Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare

1. Verbele la infinitiv care au funcţia sintactică de nume predicativ se


construiesc astfel :

a) cu prepoziţia de : Intenţia noastră este de a munci

b) fără prepoziţia de : Intenţia noastră este a munci

c) cu sau fără prepoziţia de.

2. Realizează corespondenţele!

a) A citi este pasiunea mea a) complement circ de timp

b) Dorinţa noastrã este de a câştiga b) complemrnt circ de mod

c) Începu a striga. C) subiect

d) Pasiunea de a picta nu o avem toţi. d) nume predicativ

e) M-am plictisit a repeta. e) complement direct

f) Nu a salutat inainte de a pleca. f) complement indirect

g) A plecat fãrã a repeta. g) atribut verbal

3. Construieşte enunţuri cu ortogramele:

al ( articol genitival) _____________________________________


a-l ( vb la infinitiv+ pronume) ______________________________