Sunteți pe pagina 1din 1

Procedura funcţie de sistem Ediţia 1/07-02-2011

CONTROLUL DOCUMENTELOR
S.C MACROS S.R.L Revizia 0
PFS – 03
Anexa A Pag. 12 / 14

Anexa A – Exemple de coduri de referinţă pentru clasarea dosarelor

00 – 09 – Administraţie
01 – Cazare, rezervări etc.
02 – Audituri interne ale calităţii
03 – Şedinţe şi rapoarte
04 – Echipament de birou
05 – Scule şi utilaje
06 – Instruire
07 – Deplasări

10 – 19 – Relaţii publice
10 – Articole
11 – Broşuri
12 – Generalităţi
13 – Publicaţii şi prezentări

20 – 29 – Financiar
21 – Audit financiar
22 – Bugete
23 – Contracte
24 – Cheltuieli
25 – Fişe de timp şi de cheltuieli

30 – 39 – Proiecte
30 – Fabrica de tractoare
31 – Fabrica de camioane
32 – Utilaj agricol

40 – 49 – Sistemul de management a calităţii


40 – Calitate – Generalităţi
41 – Manuale ale calităţii
42 – Proceduri funcţii de sistem
43 – Standarde
44 – Instrucţiuni de lucru

50 – 59 – Probleme tehnice
50 – Manuale
51 – Cărţi tehnice
52 – Documente de referinţă

Întocmit Verificat Aprobat


S.C MACROS S.R.L DIJMĂRESCU Maria- AQ:42-020006A-01-00-020211
Cristina