Sunteți pe pagina 1din 1

Examen Drept si afaceri publice

Examenul la disciplina Drept si afaceri publice va consta in transmiterea unui referat la


adresa madalina.cocosatu@administratiepublica.eu.
Data limita de transmitere a referatului este data menționată în Programarea
examenelor.

Teme pentru referat:

1. Parteneriatul public-privat în România


2. Analiza procedurii încheierii contractelor de concesiune
3. Utilizări privative ale bunurilor domeniului public
4. Concursul de soluții – modalitate de atribuire a contractului de achizitie publică
5. Etica în atribuirea contractelor de achiziție publică
6. Procedura achizițiilor publice sub pragurile valorice stabilite de lege
7. Bune practici europene in domeniul parteneriatului public-privat
8. Darea în administrare a bunurilor publice
9. Achizitii publice în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă

Referatele se vor realiza in mod individual si vor avea 8-12 pagini, Times New
Roman, 12, 1,5 randuri.