Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învăţământDIPLOMA
Se acordă elev ....................... ,

pentru participarea la proiectul educaţional


„Treziţi-vă! Acesta este apelul “Săptămâna Educației Globale”
final pentru climă”
coordonator ..
18 – 24 noiembrie 2019

Director,
Coordonator educativ,

An şcolar 2019-2020