Sunteți pe pagina 1din 5

Procedee de prelucrare a tablelor

Scopul acestei lucrări este acela de a cunoaşte principalele metode şi procedee de prelucrare a
tablelor subţiri. Principalele procedee de prelucrare a tablelor în funcţie de caracterul general al
operaţiilor se prezintă în figura de mai jos(figura 9.10).

Procedee de prelucrare
a tablelor

Tăiere Prin deformare plastică

Forfecarea
Îndoirea Roluirea
Debitarea
Răsucirea Curbarea
Ştanţarea
Ambutisarea Profilarea
Perforarea
Înfăşurarea
Decuparea
Fasonarea Reliefarea
Separarea
Răsfrângerea
Retezarea
Gatuirea
Şliţuirea
Umflarea
Tunderea
Bordurarea

Crestarea
Ştamparea

Calibrarea
Fălţuirea

Bercluirea

Tăiere+Deformare

Procedee de prelucrare a tablelor prin tăiere.


Principalele procedee de prelucrare prin tăiere sunt forfecarea şi ştanţarea.

A. Forfecarea: este procedeul tehnic de tăiere a unui semifabricat după un contur deschis, drept
sau curb, cu ajutorul a două tăişuri asociate aflate într-o mişcare relativă.Schema de principiu
care prezintă procedeul de tăiere prin forfecare este schema 9.11. Semifabricatul 1 se introduce
între tăişurile cuţitelor 2 şi 3, în urma acţiunii forţei de forfecare P f, rezultând porţiunea
separată 4.Procesul de tăiere decurge în trei faze caracteristice:
-faza elastică;
Procedee de prelucrare a tablelor

-faza plastică;
-faza de rupere;

La o tăietură obţinută prin forfecare se disting următoarele zone caracteristice(figura 9.12):două


zone înguste 1, de deformaţii locale cu aspect lucios şi neted; două zone lucioase 2, datorită frecării
dintre tăiş şi material şi o zonă grăunţoasă 3, datorită forfecării bruşte a materialului.)

Tăierea prin forfecare la foarfecele cu lame înclinate numite şi ghilotine(figura 9.13) se


foloseşte pentru table cu grosimea s≤40mm.Cuşitul mobil 4, are tăişul înclinat cu unghiul α=2..6°
micşorându-se foarte mult forţa de tăiere şi crescând grosimea tablelor ce se pot taia.Astfel se înătură
şocurile şi vibraţiile, deoarece tăişul vine treptat în contact cu materialul de tăiat.Forţa de forfecare P f se
calculează cu relaţia: Pf=(1/2)*(s2/tgα)*τ, unde s-grosimea tablei; τ-rezistenţa la forfecare.

B. Ştanţarea este procedeul tehnologic de prelucrare prin tăiere a tablelor ce constă în tăierea
după un contur închis şi separarea completă a unor porţiuni din semifabricat.Schema
procedeului se prezintă în figura 9.14.
Procedee de prelucrare a tablelor

Semifabricatul iniţial 1, de grosime s (bandă sau platbandă) se aşează pe placa de tăiere 2, prevăzută cu
muchii taitoare pe conturul interiror şi cu ajutorul poasonului 3, prevăzut tot cu muchii tăietoare pe
conturul exterior, acţionat de forţa P s se separă porţiunea 4, care poate fi deşeu sau piesă finită.
Procedeul se execută cu ajutorul unei scule numită ştanţă, sculă ce are cel puţin două elemente
active(poansonul şi placa activă) cu conturul corespunzător piesei ce se vrea obţinută.Ştanţa este
acţionată de o presă, unul din elementele active fiind mobil(poansonul), iar celălalt fix(placa de tăiere).

Procedee de prelucrare a tablelor prin deformare palstică.


1.Îndoirea este operaţia de prelucrare prin deformare plastică a tablelor ce constă în
modificarea formei unui semifabricat prin încovoiere plană în jurul unei muchii rectilinii.Se supune
îndoirii o probă dreptunghiulară din tablă subţire din două materiale diferite.Semifabricatul iniţial 1, de
grosime s se aşează pe matriţa de îndoit 2,prevăzută cu raza de racordare r m şi cu ajutorul poansonului
3, prevăzut tot cu rază de racordare rp este deformată rezultând produsul 4.
Se va observa fenomenul revenirii elastice în scopul sesizării legii coexistenţei deformaţiilor
plastice şi elastice.
2.Roluirea este procedeul tehnologic de prelucrare a tablelor ce constă în îndoirea marginii unui
semifabricat plan pentru a se forma parţial sau total o suprafaţă cilindrică de diametru mic,pentru
diferite articulaţii.
3.Îndreptarea(planarea) este procedeul tehnologic de prelucrare a tablelor ce constă în îndoirea
în sens corespunzător a semifabricatelor pentru a le îmbunătăţii planitatea(figura 9.16).

Utilajul folosit.
Pentru exemplificarea operaţiei de forfecare se vor utiliza foarfecele cu lame înclinate numite şi
ghilotine(figura 9.13) ce se foloseşte pentru table cu grosimea s≤40 mm.Cuşitul mobul 4 ,are tăişul
înclinat cu unghiul α=2..6° micşorându-se foarte mult forţa de tăiere şi crescând grosimea tablelor ce se
pot tăia.
Prin ştanţare se execută diverse operaţii de tăiere, cele mai des utilizate fiind următoarele:
-decuparea(figura 9.17a) este operaţia de tăiere, după un contur închis, cu separarea completă a
piesei din semifabricatul bandă;
-perforarea(figura 9.17b) este operaţia de tăiere după contur închis, cu separarea completă a
deşeului de piesa finită.
Procedee de prelucrare a tablelor

Dacă ştanţa execută mai multe operaţii se numeşte ştanţă


combinată.În continuare, denumirea ştanţei se completează cu
denumirea operaţiei executate:de exemplu, ştanţă simplă pentru
decupare sau ştanţă combinată pentru perforare şi
decupare.Denumirea ştanţelor combinate trebuie să includă şi o
precizare a modului în care acţionează ştanţa:succesiv sau combinat.
(figura 9.18).

Modul de lucru.
Se vor executa practic operaţii de prelucrare a tablelor exemplificare mai sus după care:
-se va calcula foţă de tăiere la forfecare;
-se va întocmi procesul tehnologic de ştanţare pentru o garnitură din figura 9.19 de grosime 0,4
sau a unei alte piese impuse de cadrul didactic.

Principalele etape ce trebuie parcurse sunt:


-pregătirea semifabricatului în vederea ştanţării;
-controlul iniţial;
-tratamentul termic iniţial;
-croirea economică(figura 9.20);

-calculul forşei de ştanţare Ps utilizând relaţia:Ps=k*Lc*τ*s;


-alegerea semifabricatului iniţial;
-stabilirea felului , numărului şi succesiunii operaţiilor_,
Procedee de prelucrare a tablelor

-stabilirea operaţiilor şi numărului de piese care se execută simultan;


-stabilirea schemei tehnologice de lucru;
-alegerea sculelor şi a utilajului pe care se executp ştanţarea;
-încălzirea semifabricatului;
-curăţirea prin ştanţare;
-tratamentul termic final;
-controlul final;
-ambalarea şi trimiterea către beneficiar.