându-le peste numele unor foldere din
partea stângă a ferestrei Windows Explorer. Copiați, în acest fel,
fișierul "Tabel.xlsx" din folderul „Exercițiu” în folderul „Test”.
P6 Mutați fișierul "Prezentare.pptx" din folderul „Exercitiu” în folderul
„Test”. Puteți utiliza oricare dintre metodele predate pentru copierea
unui fișier, fiind atenți să alegeţi comanda "Cut" în loc de "Copy" la
pasul 2, sau să nu folosiţi tasta Control când trageţi cu mouse-ul
fişierul dintr-un folder în celălalt.
Frasineanu Patricia-Teodora
322 CB

7. Mijloace de învăţământ
Nr. Denumire Cod Continut
Crt.
1. Manual M Doru Anastasiu
Popescu, Sandală
Profeanu, Simona
Dobrescu, Informatica
si TIC, manual pentru
clasa a V-a, Unitatea
2, „Sisteme de
operare. Internet”
2. Calculator C P1-P6
3. Videoproiector V P1-P6

8. Metode de învăţământ: (se va urmări la punctul B corelarea lor cu obiectivele,


mijloacele şi formele de organizare a activităţii).
 Metode de comunicare orala: expunere, conversatie, demonstratie
 Metode de actiune: exercitiul, invatare prin descoperire

9. Bibliografie

Manual de Informatica si TIC, editura CD Press.


https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-
a/Informatica%20si%20TIC/CD%20Press/book.html?book#1

B.DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Obiective Etapele lectiei si Activitatea Activitatea Strategia didactică Evaluare Timp


operaţionale evenimentele profesorului elevului (min)
Continut instruirii
Metode de Mijloace de Forme de
învăţământ învăţământ organizare
a activităţii
1. Moment Noteaza Preia sarcinile Conversatie Frontala 0-2
organizatoric absentele, face propuse de
observatii si profesor
recomandari
daca este cazul.
Aranjeaza elevii
individual la cate
un calculator
2. Verificarea Adreseaza Raspunde la Conversatie Frontala 2-7
cunstintelor intrebari frontale intrebari
anterioare de verificare
elevilor
Frasineanu Patricia-Teodora
322 CB

3. Captarea Incearca trezirea Asculta si Expunere, Frontala 7-12


atentiei curiozitatii urmareste cele Conversatie
elevilor, facand spuse de
referire la profesor
organizarea
similara cu
directoarele si
fisierele din viata
de zi cu zi
4. Comunicarea Enunta titlul Noteaza titlul Expunere Frontala/ 12-15
titlului si a lectiei si le lectiei in caiete individuala
obiectivelor comunica
elevilor
obiectivele
lectiei O1-O6
5.Reactualizarea Enumera Noteaza in Conversatie, Frontala / 15-20
noilor cunoștinte principalele caiete cele Explicatie individuala
operatii de spuse de
realizat pe profesor
directoare/
fisiere
6. Prezentarea Realizeaza Urmaresc cele Expunere, Videoproiector Frontala / 20-30
continutului si demonstratia la prezentate de Explicatie, individuala
dirijarea invatarii videoproiector profesor si isi Demonstratie
exemplificand noteaza in
pasii de urmat caiete pasii
pentru a realiza
operatiile pe
directoare/
fisiere
7. Activitatea 30-40
independenta a
elevilor
O1. Sa Solicita elevilor Raspund la Conversatie Frontala /
defineasca o definitie cat intrebare si individuala
directorul si mai naturala a apoi isi noteaza
fisierul directoarelor/ definitia
fisierelor. Da profesorului in
definitia tehnica. caiete
O2. Sa Solicita elevilor Raspund la Conversatie Videoproiector Frontala /
recunoasca un sa identifice intrebarile individuala
director si un directoarele si profesorului
fisier fisierele de pe
ecranul afisat de
videoproiector
O3. Să creeze, Exemplifica pe Il urmaresc pe Expunere, Videoproiector Frontala / Practica
copieze, să ecranul afisat de profesor si Explicatie, Calculator individuala
mute şi să videoproiector lucreaza in Demonstratie
şteargă un diverse operatii paralel cu
fişier/director
pe directoare si acesta la
fisiere calculatoare
O4. Să Exemplifica pe Il urmaresc pe Expunere, Videoproiector Frontala / Practica
redenumească ecranul afisat de profesor si Explicatie, Calculator individuala
un director/fișier videoproiector realizeaza Demonstratie
operatia de operatia in
redenumire a paralel cu
directorului/ acesta
Fisierului
O5. Să realizeze Exemplifica pe Il urmaresc pe Expunere, Videoproiector Frontala / Practica
o structură ecranul afisat de profesor si Explicatie, Calculator individuala
arborescentă de videoproiector realizeaza Demonstratie
directoare realizarea unei operatia in
structuri paralel cu
arborescente de acesta
Frasineanu Patricia-Teodora
322 CB

directoare

O6. Să utilizeze Solicita elevilor Rezolva cerinta Conversatie, Calculator Individuala Practica
corect noţiunile realizarea profesorului Exercitiu
teoretice şi operatiilor
practice însuşite effectuate
anterior

8. Analiza Verifica si Elevii modifica Conversatie Calculator Frontala / Orala 40-45


rezultatelor comenteaza la calculator Explicatie individuala
activitatii si rezultatele eventualele
eleborarea obtinute si trage greseli
concluziilor
concluziile
9. Retentia si Reaminteste Raspund la Conversatie Frontala 45-50
feedback-ul cunostintele intrebari,
acumulate si oferind un
verifica retentia feedback
lor prin intrebari

INSTRUMENTE DE EVALUARE
TEST DE EVALUARE

A. Incercuiti varianta corecta de raspuns:

1. Care din urmatoarele exemple reprezinta un sistem de operare? (2


raspunsuri corecte)
a) Word
b) Windows
c) Paint
d) Unix
e) PowerPoint

2. Care din urmatoarele combinatii de taste poate fi folosita pentru


operatia de copy+paste a unui fisier/director?
a) Ctrl + A
b) Shift + C + Shift + V
c) Ctrl + C + Ctrl + V
d) Shift + C + Ctrl + V
e) Ctrl + C + Shift + V

3. Directorul este:
a) Un set de instrucţiuni
b) Modalitate de grupare de foldere sau fişiere
c) Metodă de calcul
d) Sistem de operare
Frasineanu Patricia-Teodora
322 CB

4. Numele fişierelor şi folderelor pot conţine:


a) Orice combinaţie de litere, numere, spaţii, caractere speciale (cratimă,
virgulă, două puncte, bară oblică, semnul întrebării)
b) Orice combinaţie de litere, numere, spaţii, caractere speciale (cratimă,
virgulă)
c) Orice combinaţie de litere, numere, spaţii, dar fără caractere speciale
d) Doar litere

5. TXT, DOC, JPG, EXE sunt de exemple de:


a) Un set de instrucţiuni
b) Un grup de trei litere fără semnificaţie
c) Extensii ale unui fişier
d) Prescurtări de programe

6. Cine indică tipul unui fişier?


a) Numele fişierului
b) Modul în care informaţia este stocată într-un fişier astfel încât programul
să poată şi salva acel fişier
c) Locul in care este salvat
d) Extensia numelui fişierului

7. Ce trebuie făcut pentru a vedea conţinutul unui anumit fisier sau


folder? (2 raspunsuri corecte)
a) Click dreapta pe fisier sau folder
b) Dublu click pe fisier sau folder
c) Click stanga pe fisier sau folder + tasta Enter
d) Click dreapta + New
e) Triplu click pe fisier sau folder

B. Completati spatiile punctate de mai jos:

1. Pasii pentru crearea unui document Word


sunt:………………………………………………………………………………...
Pentru redenumirea, iar apoi mutarea lui pe Desktop se realizeaza
urmatorii pasi:……………………………………………………………………...
2. Realizarea unei structuri arborescente de directoare se poate realiza
prin………………………………………………………………………………….

C. Încercuiţi litera corectă (A – adevărat, F – fals) din dreptul afirmaţiilor:

1. A/F Un calculator nu poate funcţiona fără un sistem de operare.


2. A/F Sistemul de operare reprezinta totalitatea echipamentelor fizice ale
unui PC.
3. A/F Un sistem de operare asigură gestiunea eficientă a tuturor
resurselor calculatorului.
4. A/F Sistemul de operare Windows nu permite lucrul simultan cu mai
multe ferestre de aplicaţii.
Frasineanu Patricia-Teodora
322 CB

D. Completaţi aritmogriful de mai jos pentru a obtine cuvantul de pe


coloana colorata, citind cu atenţie următoarele definiţii:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Un sinonim pentru director


2. Aceasta operatie se realizeaza prin combinatia de taste Ctrl + C
3. Aceasta operatie trimite folderul/fisierul in Recycle Bin
4. Operatie realizata prin combinatia de taste Ctrl + V
5. Click dreapta + New duce la realizarea acestei operatii
6. Efectul operatiilor Copy + Paste asupra unui folder/fisier

BAREM DE CORECTARE

Exercitiul A: 22.5 puncte, CR = 66.5%


Raspunsuri:
1. b, d – 1.6x2 p
2. c – 3.21 p
3. b – 3.21 p
4. c – 3.21 p
5. c – 3.21 p
6. d – 3.21 p
7. b, c – 1.6x2 p
Exercitiul B: 22.5 puncte, CR = 60%
Raspunsuri:
1. Click dreapta + New + Word Document – 5.6 p
Click dreapta + Rename, apoi Click dreapta + Copiere + Click dreapta + Lipire
pe Desktop / combinatia de taste Ctrl + C + Ctrl + V pe Desktop – 5.6 p
2. Crearea mai multor foldere unul in interiorul celuilalt – 11.25 p
Exercitiul C: 22.5 puncte, CR = 68.5%
Raspunsuri:
1. A – 5.6 p
2. F – 5.6 p
3. A – 5.6 p
4. F – 5.6 p
Exercitiul D: 22.5 puncte, CR = 73.5%
Raspunsuri:
1. FOLDER
2. COPIE
Frasineanu Patricia-Teodora
322 CB

3. ȘTERGERE
4. LIPIRE
5. CREARE
6. MUTARE

1 punct din oficiu

Matricea de specificatii a testului elevului:

Cod Item Aplicare Analiza Sinteza Evaluare


obiectiv

O1 A X X X X

O2 A X X X X

O3 A, B, C, D X X X X

O4 B X X X X

O5 B X X X X

O6 B, C X X X X

S-ar putea să vă placă și