Sunteți pe pagina 1din 20

Proiect realizat de:

Rîurile
Palai Radu
elev al clasei “X – R”
Liceul Teoretic “Ion Creangă”
Comuna Coşniţa
Rîu - Apă curgătoare (permanentă) formată din unirea mai
multor pâraie și care se varsă înțr-un fluviu, în alt râu, într-un
lac etc.

În Republica Moldova există circa:


3700 rîuri: 246 – mai mult de 10km şi 9 – mai mult de 100km

Reţeaua fluvială este relativ densă. Rețeaua


fluvială este mai densă în Nordul țării și în centru,
deoarece este mai mare cantitatea de precipitații și
fragmentarea reliefului.
Prin această diagramă, doresc să prezint
principalele RÎURI, şi lungimea lor în km.

Nistru 660

Prut 695

Răut 286

Cogîlnic 125

Bîc 155 În afara țării


În limita RM
Botna 152 692

Ialpug 135 272

Camenca 107 118

Ichel 102 7

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900


Rîul Nistru
Nistrul curge spre Sud-Est, în direcția înclinării reliefului.
Altitudinea izvorului - 870 m de-asupra nivelului mării, a
gurii de vărsare - 1,0 m. Caracterul cursului Rîului în cursul
superior – mai rapid, pe podișuri și relief premontan, iar în
cursul mediu și inferior – de cîmpie, curs liniștit. Activitatea
de modelare> În cursul superior – valea în formă de canion,
defileu, iar în cursul inferior – valea largă, acumularea
depunerilor.
Prin următoarea diagramă, doresc
să vă demonstrez regimul de
scurgere a rîurilor Nistrru şi Prut. (în
%)
Debit – volumul apei ce se scurge prin secțiunea
transversală într-o unitate de timp(m3/s sau l/s)
Regimurile de scurgere ale rîurilor Nistru și Prut

Nistru Prut
13.90%
14.10%
Primăvara
Vara 39.90%
15.50%
16.00% 44.40% Toamna
Iarna

25.50% 30.70%

Scurgerea pe anotimpuri (% din totalul anual)


Scurgerea rîurilor
Cea mai mare scurgere o au primăvara, deoarece
atunci se topesc zăpezile. Este relativ mare scurgerea
de vară, cad ploi torențiale. Scurgerea minimă se
înregistrează în lunile august-septembrie, deoarece
este mică cantitatea de precipitații.
Deoarece locuim în preajma rîului Niostru, am decis să vă informez
depsre măsurile de precauţie pînă, în timpul şi după inundaţii.

Pînă la inundație
-Nu se fac construcții în sectoarele inundabile
-Se curăță șanțurile
-Se construiesc diguri
-Se pregătesc produse necesare: alimente, apă, haine etc.
În timpul inundațiilor
-Se deconectează lumina, gazul, apa
-Se respectă indicațiile serviciilor speciale
După inundație
-Se cercetează împrejurimile
-Se verifică gradul de avariere
-Se consumă apă din surse verificate, din rezerve
-Se respectă indicațiile serviciilor speciale
Necătînd de toate, rîurile au o mare importanță pentru noi.

Apa raurilor este folosita de catre om ca apa potabila, in


industrie, pentru irigatii, recreatie, producerea energiei
electrice si transportul fluvial. Actualmente Nistrului ii revin
35 % din consumul intreg total ecntralizat de apa potabila, iar
raului Prut 5 % ele acoperind necesarul de apa al marelor
orase: Chisinau, Balti, Tighina, Cahul.
Alimentatie: Orașul Chișinău se alimentează cu apă din
Nistru. Irigatie: Cîmpurile agricole din s. Alcedar se irigă cu
apă din Nistru. Electroenergetica: La Dubăsari funcționează
o centrală hidroelectrică. Recreatie: În or. Vadul-lui Vodă
sunt cîteva baze de odihnă pe malul Nistrului. Transport: Rîul
Nistru este navigabil. Adapatul animalelor: Oamenii adapă
vitele la Nistru.
Surse informative:
1.www.google.md
2.www.wikipedia.ro
3.www.diagrame-scoala.ro
4.www.riul-nistru.com
5.www.moldovenii.md
6.www.apelemoldovei.gov.md
7.www.poze-moldova.md
8.http://www.odnoklassniki.ru/palairadu
Mulţumesc pentru
Atenţie!