Sunteți pe pagina 1din 2

SISEME INFORMATIONALE

TEMA 01 – INDICATORI
Exemplificare indicatori

Indicator global – indicele de urbanizare al unei localităţi

Indicator compus POPULATIE


 Număr persoane nascute in localitate/ nr. total populatie
 Numar persoane relocate in localitate in ultimii 5 ani / nr. total
populatie
 Numar persoane relocate in afara localitatii in ultimii 5 ani / nr. total
populatie
 Numar persoane care se deplaseaza mai mult de 2km/ zi pentru a
a ajunge la activitatea care genereaza venit / nr. total populatie
ASPECTE ECONOMICE
 Venit / locuitor
 Numar persoane angajate permanent intr-o activitate economica /
nr. total populatie
 Numar firme prestari servicii deschise in ultimii 2 ani / nr. total
populatie
ASPECTE CULTURALE
- Institutii culturale cu activitati saptamanale / nr. numar locuitori
- Nr. evenimente culturale cu taxa / nr. zile pe an
- Nr. evenimente culturale cu acces liber / nr. zile pe an
CONSTRUCTII
 Densitate suprafata construita: supraf.construita / mp
 Densitate volum construit: volum construit / mp
INFRASTRUCTURA
 Lungime strazi asfaltate / mp
 Lungime reţea apa + canalizare / mp
 Nr. abonamente internet / nr. total populatie

Bibliografie

Construction and Use of a Simple Index of Urbanisation in the Rural–Urban Interface of Bangalore, India
https://www.researchgate.net/publication/321192932_Construction_and_Use_of_a_Simple_Index_of_Urb
anisation_in_the_Rural-Urban_Interface_of_Bangalore_India

Intrafuncţionali:
1 Indicator Numar persoane relocate in
localitate in ultimii 5 ani
Baza de comparaţie Nr. total populatie

2 Indicator Venituri obtinute din evenimente


culturale
Baza de comparaţie Venituri totale ale localitatii

3 Indicator Nr. zile in care se desfasoara


evenimente culturale
Baza de comparaţie Nr. zile ale anului

1
Interfuncţionali:
1 Indicator Nr. evenimente culturale cu acces liber
Baza de comparaţie Nr. zile pe an

2 Indicator Numar firme prestari servicii deschise in


ultimii 2 ani
Baza de comparaţie Nr. total populatie

3 Indicator Volum construit


Baza de comparaţie Suprafata localitatii