Sunteți pe pagina 1din 15

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

CIBERNETICA STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA

Proiect Macroeconomie
STUDIUL INFLUENTEI
Consumului efectiv al gospodariilor populatiei si al
Formarii Brute de Capital Fix
asupra PIB-ului trimestrial

- 2011 -

Badescu
Viorel
Grupa 1041

Aceasta lucrare isi propune sa studieze starea Economica a Romaniei, prin descrierea
evoulutiei unor indicatori, in decursul anilor 2000-2010 si a cauzelor produse de acestia in ansamblul
economiei nationale si testarea legaturilor dintre acestia prin modele econometrice de regresie ,prin
intermediul programului Excel.
Sursa datelor analizate o reprezinta site-ul Institutului National de Statistica :
http://www.insse.ro/cms/rw/pages/PIB-trim.ro.do .
Prezentarea Modelelor si a Indicatorilor utilizati
Prin folosirea instrumentului Excel, am avut in vedere studierea legaturii nivelul Pib ului,
influentat de doi indicatori Consumul efectiv al gospodariilor si al Formarii Brute de Capital Fix,
indicatori care in urma articolelor intervin cel mai puternic in determinarea cresterii sau scaderii Pibului pentru anii 2000-2010.
Indicatori utilizati :Formarea Bruta Capital Fix , Consumului Efectiv al Populatiei, Produsul
Intern Brut.
Indicatorii sunt exprimati in milioane RON pentru anii 2000-2010, pe trimestre, astfel ca in
total sunt 44 date pentru fiecare indicator din cei 3 , corespunzatori celor 44 de trimestre ale anilor
2000-2010.
Produsul intern brut (prescurtat PIB) este un indicator macroeconomic care reflect suma
valorii de pia a tuturor mrfurilor i serviciilor destinate consumului final, produse n toate ramurile
economiei n interiorul unei ri n decurs de un an. Acesta se poate calcula i la nivelul unei regiuni
sau localiti.
PIB-ul este suma cheltuielilor pentru consum a gospodriilor private si a organizatiilor private
non-profit, a cheltuielilor brute pentru investitii, a cheltuielilor statului, a investitiilor n scopul
depozitrii ca si csigurile din export din care se scad cheltuielile pentru importuri.
PIB = consum + investiii + exporturi importuri
Economitii (pornind de la Keynes) au mprit termenul de consum general n dou pri: consumul
privat i cheltuielile sectorului public. Dou avantaje ale mpririi consumului total n acest mod n
teoria macroeconomic sunt:

Consumul privat este o preocupare central a economiei bunstrii. Investi iile private
subdiviziunile comerciale ale economiei sunt direcionate ultimativ (n curentul principal
modelelor economice) nspre creterea pe termen lung a consumului privat.
Deoarece este separat de consumul privat endogen, consumul sectorului public poate
considerat exogen, astfel nct diferite niveluri ale consumului sectorului public pot
considerate ca fcnd parte din domeniul plin de sensuri al macroeconomiei.

i
al
fi
fi

Astfel PIB poate fi exprimat:


PIB
=
consum
privat
+
exporturi nete = exporturi importuri

consumul

statului+

investiii

exporturi

nete

Componentele PIB:

Consumul privat - este n mod normal cea mai mare component a PIB, reprezentnd
cheltuielile gospodriilor n economie. Aceste cheltuieli pot fi clasificate n : bunuri durabile,
bunuri perisabile i servicii. Exemple: hran, chirie, bijuterii.

Cheltuielile statului - sau consumul sectorului public, reprezint suma tuturor cheltuielilor
guvernamentale pentru bunuri finite i servicii. Include salariile angajailor din sectorul public,
cumprarea de armament etc
Investiiile - includ investiii n fabrici, echipamente, inventar i nu include schimburile de
active existente. De exemplu: construcia unei mine, cumprarea de software, cumprarea de
maini i echipamente. Cheltuielile gospodriilor pentru noi locuine fac parte din investiii.
Exporturile - reprezint exporturile brute ale unei ri, incluznd bunuri i servicii, destinate
consumului ntr-o alt ar
Importurile - reprezint importurile brute.

PIB nominal msoar valoarea productiei efective brute la preturile din perioada cnd bunurile i
serviciile au fost produse, n timp ce PIB real msoar valoarea productiei la preturile unui an de baz.
Produsul intern brut trimestrial la pret de piata (PIBT), principalul agregat macroeconomic
al contabilitatii nationale, reprezinta rezultatul efectiv al activitatii de productie al unitatilor productive
rezidente,
n
decursul
unei
perioade,
respectiv
un
trimestru.
Produsul intern brut trimestrial la pret de piata se estimeaza prin doua metode:
a. metoda de productie:
PIBT
=
VAB+IP-SP,
unde:
VAB = valoarea adaugata bruta la pret
de
baza;
IP = impozitele pe produs;
SP = subventiile pe produs.

b. metoda cheltuielilor:
PIBT
=
CF+FBC+E-I,
unde:
CF = consumul efectiv efectiv;
FBC = formarea bruta de capital;
E = exportul de bunuri si servicii;
I = importul de bunuri si servicii.

Principalele surse de date utilizate pentru estimarea produsului intern brut trimestrial sunt:

surse statistice: anchete infra-anuale privind productia industriala, de constructii, servicii,


comert; contul de productie al agriculturii; anchete infra-anuale privind cstigurile salariale si
efectivul de salariati;
surse financiar-contabile: bilanturi contabile ale institutiilor financiare;
surse administrative: executia bugetului de stat si a bugetelor locale, precum si a bugetului
asigurarilor sociale de stat; balanta de plati.

Consumul efectiv al gospodriilor populatiei cuprinde: cheltuielile gospodriilor populaiei


pentru cumprarea de bunuri si servicii n scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor, cheltuiala pentru
consum efectiv al administratiilor publice (nvtmnt, sntate, securitate social
si actiuni sociale, cultur, sport, activitti recreative, colectarea de deseuri menajere) si cheltuiala
pentru consum efectiv al institutiilor fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor.

Formarea brut de capital fix reprezint valoarea bunurilor durabile (active corporale si
necorporale), destinate altor scopuri dect cele militare, achizitionate de unittile productoare
rezidente cu scopul de a fi utilizate timp de cel putin un an n procesul de productie, precum si
valoarea serviciilor ncorporate n bunurile de capital fix.
Legatura dintre PIB , CF efectiv al gospodariilor populatiei si FBCF este una directa deoarece in
componenta Pibului, calculat prin metoda cheltuielilor, intra indicatorii CF si FBCF. Astfel acesti
indicatori sunt responsabili de evolutia PIB-ului si reprezinta cauzele trendului PIB.
Pentru constructia modelelor de regresie liniar simpl am pornit de la analiza influentei pe
care o serie de variabile explicative, exogene, precum: Formarea Bruta Capital Fix , Consumului
efectiv al gospodariilor Populatiei o exercit asupra variabilei de explicat, numit i endogen,
Produsul Intern Brut.
MODELELE ANALIZATE :
Modele unifactoriale :
Legtura dintre PIB i Consumul efectiv al gospodariilor precum si legatura dintre PIB si FBCF
sunt modele unifactoriale cu legaturi direct ; modificarea varaibilei Consumul efectiv al gospodariilor
si a FBCF atrage dup sine modificarea n acelai sens a Produsului Intern Brut.
Modelele de regresie simpl-UNIFACTORIALA :
Yi= a + b*Xi + i , i=1..n
unde
yi= Produsul Intern Brut
yi= Produsul Intern Brut
xi= Consumul efectiv al Populatiei
xi= FBCF
n= numrul trimestrelor luate n
n= numrul trimestrelor luate n
calcul 44
calcul44
Model MULTIFACTORIAL :
Se studiaza influenta Consumuluii efectiv al gospodariilor si FBCF asupa PIB ului.
yi= Produsul Intern Brut
xi= FBCF
xi= Consumul efectiv al Populatiei
n= numrul trimestrelor luate n calcul 44
Variabile exogene : Consumul efectiv al Populatiei si FBCF, sunt independente.
Variabila endogena : Produsul Intern Brut dependenta.
Corelatiile de baz ale cresterii economice
Indicatorul sintetic ce caracterizeaz cresterea economic l constituie produsul intern brut total
sau pe locuitor, exprimat prin volumul si ritmul su de crestere. n aceste conditii, cresterea economic
este definit ca un proces complex de sporire a dimensiunilor rezultatelor din economia national, pe
baza combinrii si folosirii factorilor de productie directi: forta de munc, capitalul fix si consumurile
de mijloace circulante materiale.
Dezvoltarea intensiv a unei economii presupune cresterea PIB prin folosirea mai eficient a
resurselor existente de fort de munc, mijloace fixe si materiale. n schimb, dezvoltarea extensiv se
refer la o crestere ce are loc prin sporirea volumului celor trei resurse.

Date:
AN
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009

TRIMESTRU
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III

FBCF (mil
ron)
3102.2
3509.9
3992.2
4565.6
5153.5
5758.5
6262.0
6594.8
7151.7
7554.7
8115.7
8772.4
9354.4
9993.1
10575.6
11519.5
12192.8
12921.0
13796.2
14141.7
14839.5
16249.8
17046.1
18294.9
19338.8
20411.6
22006.7
24255.1
26395.3
28540.2
31488.2
35123.5
37290.6
40114.5
41694.5
41390.7
43111.6
30554.5
31346.4

Consum Gospodarii (mil


ron)
12572.2
14265.9
17232.3
17663.2
20114.3
22032.2
23302.9
25895.2
26928.2
28472.4
29142.7
31753.4
33449.5
36375.6
38894.3
40140.2
43463.1
46608.2
48497.7
51398.4
53112.0
56348.8
57439.3
58931.6
63167.0
64293.7
67101.9
72057.3
74157.4
75410.4
76408.5
84614.7
92714.5
94319.5
98833.6
94062.5
90708.6
90327.3
89015.8

PIB (mil
ron )
17263.2
18852.2
21334.2
23008.5
26250.9
28342.4
30473.8
32254.7
34079.1
37287.0
38654.9
41205.4
44792.9
47763.8
50151.0
53910.4
56377.5
59315.9
63093.9
65730.8
67582.6
69647.5
72786.6
75969.3
78962.3
83275.5
86404.7
92046.8
94749.6
100155.3
104487.1
110799.6
121126.5
125553.6
131480.6
130528.2
125290.1
123316.0
122039.8

2009
2010
2010
2010
2010

IV
I
II
III
IV

30308.1
30233.3
29748.5
29021.5
29670.9

91333.9
89535.9
90464.7
93548.7
93448.5

124935.1
126056.6
127346.4
128797.8
128438.8

Evolutia valorilor FBCF si Consum Gospodariilor 2000 2010-trimestriale

Se poate observa ca :
- maximul FBCF se inregistreaza in T3-2008 iar
- maximul Consum Gospodariilor in T4-2008
- minimele se inregsitreaza in anul 2000.

Evolutia PIB-ului in decursul celor 11 ani :

Evolutia PIB este crescatoare cu usoare tendinte de scadere.

Modelul de regresie 1: PIB si Consumul Gospodariilor.


1.Reprezenatrea grafica si interpretare (Excel) :
Reprezentarea grafica am realizat-o in Excel ,unde :
OX : FBCF si OY : PIB

Interpretare :
- din grafic se poate observa ca distribuitia punctelor poate fi aproximata cu o dreapta ;
- ca atare,modelul econometric care descrie legatura dintre cele doua variabile ( PIB si Consumul
efectiv al gospodariilor) se transforma intr-un model liniar factorial :
= a + b * xi, unde i = {1...44}
- a si b reprezinta parametrii modelului , b pozitiv
- a este termenul liber , fara interpretare economica.

- panta dreptei este pozitiva deoarece legatura este directa si liniara.


Parametrul b reprezinta panta dreptei de regresie si poarta denumirea de coeficient regresie.
Interpretare economica : b arata cu cate unitati se modifica PIB-ul la modificarea cu o unitate a
Consumul efectiv al gospodariilor, si observam din grafic ca , modificarea Produsului Intern Brut
creste in acelasi sens precum Consumul efectiv al gospodariilor,
2. Ecuatia de regresie ce modeleaza realatia dintre cele 2 variabile
Interpreatari

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R

0.997549113

R Square

0.995104232

Adjusted R Square

0.994987666

Standard Error

2750.073657

Observations

44

ANOVA
df

SS

MS

Significance
F

Regression

64563299569

64563299569

8536.838

3.7582E-50

Residual

42

317642015

7562905.119

Total

43

64880941584

Coefficients

Standard Error

t Stat

P-value

Lower 95%

Upper 95%

Lower 95.0%

Upper 95.0%

-2923.269548

949.0297078

-3.08027191

0.00364

-4838.48901

-1008.05008

-4838.489015

-1008.05008

1.377441107

0.014908176

92.39501338

3.76E-50

1.34735519

1.40752702

1.34735519

1.407527023

Intercept
Consum Gospodarii (mil
ron)

Interpretare :
- Cu ct R 2 si R 2 au valori mai apropiate de 1 cu att regresia este mai bun.
- Regula de decizie privind acceptarea modelului este: valori mari pentru statistica test F i
valori mici pentru Significance.
Interpretare economica :
Din valoarea lui R2 = 0,9951, evolutia indicelui Consumului efectiv al gospodariilor influenteaz
n proportie de 99,51 % evolutia Produsului Intern Brut

Dreapta de regresie este : Y = 1,37744 * X-2923.27


2923,27 este termenul liber, fara semnificatie statistica iar 1.37744 este coeficientul de regresie.
Interpretare economica :
Economic vorbind, la o crestere cu o unitate a indicelui Consumului efectiv al gospodariilor,
valoarea PIB-ului ,creste, n medie, cu 1,37 milioane RON.
Validitatea modelului statistic
Conform tabelului ANOVA din Excel a carui imagine este mai sus consideram ipotezele:
H0: modelul nu este valid statistic
H1: modelul este valid statistic
Avem : Fcalc = 8536.838
Ftab = Fcrit=F 0,05;1;42= 4.072654
FINV(0,05;1;42) - functia care calculeaza Fcritic din Excel

Fcalc>Ftabel => 8536.838> 4.072654


=> MODELUL ESTE VALID STATISTIC
accept H1, resping H0
Valoarea critic Fcrt se obtine din tabelul distributiei F, mai precis Fcrt F0.05;( n ,n k 1) pentru nivelul de
semnificatie fixat 5%.

Modelul de regresie 2: PIB si FBCF


SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0.967180619
R Square
0.935438349
Adjusted
R
Square
0.933901167
Standard Error 9986.682432
Observations
44
ANOVA

Regression
Residual
Total

Intercept
FBCF
ron)

MS
60692120892
99733826

F
608.54099

Significanc
eF
1.2913E-26

Standard
Error
2849.835408

t Stat
5.706421014

P-value
1.049E-06

Lower 95%
10511.16

Upper
95%
22013.561

Lower
95.0%
10511.16

Upper
95.0%
22013.561

0.124740399

24.66862353

1.291E-26

2.82543762

3.3289102

2.8254376

3.3289102

df
1
42
43

SS
60692120892
4188820692
64880941584

Coefficients
16262.36066
3.077173935

(mil

Din R Square = 0.9354 rezulta faptul ca 93.54% din variatia PIB-ului este determinate de modificarea
FBCF.
Validitatea modelului statistic
Conform tabelului ANOVA din Excel a carui imagine este mai sus consideram ipotezele:
H0: modelul nu este valid statistic
H1: modelul este valid statistic
Avem : Fcalc = 608.54099
Ftab = Fcrit=F 0,05;1;42= 4.072654
FINV(0,05;1;42) - functia care calculeaza Fcritic din Excel

Fcalc>Ftabel => 608.54099> 4.072654


=> MODELUL ESTE VALID STATISTIC
accept H1, resping H0
Valoarea critic Fcrt se obtine din tabelul distributiei F, mai precis Fcrt F0.05;( n ,n k 1) pentru nivelul de
semnificatie fixat la

Modelul de regresie multifactorial: PIB FBCF si CONSUM


- indicatorii PIB-variabila dependenta, Consumul Gospodariilor si FBCF variabile independente;
- pentru anii 2000-2010 44 trimestre.
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R

0.9975794

R Square

0.9951647

Adjusted R Square

0.9949288

Standard Error

2766.1635

Observations

44

ANOVA
df

SS

MS

Significance F

Regression

64567223493

3.228E+10

4219.164

3.39359E-48

Residual

41

313718090.7

7651660.7

Total

43

64880941584

Coefficients

Standard
Error

t Stat

P-value

Lower 95%

Upper 95%

Lower
95.0%

Upper
95.0%

Intercept

-2467.7734

1147.086465

-2.1513403

0.0373914

-4784.361439

-151.18526

-4784.3614

-151.18526

FBCF (mil ron)


Consum Gospodarii (mil
ron)

0.0979777

0.136818496

0.7161145

0.4779798

-0.178332849

0.3742883

-0.1783328

0.3742883

1.3362966

0.059379851

22.504209

1.084E-24

1.216376535

1.4562166

1.2163765

1.4562166

Interpretare :
- variatia PIB ului pentru cele 44 trimestre este influentata in proportie de 99.49 % de evolutia
indicatorilor Consumul Gospodariilor si FBCF ;
- dreapta de regresie este : Y = 1.33 *consum + 0.09 *FBCF-2467.77 ;
- legaturile sunt directe.
- F-statistic este mare = 4219.164

Bibliografie:
http://www.asecib.ase.ro/Roman/am/cap2.pdf
www.wikipedia.com
www.insse.ro

S-ar putea să vă placă și