Sunteți pe pagina 1din 4

AMARIE (CAS.

POMPAȘ) IULIANA

CONVERSIE AN – I –

TEMA SEMINAR 5 PSIHOLOGIA JOCULUI

Creați un joc didactic specific ciclului primar (disciplina și clasa la alegere). Jocul
didactic va avea următoarea structură: titlu, scop didactic, conținut, sarcină didactică, regulile
jocului, elementele de joc, elementul surpriză, material didactic.
Prezentați avantajele și dezavantajele utilizării jocului didactic în cadrul învățământului
primar.

Disciplina: Comunicare în limba română

Clasa: I

Titlul jocului: RĂSPUNDE RAPID ȘI CORECT!

Scopul didactic al jocului: fixarea cunoștințelor despre corespondența sunet-literă, respectiv


grupul de litere ”ghe”/ sunetul ”ghe”; identificarea unor informații variate dintr-un mesaj.

Conținutul jocului: La reactualizarea cunoștințelor despre grupul de litere ”ghe”/”GHE” se


recurge la acest joc ce constă în a răspunde cât mai repede și corect la cerințe impuse de
învățătoare. Cerințele sunt diferite de la copil la copil, respectiv ”de la plic la plic”. Se aplică
acest joc pentru eficientizarea timpului în cadrul orei și implicit evaluarea orală a elevilor,
precum și sistematizarea temei.

Jocul constă în alegerea de către copii de pe ”Panoul poștal” a unui plic colorat numerotat. În
cadrul plicului ales ei vor găsi cerințe diferite. Copiii își vor alege plicul în funcție de culoarea
preferată sau numărul preferat. Elevii sunt anunțați de faptul ca mai multe cerințe rezolvate
înseamna primirea unui premiu surpriză. Premiul surpriză reprezintă de fapt o diplomă și un
stilou colorat. Se acordă trei premii elevilor activi. Ceilalți participanți sunt premiați doar cu
diplome.

Sarcina Didactică:

Acest joc l-am inserat în cadrul reactualizării cunoștințelor. Se presupune că este a doua lecție și
că elevii au asimilat noțiunea de grup de litere și corespondența sunet-literă. În acest sens, aceștia
vor fi capabili să răspundă repede și corect la solicitările învățătoarei.

Exemple de sarcini didactice:

-Enuntați trei cuvinte din lecția de azi care să conțină grupul de litere ghe, Ghe
-Dați exemple de cuvinte care au la final grupul de litere ”ghe”.
-Dați exemple de cuvinte care au la început sunetul ”ghe”
-Căutați animale ce conțin grupul de litere ”ghe”
-Despărțiți în silabe un cuvânt la alegere care să conțină grupul ghe, Ghe.
Il voi scrie la tablă. Câte silabe are cuvântul ghemuit?câte sunete?câte litere?
silabe
ghemuit sunete
litere

-Alcătuiește o propoziție cu cuvântul gheață.

Regulile jocului:Elevii vor merge la ” Panoul poștal” și își vor alege plicul dorit. Întorși la
locurile lor, elevii vor trebui să răspundă repede și corect la întrebările învățătoarei. În cazul în
care nu răspund fără ajutorul învățătoarei sau al colegilor aceștia sunt penalizați predând din
punctajul lor jumatate de punct celui care îi ajută în formularea răspunsului. De asemenea, vor
preda plicul celui care răspunde corect. Cei care răspund corect vor prelua din plic si un jeton cu
imagini a căror denumire conține grupul de litere ”GHE”/”ghe” (Ex: ghem de lână, ghepard,
gheozdan, înghețată, ghete,etc.).

Elementele de joc: plicurile cu cerințe, jetoanele, diplome, cadoul surpriză- stiloul

Elementul surpriză: premiile

Material didactic: fișele de lucru din plicurile colorate

Avantajele jocului ”RĂSPUNDE RAPID ȘI CORECT”:

-eficientizează timpul orei

-fixează cunoștințele despre grupul de litere / sunetul ”GHE”/ ”ghe”

-dezvoltă aptitudinea elevilor de a sintetiza;

-elevii învață jucându-se;

-creează satisfacții

-elevii sunt motivați de premii, dar și de jetoanele din plicurile cu cerințe;

-jocul poate fi plasat în orice secvență didactică (reactualizarea cunoștințelor, dirijarea învățării,
obținerea performanței, etc)

- elevii pot fi evaluați prin acest joc.

Dezavantajele jocului ”RĂSPUNDE CORECT ȘI RAPID”:

-nu toți copiii se pot evidenția, unii mai timizi nu vor îndrăzni, sau se vor interioriza mai mult
dacă vor greși
-evaluarea poate fi evazivă/ambiguă

Avantajele și dezavantajele utilizării jocului didactic în cadrul învățământului


primar.

La clasele primare, jocul nu trebuie să lipsească din nici o activitate, pentru că reprezintă
o bază solidă în cultivarea interesului si a pasiunii elevilor pentru rezolvări de sarcini didactice.
Prin jocul didactic le stimulăm elevilor efortul susţinut şi îi determinăm să lucreze cu plăcere şi
interes atât în şcoală, cât şi în afara ei. Jocul este o formă de activitate cu serioase implicaţii
psihologice şi pedagogice, care contribuie la informarea şi formarea copilului. Jocul didactic dă
un randament sporit faţă de celelalte modalităţi de lucru folosite în activitatea de învăţare, în
special la şcolarii mici, deoarece el face parte din preocupările zilnice preferate ale copiilor. În
activitatea didactică s-a constatat că, fie datorită slabei rezistenţe la efort intelectual a elevilor, fie
din cauza negăsirii celor mai adecvate metode si procedee de menţinere a atenţiei acestora, se
pierde continuitatea evenimentelor, necesară desfăşurării lecţiei. De aici nevoia introducerii din
când în când a jocului didactic, metodă care asigură captarea, activizarea, relaxarea intelectuală
şi fizică a elevilor.

Avantajele jocului:

 permite valorificarea la timp a disponibilităţii şcolarului mic;

 reprezintă un mijloc eficient prin care elevii, mai ales cei care învaţă mai greu, sunt
ajutaţi să descopere cunoştinţele;

 îmbogăţeşte experienţa de viaţă şi limbajul copiilor;

 corespunde intereselor copilului de a dobândi cunoştinţe;

 reprezintă o cale sigură ce înlesneşte înţelegerea şi formarea reprezentărilor;

 jocul didactic foloseşte stimuli schimbători, fiind o cale sigură spre succesul şcolar al
elevilor;

 contribuie la dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a perspicacităţii elevilor, a încrederii


acestora în forţe proprii, creează satisfacţii, asigură adaptarea la munca şcolară.

În cadrul orelor, jocul didactic poate fi introdus în orice moment al lecţiei, pentru întelegerea
unor noţiuni, pentru consolidarea cunoşinţelor, în evaluarea formativă, dar şi în momentele în
care elevii dau semne de oboseală, de lipsă de atenţie. Jocul didactic este o formă de activitate
plăcută şi atractivă pentru elevii de vârstă şcolară mica.

Condiţii de aplicare a jocului didactic: (Dezavantaje ale jocului în absența condițiilor)

 jocul să se constituie pe fondul activităţii dominante, urmărindu-se scopul şi sarcinile lecţiei;


 să fie pregătit de către învăţător în direcţia dozării timpului şi a materialului folosit;

 să fie variat, atractiv,să îmbine forma de divertisment cu cea de învăţare;

 să se folosească atunci când copiii dau semne de oboseală;

 să creeze momente de relaxare, de odihnă, în vederea recuperării energiei nervoase a elevilor;

 să antreneze toţi copiii în activitatea de joc;

 să fie proporţionat cu activitatea prevăzută de programă şi structurat în raport cu tipul şi scopul


lecţiei desfăşurate;

 să urmărească formarea deprinderii de muncă independentă;

 după caz, sarcinile didactice ale jocului să fie date diferenţiat pentru a preîntâmpina rămânerea
în urmă la învăţătură;

 să solicite gândirea creatoare şi să valorifice cu maximum de eficienţă posibilităţile


intelectuale ale elevilor;

 activităţile în completare prin joc să fie introduse în orice moment al lecţiei;

 să nu afecteze fondul de timp al lecţiei propriu-zise;

 să fie repartizate, după caz, în diferite secvenţe, sarcinile didactice având caracter progresiv;

 indicaţiile privind desfăşurarea activităţii să fie clare, corecte, precise, să fie conştientizate de
către elevi şi să le creeze o motivaţie pentru activitate;

 activităţile de joc să se desfăşoare într-un cadru activ, stimulativ şi dinamic ;

 să nu se facă abuz de joc, încât procesul de învăţare să se transforme în joc şi să fie luat ca atare
;  să nu fie prea uşoare, nici prea grele ;

 regulile de joc să fie explicate

Lipsa acestor condiții constituie de fapt dezavantaje ale jocurilor didactice.