Sunteți pe pagina 1din 5

Afirmatii pozitive despre iubirea de sine

https://www.youtube.com/watch?v=UwQHalueTuI

1. Sunt o fiinta minunata in toate sensurile


2. Respect ceea ce sunt
3. Am incredere in mine, in toate aspectele vietii mele
4. Toata frumusetea Universului se afla in interiorul meu
5. Am incredere in ceea ce sunt si in ceea ce pot sa fac in acesta lume
6. Eliberez toate emotiile si gandurile negative din viata mea
7. Aleg sa vad binele in tot ce exista
8. Atrag atata frumusete in viata mea
9. Sunt sanatoasa si fericita
10. Ma iubesc exact asa cum sunt
11. Ma simt bine in pielea mea
12. Sunt eliberata de toate energiile negative care ma limiteaza
13. Imi place ceea ce aleg sa devin chiar in acest moment
14. Iubesc toate trasaturile corpului meu
15. Pot sa vad adevarata mea frumusete
16. Sunt constienta de frumusetea mea interioara, dar si de cea exterioara
17. Aleg sa gandesc pozitiv despre mine si despre cei din jur
18. Imi recunosc valoarea in fiecare zi
19. Am o minte, un corp si un spirit care lucreaza in favoarea mea
20. Imi place ceea ce vad atunci cand ma privesc in oglinda
21. Sa ma iubesc pe mine insami este un drept pe care l-am dobandit in mod natural, atunci cand
am venit pe lume
22. Cred in mine si in ceea ce sunt
23. Cei din jurul meu pot vedea si simti luimina ce izvoraste din sufletul meu
24. Merit sa fiu constienta de furmusetea mea
25. Detin puterea de a deposit toate obstacolele din viata mea
26. Tratez greutatile vietii cu iubire si compasiune fata de mine insami
27. Am rabdare cu mine si respect propriul meu ritm de evolutie
28. Fac fata cu succes provocarilor vietii
29. Am putetea interioara de a-mi urma visurile
30. Am incredere in schimbarea pozitiva care se produce in mine
31. Am toata vointa necesara pentru a-mi transforma obiectivele in realitate
32. In fiecare zi devin tot mai constienta de oportunitatile infinite pe care Universul mi le ofera
33. Puterea mea interioara creste tot mai mult cu fiecare zi
34. Imi dau voie sa fiu autentica si sa imi exprim creativitatea in fiecare sector al vietii mele
35. Ma iubesc pe mine insami si astfel pot darui iubire si celor din jur
36. Inteleg ca pentru a avea grija de altii este nevoie sa am in primul rand grija de mine
37. Sunt o finta perfect capabila sa simta si sa traiasca fericirea
38. Gandurile, emotiile si sufletul meu sunt in perfecta armonie
39. Totul este bine in lumea mea
40. Sunt o fiinta minunata in toate sensurile
41. Respect ceea ce sunt
42. Am incredere in mine, in toate aspectele vietii mele
43. Toata frumusetea Universului se afla in interiorul meu
44. Am incredere in ceea ce sunt si in ceea ce pot sa fac in aceasta lume
45. Eliberez toate emotiile si gandurile negative din viata mea
46. Aleg sa vad binele in tot ce exista
47. Atrag atata frumusete in viata mea
48. Sunt sanatoasa si fericita
49. Ma iubesc exact asa cum sunt
50. Ma simt bine in pielea mea
51. Sunt eliberata de toate energiile negative care ma limiteaza
52. Imi place ceea ce aleg sa devin chiar in acest moment
53. Iubesc toat trasaturile corpului meu
54. Pot sa vad adevarata mea frumusete
55. Sunt constienta de frumusetea mea interioara, dar si de cea exterioara
56. Aleg sa gandesc pozitiv despre mine si despre cei din jur
57. Imi recunosc valoarea in fiecare zi
58. Am o minte, un corp si un spirit care lucreaza in favoarea mea
59. Imi place ceea ce vad cand ma privesc in oglinda
60. Sa ma iubesc pe mine insami este un drept pe care l-am dobandit in mod natural atunci cand am
venit pe lume
61. Cred in mine si in ceea ce sunt
62. Cei din jurul meu pot vedea si simti lumina ce izavoreste din sufletul meu
63. Merit sa fiu constienta de frumusetea mea
64. Detin puterea de a deposi toate obstacolele din viata mea
65. Tratez greutatile vietii cu iubire si compasiune fata de mine insami
66. Am rabdare cu mine si respect propriul meu ritm de evolutie
67. Fac fata cu succes provocarilor vietii
68. Am puterea interioara de a-mi urma visurile
69. Am incredere in schimbarea pozitiva care se produce in mine
70. Am toata vointa necesara pentru a-mi transforma obiectivele in realitate
71. In fiecare zi devin tot mai constienta de oportunitatile infinite pe care Universul mi le ofera
72. Pueterea mea interioara creste tot mai mult cu fiecare zi
73. Imi dau voie sa fiu autentica si sa imi exprima creativitatea in fiecare aspect al vietii mele
74. Ma iubesc pe mine insami si astfel pot darui iubire si celor din jur
75. Inteleg ca pentru a avea grija de altii este nevoie sa am in primul rand grija de mine
76. Sunt o fiinta perfect capabila sa simta si sa traiasca fericirea
77. Gandurile, emotiile si sufletul meu sunt in perfecta armonie
78. Totul este bine in lumea mea
79. Sunt o fiinta minunata in toate sensurile
80. Respect ceea ce sunt
81. Am incredere in mine in toate aspectele vietii mele
82. Toata frumusetea Universului se afla in interiorul meu
83. Am increderea in ceea ce sunt si in ceea ce pot sa fac in aceasta lume
84.Eliberez toate emotiile si gandurile negative din viata mea
85.Aleg sa vad binele in tot ce exista
86.Atrag atata frumusete in viata mea
87.Sunt sanatoasa si fericita
88.Ma iubesc exact asa cum sunt
89.Ma simt bine in pielea mea
90.Sunt eliberata de toate energiile negative care ma limiteaza
91.Imi place ceea ce aleg sa devin chiar in acest moment
92.Iubesc toate trasaturile corpului meu
93.Pot sa vad adevarata mea frumusete
94.Sunt constienta de frumusetea mea interioara, dar si de cea exterioara
95.Aleg sa gandesc pozitiv despre mine si despre cei din jur
96.Imi recunosc valoarea in fiecare zi
97.Am o minte, un corp si un spirit care lucreaza in favoarea mea
98.Imi pace ceea ce vad atunci cand ma privesc in oglinda
99.Sa ma iubesc pe mine insami este un drept pe care l-am dobandit in mod natural atunci cand am
venit pe lume
100. Cred in mine si in ceea ce sunt
101. Cei din jurul meu pot vedea si simti lumina ce izvoraste din sufletul meu
102. Merit sa fiu constieta de frumusetea mea
103. Detin puterea de a depasi toate obstacolele din viata mea
104. Tratez greutatile vietii cu iubire si compasiune fata de mine insami
105. Am rabdare cu mine si accept propriul meu ritm de evolutie
106. Fac fata cu succes provocarilor vietii
107. Am puterea interioara de a-mi urmari visurile
108. Am incredere in schimbarea pozitiva care se produce in mine
109. Am toata vointa necesara pentru a-mi transforma obiectivele in realitate
110. In fiecare zi devin tot mai constienta de oportunitatile infinite pe care Universul mi le
ofera
111. Puterea mea interioara creste tot mai mult cu fiecare zi

Imi dau voie sa fiu autentica si saimi exprim creativaiotatea in fiecare aspect al vietii ,eeelle

Ma ioues pe kie insmi sia stefle pot darui iubire si ceor din jur

Inteleg cqa epntru a avea grijqa de altii este nevoie sa am in primul ran fgrija de knine

Unt o fijnta oefrcet pcapabila sa simta sis a traiasca fercirea

Gandurile emotiile si suffetul eu sunt in perfecta armonie

Totul este binein lumea mea

Sunt o fiinta miunata in toate sensurile

Resoect cea ce sunt

Am incredre in mien, in toate aspetcle vietii mele


Toata frumuseteauniversului se afla in interioatrl meu

Am inceredere in acxce asu ce sunt si in cece apecepot sa fac ina ceasta lume

Eliberez toate emotiile si gandurile negative din viata mea

Aleg sa vad bvinele in tot cecea ce exista

Atrag ataa frmusete in viata mea

Sunt santaoasa di ericita

Ma iuvesc extact asa cum sunt

Ma simt bione in peie;a mea

Snt eliberata de toata elervegiile cvatre ma limiteaza

Imi ;ace cea ce aleg sa devin chair inacest ,oemtn

Iyvesctoata trasauritile ciorpului meu

Pot sa vad DEVARATA MEA FRUMUSETE

Sunt consteta de furmusetea mea interoara dar si dec ea exretiroara

Aleg sa gandesc pozitiv despre mine sid espre cei di n jru

Imi recunos cva;loarea ionfiecare bzi

Am o kinte un corp; si un spirit car elucreaza in favaorea mea

Imi ;ace aces ce vad atunci vand m,a privesc inoglifa

Sa ma iuves pe kineinsami este un derept cape care lama doabandit in mod enaturral atuci cand am
venit pe lumem

Crdd in mie si inceccea ce sunt

Cei dinjrul eu pot vedea si simti lumina ce izovaraste din sufeltul meu

Merita sa fiu constiatande frumusetea mea

Detin puerera de a depasi toate obstqacolele dinvaiata mea

Trates greutatile vietii cu iubrei si comapsiune fata de kien insami

Am Randrae cu kine si redpetc proprul meu eritm de fvoelutie

Fac afta cu success provocarilor vietii

Am puerea nerueoara de ami urma svisulrile

Am iocrecre in schimbarea pozitiva care se produce in mine

Am toata vointa ecesara pentru ami transforma obeictivele in realitate


Infiwcare zi dvin tot mai cosntienta de optunitatile infinite pe care universal mi le ofera

Ptrea mea interoara crsste tot m,ai mult cu fiecaere zi

Imivdau voie sa fiu atetica si saimi exorim creativitatea in fiecarr aspect al vietii e;mele

Ma iuvesc pe kie ninsaki si asfel pot darui iubire si ceor din jru

Intekeg ca eptrnu a avea grijs ade atii este nevoie sa am in primul rand grija de mine

Sunt o fijta perfwct apabila sa simta sis a taioasca fericirea

Gandurile emitiile su sifletul meu sunt in pwrfecta armonie

Totul este bine in lumea mea