Sunteți pe pagina 1din 5

Competențe Unități de Unităţi de conţinut № de Data, luna Note

specifice învățare (de învăţare) ore predării


Formarea Scoaterea în evidenţă 1. Școala – fabrica 1* /
conceptului de a apartenenţei sale la umanității;
sine familie, popor,
naţiune;

2. Organizarea clase; 1 /

Justificarea legăturii 3. Traficul de circulație 1


emoţionale cu locul rutieră; /
de baştină, cu ţara,
cu patria;

4. Traficul de ființe 1 /
umane;

Explicarea rolului şi 5. Săptămâna sportului; 1 /


importanţa mediului
etnic şi cultural 6. Verificarea 1
pentru dezvoltarea agendelor; /
omului;

7. Curățenia – mama 1 /
sănătății.

Formarea Explicarea nevoii de 1. Eu şi trebuinţele 1 /


trebuinţelor de familie, de mediu mele;
autorealizare social pentru 2. Dorinţă şi frică; 1 /
satisfacerea nevoii de
autorealizare; 3. Problemele vârstei 1 /
mele. Preocupări şi
interese;

Argumentarea 4. Valori general- 1 /


importanţei umane;
responsabilităţii faţă
de familie şi alegerea 5. Singurătate. Izolare. 1 /
grupurilor de Refugiere interioară;
referinţă;
6. Prietenia. Avantaje şi 1 /
riscuri;

Manifestarea 7. Egalitate şi 1 /
interesului pentru antidiscriminare între
autodezvoltare; colegi;

8. Libertatea; 1 /

9. Securitatea vieţii şi 1 /
sănătăţii în
transportul public şi
cel personal;

Formarea 1. Autodirijarea; 1 /
abilităţilor de
automanageme 2. Emoţii şi sentimente; 1 /
nt
Descrierea 3. Dereglări emoţionale. 1 /
modalităţii de Prevenire;
autoreglare Autodepăşire;
emoţională;
4. Universul profesiilor; 1 /

5. Idealul meseriei 1 /
îndrăgite;

Caracterizarea 6. Avantajele şi riscurile 1 /


profesiilor prin unei profesii;
prisma aspectelor
sale descriptive; 7. Structurile unei 1 /
meserii. Manageri şi
subalterni;

8. Orientări vocaţionale 1 /
profesionale;

9. Indicatoare şi marcaje 1 /
rutiere pentru pietoni;

10. Ancheta intimă; 1 /


Dezvoltarea Explicarea 1. Imaginea de sine; 1 /
culturii interdependenţei
comportament dintre frumuseţea 2. Frumuseţea interioară 1 /
ale interioară şi cea şi exterioară;
exterioară;
3. Receptivitate, tact, 1 /
toleranţă;
4. Comunicarea verbală 1 /
Definirea modalităţii şi nonverbală;
verbale de exprimare
decentă a stărilor 5. Eticheta 1 /
interioare; comportamentală în
diferite situaţii;

6. Eticul şi esteticul; 1 /

Argumentarea 7. Aspecte descriptive 1 /


rostului şi importanţa ale colectivului de
aspectului exterior, a elevi. Imaginea clasei
etichetei mele;
comportamentale.
8. Călătoria cu bicicleta, 1 /
motocicleta. Terenul
de joacă.Reguli.

9. Excursie- expoziţie: 1 /
Pitorescul localităţii
mele;
34

Diriginte:Suhin Maria
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
Direcția Educație Sîngerei
Gimnaziul Țîplești

APROB COORDONAT
Directorul institției Directorul adjunct al instituției

2019 2019

PROIECTARE DIDACTICĂ DE LUNGĂ DURATĂ


Managementul clasei
Pentru anul de învățământ 2019 -2020
Clasa: IX

Pofesor: Bejan Dumitrița

Discutat la ședința Comisiei Metodice, proces verbal nr. din

Șef al Comisiei Metodice: