Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Care din variabilele urmatoare este dihotomica:


a. Data nasterii
b. Sexul
c. Greutatea
d. Inaltimea
e. Culoarea ochilor
2. Ce este o variabila continua?
a. O variabila care are un numar fix de valori
b. O variabila care permite ca intre 2 valori succesive sa se poata interpune o alta
valoare intermediara
c. O variabila care accepta doar numere intregi
3. Care din urmatoarele variabile poate fi considerata nominala:
a. Inaltimea
b. Culoare ochilor
c. Stadiul dezvoltarii inteligentei
d. Piramida nevoilor umane
e. Rangurile unor scolari intr-o clasa
4. Care din urmatoarele forme de distributie discrimineaza cel mai bine subiectii cu
rezultate foarte bune la o examinare psihologica
a. Distributia cu asimetrie de dreapta
b. Cu asimetrie de stanga
c. Distributia normala
5. In ce tip de distributie media, mediana si valoarea mod se identifica:
a. Asimetrie de dreapta
b. Asimetrie de stanga
c. Normala
6. Riscul de eroare apare la nivelul:
a. Parametrilor
b. Estimatiilor
c. Parametrilor si estimatiilor
7. Cuantilul este:
a. Un interval valoric
b. O borna valorica care separa doua couantumuri procentuale complementare
c. O valoare a variabilei care se repeat
8. Care din urmatorii indicatori statistici se refera la nivelul boltirii:
a. Varianta
b. Abaterea quartila
c. Sckwenes
d. Kurtosis
e. a+b

f. c+d
9. In ce zona discrimineaza mai bine clasele standard construite prin procedeul cunatilelor:
a. In zona central a distributiei
b. In zona extrema superioara
c. In zona extrema inferioara
10. Abaterea standard este:
a. Radacina patrata din variant
b. Media asimetrica a abaterilor abs. de la medie
c. Media aritm. a patratelor abaterilor de la medie
d. Radacina patrata din abaterea de la medie
11. Variatia intraindividuala este:
a. Seria de valori care exprima rezultatele aceluiasi individ la o anumita solicitare in
diferite moment temporal
b. Seria de valori care este exprimata prin valori represent. a diferite grupuri
c. Seria de valori care provine de la indivizi diferiti si exprima rezultatele la acelasi
tip de solicitare
12. Reprezentativitatea este o caracteristica a:
a. Grupului
b. Esantionului
c. Populatiei
13. Esantioanele dependente sunt constituite din:
a. Aceeasi indivizi inainte si dupa aplicarea unui tratament experimental
b. Ansambluri de indivizi diferite dar care au fost anterior egalizate
c. Indivizi diferiti aflati in situatii distinct
d. a+c
e. a+b
14. Operatia prin care dintr-o scala cu m categorii obtinem o scala cu n categorii in care m>n
se numeste:
a. ordonare
b. grupare
c. rafinare
d. cumulare
15. Care este valoarea indicelul Sckwenes la o distributie normala:
a. 1
b. 0
c. 3,5
16. Entropia este un indicator spefici pentru:

a. Scala nominala
b. Scala de raport
c. Scala de interval
17. Care din urmatoarele exigente ale contruirii unor tabele statistice este falsa:
a. Sa cuprinda numai informatii strict necesare
b. Sa admita rubric incomplete
c. Notele explicative trebuie sa indice sursa datelor
d. Sa faciliteze perceptia rapida si exacta a informatiilor prezentate
18. Daca valoarea indicelui Kurtosis este semnificativ < 3 atunci avem o distributie:
a. Asimetrica pozitiva
b. Asimetrica negative
c. Platicurtica
d. Leptocurtica
19. Intr-o distributie cu o asimetrie pozitiva, care este ierarhia valorica a indicatorilor de
nivel:
a. 1 media, 2 valoarea mod, 3 mediana
b. 1 valoarea mod, 2 mediana, 3 media
c. 1 media, 2 mediana, 3 valoarea mod
20. In urma unei operatii de cvintilare obtinem:
a. 4 intervale
b. 5 intervale
c. 6 intervale
d. oricate intervale in functie de situatie
21. Scorul care imparte distributia in doua parti egale sau cat mai aproape ca valoare se
numeste:
a. Valoare mod
b. Media aritmetica
c. Mediana
d. Decila
22. Amplitudinea semnifica:
a. Numarul de variante de variatie care exista
b. Numarul de variante de variatie care pot exista intre doua scoruri
c. Centrul intervalului
d. Numarul care ne indica de cate ori se repeta un scor
23. Care din urmatoarele scale de masura pot fi considerate slabe:
a. Nominala
b. Ordinala
c. De interval
d. De raport

e. a+b
f. c+d
24. Care este nivelul maxim de masurare pentru variabila tipul de temperament:
a. nominal
b. ordinal
c. de interval
d. de raport
25. Un cercetator raporteaza ca rezultatele obtinute pe esantionul studiat pot fi extrapolate la
nivelul intregii populatii. Acest rationament apartine statisticii:
a. Descriptive
b. Inferentiale
c. a+b
26. Amplitudinea este un indicator de:
a. Nivel
b. Imprastiere
c. Asimetrie
d. Exces
27. In cazul scorurilor aberante indicatorul statistic care isi pierde relevanta este:
a. Amplitudinea
b. Media
c. Mediana
d. b+c
28. Pentru a folosi clase nominalizate folosim:
a. Media
b. I.V.C
c. Abaterea standard
d. a+c
e. b+c]
29. Frecventele relative incrucisate se obtin prin:
a. Divizarea fiecarei frecvente absolute la totalul general N
b. Divizarea fiecarei frecvente relative la totalul general N
c. Inmultirea frecventei absolute cu totalul general
d. Aditia in coloana
30. Varianta de variatie reprezinta:
a. Proprietatea a lua anumite valori
b. Oscilatiile valorice a unei variabile
c. Valoriile particulare a unei variablie