Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

Nr. 1 din data de…………………

Subsemnata, cetatean roman, de sex femeiesc, domiciliata in Mun. Bucuresti, , in


calitate de asociat unic al si Nr. de ordine in Registrul Comertului CIF am decis:

Inchiderea punctului de lucru din Bucuresti, identificat cu spatiul S7 in suprafata de 9 mp,


spatiu care face obiectul contractului de inchiriere nr. Celelalte prevederi ramanand
neschimbate.

ASOCIAT UNIC: