Sunteți pe pagina 1din 1
MINISUBMARINUL Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani, jud. Neamţ CIOBANU ADELINA, Prof. coord DIAC ELIZA

MINISUBMARINUL

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani, jud. Neamţ

CIOBANU ADELINA,

Prof. coord

DIAC ELIZA

VACARU

ANGELA

ARHIMEDE a fost unul dintre cei mai cunoscuţi matematicieni şi inventatori din Grecia Antică. Fiu al unei familii nobiliare greceşti, se naşte în anul 287 î.Hr., în oraşul Siracuza, insula Sicilia. Şi-a început învăţătura acasă, cu dascăli angajaţi. Îşi continuă studiile în Alexandria, într-o şcoala de înalt prestigiu în care existau profesori savanţi, cum este matematicianul Euclid. Acolo a beneficiat de cea mai bine înzestrată bibliotecă a antichităţii. După câţiva ani de studii, Arhimede a revenit în Siracuza unde s-a dedicat cercetărilor ştiinţifice.Rezultatul acestor cercetări a constat într-o serie de invenţii care au avut o însemnătate majoră în evoluţia tehnicii. Arhimede a descoperit principiul spiralei, pe a cărui aplicabilitate a fost realizat şurubul fără sfârşit, şurubul elevator, mufa, roata dinţată. Pe când se afla în baia publică, Arhimede a sesizat că fără să înoate există în apă o forţă care îl împingea spre suprafaţă. Experimentând scufundarea mai multor tipuri de corpuri având diferite densităţi a formulat legea fundamentală a hidrostaticii, intrată în ştiinţă sub numele de Legea lui Arhimede:“Un corp scufundat într-un lichid sau gaz este împins ascendent pe verticală cu o forţă egală cu greutatea volumului de lichid sau gaz dizlocat.” Atunci când forţa determinată de presiunea lichidului este mai mare decât greutatea corpului acesta pluteşte, iar atunci când cele doua forţe sunt egale obiectul ramâne în echilibru în lichid. Arhimede aflase cum poate să măsoare densitatea unui obiect de formă neregulată. Pentru verificarea cununii regelui, el a introdus-o în apă şi a măsurat cantitatea de lichid dislocată de ea. Apoi a observat că o cantitate egală de aur pur dislocă mai puţină apă; era clar că acea coroană era falsificată. Aplicaţii ale legii lui Arhimede: Forţa arhimedică permite plutirea vapoarelor şi a baloanelor. Dacă forţa arhimedică nu este suficientă pentru a provoacă plutirea, ea provoacă micşorarea greuţăţii aparente a corpului.Exemple:*Navele,*Submarinul, *Batiscaful , *Baloanele umplute cu hidrogen. PROIECT: MINISUBMARINUL MATERIALE NECESARE: flacon mare din plastic, nisip, pâlnie din plastic, bazin cu apă , 2 flacoane mici din plastic, perforator, foarfece, 2 paie din plastic , benzi din plastic, plastilină, 2 cleme mari. Aşezaţi modelul de submarin într-un bazin cu apa. Având clamele ataşate, ar trebul sa plutească. Indepărtati clamele si apa va inunda bazinele flotabile. Submarlnul se va scufunda

apa va inunda bazinele flotabile. Submarlnul se va scufunda Bibliografie: - 150 de mari experimente ştiinţifice,
apa va inunda bazinele flotabile. Submarlnul se va scufunda Bibliografie: - 150 de mari experimente ştiinţifice,
apa va inunda bazinele flotabile. Submarlnul se va scufunda Bibliografie: - 150 de mari experimente ştiinţifice,

Bibliografie:

- 150 de mari experimente ştiinţifice, Editura Aquila - Faimoşii inventatori şi descoperirile lor epocale,Boris Crăciun, Editura Porţile Orientului, Iaşi, 1996