Sunteți pe pagina 1din 18

1

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”


Facultatea de Management Financiar – Contabil – Craiova
SUBIECTE DE EXAMEN
La disciplina „STATISTICA”
An II- Contabilitate si informatica de gestiune
Semestrul I

1. Ce presupune statistica practica?


Culegera,inregistrarea fenomenelor,prelucrarea si analiza acestora.

2. Ce sunt fenomenele de masa?


Fenomenele care se produc intr-un numar mare de cazuri prezentand
anumite particularitati.

3. Ce presupune „Legea numerelor mari”?


Presupune luarea in studiu a tuturor cazurilor individuale pentru
intreg ansamblul.

4. Care este obiectul de studiu al statisticii?


Aspectele cantitative si calitative ale fenomenelor de masa.

5. Ce este metoda statistica?


Este totalitatea procedeelor de observare
inregistrare,grupare)centralizare,identificarea indicatoarelor statistice
,analiza a fenomenelor si proceselor studiate.

6. Care sunt notiunile (conceptele) de baza ale statisticii?


Statistica foloseste concepte de baza cu care opereaza in toate etapele
cercetarii ,acestea sunt:
-colectivitatea statistica,unitati statistice
-caracteristicile statistice,datele statistice,mesajul statistic.

7. Ce reprezinta colectivitatea statistica?


Totalitatea elementelor de aceeasi natura supusa unui studiu statistic.

8. Cum se mai numeste colectivitate statistica?


Populatia statistica.

9. Cand se constituie „masa elementelor” într-o colectivitate statistica?


Numai daca exista o serie de trasaturi esentiale comune intre elemente.

10. Cum sunt colectivitatile statistice?


Statistice si dinamice.

1
11. Ce reprezinta unitătile statistice?
Elemente constitutive ale colectivitatii statice si dinamice.

12. De cate feluri sunt unitătile statistice?


-simple(persoana sau muncitorul)
-complexe(familia,echipa,sectia)

13. Ce reprezinta caracteristicile statistice?


Criteriile pe baza carora se caracterizeaza (identifica)unitatile colectivitatii.

14. De cate feluri sunt caracteristicile statistice?


-timp
-spatiu
-atributive

15. Ce sunt datele statistice?


Caracterizari numerice de timp ,spatiu si organizatorice.

16. Ce este mesajul datelor?


Expresi numerica a unei determinari obiective obtinuta in urma unei
cercetari statistice.

17. Cine gestioneaza întreaga informatie statistica in Romania?


INS(Institutul National de Statistica)

18. Ce activitati coordonează Institutul National de Statistica (INS)?


Culegerea,prelucrarea si analiza datelor statistice,furnizarea
informatiilor necesare pe plan intern si extern.

19. Care sunt principiile organizarii statistice in Romania?


Autonomie,specializare,autenticitate,transparenta,confidentialitate,pro
portionalitate,ideologie.

20. Ce reprezintă Sistemul informational statistic (SIS)?


Un ansamblu integrat de mijloace si metode de culegere
,prelucrare,analiza si transmitere a informatiilor.

21. Cum se realizeaza in practica Sistemul informational economico-social?(SIE)


In evidenta economica.

22. Ce foloseste evidenta statistica pentru caracterizarea activitatii economico -


sociale?
Informatiile furnizate de evidenta contabila si tehnico-operativa(primara)

2
23. In ce categorii de stiinte se incadreaza statistica economica si Sociala?
Un sistem in stiinte economice.

24. Ce este cercetarea statistica?


Totalitatea operatiunilor de culegere si observare(inregistrare)a informatiilor
pentru conducerea proceselor economice si sociale.

25. Cum se efectueaza clasificarea statistica?


Dupa criterii exprimate nominal in termini economici si sociali.

26. Care sunt cerintele clasificarii statistice?


Completitudinea,unicitatea,omogenitatea.

27. Ce este clasificarea statistica taxonomica?


Clasificarea ale carei elemente sunt caracterizate prin completitudine si
unicitate.

28. Ce sistem se utilizează în clasificarea statistica?


Sistemul unitar de clasificari si nomenclatoare social economice.

29. Care sunt clasificarile utilizate în statistica?


-clasificarea activitatilor economice national,(C AEN)
-clasificarea unitara a produselor si serviciilor (C U P S )
-ocupatiilor de profesii
-fondurilor fixe

30. Care sunt nomenclatoarele utilizate în statistica?


-nomenclatorul unitar al indicatorului dezvoltarii socale (NUIDS)
-sistemul informatic registru al unitatilor economice si sociale (SIRUES)

31. Ce este observarea statistica?


Inregistrarea datelor (informatiilor)dupa o metodologie unitara.

32. Ce metode se folosesc în observarea statistica?

Inregistrarea directa a faptelor observate,interogarea,inregistrarea pe baza


de documente in system informational.

33. Care sunt criteriile alegerii metodelor de observare?


Scopul observarii,calitatea datelor,mijloacele materiale si banesti
disponibile,personalul de observare(inregistrarea existenta).

34. Ce reprezinta un formular de cercetare statistica?


Un document prin care unitatea prezinta periodic organelor statistice
rezultatele activitatii pe o perioada anume.

3
35. Ce este recensamantul?
O metoda de inregistrare statistica dupa criterii unitare si simultane de la
toate unitaile cercetate.

36. Din punct de vedere economic de cate feluri sunt recensamintele?


Industriale si agricole.

37. Care este periodicitatea recensamantului la populatie?


10 ani

38. Care este periodicitatea recensamantului în agricultura?


15 ani

39. Care este periodicitatea recensamantului în economie?


5 ani

40. Ce este sondajul?


O metoda de cercetare statistica selective.

41. Ce este ancheta statistica?


O metoda de cercetare statistica prin care se culeg date ,informatii de la
populatie prin chestionare speciale de inregistrare.

42. Ce este observarea partii principale?


O metoda de inregistrare partiala.

43. Ce este monografia?


O metoda statistica prin care se studiaza aprofundat o unitate economica si
sociala..

44. Care sunt tipurile de anchete prin sondaj?


-ancheta integrate in gospodarii (A I G )
-ancheta asupra fortei de munca in gospodarii (AMIGO)
-ancheta structurala in intreprinderi (AIS)

45. Care este obiectivul anchetei integrate în gospodarii (A.I.G.)?


Toate fenomenele proprii unei gospodarii.

46. Care este obiectivul anchetei asupra fortei de muncă în gospodarii (AMIGO)?
Evaluarea populatiei active ocupate sau in somaj si a populatiei inactive.

47. Ce obiectiv are ancheta structurala in intreprinderi (AS)?


Sa ofere anual informatii pentru caracterizarea sistemului productiv si
comercial.

4
48. Ce masuri importante cuprinde programul de cercetare statistica?
Stabilirea problemei de cercetat ,elaborarea programului
De cercetare,stabilirea echipei de cercetare,prezentarea datelor, prelucrarea
si analiza, dezvoltarea lor.

49. Cate categorii de masuri se folosesc în ancheta sociala?


Metodologice si economice.

50. Cum se efectuează controlul în cadrul programului de cercetare


statistica?
In doua directii:
-completitudinea datelor
-calitatea datelor

51. Care sunt etapele prelucrarii datelor statistice?


-programul prelucrarii
-metodele si procedeele de cadru statistic
-formele de prezentare si reprezentare.

52. Care sunt procedeele de prelucrare a datelor statistice?


-prelucrarea manuala
-procedeul fiselor
-procedeul procedarii manuale

53. De cate feluri este centralizarea datelor statistice?


-centralizarea simpla
-pe grupe

54. Ce este gruparea statistica?


Impartirea unitatilor in grupe omogene in functie de variatia uneia sau mai
multe caracteristici.

55. Ce este gruparea omogena?


Clasa de unitati in interiorul careia variatia caracteristica este minima.

56. Ce este variatia statistica?


Nivelul sau valoarea prin care se manifesta o caracteristica inregistrata intr-o
observatie statistica
57. Ce este amplitudinea variatiei statistice?
Campul de imprastiere a variantelor intr-o inregistrare statistica.

58. Ce este frecventa sau ponderea în statistica?


Numarul de unitati la care se intalneste acelasi nivel de dezvoltare sau forme
de manifestare.

5
59. Care sunt formele de prezentare si reprezentare a datelor statistice?
-tabelele statistice
-seriile statistice
-reprezentarile grafice

60. Care sunt principiile intocmirii tabelelor statistice?


-elementele tabelului statistic
-felurile sau tipurile tabelului statistic
-reguli de intocmire si interpretare a tabelelor statistice

61. Care sunt elementele tabelului statistic?


-subiectul tabelului(colectivitatea la care se refera)
-predicatul tabelului(caracteristicile de centralizare)

62. Care sunt tipurile de tabele statistice?


-tabele simple
-tabele pe grupe
-tabele de asociere

63. Ce sunt seriile statistice?


O corespondenta intre doua siruri de date statistice.

64. Cum se clasifica seriile statistice?


-serii statistice de timp
-serii statistice de spatiu
-serii statistice de distributie

65. Care sunt elementele unei reprezentari grafice?


-titlul grficului
-reteua sau scala de reprezentare
-scala radio

66. Care sunt tipurile de grafice de reprezentare?


-diagramele pe coloane si benzi
-diagramele de suprafata si volum
-Diagrama polara(radiale)
-diagrama de distributie

67. Ce este indicatorul statistic?


Expresia numerica a unor fenomene ,procese ,activitati ,sau categorii
economice sau sociale definite in timp,spatiu sau structura organizatorica.
68. Care sunt functiile indicatorilor statistici?
De masurare ,de comparare ,de analiza ,de sinteza ,de estimare ,de verificare
a ipotezelor ,de testare.

6
69. Cum se clasifica indicatorii statistici?
-indicatori absoluti
-indicatori derivati

70. Care sunt indicatorii derivati?


-marimile relative
-marimile medii
-indicatori variati si asimetrici
-indicii corelatiei
-indicii statistici

71. Ce exprima marimile relative?


Diferentele de nivel prin compararea indicatorilor.

72. Care sunt problemele folosirii marimilor relative?


Alegerea bazei de comparare (raportare),asigurarea comparabilitatii datelor
care formeaza raportul, alegerea formei de exprimare a marimii relative
respective.

73. Ce reprezinta marimile medii?


Calcularea valorilor tipice representative pentru colectivitatea studiata.

74. Ce categorii de medii cunoasteti?


-media aritmetica
-media aritmetica simpla
-media aritmetica ponderata
-media armonica
-media geometrica
-media patratica
-media cronologica

75. Ce grupe de indicatori se calculeaza la analiza seriilor de repartitie


-de structura
-nivel mediu
-de variatie
-de pozitie

76. Care sunt indicatorii de pozitie?


-quantilele (mediana)
-quartilele (decilele)
-valoarea modala

77. Ce reprezinta quantilele?


Valori concrete ale seriei pe care o imparte in parti egale.

7
78. In cate parti impart quantilele, mediana, quartilele, decilele?
2,4,10.

79. Ce este modul sau dominanta seriei?


Valoarea modala a unei serii data de variatia cu frecventa cea mai mare.

80. In ce cazuri se face determinarea seriei?


-cazul seriilor simple
-cazul seriilor de frecventa pentru o caracteristica directa.

81. Ce se analizeaza cu indicatorii de frecventă?


Variatia valorilor caracteristici si frecventele cu care apar aceste
valori,proportia pe care o au aceste valori in ansamblul tuturor valorilor
seriei.

82. De cate feluri sunt frecventele?


-relative
-cumulate

83. Care sunt grupele de indicatori pentru caracterizarea variatiei


fenomenelor?
-indicatori simpli
-indicatori sintetici

84. De câte feluri este amplitudinea variatiei?


-absoluta
-relativa

85. Ce reprezintă abaterile individuale?


Abaterile valorilor individuale de la media lor.

86. Care sunt dezavantajele indicatorilor simpli ai variatiei?


Nu pot exprima intreaga variatie a unei caracteristici inregistrate.

87. Ce avantaje prezinta indicatorii sintetici ai variatiei?


Sintetizeaza intr-o singura expresie numerica intrega variatie a unei
caracteristici.

88. Ce indicatorii sintetici ai variatiei exista?


-abaterea medie liniara
-dispersia
-abaterea medie patratica
-coeficientul de variatie

8
89. Cum se calculeaza abaterea medie liniara?
Ca o medie aritmetica simpla sau ponderata din suma abaterilor termenilor
seriei de la mediana lor in valoarea absoluta.

90. Cum se calculează depresia?


Ca o medie aritmetica simpla sau ponderata a patratelor abaterilor terminate
fata de media lor.

91. Cum se calculează abaterea medie patratica?


Ca o medie patratica din abaterile tuturor variantelor seriei de la media lor.

92. Cum se calculează coeficientul de variatie?


Ca un raport intre valoarea medie patratica si nivelul mediu al seriei.

93. Care sunt principalele dispersii calculate pentru regula de adunarea a


Dispersiilor?
-dispersia totala
-dispersia de grupa

94. Ce este variatie interquantilica?


Abaterea care se inregistreaza intre quartila inferioara si superioara fata de
mediana.

95. Ce este variatie interdecilica?


Media aritmetica a abaterilor,decilelor extreme fata de quartila centrala a
seriei pentru un numar mare de grupe.

96. Ce coeficienti ai aprecierii gradului de asimetrie cunoasteti?


-coeficentul de simetrie al lui Pearson
-coeficientul de simetrie al lui Fischer
-coeficientul de simetrie al lui Bowley

97. In ce consta metoda sondajului în studierea fenomenelor social –


economice?
Consta numai in studierea unei parti din colectivitatea totala.

98. Cum se numeste partea cercetata din colectivitatea totala?


Esantion ,mostra sau sondaj.
99. Care este conditia de baza a realizarii selectiei?
Esantionul studiat sa fie reprezentativ pentru colectivitatea originala.

100. Cum se calculeaza dispersia colectivitătii generale?


Pe baza abaterilor nivelurilor individuale ale seriei de la media colectivitatii
generala.

9
101. Cum se calculează dispersia colectivitătii de selectie?
Pe baza abaterilor nivelurilor individuale ale seriei fata de media de selectie.

102. Cum se calculeaza dispersia colectivitătii fată de media de


selectie?
Pe baza abaterilor nivelurilor individuale ale seriei fata de media de selectie.
(idem101)

103. Cum se aleg unitătile componente pentru forMainea esantionului?


-selectie aleatoare
-selectie dirijata

104. Ce procedee se folosesc la selectia aleatoare?


-procedeul tragerii la sorti
-procedeul tabelului cu numere intamplatoare
-procedeul mechanic

105. Ce presupune procedeul tragerii la sorti?


Amestecarea in urna a unitatilor reprezentante posibile si extragerea
intamplatoare din ele.

106. In ce consta procedeul cu numere intamplatoare?


In numerotarea tuturor unitatilor de la 1 la n si extragerea a “n”unitai pe
baza unui tabel.

107. Ce presupune procedeul selectiei mecanice?


Raportarea numarului maxim la numarul minim a unitatii,rezultatul se
adauga la numarul minim(1+10=11;11+10=21;21+10=31………)

108. Care sunt caracteristicile selectiei dirijate?


-alegerea unitatilor sa se faca frecvent de aceleasi personae
-din fiecare grupa sa se stabileasca o cota de esantion

109. Ce tipuri de sondaj sunt?


-sondaje simple
-sondaje mecanice
-sonadje tipice(stratificate)
-sondaje de serie

110. Cand se foloseste sondajul stratificat?


In cazul fenomenelor heterogene.

111. Cand se foloseste sondajul de serie?


In cazul colectivitatilor compuse din unitati complexe de sine statatoare.

10
112. Care sunt indicatorii tipurilor de sondaj?
-eroarea medie de sondaj(de reprezentativitate)
-eroarea limita extinsa
-volumul esantionului

113. Ce metode de studiere a interdependentei dintre fenomene exista?


-metoda analizei de regresie
-metoda analizei de corelatie

114. Ce este metoda analizei de regresie?


Metoda prin care se explica forma legaturii (liniara sau curbilinie)

115. Ce arata metoda analizei de corelatie?


Cat de puternica este legatura dintre variabile

116. Ce tipuri de legături dintre fenomene exista?


-legatura univoca
-legatura biunivoca
-evolutia paralela
-simpla coincidenta

117. Care sunt tipurile de metode simple de caracterizare a legaturii


-metoda seriilor paralele
-metoda grafica
Metoda tabelului de corelatie

118. Ce presupune metoda seriilor paralele?


Ordonarea crescatoare sau descrescatoare a valorilor caracteristicii
independente”X”prin compararea celor doua serii de date

119. Ce exprima coeficientul de regresie?


Panta dreptei de regresie.

120. Prin ce indicatorii se determină calitatea functiei de regresie?


-eroarea standard
-coeficientul eroare
-coeficientul de determinatie

121. Ce presupune ajustarea unei serii statistice?


Inlocuirea termenilor empirici cu termini teoretici.

122. Ce arata o serie ajustata?


Tendinta de variatie a caracteristicii”Y” daca ar fi depins de variatia
factorului”X”.

11
123. Ce este coeficientul de corelatie liniară?
Un indicator sintetic care masoara intensitatea legaturii dintre variabileleXi
siYi si valori-1si +1.

124. Cum se apreciaza valoarea coeficientului de corelatie liniara?


r >0,corelatia pozitiva directa intre variabile;r<0 indica o legatura imensa dar
puternica;r=0 legatura slaba sau lipsa.

125. Prin ce se caracterizeaza metodele neparametrice?


Permit masurarea intensitatii unei legaturi facand abstractie de tipul de
distributie.

126. In ce conditii se folosesc metodele neparametrice?


-cand variabilele se exprima in cuvinte
-cand variabilele sunt cantitative
-cand o variabila este cantitativa si alta calitativa
-cand nu se cunoaste forma distributiei

127. Care sunt metodele neparametrice de corelatie?


-coeficientul de concordanta Fechner
-coeficientul corelatiei (regula Spermar)
-coeficientul de asociere
-coeficientul de contingenta

128. Din ce este formata o serie cronologica?


Din doua siruri date paralele primul arata trecerea timpului si al doilea
variatia fenomenului.

129. Care sunt proprietătile seriilor cronologice?


-variabilitatea termenilor
-omogenitatea termenilor
-interdependenta termenilor
-periodicitatea termenilor

130. Care sunt criteriile de clasificare a seriilor cronologice?


-modul de exprimare a indicatorilor
-timpul la care se refera datele
-natura procesului statistic pe care il reprezinta

131. Cum se clasifica seriile cronologice în functie de modul de


expriMaine al indicatorilor?
-indicatori absoluti
-indicatori relativi
-indicatori medii

12
132. Cum se clasifica seriile cronologice în functie de unitatea de timp?
-intervale de timp
-intervale de moment

133. Cum se determina indicatorii seriilor cronologice?


Prin raportare,folosind:
-baza fixa(neschimbata pe intreaga referinta)
-baza lant (cu nivelul de referinta mobil)

134. Cum se face expriMainea seriilor cronologice?


-in marimi absolute(lei.tone etc)
-in marimi relative (procente,coeficienti )

135. Ce sistem de indicatori se folosesc în prelucrarea unei serii


-indicatori absoluti –exprima cresterea sau scaderea caracteristicii
-indicatori relativi – exprima de cate ori a crescut nivelul caracteristicii
-indicatori medii –exprima seriile care prezinta tendinta crescatoare sau
descrescatoare

136. Cum se calculează indicii de dinamică cu baza fixa?


Raportand termenii seriei la un termen aca baza de comparative

137. Cum se calculeaza indicii de dinamica cu baza în lant?


Raportand fiecare termen al seriei la termenul precedent.

138. Ce exprima ritmul de crestere sau descrestere?


Cu cate procente depaseste sau scade nivelul in perioada curenta,
nivelulatins in perioada de baza.

139. Care sunt principalele componente ale seriei cronologice?


-trendul sau tendinta generala (T)
-rezonalitatea (S)
-ciclicitatea (C)
-variatia reziduala (R)

140. Care sunt metodele de calcul ale coeficientului de sezonalitate al


seriei cronologice?
-procedeul mediei aritmetice
-procedeul mediei mobile
-metoda celor mai mici patrate

141. In ce consta metoda mediilor aritmetice?


Este un raport intre datele care sunt influentate de nivelul sezonier si media
anuala.

13
142. Care sunt etapele de calcul în cadrul mediei aritmetice ale seriei
cronologice?
Determinarea mediilor trimestriale,calculul sezonalitatii, stabilirea indicilor
de sezonalitate.

143. Cum se determina indicele de sezonalitate?


Raportul intre media trimestriala si cea anuala.

144. Ce sunt seriile teritoriale?


Siruri de valori ale unor caracteristici statistice ordonate in raport cu
unitatile administrative.

145. Care sunt particularitatile seriilor teritoriale?


-independenta termenilor
-omogenitatea seriei
-simultaneitatea termenilor

146. Care sunt indicatorii seriilor teritoriale?


-indicator de nivel
-decalajul absolut
-rata de decalaj
-coeficientul repartitiei teritoriale
-coeficientul de concentrare

147. Care sunt metodele de ierarhizare a unitătilor administrative


teritoriale?
-metoda rangurilor
-metoda destinatiei relative fata de performanta maxima
148. Cum se calculeaza indicii statistici?
Sub forma unui raport a doua valori ale aceluiasi indicator.

149. Cum se grupează factorii de influentă ai indicilor statistici?


-factori cantitativi de natura extensiva
-factori calitativi de natura intensiva

150. Cum se clasifică indicii statistici?


-indici factoriali
-indici dinamici
-indici teritoriali
-indicii planului
-indici individuali
-indici de grup

151. Ce reprezintă indicii de grup?


Media indicilor individuali.

14
152. Ce este un indice tip Laspeyres?
Un indice la care ponderile folosite sunt cele din perioada de baza.

153. Ce este un indice tip Paasche?


Un indice la care ponderile folosite sunt cele din perioada curenta.

154. Ce este un indice tip Fischer?


Media geometrica a indicilor de tip Laspeyres sic ea Paasche.

155. Cum se calculeaza indicii de grup?


Raport intre doua medii.

156. Cum se calculeaza descompunerea geometrica?


Prin descompunerea indicilor generali in produsul indicilor factoriali.

157. Cum se calculeaza descompunerea analitica?


Prin separarea modificarii absolute totale in suma modificarii absolute a
factorilor.

158. Care sunt procedeele descompunerii variatiei unui fenomen?


-metoda substitutiei in lant
-metoda influentei isolate a factorilor

159. Ce presupune metoda substitutiei în lant?


Anihilarea pe rand a factorilor mentinand numai variatia unui factor.

160. Ce presupune metoda influentei izolate a factorilor?

Modificarea fiecarui factor mentinandu-se unul neschimbat.

161. Ce semnificatie au agregatele macroeconomice?


Sunt indicatorii care exprima rezultatele din economia nationala.

162. Care sunt subiectele economice din cadrul economiei nationale?


Gospodariile private,firmele,statul,bancile,strainatatea.

163. Ce evidentiază contul 0?


Dimensiunea,provenienta bunurilor si utilizarea acestora.

164. Ce evidentiază contul 1?


Cont de productie la nivelul sectoarelor si al economiei nationale.

15
165. Ce evidentiază contul 2?
Evidentiaza formarea veniturilor din activitati economice si din patrimoniu.

166. Ce evidentiază contul 3?


Repartitia primara a veniturilor.

167. Ce evidentiază contul 4?


Redistribuirea venitului si calculul venitului national disponibil.

168. Ce evidentiază contul 5?


Utilizarea in contul tarii a veniturilor nete disponibile.

169. Ce evidentiază contul 6?


Modul cum sunt utilizate mijloacele disponibile pentru acumulare.

170. Ce evidentiază contul 7?


Modificarile intervenite in nivelul si structura creantelor si angajamentelor
financiare ale tarii.

171. Ce evidentiază contul 8?


Tranzactiile agentilor economici cu alte tari.

172. Care sunt indicatorii macroeconomici?


-produsul intern brut (PIB)
-produsul intern net (PIN)
-produsul national net (PNN)

173. Ce este Produsul intern brut (PIB)?


Masoara valoarea brut ape piata a productiei de bunuri si servicii finale din
interiorul tarii.

174. Cum se calculeaza Produsul intern brut (PIB)?


-metoda de productie
-metoda cheltuielilor
-metoda veniturilor

175. In ce consta metoda de productie la calcularea Produsului intern brut (PIB)?


In masurarea si evidentierea valorii adaugate brute in unitatile de tara.

176. In ce consta metoda cheltuielilor la calcularea Produsului intern brut (PIB)?


-consumul privat, public, investitie bruta, exportul net.

177. În ce consta metoda veniturilor la calcularea Produsului intern brut (PIB)?


Veniturile primate de proprietary(salarii ,contributii, dobanda neta, profit
brut, impozite nete, amortizarea capitalului fix)

16
178. Ce este Produsul national brut (PNB)?
Valoarea curenta de piata a bunurilor si serviciilor finale produse intr-un an.

179. Cum pot fi exprimati indicatorii într-o valuta unica în cazul


comparatiilor internationale?
-pe baza cursurilor de curs oficial
-pe baza paritatii puterii de cumparare a valutelor tarilor care se compara

180. In ce constă metoda paritatii puterii de comparare a valutelor tarilor


care se compara?
Prin folosirea unor indici ai preturilor bunurilor materiale si serviciilor din
tara care face calculul si cei care fac parte din tara cu valuta de comparative.

181. Ce este Balanta de plati externe (B.P.E.)?


Este un document statistic in care sunt rezumate tranzactiile economice ale
unei tari.

182. Care este structura Balantei de plati externe (B.P.E.)?


-stocul de active financiare(drepturi sau creante)
-aurul monetar
-drepturile speciale de tragere

183. Ce este datoria externa?


Totalitatea imprumuturilor angajate de govern, personae juridice sau
fizice rezidente in raport cu strainatatea.

184. Ce presupune tranzactia internationala?


Transferarea, comercializarea, transferal sau stingerea unei valori
economice in relatiile unei economii cu restul lumii.

185. Ce reprezinta rezidentii unei economii?


Totalitatea persoanelor fizice sau juridice care au interes economic intr-o
tara.

186. Ce reprezinta nerezidentii unei economii?


Persoane fizice sau juridice aflate in afara teritoriului national.

187. Ce reprezinta teritoriul economic al unei tari?


Spatiu acvatic, terestru, aerian unde se desfasoara o activitate
economica intr-o Tara.

188. Ce este centrul de interes economic?


Este plasamentul(domiciliul sau locul de productie al persoanelor fizice
sau juridice care se afla intr-o tara.

17
189. Cum poate fi soldul Balantei de plati externe (BPE)?
Excedentar sau deficitar.
190. Ce arata ponderea soldului in Produsul intern brut (PIB)?
Deficitul sau excedentul contului current in timp.
191. Care este limita maxima admisa pentru un dezechilibru al Balantei
de plăti eterne (BPE) fată de Produsul intern brut (PIB)?
+\- 10%

192. Ce este datoria externa pe termen lung?


Debite externe care au o perioada de rambursare mai mare de un an
achitabile in moneda straina.

193. Care sunt componentele datoriei externe pe termen lung?


Datoria externa publica
-datoria externa garantata public
-datoria externa private negarantata
194. Ce include datoria externa publica?
Obligatiile externe ale sectorului public inclusive ale agentiilor de sta.
195. Ce reprezintă datoria externa garantata public?
Obligatia externa a unui debitor privat care este garantata de o entitate
publica.
196. Ce este datoria externă privata negarantata?
Obligatia externa a unui obiect privat care nu este garantata de o entitate
publica.
197. Care sunt indicatorii datoriei externe?
-indicatori ai cuantumului datoriilor externe
-indicatori ai structurii datoriilor externe
-indicatori ai efectelor economice si financiare ale datoriilor externe
198. Ce este cuantumul datoriei externe?
Datoria extern ape termen lung si mediu la sfarsitl anulu in $
199. Care sunt indicatorii structurii datoriei externe?
-pe tipul de rata a dobanzii
-pe perioada de scadenta
-pe ramuri economice
-pe tipuri de creditori
200. Ce evidentiază efectele financiare ale datoriei externe?
Efortul valutar pentru restituire aimprumuturilor acoperite din
incasarile de la exporturi.
201. Cum se calculeaza indicele de vulnerabilitate externa?
Ca un raport intre fluxul net de resurse si rezervele oficiale in valuta.
202. Cum se interpreteaza indicele de vulnerabilitate externa?
Mai mare ca 0 si reserve oficiale nu sunt afectate.

18