Sunteți pe pagina 1din 2

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

PENTRU STUDENȚII PROGRAMULUI DE STUDII CONVERSIE PROFESIONALĂ – USV-

Stimați colegi,

Vă mulțumim pentru oportunitatea pe care o oferiți studenților noștri de a desfășura Practica


pedagogică sub îndrumarea dumneavoastră!

Apreciem deschiderea, efortul și dăruirea dumneavoastră pentru susținerea acestei activități


fundamentale în formarea viitoarelor cadrelor didactice.

Menționăm că planul de învățământ al anului I de studii Conversie profesională prevede pentru


Practica pedagogică în învățământul primar 1 oră pe săptamană pentru semestrul I și 2 ore pe
săptămână pentru semenstru II;

Planul de învățământ al anului II de studii prevede pentruPractica pedagogică în învățământul primar


2 ore pe săptămână pentru semestrul I și 2 ore pe pe săptămână pentru semestrul II.

Până în această etapă, studenții au desfășurat activitățile de Practica pedagogică în diferite școli, au
participat la activități desfășurate în cadrul universității (mai ales cursanții anului II) ca de exemplu:
vizionarea și discutarea unor activități didactice înregistrate, participarea la activități organizate sub
îndrumarea mentorilor /inspectorilor de specialitate, participarea la workshopul cu tema Practica
pedagogică - noi accente, noi provocări).

Pentru că semestrul se finalizează în luna ianuarie și pentru că parte din ore s-au susținut, am stabilit
ca:

 studenții anului I să participe la 8 activități didactice (2 zile) ( practică observativă)


 studenții anului II să participe la 7 activități didactice și să susțină o lecție.

EVALUAREA PRACTICII PEDAGOGICE:

Practica pedagogică va fi notată cu 2 note:

- o notă o vor primi de la mentor (de la dumneavoastră) și alta de la profesorul coordonator de


practică (de la mine) ; nota finală este media celor două note.

Cea de-a doua notă se va pune în cadrul Colocviului de Practică pedagogică, în urma prezentării
unei piese de portofoliu și a rezolvării subiectelor de pedagogie, respectiv didactică aplicată din Testul
dat în 2019 la Examenul de titularizare în învățământul primar (rezolvarea subiectelor va fi încărcată
și pe platforma classroom).

Cu multe mulțumiri pentru sprijin și deosebită apreciere,

Daniela JEDER
Activitatea de practică care va fi notată de mentori va avea ca elemente de reper următoarea grilă
orientativă :
Pentru Anul I:

Numele și prenumele studentului:


A. Portofoliului practicii pedagogice /care va cuprinde: Punctaj: Puntaj acordat de
70 puncte mentor
-4 fișe de observare a lecțiilor (detaliate) ale lecțiilor la care studenții 50 p
au asistat
( studenții asistă la activități, își iau notițe și construiesc, în urma
discuțiilor/analizei lecțiilor proiectele fiecărei activități)
-Instrucțiuni pentru completarea catalogului + modul de încheiere a 5p
mediilor semestriale (foto)
-Orarul clasei / Regulile clasei 5p
-Planificarea activităților/ședințelor cu părinții 5p
-Teste de evaluare - model ( 2 teste sumative la discipline diferite) 5p
- Fișe de lucru- model (2 fișe de lucru)
+ alte materiale relevante: plan de învățământ, programe școlare,
planificare calendaristică, proiectarea unei unități de învățare, proiecte
ale unor activități integrate etc. pe care le pot descărca de pe site-ul
www.ise.ro etc.)

B. Atitudine, interes, motivație, receptivitate, implicare, 30 p


punctualitate,participare la discuția lecțiilor etc. în cadrul
activităților de practică pedagogică.
TOTAL 100 p
NOTA FINALĂ Semnătura mentorului

Pentru ANUL II:

Numele și prenumele studentului:


A. Portofoliului practicii pedagogice /care va Punctaj Punctaj acordat
cuprinde:
-4 fișe de observare a lecțiilor (detaliate) ale lecțiilor la 50p
care studenții au asistat
( studenții asistă la activități, își iau notițe și construiesc,
în urma discuțiilor/analizei lecțiilor proiectele fiecărei
activități)
2. Susținerea unei lecții 10 p
3.Proiectul lecției susținute 10p
B.Atitudine, interes, motivație, receptivitate, implicare, 30p
participare la discuția lecțiilor, punctualitateetc. în
cadrul practicii pedagogice
100 p
NOTA FINALĂ Semnătura mentorului
În notarea lecției susținute de către studenți poate fi utilizată fișa de evaluare atașată - Anexa 4 din
metodologie examenului de titularizare.

Vin cu rugămintea ca la sfarsitul lunii ianuarie să ne trimiteți prin studenți această fișă/grilă de
evaluare cu nota și semnătura dumneavoastră.