Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare practică la geografie nr.

1
„Evaluarea dinamicii și structurii populației din localitatea natală”
Clasa IX___ Numele, prenumele elevului_____________________________________________
Nr. Item Scor
I. Analiând datele colectate privind numărul populației din localitatea natală, în ultimul deceniu, L4
întocmește un grafic, care reflectă dinamica acestui indicator și explică două cauze ce determină 05
această dinamică. 16
anii 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 27
mii loc. 662,0 662,0 660,7 662,2 661,2 660,2 658,4 663,1 663,2 663,4 38
II. Utilizând datele colectate privind numărul născuților și decedaților din localitatea natală, calculeaz L
rata natalității, mortalității și bilanțul natural, reprezentând datele obținute în tabelul propus mai jos. 0
anii 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1
natalitatea 5567 5556 5515 5260 6050 5690 5648 5616 6077 6179 2
(mii.loc.) 3
rata
4
natalității
mortalitate 5
5146 4982 5207 5257 5183 5538 5203 5344 5156 5159
(mii loc). 6
rata 7
mortaității. 8
bilanț 9
natural %
10
III. Descrie succint principalele forme de migrații din localitatea natală și explică două cauze ce L
determină fenomenele migratorii. 0
__________________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________________ 3
4
IV. Calculează ponderea populației pe grupe de vârste și genuri în totalul populației localității și indică L
două deosebiri comparativ cu valorile medii pe țară, în baza datelor colectate, în ultimul an. 0
Structura pe genuri a populației în or.Chișinău (anul 2010) 1
Total Bărbați (mii loc.) Ponderea ( %) Femei (mii loc.) Ponderea ( %) 2
785600 368856 416744 3
Structura pe grupe de vârstă a populației în or.Chișinău(anul 2010) 4
Total 0-15ani Ponderea (%) 16-59ani Ponderea (%) peste 60ani Ponderea (%) 5
785600 118089 569556 97955 6
a)________________________________________________________________________________ 7
_________________________________________________________________________________
b)________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
V. Apreciază gradul de asigurare a localității natale cu resurse umane de muncă și descrie principalele L
activități ale populației, utilizând datele colectate. 0
__________________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________________ 4
VI. Propune două măsuri de îmbunătățire a situației demografice din localitatea natală și utilizarea L
rațională a resurselor de umane muncă. 0
a) ________________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________________ 2
b) ________________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________________ 4
Nota____ puncte Nota ______________________________