Sunteți pe pagina 1din 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HILIȘEU-HORIA Nr.

______________/_______________
Jud. Botoşani

PROCES VERBAL

Astăzi____________, are loc întrunirea Comisiei Diriginţilor şi Învăţătorilor, la


propunerea coordonatorului prof. POMPAȘ IULIANA, cu următoarea ordine de zi:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Alte probleme ale activităţii
curente._______________________________________________________________________
- La şedinţă mai participă: directorul unităţii, alte
persoane_______________________________
- Coordonatorul comisiei supune spre aprobare ordinea de zi. Se aprobă cu/fără
amendamente_________________.
- Au loc următoarele
intervenţii:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________
- Coordonatorul comisiei răspunde, completează sau face următoarele precizări:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________

Numele şi prenumele Clasa Semnătura Observaţii


Nr.
dirigintelui
1. POMPAȘ IULIANA V
2. DUMITRU RAMONA-IULIA VI
3. GRIGORUȚĂ COCA VIII
4. VIZITEU GABRIELA V
5. CIOCAN DANIELA VI
6. CUJBĂ CRISTINA VII
7. COSTACHE CEZAR VIII
8. STRATULA LAURA V
9. COBELEA DANIELA VI
10. MACOVEI RALUCA VII
11. ASTEFĂNESEI DANIELA VIII
12.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, într-un singur exemplar,
astăzi______________________, în prezenţa celor menţionaţi.

Coordonatorul Comisiei,