Sunteți pe pagina 1din 14

Test de examen nr. 1 1. In statistic utilizm des noiunea de .......... ... .........

care prezint proprietatea de a fi variabile ca form de manifestare individual n timp, n spaiu i sub raport organizatoric si a cror lege de apariie nu poate fi cunoscut i verificat dect la nivelul ntregului ansamblu. .. ..

2. Stabiliti tipul pentru urmatoarea caracteristic salariaii unei firme dupa starea civil. ncercuii variantele corecte. a. primara; b. derivata; c. continua; d. atributiva nenumerica; e. atributiva numerica; f. nealternativa; g. discret 3. Se dau urmatoarele perechi de variabile (X,Y) 1. nivelul tehnic al muncii, consumul de timp de munca si productivitatea muncii 2. vechimea in munca, timpul lucrat si salariul nominal 3. investitiile in masini si utilaje si productivitatea muncii 4. consumul de bunuri materiale si servicii si veniturile reale Stabiliti care dintre acetse perechi au legatura directa. a. puncte 0.75 4. Se dau urmtoarele date privind evoluia cifrei de afaceri la o societate comercial pe o perioad de cinci ani: Anul cifra de afaceri (mii lei ) 2000 325 2001 340 2002 358 2003 365 2004 375 1,2,4 b. 2,3 c. 1,2,3,4

S se determine sporul mediu al cifrei de afaceri. (fara rotunjuri) a. 12,0; b. 12,2; c. 12,5; 5. Cunoscnd valoarea produciei realizate i indicii individuali ai volumului fizic pentru dou produse: Produsul A B Total Valoarea produciei q0p0 720 300 1020 q1p1 800 370 1170 Indicii volumului fizic% +7,2 -1,3 x

Indicele mediu aritmetic va fi x,xxx;

(fara rotunjuri)

6. .. ..este definit ca valoare curent de pia a tuturor bunurilor i serviciilor finale produse de agenii naionali ntr-o perioad de un an. .................. ............... ............

7. Urmtorul raport 1. rata general a omajului; 2. rata parial de omaj; 3. rata integral de omaj; a. b. c. 1; 2; 3;

indic:

8. Urmtoarea diferen ENE-DRT indic: ncercuii varianta corect. 1. valoarea adugat net; 2. excedentul brut de exploatare; 3. profitul;

9. La nivel macroeconomic se cunosc urmatoarele date: - dinamica produsului intern brut 108,2% - dinamica fondurilor fixe 109,4% Determinati dinamica eficientei utilizarii fondurilor fixe. (fara rotunjuri) a. b. c. 0,994 0,992 0,989

10. Pentru doi ani consecutivi se cunosc date referitoare la: salariul mediu nominal, anual modificarea preurilor i structura cheltuielilor de consum ale unei familii: Indicatorul 1. Salariul nominal anual 2. Indicele preurilor i tarifelor serv. m.a m na Simbol Sna Ipc IPCalim IPCnealim 2002 42.750.000 x x x Anul 2003 46.150.000 117,3 119,2

serv 3. Structura cheltuielilor de consum m.a m na serv

iPCserv Cts Csa Csna Csserv

x 100,0 63 9 28

122,1 X

Indicele salariului mediu real este: (fara rotunjuri)

a. b. c.

92,42%; 90,86% 93,73%;

Test de examen nr. 2 1. .......... ...... ........... se mai numesc i atipice deoarece forma lor de manifestare individual este diferit, sau fenomene de tip colectiv, deoarece legitatea de producere a lor nu poate fi cunoscut i verificat n fiecare caz n parte ci numai la nivel de ntreg. .. .. 2. Stabiliti tipul pentru urmatoarea caracteristic numrul nou nscuilor vii din luna august 2012. ncercuii variantele corecte. a. primara; b. derivata; c. continua; d. atributiva nenumerica; e. atributiva numerica; f. nealternativa; g. discret h. de timp 3. Se dau urmatoarele perechi de variabile (X,Y): 1. productivitatea muncii si costurile de productie 2. cererea de bunuri materiale si servicii si salariul real 3. cresterea indicelui preturilor de consum si salariul real 4. consumul de carne pe locuitor si populatie Stabiliti care dintre aceste perechi au legatura inversa. a. 1,2 b. 3,4 c. 1,3 puncte 0.75 4. Se dau urmtoarele date privind gruparea salariailor dup salariul mediu

Grupe de salariai dup salariul Numr de salariai mediu fi (mil. Lei) 3 13* 30 13 23 90 23 33 80 Artai dac modulul are valoarea: (fara rotunjuri) a. b. c. 21,57; 21,44; 21,73;

5. Cunoscnd valoarea produciei realizate i indicii individuali ai volumului fizic: pentru dou produse Produsul q0p0 A B Total 270 370 640 Valoarea produciei q1p1 310 465 775 Indicii pretului ori 2,2 1,6 x

Indicele mediu armonic va fi: (x,xx) (fara rotunjuri).

6. Salariul nominal brut reprezint suma de bani primit de angajat pentru munca prestat i cuprinde: 1. sume bneti i drepturi n natur ce revin salariailor pentru munca prestat; 2. sporurile i indemnizaiile acordate ca procent din salariu sau ca sume fixe; 3. sumele aferente timpului nelucrat (indemnizaiile pentru concediile de odihn i studii, sumele aferente concediilor medicale); 4. premii pltite din fondul de salarii din profitul net; 5. contravaloarea produselor consumate realizate din gospodria proprie; a. b. 2, 3, 4; 1, 2. 3. 4;

7............ ............ ..... este definit ca valoarea net total de pia a bunurilor i serviciilor finale, produse de agenii interni ntr-o perioad de timp. .. .

8. Sistemul economiei nationale este un: a. sistem independent b. sistem cibernetic izolat c. sistem cibernetic in care interactioneaza structura, comportamentul si functionalitatea d. sistem dependent de alte sisteme

9. Veniturile disponibile ale unei familii de salariai au crescut n luna iunie fa de luna mai a anului 2012 de la 36.870 mii lei la 40.450 mii lei. n aceeai perioad indicele preurilor de consum a crescut cu 19,3%. Stabilii care este puterea de cumprare pentru familia analizat n perioada de referin: (fara rotunjuri) a. b. c. 91,96%; 95,06%; 97,3%;

10. La nivelul ramurii de constructii se cunosc urmatoarele date pentru doi ani consecutivi: Date Simbol 2004 2005 Eficienta fondurilor Ef 743 821 fixe Indicele fondurilor fixe IFf 100 +9,5 Populatia ocupata PO 370 395 (mii pers.) Indicele productivitatii muncii va fi: (fara rotunjuri) a. b. c. 1,174 1,132 1,098

Test de examen nr.3 1. Spre deosebire de fenomenele care se produc pe baza legilor dinamice i care apar ca fenomene identice, .............. ...... ....... sunt fenomene asemntoare a cror lege de apariie nu poate fi cunoscut i verificat dect la nivelul ntregului ansamblu. .. .. puncte 0.50 2. Stabiliti tipul pentru urmatoarea caracteristic producia realizat la 30 iunie la o societate comercial. ncercuii variantele corecte a. primara; b. derivata; c. continua; d. atributiva nenumerica; e. atributiva numerica; f. nealternativa;

g. discret h. de timp puncte 0.50 3. Se dau urmatoarele perechi de variabile (X,Y) 1. nivelul tehnic al muncii, consumul de timp de munca si productivitatea muncii 2. vechimea in munca, timpul lucrat si salariul nominal 3. investitiile in masini si utilaje si productivitatea muncii 4. consumul de bunuri materiale si servicii si veniturile reale Stabiliti care dintre aceste perechi au legaturi stochastice. a. b. c. 1,2 2,3 1,2,4

puncte 0.75 4. Cifra de afaceri la S.C. Cristal S.R.L. a crescut n primii cinci ani de la nfiinare cu 1,4% cu 2,1% timp de doi ani si cu 0,5% n ultimii patru ani. Care a fost creterea medie a cifrei de afaceri n perioada respectiv? (fara rotunjuri) a. b. c. 1,2%; 1,1%; 1,3%

5. Secia

Salariul mediu lunar (mii lei)

Numrul mediu scriptic

Situaia Fondul de salarizare FS = S x T

S0
I II III Total 4000 4100 4230

S1

T0
50 40 45 135

T1

S0T0 4050 4125 4260 53 48 49 150 200000 164000 190350 554350

S1T1 214650 198000 208740 621390

S0T1 212000 196800 207270 616070

salariilor lunare i a numrului de personal, pentru dou luni consecutive, n trei secii ale unei societi comerciale se prezint astfel: a. Indicele cu puncte 2.00 structur variabil este: xxx,xx% (fara rotunjiri)

6. ............ ........... ............. exprim valoarea net a bunurilor i serviciilor finale, produse de agenii economici naionali ntr-o perioad determinat de timp. puncte 0.50 7. Operaiunile ntre agenii economici, agregate n funcie de natura lor sunt: 1. operaiuni cu bunuri i servicii; 2. operaiuni de repartiie; 3. operaiuni financiare; a. b. c. 1, 2, 3; 1, 3; 1;

puncte 0.50 8. Urmtoarea diferen ENE-DRT indic: a. valoarea adugat net; b. excedentul brut de exploatare; c. profitul;

puncte 0.75 9. Se cunosc date referitoare la veniturile populaiei la nivelului anului 2004: - venituri din munc i din proprietate ale menajelor 1230900 mii lei; - veniturile populaiei din transferuri curente 248600 mii lei; - transferuri curente suportate de populaie 193500 mii lei; Determinai veniturile disponibile ale menajelor la nivelul anului 2004. a. 1307000; b. 1317000; c. 1286000; 10. La nivel macroeconomic se cunosc urmatoarele date pentru doi ani consecutivi Date Indicele fondurilor fixe Produsul Intern Brut in preturi curente Indicele deflator PIB Indicele ppopulatiei ocupate Simbol IFf PIB IDPIB IPO 2005 100 850600 1oo 2006 +1,1 960300 +1,2 ori -5

Indicele eficientei utilizarii fondurilor fixe va fi: a. 0,766 b. 0,878 c. 0,929

Test de examen nr. 4 1. In statistic utilizm des noiunea de .......... ... ......... care prezint proprietatea de a fi variabile ca form de manifestare individual n timp, n spaiu i sub raport organizatoric si a cror lege de apariie nu poate fi cunoscut i verificat dect la nivelul ntregului ansamblu. .. .. puncte 0.50 2. Stabiliti tipul pentru urmatoarea caracteristic populaia colar la 1 09 2012. ncercuii variantele corecte. a. primara; b. de timp; c. continua; d. atributiva nenumerica; e. atributiva numerica; f. nealternativa; g. discret puncte 0.50 3. Se dau urmatoarele perechi de variabile (X,Y) 1. nivelul tehnic al muncii, consumul de timp de munca si productivitatea muncii 2. vechimea in munca, timpul lucrat si salariul nominal 3. investitiile in masini si utilaje si productivitatea muncii 4. consumul de bunuri materiale si servicii si veniturile reale Stabiliti care dintre acetse perechi au legatura directa. a. puncte 0.75 4. Se dau urmtoarele date privind evoluia cifrei de afaceri la o societate comercial pe o perioad de cinci ani: Anul cifra de afaceri (mii lei ) 2000 325 2001 340 2002 358 2003 365 2004 375 1,2,4 b. 2,3 c. 1,2,3,4

S se determine indicele mediu al cifrei de afaceri. (fara rotunjuri) a. 1,035 b. 1,022; c. 1,042; 5. Situaia salariilor lunare i a numrului de personal, pentru dou luni consecutive n trei secii ale unei societi comerciale se prezint astfe

Secia

Salariul mediu lunar (mii lei)

Numrul mediu scriptic

Fondul de salarizare FS = S x T

S0
I II III Total 4000 4100 4230

S1

T0
50 40 45 135

T1

S0T0 4050 4125 4260 53 48 49 150 200000 164000 190350 554350

S1T1 214650 198000 208740 621390

S0T1 212000 196800 207270 616070

a. Indicele cu structur fix este: xxx,xx% (fara rotunjiri)

6. .. ..este definit ca valoare curent de pia a tuturor bunurilor i serviciilor finale produse de agenii naionali ntr-o perioad de un an.

7. Urmtorul raport 1. rata general a omajului; 2. rata parial de omaj; 3. rata integral de omaj; a. b. c. 1; 2; 3;

indic:

8. Urmtoarea diferen ENE-DRT indic: 1. valoarea adugat net; 2. excedentul brut de exploatare; 3. profitul; a. b. c. 1; 2; 3;

9. La nivel macroeconomic se cunosc urmatoarele date: - dinamica produsului intern brut 118,2% - dinamica fondurilor fixe 120,4% Determinati dinamica eficientei utilizarii fondurilor fixe. (fara rotunjuri)

a. b. c.

0,994 0,981 0,989

10. Pentru doi ani consecutivi se cunosc date referitoare la: salariul mediu nominal, anual modificarea preurilor i structura cheltuielilor de consum ale unei familii: Indicatorul 1. Salariul nominal anual 2. Indicele preurilor i tarifelor serv. m.a m na serv 3. Structura cheltuielilor de consum m.a m na serv Simbol Sna Ipc IPCalim IPCnealim iPCserv Cts Csa Csna Csserv 2002 42.750.000 x x x x 100,0 53 19 28 Anul 2003 46.150.000 117,3 119,2 122,1 X

Indicele preurilor de consum este: (fara rotunjuri)

a. b. c.

119,005%; 119,014% 119,037%;

Test de examen nr.5 1. Spre deosebire de fenomenele care se produc pe baza legilor dinamice i care apar ca fenomene identice, .............. ...... ....... sunt fenomene asemntoare a cror lege de apariie nu poate fi cunoscut i verificat dect la nivelul ntregului ansamblu. .. .. puncte 0.50 2. Stabiliti tipul pentru urmatoarea caracteristic crile vndute ntr-o librrie n luna iulie 2012. ncercuii variantele corecte a. primara; b. derivata; c. continua; d. atributiva nenumerica; e. atributiva numerica; f. nealternativa; g. discret

h. de timp puncte 0.50 3. Se dau urmatoarele perechi de variabile (X,Y) 1. nivelul tehnic al muncii, consumul de timp de munca si productivitatea muncii 2. vechimea in munca, timpul lucrat si salariul nominal 3. investitiile in masini si utilaje si productivitatea muncii 4. consumul de bunuri materiale si servicii si veniturile reale Stabiliti care dintre aceste perechi au legaturi stochastice. a. b. c. 1,2 2,3 1,2,4

puncte 0.75 4. Cifra de afaceri la S.C. Cristal S.R.L. a crescut n primii cinci ani de la nfiinare cu 1,4% cu 2,1% timp de doi ani si cu 0,5% n ultimii trei ani. Care a fost creterea medie a cifrei de afaceri n perioada respectiv? (fara rotunjuri) a. b. c. 1,2%; 1,1%; 1,3%

Secia

Salariul mediu lunar (mii lei)

Numrul mediu scriptic

Fondul de salarizare FS = S x T

S0
I II III Total 4000 4100 4230

S1

T0
50 40 45 135

T1

S0T0 4050 4125 4260 53 48 49 150 200000 164000 190350 554350

S1T1 214650 198000 208740 621390

S0T1 212000 196800 207270 616070

5.Situaia salariilor lunare i a numrului de personal, pentru dou luni consecutive, n trei secii ale unei societi comerciale se prezint astfel a. Indicele de puncte 2.00 modificare a structurii xxx,xx% (fara rotunjiri)

6. ............ ........... ............. exprim valoarea net a bunurilor i serviciilor finale, produse de agenii economici naionali ntr-o perioad determinat de timp. puncte 0.50 7. Operaiunile ntre agenii economici, agregate n funcie de natura lor sunt: 1. operaiuni cu bunuri i servicii; 2. operaiuni de repartiie; 3. operaiuni financiare; a. b. c. 1, 2, 3; 1, 3; 1;

puncte 0.50 8. Urmtoarea diferen ENE-DRT indic: a. valoarea adugat net; b. excedentul brut de exploatare; c. profitul;

puncte 0.75 9. Se cunosc date referitoare la veniturile populaiei la nivelului anului 2004: - venituri din munc i din proprietate ale menajelor 14230900 mii lei; - veniturile populaiei din transferuri curente 2148600 mii lei; - transferuri curente suportate de populaie 293500 mii lei; Determinai veniturile disponibile ale menajelor la nivelul anului 2004. a. 13070000; b. 13170000; c. 16086000; 10. La nivel macroeconomic se cunosc urmatoarele date pentru doi ani consecutivi Date Indicele fondurilor fixe Produsul Intern Brut in preturi curente Indicele deflator PIB Indicele ppopulatiei ocupate Simbol IFf PIB IDPIB IPO 2005 100 870400 1oo 2006 +1,1 980500 +1,2 ori -5

Indicele produsului intern brut in preturi comparabile va fi: a. 0,966 b. 0,938 c. 0,929

Rspunsuri: Test 1 1. Fenomene de mas 2. A, d. F, g 3. 1,2,3,4 4. 12,5 5. 1,047 6. PNB 7. A 8. C 9. C 10. 90,86% Rspunsuri Test 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Fenomene de mas A,e,f,g,h, C A = 21,57 1,79 B PIN C 91,96 1,132

Rspunsuri Test 3 1. Fenomene de mas 2. A,c,e,f,h 3. a 4. 1,1% 5. 100,88% 6. PNN 7. A 8. C 9. C 10. 0,929 11. Raspunsuri Test 4 1Fenomene de masa 2. a,b,e,f,g, 3.c 4.a 5. 100.86% 6.PNB 7. a 8.c 9. b 10. 119,005% Raspunsuri Test 5 1.Fenomene de masa

2. a,e,f,g,h 3.a 4.b 5.100,02% 6.PNN 7. a 8.c 9.c 10. 0,938